Dtum
Login with Facebookk
1932 | Április

A Népszövetség pénzügyi bizottsága a devizaforgalom korlátozását szükséges intézkedésnek tartja

A Népszövetség titkársága most tette közzé a pénzügyi bizottságnak a Tanácshoz intézett jelentését négy keleteurópai állam válságos pénzügyi helyzetéről. Ez a jelentés nemcsak szorosan gazdasági, hanem politikai szempontból is rendkivül jelentős, mert a világ pénzügyi hatalmainak képviselői ebben az okiratban döntő fontosságu kijelentéseket tesznek.

A pénzügyi bizottság a hitelező államokra háritja a válság sulyosbodásának terhét, mert ezek az államok tették kereskedelempolitikai intézkedéseikkel és vámpolitikájukkal lehetetlenné, hogy az adós államok tartozásaikat törleszthessék és megállapitja, hogy a fenyegető pénzügyi katasztrófát csak nemzetközileg garantált kölcsönnel lehet elháritani.

A „Magyar Távirati Iroda” jelentése a következőképen szól: A Népszövetség pénzügyi bizottságának az osztrák, bolgár, görög és magyar pénzügyi helyzetről a Népszövetség Tanácsához intézett jelentése megállapitja, hogy akármilyen tévedések is történtek a költségvetések összeállitásában és a kölcsönpolitikát illetően, az ezekben az országokban tapasztalható nehézségeket olyan általános, az egész világra kiható okok váltották ki, amelyeket ezek az államok önmaguk elháritani nem voltak képesek.

A pénzügyi bizottság, amikor tavaly októberben Budapesten összeült, azt remélte, hogy az érdekelt hatalmak hamarosan rendezni fogják a legfontosabb pénzügyi problémákat, igy a politikai adósságok kérdését. Ma azonban kénytelen megállapitani, hogy az általa a különböző országok megsegitésére javasolt eszközök mindinkább elégtelenekké válnak, mivel az emlitett nagy kérdések mindezideig nem nyertek helyes megoldást.

Közben a világhelyzet még sulyosabb lett.
A válság okát nem szabad az érintett államokban belpolitikai vagy belső közigazgatási téves intézkedésekben keresni. A bekövetkezett sulyos válság nem érte volna el ezt a fokot, ha a világpiaci árak nem omlottak volna össze. Az élelmiszerek és nyersanyagok nagybani árának aranyértéke 1928 óta körülbelül 40%-kal csökkent, ugy, hogy az emlitett termékek termelőinek állandó fizetési kötelezettségei 70%-kal emelkedtek.

Egy olyan aranyértékben megállapitott fizetési kötelezettségért, amelyet a termelők ezelőtt 100 egységü áruval kiegyenlithettek volna, most 170 egységet kell átengedniök.

Egyes államok valutaforgalmat szabályozó és ellenőrző intézkedéseket tettek.
A pénzügyi bizottság többször javasolta ezeknek az intézkedéseknek időleges foganatositását és egy olyan hitelpolitika létesitését, amely az illető állam pénzügyi stabilitását a világversenyben szilárdabbá teheti. Mégis mindezeket az intézkedéseket, amelyeknek céljuk a valutaforgalom korlátozásával a kereskedelmi mérleg javitása, csak átmenetinek szabad tekinteni.

A hitelezőállamoknak azonban el kell ismerniök, hogy ezek a korlátozások átmenetileg szükségesek. Ha a hitelező államok vámtarifájuk fölemelésével, behozatali tilalmak, behozatali kontingensek létesitésével vagy a kompenzációs rendszer bevezetésével megnehezitik az adós államok részére egy bizonyos kiviteli többlet elérését, akkor az utóbbiak fizetési igen nagy mértékben csökkenni fog.

A világkereskedelem egy folyton fokozódó megkötöttség alatt áll.
A pénzügyi bizottság véleménye szerint döntő fontosságu, hogy a hitelező államok megértsék ezt a helyzetet és eltüntessék azokat a sorompókat, amelyeket különösen azok elé az államok elé állitottak, amelyek valutájuk stabilitásának biztositására átmeneti védő intézkedéseket tettek.

A pénzügyi bizottság nem hiszi, hogy a jelen órában a probléma végleges megoldásához lehet fogni. Ennek a megoldásnak az elemei még ismeretlenek és nem is állapithatók meg mindaddig, amig Európában és másutt uj helyzet nem alakul ki. Ilyen körülmények között a válságban szenvedő országok hibát követnének el, ha végleges rendezéssel próbálkoznának meg. Most csak arról lehet szó, hogy pillanatnyi nyugalmi állapot éressék el, amely idő alatt a kedvező tényezők jótékony hatásukat kifejthetik. Ezalatt a nyugalmi időszak alatt elejét kell venni minden bomlasztó törekvésnek, amely jelenleg még megnyilvánul.

A helyzet figyelmes megvizsgálása után a bizottság arra az eredményre jutott, hogy immár szükségessé vált egy nyilt kollektiv cselekedet, mégpedig az államok garanciájával a nemzetközi pénzpiacon kibocsátott kölcsön formájában.

A pénzügyi bizottság kötelességének tartja ujból rámutatni, hogy sürgősen kell cselekedni.

*

A Népszövetség pénzügyi bizottsága – amint ezt jelentésében maga is kiemeli – csupán tanácsadó szerv. De mivel a bizottság tagjai között a világ vezető pénzügyi hatalmainak, sőt ezen tul a világ legnagyobb bankcsoportjainak képviselői is helyet foglalnak, kétségtelen, hogy a jelentésnek messzemenő politikai következményei lesznek.

Valószinü, hogy a szerdán kezdődő négy hatalmi konferencia és e hó második felében Genfben összeülő dunai tanácskozás a pénzügyi bizottság jelentésében kijelölt vonalon fognak mozogni. Ez a vonal három etappot állapit meg: az első a devizakorlátozások további föntartása, a második a sulyos válsággal küzdő államok kivitele elé emelt korlátok lebontása és a harmadik egy álatlános pénzügyi segitség, amely a mai sulyos válságon az adós államokat, köztük Magyarországot is átsegiti.

A legközelebbi hetek fogják eldönteni, hogy a józan ész szava fog-e győzni, vagy a politika démonjai ujabb, még sulyosabb megrázkódtatásokba döntik Európát!


„Minél több tartozásnál kell a tabula rasa elvét alkalmazni!”
London, április 4.

Sir Arthur Salter, a Népszövetség volt pénzügyi szakértője, az oxfordi egyetemi kongresszuson mondott beszédében kifejtette, hogy a rekonstrukciós tervek alapelve: a szabadkereskedelem bizonyos zárt területen belül.

Ez lehet jó vagy rossz, ami attól függ, hogy milyen célokra, és milyen garanciákkal valósitják meg.
Ha a nagyhatalmak nem követelnének garanciákat, a terv még ronthatná a világ gazdasági helyzetét, mert a dunai államok fölemelhetnék tarifájukat a többi országgal szemben.

A „Manchester Guardian” vezércikke szerint a vámpreferenciák, kölcsönök és egyéb ideiglenes eszközök nem tekinthetők végleges megoldásnak. Főproblémák a jóvátétel, a háborus adósságok, a valutakérdések, az árszinvonal emelése, az aranyforgalom fölszabaditása s az adósok sorsának könnyitése. Minél több tartozásnál kell a tabula rasa elvét alkalmazni.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A Generoso-hegy csodás titka A Generoso-hegy csodás titka
Peking táján szédült iramban dübörög a harc, Amerikában elkeseredett...
Fekete végzet vagy piros lábköröm Fekete végzet vagy piros lábköröm
Párizs júliusi divatkrónikái keveset törődnek az egyszerű viselettel....
A Balaton-part ősi állatszigetei, a tihanyi állatvilág A Balaton-part ősi állatszigetei, a tihanyi állatvilág
A lepkék sorából is van egy érdekes déli alakunk, a Pieris Ergane....
A magyar ipar egy évi termelésének értékét készáru behozatalára költi Magyarország A magyar ipar egy évi termelésének értékét készáru behozatalára költi...
A külföldi kölcsönök felhasználásáról tartott a Kereskedelmi...
Vasárnap Nagyréven nyomozást kezdett a védelem is, amely bizonyitani akarja, hogy a temető földjéből kerülhetett arzén a holttestekbe Vasárnap Nagyréven nyomozást kezdett a védelem is, amely bizonyitani...
A borzalmas hírű falu még mindig reszket, pedig a csendőrök, akik öt...
Az MTE országos versenye Az MTE országos versenye
Az üllői-úti pályán 500 főnyi közönség előtt lefolyt versenyek...
Ady Endre - A Mikszáth csehei Ady Endre - A Mikszáth csehei
S ha már lehet a cseheknek beszélni, s a csehekről is beszélni, már...
Paul-Boncour beszéde Briand emlékművének avatásán Paul-Boncour beszéde Briand emlékművének avatásán
Egy kis bretagnei kikötőben, Trebourdenben vasárnap avatták fel...
Ibykus darvai Ibykus darvai
Öt esztendő óta kisért itt Somogyi és Bacsó véres árnya. A...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98