Dtum
Login with Facebookk
1932 | Április

A Népszövetség pénzügyi bizottsága a devizaforgalom korlátozását szükséges intézkedésnek tartja

A Népszövetség titkársága most tette közzé a pénzügyi bizottságnak a Tanácshoz intézett jelentését négy keleteurópai állam válságos pénzügyi helyzetéről. Ez a jelentés nemcsak szorosan gazdasági, hanem politikai szempontból is rendkivül jelentős, mert a világ pénzügyi hatalmainak képviselői ebben az okiratban döntő fontosságu kijelentéseket tesznek.

A pénzügyi bizottság a hitelező államokra háritja a válság sulyosbodásának terhét, mert ezek az államok tették kereskedelempolitikai intézkedéseikkel és vámpolitikájukkal lehetetlenné, hogy az adós államok tartozásaikat törleszthessék és megállapitja, hogy a fenyegető pénzügyi katasztrófát csak nemzetközileg garantált kölcsönnel lehet elháritani.

A „Magyar Távirati Iroda” jelentése a következőképen szól: A Népszövetség pénzügyi bizottságának az osztrák, bolgár, görög és magyar pénzügyi helyzetről a Népszövetség Tanácsához intézett jelentése megállapitja, hogy akármilyen tévedések is történtek a költségvetések összeállitásában és a kölcsönpolitikát illetően, az ezekben az országokban tapasztalható nehézségeket olyan általános, az egész világra kiható okok váltották ki, amelyeket ezek az államok önmaguk elháritani nem voltak képesek.

A pénzügyi bizottság, amikor tavaly októberben Budapesten összeült, azt remélte, hogy az érdekelt hatalmak hamarosan rendezni fogják a legfontosabb pénzügyi problémákat, igy a politikai adósságok kérdését. Ma azonban kénytelen megállapitani, hogy az általa a különböző országok megsegitésére javasolt eszközök mindinkább elégtelenekké válnak, mivel az emlitett nagy kérdések mindezideig nem nyertek helyes megoldást.

Közben a világhelyzet még sulyosabb lett.
A válság okát nem szabad az érintett államokban belpolitikai vagy belső közigazgatási téves intézkedésekben keresni. A bekövetkezett sulyos válság nem érte volna el ezt a fokot, ha a világpiaci árak nem omlottak volna össze. Az élelmiszerek és nyersanyagok nagybani árának aranyértéke 1928 óta körülbelül 40%-kal csökkent, ugy, hogy az emlitett termékek termelőinek állandó fizetési kötelezettségei 70%-kal emelkedtek.

Egy olyan aranyértékben megállapitott fizetési kötelezettségért, amelyet a termelők ezelőtt 100 egységü áruval kiegyenlithettek volna, most 170 egységet kell átengedniök.

Egyes államok valutaforgalmat szabályozó és ellenőrző intézkedéseket tettek.
A pénzügyi bizottság többször javasolta ezeknek az intézkedéseknek időleges foganatositását és egy olyan hitelpolitika létesitését, amely az illető állam pénzügyi stabilitását a világversenyben szilárdabbá teheti. Mégis mindezeket az intézkedéseket, amelyeknek céljuk a valutaforgalom korlátozásával a kereskedelmi mérleg javitása, csak átmenetinek szabad tekinteni.

A hitelezőállamoknak azonban el kell ismerniök, hogy ezek a korlátozások átmenetileg szükségesek. Ha a hitelező államok vámtarifájuk fölemelésével, behozatali tilalmak, behozatali kontingensek létesitésével vagy a kompenzációs rendszer bevezetésével megnehezitik az adós államok részére egy bizonyos kiviteli többlet elérését, akkor az utóbbiak fizetési igen nagy mértékben csökkenni fog.

A világkereskedelem egy folyton fokozódó megkötöttség alatt áll.
A pénzügyi bizottság véleménye szerint döntő fontosságu, hogy a hitelező államok megértsék ezt a helyzetet és eltüntessék azokat a sorompókat, amelyeket különösen azok elé az államok elé állitottak, amelyek valutájuk stabilitásának biztositására átmeneti védő intézkedéseket tettek.

A pénzügyi bizottság nem hiszi, hogy a jelen órában a probléma végleges megoldásához lehet fogni. Ennek a megoldásnak az elemei még ismeretlenek és nem is állapithatók meg mindaddig, amig Európában és másutt uj helyzet nem alakul ki. Ilyen körülmények között a válságban szenvedő országok hibát követnének el, ha végleges rendezéssel próbálkoznának meg. Most csak arról lehet szó, hogy pillanatnyi nyugalmi állapot éressék el, amely idő alatt a kedvező tényezők jótékony hatásukat kifejthetik. Ezalatt a nyugalmi időszak alatt elejét kell venni minden bomlasztó törekvésnek, amely jelenleg még megnyilvánul.

A helyzet figyelmes megvizsgálása után a bizottság arra az eredményre jutott, hogy immár szükségessé vált egy nyilt kollektiv cselekedet, mégpedig az államok garanciájával a nemzetközi pénzpiacon kibocsátott kölcsön formájában.

A pénzügyi bizottság kötelességének tartja ujból rámutatni, hogy sürgősen kell cselekedni.

*

A Népszövetség pénzügyi bizottsága – amint ezt jelentésében maga is kiemeli – csupán tanácsadó szerv. De mivel a bizottság tagjai között a világ vezető pénzügyi hatalmainak, sőt ezen tul a világ legnagyobb bankcsoportjainak képviselői is helyet foglalnak, kétségtelen, hogy a jelentésnek messzemenő politikai következményei lesznek.

Valószinü, hogy a szerdán kezdődő négy hatalmi konferencia és e hó második felében Genfben összeülő dunai tanácskozás a pénzügyi bizottság jelentésében kijelölt vonalon fognak mozogni. Ez a vonal három etappot állapit meg: az első a devizakorlátozások további föntartása, a második a sulyos válsággal küzdő államok kivitele elé emelt korlátok lebontása és a harmadik egy álatlános pénzügyi segitség, amely a mai sulyos válságon az adós államokat, köztük Magyarországot is átsegiti.

A legközelebbi hetek fogják eldönteni, hogy a józan ész szava fog-e győzni, vagy a politika démonjai ujabb, még sulyosabb megrázkódtatásokba döntik Európát!


„Minél több tartozásnál kell a tabula rasa elvét alkalmazni!”
London, április 4.

Sir Arthur Salter, a Népszövetség volt pénzügyi szakértője, az oxfordi egyetemi kongresszuson mondott beszédében kifejtette, hogy a rekonstrukciós tervek alapelve: a szabadkereskedelem bizonyos zárt területen belül.

Ez lehet jó vagy rossz, ami attól függ, hogy milyen célokra, és milyen garanciákkal valósitják meg.
Ha a nagyhatalmak nem követelnének garanciákat, a terv még ronthatná a világ gazdasági helyzetét, mert a dunai államok fölemelhetnék tarifájukat a többi országgal szemben.

A „Manchester Guardian” vezércikke szerint a vámpreferenciák, kölcsönök és egyéb ideiglenes eszközök nem tekinthetők végleges megoldásnak. Főproblémák a jóvátétel, a háborus adósságok, a valutakérdések, az árszinvonal emelése, az aranyforgalom fölszabaditása s az adósok sorsának könnyitése. Minél több tartozásnál kell a tabula rasa elvét alkalmazni.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Hajóépítés állami támogatással Hajóépítés állami támogatással
Kereskedelmi hajóknak, valamint tengeri hajók építésének állami...
A jövedelmező gyümölcstermesztés feltételei A jövedelmező gyümölcstermesztés feltételei
Minden kertgazda előtt ismeretes, hogy az utóbbi két év rendellenes...
A színes hallás
Az emberi érzékek működésének egyik legsajátszerűbb jelensége, hogy...
 A kolera Tripoliszben  3. A kolera Tripoliszben 3.
A kolerának másik faja, amely a tudománynak szintén sok gondot okoz,...
Az excár holttestét exhumálták Az excár holttestét exhumálták
Az Izvesztia közli az excár temetésének leirását. A sajtó jelentései...
A bowling története A bowling története
Egy játék kialakulásának történetét mindig nehéz nyomon követni. Így...
„Kezdjék a gyilkos urak!” „Kezdjék a gyilkos urak!”
A drágaság nemcsak a magyar glóbusz problémája. Végig, egész Európán...
A gyáriparosok hétfőre ujabb devizagyülést hivtak össze A gyáriparosok hétfőre ujabb devizagyülést hivtak össze
Az utóbbi napokban – amint ismeretes – a kereskedelemügyi...
A Ferencvárosi Torna Club uj versenypályája
Ez lap hasábjairól már értesültek olvasóink, hogy a FTC. a főváros...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98