Dtum
Login with Facebookk
1934 | December

A tánc őstörténete

Kurt Sachs könyve

Ha a tánc nem éli meg művészi megújhodását, nem fordult volna a figyelem a tánc története és elmélete felé, még azok részéről sem, akik az új tánckultusz különösebb értékét tagadják. Kurt Sachs, az ismert kiváló zenetörténész, bizonyára nem adta volna magát - saját bevallása szerint úgyszólván akarata ellenére - a tánc tudományos feldolgozására s nem bocsájtotta volna világgá testes kötetét   mely táncosok, tánckritikusok s táncbarátok körében csodálattal vegyes megdöbbenést keltett.

 

Csodálatot, mert Sachs az első, aki modern tudományos apparátussal látott az elszórt anyag szintétikus feldolgozásához; megdöbbenést, mert Sachs kereken kijelenti, hogy "az alkotó tánc története a történelemelőtti időkben játszódik le".

 

A neolitikum óta - szerinte - a tánc hanyatlik. Ennek megfelelően könyvében csak a kőkorszakbeli táncokkal, illetve azok maradványaival foglalkozik és kimutatja az ősformák rejtett változatait a magas kultúrák táncaiban. Éppen e bizarr alaptétele teszi Sachs munkáját vonzó olvasmánnyá s minden kifogásolható egyoldalúsága mellett hasznossá a kultúrtörténész, az etnografus, a zenész és a táncos számára egyaránt.

A tánc Sachs szerint addig áll hívatása magaslatán, míg tiszta eksztázis, míg "erős izgalom és fokozott aktivitás motorikus reflexe", míg elsődleges és legfontosabb megnyilvánulása a nem-gyakorlati életnek. ("Rhythmische Bewegung, die nicht dem Werkantrieb dient.") Mihelyt szórakozássá és - művészetté válik a tánc, elveszti ősi értelmét s ezzel teremtőerejét. (Hasonló okoskodással kimutathatnók, hogy a zene elveszti teremtőerejét, mihelyt nem kollektív ősszükségletből és eksztatikus reflexből fakad, hanem, horribile dictu, öncélú művészetté lesz.)

Sachs szerint vannak táncos hajlamú és táncszegény népek. A táncszegény népek táncai görcsösek, kínzóak, testellenesek, a táncos népek táncai testigenlőek, felszabadultak és átszellemültek. A testigenlő táncok két alaptípusra oszlanak, a szűk és tág tánc típusára. A tág mozgású (kilendülő, ugró tánc) a kifelé figyelő, maszkulin típusú, patriarchális, állattenyésztő őskultúrák tánca; a tág tánc utánoz, állatot, természeti jelenséget és mindazt, amit az ember kíván magának.

 

Az esemény eljátszása útján előidézi azt: a győzelmet a harcban, a zsákmányt a vadászaton, a termékenységet a házasságban stb. A szűk mozgású tánc (kis lépésű, forgó, kevés teret igénylő tánc) a befelé figyelő, feminin típusú, matrimoniális, földmívelő őskultúrák tánca. A szűk táncnál nincs utánzás, nincs elmímelés; a szűk tánc puszta eksztázis útján vonja magára a kívánt erőket és képességeket; elvontság, magábamélyedés. E két őskultúra terméke időrendben teljesen egymás mellé rendelt, semmi sem jogosít arra, hogy valamelyiknek elsőséget tulajdonítsunk.

A két őskultúra - a patriarchátus és a matriarchátus - még nem ismeri a maszktáncot. A maszktáncnak előfeltétele a két kultúrtípus keveredése. E keveredés folytán az absztrakt táncban megelevenedik a tárgyiasító, megérzékítő hajlam s így keletkezik az absztrakt jellegű, szellemlátomásszerű maszk; a túloldalon az utánzó tánc átszellemíti, valóságfölöttivé emeli a valóság jelenségeit s megteremti az ember- vagy állatformájú maszkot.

Magától értetődik, hogy a tág, maszkulin, kifeléfigyelő, utánzó tánc színészi tehetséggel jár együtt. Ám a színészi tehetség önmagában még nem teszi lehetővé a dráma megszületését - mondja Sachs. A drámához legelébb is emlékezni kell a multakra (a multak hőseire és eseményeire), nem pedig kifelénézni. Az emlékezés befelé forduló tevékenység s így a dráma a feminin kultúrák talajából sarjad, ha a matrimoniális kultúrát patrimoniális hatás éri és az emlékezés segítségére jön a kifeléfordulás, a megjelenítés.

Mihelyt a táncot valamely elkülönülő rend hívatásszerűen végzi, a tánc látványossággá, művészetté válik s lassan-lassan elveszíti kapcsolatát a közösség eksztatikus ősélményével. Az őstánc ezentúl csak a primitív társadalmakban és a parasztságban él tovább, egészen napjainkig. Az úri társastánc az ősformákat mind jobban átszellemíti, de új elemekkel nem gazdagítja. Az, amit mi táncművészetnek, balettnak, pantomimnak nevezünk, jóformán nem is tartozik a mélyebbértelmű tánc fogalmához és csak a látványosságok történészét érdekli.

Ime: a történetírás, mely sokáig oly lekicsínyléssel tekintett a kezdetleges életformákra, most bőkezűen fizet régi kapzsiságáért. Csak kérdés, hogy az ilyen szimptomatikus "primitivisztika", mint a Sachsé, nem vét-e az ellenirányban ugyanakkorát? Az ösztönösség, sejtelmesség és szűk formulák primitív élete és művészete az idők folyamán a megneveltség, tudatosság és gazdag differenciálás magaskultúrájú életévé és művészetévé alakul.

 

Semmi sem indokolja, hogy a magas kultúrájú tánc és a primitív tánc között ne lássuk ugyanazt a viszonyt, mint a magas kultúrájú zene és a primitív zene között. Ha a ceyloni veddák rizsarató dala mellett nem jelent dekadenciát a Kilencedik Szimfónia, nem tudom miért kelljen az ifugáók holdtáncát igazibb életjelenségnek tekintenünk, mint, mondjuk, az orosz balettot.

Ami Sachs munkájában egyébként bírálható, kifogásolható és vitatható, inkább a szakembert érdekli. De nem csak a táncszakember, hanem minden kultúrtudományos érdeklődő örülni fog annak, hogy Sachs professzor megvetette alapjait a feltétlenül tudományos értékű és magasigényű tánckutatásnak.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Magyarország – Németország 5:1 Magyarország – Németország 5:1
Pontban félnégy van. Sárosi és Sepan, a német csapat kapitányának...
Ábel Amerikában Ábel Amerikában
Tamási Áronnak nem természete, hogy mestersége területén kívüleső...
Uj főrendek Uj főrendek
Ő felsége legfelsőbb elhatározása szerint Gajári Ödön volt...
Baudelaire és a belgák Baudelaire és a belgák
A belgáknak a mostani ellenségüknél volt egy nagyobb ellensége. Ez...
Halasy dr. holtverseny után vívta ki első helyét Halasy dr. holtverseny után vívta ki első helyét
Késő éjjel kaptuk meg utolsó táviratainkat Párisból, amelyek...
Ellenségeink jelentései Ellenségeink jelentései
November 20. A Cordevöhban az ellenség e hó 18-án intenziv tüzérségi...
A zuhanóbombázás A zuhanóbombázás
A légierők harcának egyik része a légi, a másik, hatásosabb része a...
Nyolc különböző népből álló fogolycsoport Nyolc különböző népből álló fogolycsoport
A nyugati francia-angol front, melyet Hindenburg vezéri lángelméje és...
A hüvösvölgyi rablógyilkos főtárgyalása A hüvösvölgyi rablógyilkos főtárgyalása
Tavaly télen történt, hogy Friedkelt Ferenc foglalkozásnélküli...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98