Dtum
Login with Facebookk
1942 | Február

A haditalálmányok megőrzése

ÓVÓRENDSZABÁLYOK A REPÜLŐGÉP-GYÁRTÁSNÁL

A most folyó háborúban az összes hadviselő államok hihetetlen erőfeszítéseket tettek a repülőgépek teljesítményeinek fokozására. Most már valóságos „lét, nem lét" kérdésévé lett a gyorsabb vadász-, a nagyobb hatótávolságú bombázó- és a több bombasúlyt elvinni tudó bombázó-repülőgép kérdése. Minden állam arra törekszik, hogy jobbá, gyorsabbá, nagyobb teljesítményűvé tegye repülőgépeit. A jelenlegi szerkesztések valóban alaposan felülmulják a legmerészebb reményeket is. Hol vagyunk ma már az utolsó békebeli repülőgépektől?... A mostani hadigépek messze felülmulják az összes jövendőléseket!

A repülőgépek teljesítményének fokozása érdekében rengeteg javítást végeztek és ezeket gyakorlatilag is kipróbálták. Csak ezután hasznosították a hadviselő csapatok számára: kész, kiértékelt eredményeket kaptak a katonák. Különösen a német légi fegyvernem tűnt ki meglepő újításainak tömegével, mert olyan gépfajtákat állítottak elő, amelyekkel a többi hadviselő államok nem igen tudják a versenyt felvenni.

Valahányszor az ellenséges államok azt remélték, hogy most aztán valami olyant találtak fel, amivel lepipálhatják a német repülőgépgyártó ipart: kiderült, hogy a német repülőgépek megint valamivel előrébb vannak, megint valami újítást hoztak, amellyel az ellenséges államok nem vehetik fel a versenyt. A németek légifölénye változatlanul csorbítatlan maradt.

Egyes új szerkezeti részek feltalálásától azonban még jókora út vezet az utolsó gyakorlati kipróbálásig és az ezt követő szériagyártásig. Két esztendő általában az az idő, amíg így egy alkalmasnak felismert találmány valóban gyakorlati alkalmazást nyert a hadigépekről. Ezt az időt a tervezés, a rajzszerkesztés, a modellfelépítés, a modell kipróbálása, az esetleges és majdnem mindig szükséges változtatások, az újabb próbák, végül a különleges munkagépek megépítése teszi ki. Ezeket a modern, nagyteljesítményű munkagépeket éppen a korszerű tömeggyártásnál lehetetlen nélkülözni!...

Önként adódó jelenség, hogy valamennyi repülőgépgyár és ipari üzem mindent elkövet, hogy találmányai, kísérletei, gyártásai - ameddig csak emberileg egyáltalán lehet - titokban maradjanak. Erre természetesen rengeteg óvórendszabály szolgál. Ezek közöl első és legfontosabb a hallgatás! Hallgatni kell a feltalálónak, a tervezőnek, a mérnöknek, a rajzolónak csakúgy, mint a munkásnak. Az a veszedelem, hogy titkos ügynökök s kémek az ő révükön tudjanak meg valamit: aránylag csekély. Mindenrendű és rangú gyári alkalmazott világosan látja, hogy miről van szó és hazája érdekében cselekszik akkor, amikor hallgat...

A szerkezeti rajzok megőrzése igen fontos és nagy elővigyázatot igénylő feladat. Természetesen erősen őrzik is őket. Páncélszobák, elektromos riasztó- és jelzőberendezések egész láncolata vigyáz arra, hogy avatatlanok ne juthassanak a féltve őrzött titok közelébe. Az őrségek géppisztolyokkal, géppuskákkal felszereltek, éjtszakánként valóságos járőr-lánc veszi körbe a gyártelepeket, ahol szabadjukra engedett őrkutyák is nagy szolgálatot tesznek az őrizésben.

Természetesen arra nézve is történnek megfelelő intézkedések, hogy a gépszerkesztők és a próbarepülést végző pilóták között a megbeszélni avatatlan idegenek ki ne hallgathassák. Ezek a legnehezebb percek, mert a szerkesztő és a mérnökök ott állnak a repülőtéren és lesik és figyelik a próbarepülést végző pilótát. Hogy mi történik a nagy magasságban, azt innen a földről nem tudhatják, legfeljebb csak bizonyos feltűnő jelenségeket - géphimbálózás, gyors magasságvesztés - vesznek észre. Végre leszáll a pilóta. Emberi kíváncsiság, hogy ilyenkor mindenki köréje tódul és érdeklődik élményei felől.

Hogyne érdekelné éppen a szerkesztőt és a mérnököket az eredmény? Hiszen a saját munkájáról van szó! Éi mégis hallgatniok kell, mert odanemvaló fülek is hallhatják a jelentős megállapításokat, eredményeket vagy esetleges hibákat. Ilyenkor kell nagy önuralommal hallgatni és megvárni, amíg zavartalan egyedüllétben, kölcsönösen kicserélhetik nézeteiket és megbeszélhetik a további tennivalókat.

A háború fergetegében tett nem egy felfedezés és javítás fogja majd békésebb időkben a repülés nagyjelentőségű és horderejű ügyét szolgálni. A repülőgépfejlődés sok, alapjaiban fontos eredményt köszönhet a hadirepülésnek, mert a szükség sok mindenre rászorítja az embert. De a függetlenül, a polgári repülésnél is folyik többirányú kísérletezés a szerkezetek és berendezések tökéletesítésére. Különösen Németország készül fel arra, hogy majd a háború befejezése után - ha már majd a békebeli térbe kerülhet – találmányai és alkotásai azonnal alkalmazást nyerhessenek.

Érdekes következést vonnak le szakkörök a nagy repülőgépüzemek óriási számából. Nem látszik fantasztikusnak az a megállapításuk, hogy a háború befejezése után, soha nem képzelt fejlődése indul meg a polgári repülésnek. A régi úton történő utánszállítás olyan fokra fejlődik majd, amilyenről a háború előtt senki még csak álmodozni sem mert. Ez igen fontos lesz a gyarmatok életében.

A polgári utasok szállítása is nagy fejlődésnek néz elébe. Bizonyos valószerűséggel feltehető, hogy azok a nagy repülőgépüzemek, amelyek a most folyó gigantikus világmérkőzés ideje alatt keletkeztek: a háború után békésebb feladatokra térnek majd át. Az utasszállító repülőgépek is nagy fejlődésnek tekintenek elébe, éppen a háborús tapasztalatok alapján. Szerkezeti berendezésükről ma természetesen még korai lenne nyilatkozni, mert azok minden állam féltve őrzött titkai, épúgy, mintha hadialkalmazásúak lennének.

- Legszigorúbb titoktartás - ez a repülőgépüzemek jelszava, ennek aztán minden rendelkezésre álló eszközzel érvényt is szereznek. Minden ügyirat és tervrajz nagy kincs lehet az ellenség kezében: ezért megőrzése különös gondossággal történik. Páncélládikókba zárva kerülnek a tűzálló acélszekrényekbe, amelyeknek különleges zárszerkezetét csak a beavatottak ismerik. Az ezzel való kísérletezés - még ha nem is lepnék meg a betörőt - több időt venne igénybe, mint amennyi estétől reggelig van. Villanyos szám- és betűkombinációk, egymásba tolható kulcsok és bizonyos mechanikai fogásoknak meghatározott sorrendben való elvégzése nyitja csak ki a bűvös szekrényt.

Minden iroda ajtaján ott lóg a figyelmeztető felírás: - Elzártál mindent?... - úgyhogy aki kimegy az ajtón, feltétlenül szembetalálja magát a figyelmeztető jelzéssel és még idejekorán meggyőződhetik róla, hogy valóban „elzárt-e mindent?” Mert bizony sokszor egyetlen papírcafat, látszólag jelentéktelen papiros is megkönnyítheti az ellenséges ügynök és kém munkáját. Felesleges óvatosság sohasincs a haditalálmányok megőrzésénél.

A gyár- vagy ipartelepet villanyos árammal telített kerítés veszi körbe, mindenütt őrszemek és őrségek állanak. Igazolvány nélkül senki sem léphet be az üzem területére, minden idegent, ha a gyártelepen akad dolga: megbízható módon elkísérnek oda, ahol éppen dolga van, senki sem lebzselhet vagy sétálgathat a telepen.

Azoknak a helyiségeknek falát, ahol a megbeszélések és tanácskozások történnek: üvegből készítik, úgy, hogy azt észrevétlenül semmiféle módon megközelíteni nem lehet. Ha valamilyen szerkezeti rajzot el akarnak szállítani: megkettőzik az őrségeket. Mindenhová fegyveres őrség áll fel, még az autó vezetőjének derékszíján is ott van a gyorstüzelő-pisztoly. Az útközben netalán bekövetkezhető támadások elhárítására jól felfegyverzett őrség kíséri mindig a szállítmányt.

Pontosan nyilvántartják az alkalmazottak magánéletét is. Nem költekezik-e erején felül, kik a barátai, társasága, milyenek az életviszonyai... mindmegannyi fontos adatot mond a szakértő szemének. Külön, üzemi-detektívcsoport tartózkodik állandóan a munkások között és megfigyelik minden ténykedésüket, mert az ördög sohasem alszik. A hadviselő államoknak, pedig létérdekük, hogy hadikísérleteik a legteljesebb titokban maradjanak.

A tervrajzokat ilyen acéldobozokban szállítják el, akárcsak az üzem egy másik helyére is. Fegyveres őrség ált az autó mögött, megbízható munkások végzik a szállítást is. Az indulási helyen lezárják a különlegesen átalakított csomagtartózárat; külön kulccsal nyitják az érkezési helyen!

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Peyer Károly a legnagyobb bűnnek mondotta a passzivitást Peyer Károly a legnagyobb bűnnek mondotta a passzivitást
A szociáldemokrata párt vasárnap és hétfőn rendezte ugynevezett...
Washingtonban közzétették az atomegyezményt Washingtonban közzétették az atomegyezményt
Washingtoni jelentés hírül adja, hogy az atombombával kapcsolatban...
Kiállítások
Farkas István néhány évvel ezelőtt a következőképp jellemezte...
Kétféle megoldást ajánlottak a kormánynak a generátorfa-ellátás biztosítására Kétféle megoldást ajánlottak a kormánynak a generátorfa-ellátás...
A közüzemű gépkocsiknak motalkó meghajtásáról fagázgenerátoros...
Vadász Miklós hagyatéka Vadász Miklós hagyatéka
Tulajdonképpen ujságíró volt, színes riportok írója. Jószemű,...
Gyujtogató őrült
Tápiószentmiklósról írják: Október hónapjában történt, hogy Milosjak...
Megszökött olasz miniszter
Néhány hét óta gyakran emlegették az ujságok Nasi volt olasz...
A lakók az aranykorona szorzószámának leszállitását kérik A lakók az aranykorona szorzószámának leszállitását kérik
Az aranykorona szorzószámának ügyében legutóbb ismét megmozdultak az...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98