Dtum
Login with Facebookk
1900 | November

A Petőfi-társaság Vörösmarty-ünnepe az évfordulón

 

A Petőfi-társaság november 18-ikán, vasárnap délelőtt tartotta Vörösmarty-ünnepét az Akadémia dísztermében, mely egészen megtelt. A költő arczképe babérágakkal, virágokkal díszítve, orkhideák és délszaki növények között ott ékeskedett az emelvényen. Az arczkép előtt volt elhelyezve a Petőfi- s a Kisfaludy-Társaság, meg az egyetemi ifjak babérkoszorúja.

 

Széll Kálmán miniszterelnök, a költő veje, a Petőfi-társaság elnökéhez, Jókai Mórhoz intézett levelében tudatta, hogy halaszthatatlan teendői Budapestről elszólítván, nem jelenhet meg.

 

Az előkelő diszes közönség soraiban ott voltak: Vörösmarty Béla államtitkár, a nagy költő fia, továbbá Wlassics Gyula miniszter nejével, Csáky Albin gróf a főrendiház elnöke, báró Eötvös Loránt az Akadémia elnöke, a veterán Tóth Lőrincz, a költőnek jó ismerőse, Zsilinszky Mihály közoktatásügyi államtitkár, Szily Kálmán az Akadémia főtitkára, Beőthy Zsolt, a Kisfaludy-társaság elnöke, írók a közélet számos jelese.

 

A székesfehérvári Vörösmarty-kör küldöttségileg képviseltette magát gróf Zichy Jenő vezetésével. Az egyetemi ifjúság testületileg jelent meg. Debreczenből a Csokonay-kör, Nagy-Váradról a Szigligeti-társaságot küldöttek képviselték. Az ünnep Bartók Lajos elnöki megnyitójával kezdődött, a ki vezetésében a Vörösmarty-ünnepekről szólt.


Azt mondta, hogy a ritka lángelméknek nemcsak alkotásukban, nevükben és emlékükben is gondolat van, nagy és szent eszme, mely új és drága gyümölcsöt terem. Az ünnepek elsejét buzgó hála jeléül a Petőfi-Társaság nyitja meg. Azután költői hévvel rajzolta Vörösmarty nemes alakját.

 

"Romlásnak indult"- korholta népét Berzsenyi, "Megbűnhődte már e nép" esengett Kölcsey, "Nem volt, de lesz!" reménykedék Széchenyi, "De volt!" kiáltá Vörösmarty, s újjá teremtve, a mi volt, Magyarország lett is. De sötéten, fátyolozva, mint a tragédiában közelgett a fátum.

 

Vörösmarty sorsa tragikus volt, a látnok sorsa, a ki tudta, előre megjósolta a "nagyszerű halált". Ő, kinek költészetét a nemzeti dicsőség képezte, abban élt, lelke ebben fürdött, mint a sas az égben, mint a czédrus a verőfényben, egyszerre bukni látta nemzetét. A kétségbeesés megrepeszté a legforróbb honfiszivet, kioltá a legfényesebb lángelmét.

 

A ki egykor hős erővel dőrgölte oda "Rendületlenül", most utolszol így szólt, : "Rendüljön meg a velő agyadban!... De a szív még egyet dobban, s a láng még egyet lobban, "Lesz még egyszer ünnep a világon", "Lesz! Legyen most az ő ünnepe! Vörösmarty "legelső magyar embere", a nemzet királya akarja, hogy legyen szobra a költők királyának!

 

Lesz!...Vörösmartyt együtt kell ünnepelnie az egész hazának, a királyi palotától az utolsó kunyhóig! Mert az ő magasztos őserejű költészete és egész élete jelleme: a magyar király és a nemzet közti kapcsolat örök bensőségét, győzhetetlen hatalmát fejezte ki! Az ő kettős nagy kijelentése a legszebb jelszavául írandó föl a király koronájának és a nemzet czímerének: "Hazádnak rendületlenűl, Légy hive oh magyar!".


Jókai Mór foglalt most helyet és zúgott feléje az éljenzés, a taps. Sokáig kellett várnia, míg az üdvözlés elcsöndesült és hozzá kezdhetett felolvasásához "Vörösmarty apánk" czímen.

 

A közvetlenség melegsége, a múltak borongó érzése elevenül meg a visszaemlékezésben, melyben Vörösmarty költészetének hatását saját benyomásai után adta elő, s emlegette a nagy költő ama szíves bátorító támogatását, melyben az ifjabb írókat és őt magát is részesítette.

 

A felolvasást, melyet melléklapunkban, a "Világ-Króniká"-ban egész terjedelmében közlűnk, Jókai így fejezte be: "Ő emelt, ő buzdított, ő tanított, ő javított, ő méltányolt, ő segített, ő kitüntetett bennünket s erre nekünk szükségünk volt.

 

Az egész nemzet, a művelt világ ünnepli és dicsőíti Vörösmartyt, mint halhatatlan költőjét a magyar Olympnak: - én szellemi apámat bolygó utam vezérlő holdvilágát őrizem ő benne hálás emlékemben".

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Black Jack, az amerikai fővezér Black Jack, az amerikai fővezér
1917.áprilisában Pershing kapta az Európában harcoló amerikai...
Siketnéma oktatás villamosáram segítségével Siketnéma oktatás villamosáram segítségével
Ritka kivételektől eltekintve, a siketnémaság gyermekkorban fejlődik...
Véres adóvégrehajtás Véres adóvégrehajtás
Szuha községben lázadás tört ki az adóvégrehajtó ellen, a kit a...
Rövidek Rövidek
Az első ujságoldalakon nagy fekete betük jelentik, hogy megsemmisitő...
Az ipari és földmunkások élettartama Az ipari és földmunkások élettartama
Egyik szaklap igen érdekes kimutatást közöl arra nézve, hogy az egyes...
Minden állam kötelezze magát, hogy megvédi szomszédai határát! - ez a legújabb francia terv Minden állam kötelezze magát, hogy megvédi szomszédai határát! - ez a...
Vasárnap szakadatlan tanácskozások folytak a leszerelési delegátusok...
Cholnoky László - Cholnoky Viktor emlékezete Cholnoky László - Cholnoky Viktor emlékezete
Lappangva, észrevétlenül egyre közelebb férkőzött hozzám a nyomasztó...
1 millió volt feszültségű transformator 1 millió volt feszültségű transformator
A san-franciscoi kiállításon olyan tranformatort mutattak be, a mely...
A villogó lámpák titka, a Karolus-féle távolbalátó készülék A villogó lámpák titka, a Karolus-féle távolbalátó készülék
A társas összejövetel zsibongása tölti meg a szobákat, együtt a...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98