Dtum
Login with Facebookk
1901 | Október

Az afgán fejedelem halála

Angliát ismét nagy esemény izgatja. Meghalt Afganisztán fejedelme Abdur-Rámán.

 

Afganisztán az az ország, mely Közép-Ázsiában az angolok indiai birodalma és az oroszok ázsiai birodalma közé esik. Mind a két hatalom szeretné megszerezni. Egyelőre azonban megelégszenek, hogy az afgán fejedelmet akár fenyegetéssel, akár pénzzel hol az egyik, hol a másik a maga részére nyerje.

 

Az afgán fejedelmek ezt a helyzetet ki is használják s a két vetélkedővel eltartják magukat. Angliára és Oroszországra fontos tehát, hogy az uj fejedelem merre hajlik. Az elhunyt emir legidősb fia, Habib-Ullah elfoglalta már a trónt, de nem biztonyos, hogy mi történik már legközelebb, mert Habib-Ullah angolbarát.

 

Trónkövetelő pedig több is van s azok közt Oroszország magának tetszőbb fejedelmet is találhat. Anglia megint nem képes elég erővel megvédeni közép-ázsiai érdekeit, épen ugy, mint nem volt képes megvédeni. Khinában sem. A dél-afrikai háboru megbénitotta. Ennek a szerencsétlen háborunak Oroszország vette eddig nagy hasznát.


Afganisztán terjedelme 558,000 négyszög klm. és öt millió lakója van, a kiknek csak a fele afgán. Hadserege európai mintára van szervezve és kiképezve. Minden nyolczadik ember hadkötelezettséggel bir. Jelenlegi hadserege 40,000 főnyi gyalogságból, 7000 főnyi lovasságból áll. A hadi létszám 100,000 a melyből 30,000 lovasság. A tüzérségnek 360 ágyuja van. Az ország fővárosa: Kabul.

Az afgán emir halála
Abdul-Rámán október 3-ikán halt meg nehány napi betegség után, 58 éves korában, 21 évi uralkodás után.

 

Élete viszontagságos. Apjával és nagyapjával szerencsésen harczolt Sir Ali, a törvényes emir ellen. De 1868-ban megverték s Oroszországba menekült.

 

Mint orosz nyugdijas Szamarkandban élt. De midőn Sir Ali fia, Jakub khán gyöngének bizonyzult, az angolok őt tették meg uralkodónak 1880-ban. Abdurrahman ez időtől fogva az angolok befolyása alá került, de Oroszországgal is titokban igyekezett jó viszonyban maradni.

 

1899 elején kiderült, hogy az emir az oroszokkal együttérez s titokban formális szövetségre is lépett az oroszokkal Anglia rovására, a mely indiai hatalmát féltette. Saját országában ugy igyekezett magát biztositani, hogy a trónra esetleg igényt tartó minden rokonát kivégeztette, a kiket csak elért a keze. Afganisztán határán 40,000 főnyi orosz haderő táboroz állandón.

Abdur-Rámán emir öt fiut hagyott hátra. Ezek következők: Habib-Ullah, Naer-Ullah, Fath-Ullah, Mahomed Umar és egy három éves fiucska, a kinek neve nem ismeretes. Habib-Ullah kán a legidősebb és őt kiáltották ki emirnek. Az uj emirről keveset tudnak, kivéve azt, hogy angol szellemben nevelték és igy jogosan idegenkedik tőle Oroszország.

Az uj emir
Az elhunyt fejedelem unokatestvére Izsák kán orosz oltalom alatt Boharában él, s szintén jogot tart a trónra. Mindazonáltal az elhunyt legidősb fiát Habib-Ullah kánt kiáltották ki fejedelemnek, s a trónralépést testvérei is elismerték.

 

Az angol tudósitások szerint Abdur-Rámán emir halálos ágyánál valóságos megható jelenet folyt le. A főurak megfogadták, hogy az emir legidősebb fiát, Habib-Ulláh-t fogják uralkodójuknak elismerni. A haldokló emir intette a körülötte állókat, hogy óvakodjanak Oroszországból.

Habib-Ullah, a mi annyit jelent, hogy az Isten kedveltje; 1872-ben született, igy tehát még csak 29 éves, de máris nagy családja van. Atyja ugyanis azt akarva, hogy fia családi összeköttetésekkel már korán megerősitse az állását, még tizenkilencz éves korában eljegyezte hét leánynyal, a kiket az ország legelőkelőbb családjaiból választott össze, úgy, hogy ma már egész sereg fia és leánya van. Az uj emirt atyja mindig kitüntette szeretetével és gyakran, mikor háboruba ment, ő reá bizta az ország kormányzását.

Az angol és orosz versengés
Londonban kinzó nyugtalanság közt fogadták Abdur-Rámán halálát és még mindig bizonytalan, hogy a trónváltozásra nem következik-e belső villongás, mert akkor Oroszország beleavatkozik a dologba s Anglia a rövidebbet huzza. Anglia a czár békeszeretetével igyekszik megnyugtatni magát.


Az angol lapok azt irják, hogy Oroszország minden beavatkozása Afganisztánba háborus ok volna Anglia számára s fenyegetőleg hangoztatják, hogy az indiai hadsereg készen áll az afgán határ közelében. Ámde Péterváron aligha megijednek ettől a fenyegetéstől, mert az indiai brit sereg, melynek java része Dél-Afrikában harczol, eltörpül ama nagy haderő mellett, melyet éjszakon az oroszok gyüjtöttek és gyüjthetnek.


Az afganisztáni állapotokat ismerők trónvillongásokat jósolnak. Sir Alinak, az Abdur-Raman emir által trónjától megfosztott uralkodónak fiai most mindent el fognak követni, hogy atyjuk trónját visszaszerezzék. Anglia már azért is szükségesnek tartja, hogy a határon nagy katonai intézkedéseket tegyen.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Tornaverseny Aradon Tornaverseny Aradon
A magyarországi tornaegyletek szövetsége az idén Aradon tartotta évi...
A khinai nőkről még egyszer A khinai nőkről még egyszer
Mióta a társadalmi tudományokkal foglalkozók mintegy megállapított...
Gandhi egészségi állapota az éhségsztrájk negyedik napján Gandhi egészségi állapota az éhségsztrájk negyedik napján
Az angol hírszolgálati iroda jelentése szerint a kormány szombaton...
A világ legrejtélyesebb embere aki 28 városban született és öt városban van eltemetve 1. rész A világ legrejtélyesebb embere aki 28 városban született és öt...
Csodálatos játéka a véletlennek, hogy arról az emberről, aki...
Szerencsétlenség a népkonyhában Szerencsétlenség a népkonyhában
A fővárosi népkonyhák előtt mindig nagy tömeg várja, mikor az...
Az OTE országos atletika versenye Az OTE országos atletika versenye
Az OTE a Vörösvári-uti pályán rendezte versenyét, a melynek...
Fölhivás a földbirtok fölajánlására Fölhivás a földbirtok fölajánlására
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató-választmányi üléséből...
Iliász a Toldi versformájában Iliász a Toldi versformájában
Az ó-kori irodalom iránti szeretete azóta se lankadt el s pályája...
Magyar Úszó Szövetség jubiláris versenye Magyar Úszó Szövetség jubiláris versenye
A pünkösd egyetlen sporteseményének, a 25 éves fönnállását ünneplő...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98