Dtum
Login with Facebookk
1902 | Március

Látogatás Szada Yakkonál

A japáni szintársulat itt időzésének utolsó napján, február 28-ikán délután lapunknak egyik munkatársa és Jantyik Mátyás jeles festőművészünk meglátogatták Royal-szállóbeli lakásukon a társulat vezetőit, Kavakami urat és Szada Yakko asszonyt.

 

A látogatás czélja egyrészt az volt, hogy a japáni szinészetről és különösen a nálunk járt szintársulatról és tagjairól való adatainkat kibővitsük, másrészt pedig, hogy megmutassuk s az eredetivel összehasonlíthassuk Jantyik Mátyásnak azt a kis olajfestményét, melyet a művész Szada Yakkóról az első előadásán nyert benyomások alapján festett s melyet lapunk mai számában talál az olvasó.


A mint névjegyeinket az érdekes művészpárnak beküldöttük, elénkbe jött dr. Matsumura úr, a jelenleg Budapesten időző két japáni tudós egyike, a ki itt természetrajzi búvárlatokkal foglalkozik s felajánlott, hogy a társalgást ő fogja közvetíteni, mivel honfitársai anyanyelvükön kívül csak angolul értenek kissé s e nyelvet se tökéletesen beszélik. A szobába belépve, Kavakami úr fogadott bennünket lekötelező szivességgel.


A tágas fogadói szoba spanyolfallal volt két részre osztva. A spanyolfalon innen az ablak melletti kis kerek asztalnál két fiatal szinész azzal foglalatoskodott, hogy a budapesti lapoknak előadásaikról szóló jelentéseit kivagdalta s egy nagy albumba ragasztotta. Kavakami úr európai szabású ruhába volt öltözve.

 

Mint legtöbb japáni, kis termetű ő is, sovány, de csontos és mint a szerepeiben előforduló, sokszor ugyancsak fárasztó erőgyakorlatok mutatják, erős ember. Barna arczát ritkás fekete bajusz és kecskeszakáll árnyalja be. A társalgás részint önkéntes tolmácsunk közvetitésével németűl, részint pedig angolúl folyt s kérdéseinkre a jeles szinművész közvetlen szivélyességgel adta meg feleleteit.


Örömét fejezte ki, hogy művészete a magyar műértők közt is tetszésre talált. Elmondta, hogy a mult év májusa óta egyfolytában utaznak Európában városról-városra s mindenütt szives fogadtatásra találtak. Budapestről Romániába mennek, innen pedig Szent-Pétervárra s itt is befejezvén előadásaikat, hazatérnek Japánba.


Olyan értelemben, mint minálunk, Japánban nincsenek állami pártolásban részesülő szinházak; a szinészi pálya még mindig nem részesül olyan megbecsülésben, mint a hogy megérdemelné. E tekintetben azonban újabban nagy haladás észlelhető s Kavakami és társulata is ennek szolgálatában áll, a mennyiben csupa előkelőbb családokból való s míveltebb tagból van összeállítva, mig eddig többnyire csak az alsóbb társadalmi osztályok fiai léptek a szinpadra. Nagy kitüntetés számba megy, hogy egy ízben a császár előtt is bemutathatták művészetüket, a mi eddgi nagyon kevés japáni szinésznek volt megengedve.


Megkérdeztük, hogy Danjuro, a hires japáni szinész, a kiről legutóbbi számunknak a japáni drámáról és szinpadról szóló czikkében tettünk emlitést, él-e még? Elmondotta, hogy él, de öreg már, 65 éves és, mint nemrég értesült beteg is.


Jantyik Mátyásnak Szada Yakkóról festett képe igen meglepte hasonlósága által, különösen, mikor megmagyaráztuk neki, hogy a szinpadról benyomások alapján, emlékezetből készült. Ezután bemutatott nejének is, bár megjegyezte, hogy a művésznő gyengélkedik.

 

Szada Yakko japáni öltözetben volt, finom, színes virággal és aranynyal himzett selyem köntös volt rajta, a milyen a japáni nőket ábrázoló képekről eléggé ismeretes. Kecses, ringó lépésekkel jött felénk s szives mosolylyal nyujtotta kezét. Megmutattuk neki is az arczképet, melynek láttára meglepetve kiáltott fel s élénken beszélt róla honfitársaival, japánúl.


Az erre kifejlődött társalgás során, engedve kérésünknek, előhozott egy csomag, blokkszerűen összefűzött hosszúkás alakú, s repülő darvak rajzaival diszitett levélpapirt s ecsettel és tintával ráirta a nevét, fölébe japáni szokás szerint egy jelmondatot.

 

A lapunkban (facsimilében közölt irás jobbrról balra, a sorok pedig felülről lefelé olvasandók.) A jelmondat értelme, tolmácsunk magyarázata szerint ez: „A szabadban hallani a csalogány dalát”; verses formájú japáni közmondás.


Kavakami is oda irta nejéé mellé a nevét, szintén költői idézettel. Egy történeti költeményből vette az idézetet, melynek tárgya az, hogy egy ötszáz év előtti császárt elűzött a sogun (kormányzó) és számkivetette egy messze szigetre. A császárhoz elment hivei közül egy előkelő főúr és biztosította róla, hogy előbb-utóbb segítségére fognak menni. A jelmondat ezt a segítségre vonatkozó igéretet foglalja versbe.


A művésznő, bár élénken és jókedvűen társalgott velünk (ő tud a társaságból legjobban angolúl), kissé gyöngélkedőnek látszott, miért is a már félórára nyúlt érdekes társalgást félbeszakítva, szivélyes búcsúvétel után eltávoztunk.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Szada Yakko Sada  Yakko fogadott gyermekeivel Szada Yakko -Jantyik Mátyás festménye
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A kasszarabló főhadnagy
A szerencsétlen Dióssy Viktor főhadnagyról, ki a székesfehérvári...
A kyrenei Aphrodite A kyrenei Aphrodite
Az olasz állam új gyarmatain, Libiában és Kyrenaikában, mindjárt azok...
VII. Edvárd angol király németországi látogatása
VII. Edvárd angol király Németorságba ment sulyosan beteg nővéréne, a...
Hathatós vámvédelmet, adócsökkentést és a visszaélések kiirtását sürgeti a magyar teherautó-ipar Hathatós vámvédelmet, adócsökkentést és a visszaélések kiirtását...
Az Országos Automobilszakértő Bizottságnak mintegy huszonöt tagja...
Félreállni vagy szembeszállni Félreállni vagy szembeszállni
Peidl Gyula, a szegedi második választókerület képviselője, vasárnap...
MAC-MUE 5:1 MAC-MUE 5:1
A MUE. ez utolsó mérkőzésére ismét összeszedte csapatát, amelyet már...
Nemzeti Szinház: Sire Lavedan Henri szinműve - Vigszinház: A zseni -  Nagy Endre tragikomédiája Nemzeti Szinház: Sire Lavedan Henri szinműve - Vigszinház: A zseni - ...
A hires Lavedan darabja oly hibában szenved, mely franczia darabokban...
Bankigazgatók kitüntetetése Bankigazgatók kitüntetetése
A magyar pénzintézetek kétségtelenül eredményes és buzgó...
Jön az országos inségadó! Jön az országos inségadó!
Bethlen miniszterelnök jövő hétfőn ismerteti a kormánypártban a...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98