Dtum
Login with Facebookk
1903 | Június

A kassai múzeum

Nagy fontosságú ünnep folyt le a múlt hét folyamán Kassán. A kormány és a múzeumok, tudományos egyesületek képviselőinek s az egész Felvidék társadalmának részvételével megnyitották a kassai uj múzeumot, melyet a város áldozatkészsége emelt a tudománynak.

A kassai múzeum régi eredetű ugyan, de kincseinek gazdagsága csak most lett nyilvánvaló, mikor szép új épületben, teljes beosztásban mutatják be a közönségnek. Évekkel ezelőtt *Felsőmagyarországi Múzeum* néven volt ismeretes, míg Kassa város 1899-ben elhatározta, hogy uj épületet emel a múzeumnak. Ekkor összes gyűjteményei, nagy értékű újabb ajándékokkal gazdagodva, a város tulajdonába mentek át s az intézet a *Kassai Muzeum* nevet vette fel. Az uj muzeum most nyílt meg a közönségnek.

A Felsőmagyarországi Muzeumot 1872-ben Klimkovics Béla alapította. A maga és testvérei összegyűjtött régiségei vetették meg a múzeum első alapját,de állandó érdeklődés és lelkes pártolás folytán amúúzeum gyűjteményei egyre gazdagodtak, az utóbbi években pedig nehány nemslelkű meczenás bőkezű áldozatkészsége mintegy 6000 darabbal gyarapította az értékes anyagot, amely 13 szobában elhelyezve, az első helyek egyikén áll a vidéki múzeumok között.

Hogy a kassai múzeum ilyen gazdagon gyarapodva, jelentős tényezője let a tudományosságnak, abban első sorban nagy érdeme van Kassa minden művészeti s kulturális ügy iránt melegen érdeklődő püspökének, dr. Bubics Zsigmondnak, a ki a millenium évében szát darabból álló eredeti olajfestmény-gyűjteményét, 50 darabból álló magyar, néemt, angol s franczia művészektől származó vízfestményét, 3000 darabra rúgó rézmetszetű arczkép-gyűjteményét és nagy számú érem, fayence, porczellán s egyéb ritkaságait ajándékozta a múzeumnak. Ezek a becses tárgyak két külön szobát foglalnak el.

Ugyancsak ilyen tetemes ajándékkal gazdagította a múzeumot Dessewffy Pál nagybirtokos, a ki 1899-ben a Dessewffy-nemzetségnek régi fegyvezerekből, képekből, praehistorikus régiségekből, majolika s porczellántárgyakból álló, hetedfélszáz darabra rugó nagybecsü mű- illetőleg régiséggyűjteményét örök időkre a kassai múzeumnak ajándékozta. Ezek a becses műkincsek is egynagy külön teremben vannak elhelyezve.Gróf Andrássy Dénes, a jótékonyságáról országszerte ismert nagylelkű főúr 16,000 korona adománynyal járúlt a múzeum gazdagításához. Nevezetes műtárgyai a múzeumnak a Henszlmann Imre volt egyetemi taárnak hagyatékából származó 3000 darabból álló metszet- s kéziratgyűjtemény, melyen kívül a vallás- és közüktatási miniszter s magánosok adományaiból igen sok néprajzi, ásvány-, növény- és állattani gyüjtemény gazdagítja a múzeumot, melyneknyilvános könyvtára is 14,000 kötetet tesz ki.

Ezek az értékes gyűjtemények nagy szaértelemmel vannak elrendezve a szép épületben. A rendezés nehéz munkáját kiváló elismerésre méltóan végezte Mihalik József miniszteri kiküldött, múzeum igazgató, a ki a most készölő kassai Rákóczi-ereklye kiállítás becses anyagát is rendezi.

Tanulságos és gyönyörködtető intézmény a kassai múzeum,melynek megtekintésére most a Felvidék minen részéből érkeznek látogatók Kassára. Szép beszédekben hangoztatták az új múzeum megnyitása alkalmával annak kiváló kulturális jelentőségét dr. Berzeviczy Albert, a kormány kiküldöttje és az országos múzeumi tanács elnöke, Fraknói Vilmos püspök,a múzeumok országos felügyelője, Szalay Imre, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, RadisicsJenő, a budapesti Iparművészeti Múzeum igazgatója, Miskovszky Viktor akadémiai tag, György Aladár a magyar néprajz társaság, Dedek-Grescens Lajos a budapesti egyetemikönyvtárnevében.

Annyival is fontosabb a kassai múzeummegnyitása,mert példáján indulva egyéb, régiségekben és művészi kincsekben különöen gazdag felvidéki városok is törekszenek múzeumok alapítására s így talán valóváválik néhai Ipolyi Arnold, a kitünő tudós intése: *Őrizzük emlékeinket, nehogy végleg elveszszenek s ezáltal is üresebb legyen a mult, szegényebb a jelen s kétesebb a jövő!*
Lengyel Menyhért

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Klimkovics Ferencz a múzeum megalapitoja Mihalik József a múzeum igazgatója A kassai múzeum Kassai fayence edények a múzeumban Ónedények a kassai múzeumban Vezeklő Magdolna. Solimena festménye a kassai muzeumban
Cikk-ajánló
Meghalt Tolsztoj (1828-1910) Meghalt Tolsztoj (1828-1910)
Az a visszhang, melyet Oroszország nagy fiának halála világszerte...
A portugál király eljegyzése A portugál király eljegyzése
II. Manuel portugál királyt, a ki alig husz éves fiatal ember és nem...
Máttis Teutsch János
Máttis-Teutch érzésfestői törekvésének első, átmeneti korszakában...
Raymann eperjesi orvos és a védőhimlőoltás 1 Raymann eperjesi orvos és a védőhimlőoltás 1
A Természettudományi Közlöny hasábjain nemrégen vázlatos közlemény...
A trónörököspár gyilkosait Csehországba vitték A trónörököspár gyilkosait Csehországba vitték
Egy gráczi hir szerint Princzipet és Cabrinovicsot, a trónörököspár...
A méhek zsebórája A méhek zsebórája
A világ legérdekesebb biológiai megfigyelőállomását rendezték be...
Medve és pulykatáncz Medve és pulykatáncz
A jövő farsangon már ujfajta tánczokat fogunk látni a mulatságokon,...
Könyv, amelyet nem lehet elolvasni Könyv, amelyet nem lehet elolvasni
Egy fiatal amerikai természettudós megírta az első könyvet ezzel a...
Százkét éves korában influenzában meghalt a legutolsó negyvennyolcas honvéd Százkét éves korában influenzában meghalt a legutolsó negyvennyolcas...
Amikor Lebo István, a negyvennyolcas honvédek menházának egyedül...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98