Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1904 | Május

Báró Bornemisza Pál kelet-afrikai kiállitása

Május 4-én, mint már említettük, megnyílt a Nemzeti Muzeum dísztermében az a kiállítás, melyben báró Bornemisza Pál Kelet-Afrikában tett utóbbi utazása alkalmával összegyűtjött tárgyait mutatja be.

A kiállítást Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter nyitotta meg, a ki, valamint a megnyitásra összegyűlt előkelő közönség, nagy érdeklődéssel szemlélték a sok ezernyi mindenféle látnivalót, melyeket báró Bornemisza nagy nehézségek közt gyűjtött össze s szállított rengetegeken, sivatagokon keresztül Afrika belsejéből a kikötőben, onnan pedig Budapestre.

A szintén jelenvolt híres Afrika-utazó, gróf Teleki Samu kijelentette, hogy ő, ki 490 fegyveressel és teherhordóval nyomúlt be Afrika belsejébe, - s így is roppant nehézségekkel kellett küzdenie, - a legnagyobb elismeréssel adózik báró Bornemiszának, a ki sokkal szerényebb eszközökkel, minden segitség nélkűl, csupán a maga rátermettségével ily hatalmas gyűjteményt birt nemcsak összeszedni, hanem a legvadabb vidékekről is száz- meg száz mérföldeken át úttalan útakon kikötőbe szállítani. Különösen pedig az afrikai pipagyűjteményt dicsérte, mely, mint mondá, ez időszerint páratlan az egész világon.

A kiállítás, mely a Múzeum körtermét és két mellékhelyiségét teljesen megtölti, valóban meglepi nemcsak a szakértőt, hanem a laikus szemlélőt is; s órák hoszsza szükséges csak a futólagos áttekintésre. Mindjárt a bemenetnél egy piramisszerű rakás tünik szembe strucztojásokból, csodálatos nagyságú kettős pálma-gyümölcsökből, viziló-koponyákból, elefánt- és rinoczerosz-bocskorokból. Vagyis ez óriás állatok talpbőre van lehúzva és kiszárítva s így igen alkalmasak különféle tartóknak; némelyikbe másfél véka gabona könnyen beleférne. E halmazt meglepő finomságú szalmafonatok körítik, a milyennél különbet nálunk se tudnának előállítani.

Majd nagy csomó keresztesmajom-, párducz-, szervál-, leopárd-bőrök vonják magukra a figyelmet. Ezek mind eladók s nagy keresletnek is örvendenek, mert ágy elébe, díványra, takaróknak, stb. párjukat ritkítják. Krokodil-bőrök ugyan itt nincsenek, hanem egyik budapesti kereskedővel szerződést kötött báró Bornemissza ilyenek szállítására is. Még pedig évenként nem kevesebb, mint 5-600 darab szállítására vállalkozik. A krokodil-bőrből tudvalevőleg gyönyörű szivartárczákat s egyéb dísztárgyakat készítenek, de mivel a krokodil már a hozzáférhetőbb tájakon nagyon megfogyott, igen drága a bőre.

Hanem a Kilimandjaró táján rengeteg sok hemzseg még a folyókban, tavakban úgy, hogy ha az ember meríteni megy a partra, előbb kődobásokkal el kell zavarni a szörnyetegeket. Innen fogja tehát báró Bornemisza a bőröket beszerezni. Nem maga vadászik ugyan, hanem akad szerecsen vadász, a ki havi nyolcz rupia (körülbelül 13 korona) fizetésért és ha lőszert kap, örömest lepuskáz egy hónap alatt 80-100 krokodilt s le is rántja a bőrüket. Szóval a krokodilbőr-ipart fellendíti ugyan egy magyar ember vállalkozó szellem, de az eddig háborítatlan élő krokodilokra annál szomorúbb napok várnak.

Szerfelett érdekesek a különféle néger törzsek eszközei, fegyverei, művészi tárgyai. Ez utóbbit pedig a szó teljes értelmében kell venni. Mert pl. pipáik, buzogányaik, ékszereik, lándzsáik valóban nem kis művészettel és izléssel vannak előállítva. Pedig mindezeket a legkezdetlegesebb eszközökkel készitik s azokat a szép, tetszetős lándzsavasakat olyan kalapácscsal verik ki, a melynek nyele sincs, csak épen egy hosszukás darab vas az egész eszköz, a mit úgy fog a szerecsen kovács a markába s úgy kalapálja ki vele azokat a lándzsa-vasakat, a melyeknél különbet az európai fegyverkovácsok se csinálnának. Csinosnak az íjak s nyilak is. Ez utóbbiak egy része meg van mérgezve. Sőt egy egész liternyi nyíl-méreg is látható ott egy fakéreg-dobozban.

Feltünők a kar- és lábpereczek, nagyobbrészt elefántcsontból metszve, de vannak bőrből is, a melyek kivülről rézgyöngyökkel vannak ékesen kirakva. Ez utóbbiakat csakis a Ťszultánť leányai viselhetik.A háztartási eszközök közt megtaláljuk a magyar csikóbőrös kulacs édes testvérét is, habár ezt voltakép zebrabőrös fazéknak mondhatjuk, mert nem fakulacsra, hanem cserép edényre húzzák rá a zebra bőrét. Czélja pedig az, hogy így nem törik el olyan könnyen a fazék, mert a rászáradt bőr igen tartósság teszi.

Látunk aztán hosszú antilop és bivaly szarvakat végig kilyukasztva: ezek a karaván-kürtök, de egyszersmind a szellemek elriasztására is jók. Szellem ugyanis a négerek megingathatatlan hite szerint nagyon sok kószál az őserdőkben, s a hol csak lehet, kárt tesz az emberben, vagy baromban. Nem árt tehát ijesztgetni. A szuahelik meg apró, varázsmondatokkal beirt zászlókat tűzködnek ki e czélból házaik környékén, szentűl hivén, hogy az ártalmas szellem aggódva kerüli az ilyen zászlónak még csak a tájékát is. E zászlók különben hatásosak a tolvajok és a mérgezés ellen is.

A pipák közt nemcsak művészies, hanem hatalmas nagyságú darabok is találkoznak. A literes vizipipa nem is ritkaság; valamennyinek a királya azonban egy hatalmas családi pipa, a mely nagyobb fél méternél, a szára pedig furkós botnak is beillenék.

Nagy szerep jutott a szerecsenek életében az esőcsináló eszközöknek is. Antilop szarvakból készült, mindenféle fűvel és bogárral megtöltött varázsló szerszámok ezek, a melyektől nagyon nehezen válik meg a tulajdonosa. A gyűjtemény számára is csak sok utánjárással sikerült néhányat megkeríteni, többek közt egy messze földön hirest is, a mely egyik törzsfő és bűbájos tulajdona volt. A leánya adta el nagy nehezen és titokban; az öreg bűbájos tán még most is keresi, ha ugyan bele nem nyugodott azóta, hogy a szellemek rabolták el.

Nagy értéket képviselnek az elhalt zanzibári szultán hagyatékából való régi rézedények. Ezek még az arab műipar fénykorából valók; igazi mesterek remekei, díszeül szolgálhatnának bármelyik iparművészeti múzeumnak.

A falakat csodálatosnál csodálatosabb szarvak, agancsok boritják, vegyesen pompás strucz- és marabu-tollakkal, békateknőkkel, elefánt-agyarakkal, melyek nemcsak érdekesek, hanem tetemes értéket is képviselnek. Sajátságos, áttetsző botok és sétapálczák is nagy számban vannak, melyek anyagát ki nem birnánk találni, mignem megtudjuk, hogy ezek rinoczerosz- és viziló-bőrből vannak.

De mindez, a mit felemlítettünk, csak igen kis része a kiállításnak, mert mindent felsorolni e helyen nem is lehetne.

Ki van még az egyik mellékteremben állítva a Néprajzi Múzeum azon gyűjteménye is, melyet báró Bornemisza korábbi utazásából hozott haza. Itt nagyjából ugyanazon tárgyak láthatók, mint a most hozott gyűjteményben s azt mondják róla a szakértők, hogy ilyen kelet-afrikai gyűjteménynyel csak igen kevés más múzeum dicsekedhetik.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Lovaglás zebrán Massai asszony Massai asszony új bőr-öltözetén dolgozik Mombasa kikötője Szuaheli nők fésülködése Vasco de Gama várának romjai Mombasában Vízhordó fegyencek
HIRDETÉS
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A modern Pithia A modern Pithia
A modern Pithia, kit a jövendölései természete szerint talán még...
A MAC handicap versenye A MAC handicap versenye
Vasárnap délután 4 órakor rendezte a MAC junius 23-ikáról elmaradt öt...
Kis magyarok Kis magyarok
Ha átnézem a vasárnapi újságokat, okvetlen fellapozom a...
Vámháború Szerbiával Vámháború Szerbiával
A Szerbiával folytatott kereskedelemi szerződési tárgyalások január...
Jászai Mari (Ötvenéves jubileumára) Jászai Mari (Ötvenéves jubileumára)
Ösztönös és végletes lény. Örök lobogás. Ember, akiben a tehetség és...
Hogyan osztják szét az ötmilliós olcsó állathizlalási hitelt Hogyan osztják szét az ötmilliós olcsó állathizlalási hitelt
A süldő- és tinóárak az elmult hetekben nagy mértékben csökkentek,...
Pogromok Londonban Pogromok Londonban
Berlini ujságok írják, hogy anglia zsidó és angol ujságok jelentése...
Elkészült az Iliász fordítás
Homér nagy eposzát Baksay Sándor magyar alexandrinekbe foglalva...
A Szépművészeti Múzeum Callot-kiállítása A Szépművészeti Múzeum Callot-kiállítása
Callot. Neve összeforrt a harmincéves háborúval, a grandiózus...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98