Dtum
Login with Facebookk
1906 | Augusztus

A Széll-Körber kiegyezés visszavonása

A bécsi reichsrát julius 6-iki ülése nagy meglepetést hozott.
Báró Beck osztrák miniszterelnök nagy applombbal visszaszivta mindazokat a javaslatokat, a melyek a gazdasági kiegyezés dolgában az osztrák parlament előtt feküdtek. Ezzel a Széll-Körber-féle-kiegyezés, a melyet az 1903. év Szilveszter-éjszakáján annyi veritékezés után megkötöttek, teljesen eltünt.

A visszavont javaslatok ezek: a bizottságok által már el is intézett vám- és kereskedelmi szövetségről szóló megegyezés, mindazok a javaslatok, melyek a valuta és bankkérdésre vonatkoznak, különösen pedig a készfizetések felvételéről szóló javaslat. 

Az osztrák miniszterelnök fellépésének tárgyi konzekvencziái alig lehetnek s a czélja is csak demonstráczió Kossuth Ferencznek a svájci kereskedelmi szerződéshez tárgyalásánál tett nyilatkozata s a szerződés csatolt klauzula miatt. Az osztrák kormány ebben a kérdésben napokkal ezelőtt a magyar kormányhoz fordult és kielégítő magyarázatot kért.

A tegnapi magyar minisztertanács foglalkozott a dologgal, de úgy határozott, hogy semmi nyilatkozni valója nincsen. Báró Beck ma reggel Bécsben felkereste Wekerle miniszterelnököt, a ki informálta a magyar kormány álláspontjáról. Ezután következett be az osztrák miniszterelnök mai tüntető felvonulása, a melynek egyetlen más magyarázata nincs, mint hogy máris megkopott népszerűségét akarta fölfrissíteni. 

Az osztrák miniszterelnök beszédében ezt mondotta: 
Már 1898-óta a német vámszerződés megkötésénél a magyar szöveget is a német mellé helyezték. Csak a szerződés aláírása volt egységes. Ezen eljárás követtetett azóta mindenkor és így a svájci kereskedelmi szerződés megkötésénél is ez volt az eset. Itt csak az egységes szerződéskötés lényeges. A szerződés német szövegét az osztrák Reichsrath, a magyart a magyar országgyűlés elé terjesztették az illető államok kormányai.

A mi a szerződés további pótlásait illeti, azt a felvilágosítást nyertem, hogy azok csak azt czélozzák, hogy a magyar országgyűlés elé terjesztett autonóm vámtarifa és a svájci kereskedelmi szerződés azonosságában ne legyen hiba. Egyúttal meg kell jegyeznem, hogy a magyar kormány előterjesztéseit a mi előzetes tudomásunk nélkül tette.(Halljuk!) Ezen eljárás tehát folytatása annak, a melyet a magyar kormány az autonóm vámtarifa beterjesztése alkalmával követett és a melyről az osztrák kormány kijelentette, hogy nem áll összhangzásban a két állam gazdasági viszonyaira vonatkozó törvényes rendelkezésekkel, sem a viszonosság elvével. (Igen helyes.)

A miniszter hangsulyozta, hogyha az említett pótlások törvényerőre emelkednének, egyoldalu interpretácziói volnának a monarchia és a Svájcz között fönnálló kereskedelmi szerződésnek. A kormány egyebekben teljesen tudatában van kötelességének, a mely szerint minden érdekeinket sértő beavatkozást vissza kell utasítania. E végből valamint azért is, hogy a kormány dokumentálja , hogy a közelgő kiegyezési tárgyalásoknál szabad kézzel akar rendelkezni, a kormány a gazdasági kiegyezésre vonatkozó a t. ház elé terjesztett javaslatokat ezennel visszavonja. (Taps.) Ezzel helyreáll a paritás, tekintve, hogy a kiegyezésre vonatkozó javaslatok a magyar törvényhozás elé eddig még nem kerültek. 

A magyar kormány köreiben a reichsrátban mondott beszéd jelentőségét teljesen alárendeltnek tartják.
Legföljebb a két kormány közt fokozza a feszültséget, de egyebekben tisztára akadémikus jellegű. A kormány egyik tagja így nyilatkozott róla: 
– Teljesen mindegy, hogy azok a javaslatok ott porosodnak-e a reichsrát irattárában, vagy pedig az osztrák kormány örzi az iróasztal fiókjaiban, ha meglessz a megegyezés Ausztriával, ugyis új javaslatokat kell beterjesztenie mindkét kormánynak, ha elmarad, akkor sincs a most visszavont javaslatokra szükség.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Reichsrat
Szabóné Fricska Anna

A Reichsrat a kétkamarás országgyűlés neve Ausztriában 1867-től 1914-ig.   


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Ernest von Koerber Széll Kálmán
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98