Dtum
Login with Facebookk
1906 | Október

Szikra-táviró

A gyermekmesék fantasztikus világa nagysokára, hosszú évek multán is ott él még mindannyiunk lelkében. Vajjon ki nem emlékeznék a félelmes óriásra, a ki mértföldjáró csizmáival szédületes gyorsasággal rójja végig a földi utakat, vagy titokzatos varázslóra, a ki messze tájról, hegyen-völgyön át is meghallja védencze segélyért esdő sípját?

A mese misztikus homálya beburkolja ifjú lelkünket és fogva tartja még akkor is, mikor a tudás és az élet küzdelmei már réges-régen letörölték ifjuságunk himporát. De mennél küzdelmesebb lesz az élet, mennél bonyolultabb lesz a világ rendje, annál jobban befészkeli magát a mese világába – a valóság. Hiszen már gyermekeink is ott találják a mérföldeket járó óriás helyett a gyorsvonatot és csöppet sem csodálkoznak azon, hogy a telefon kis kagylója megszólaltatja távollevők, láthatatlanok hangját. Igy ölt testet a gyermekmese. És ide s tova a legmerészebb fantázia is csak halvány mását festheti majd meg a való életnek.

De ami felkeltette érdeklődésünket, midőn még a fantázia szülöttje volt, bizonyára érdekelni fog akkor is, midőn a természet csodás erőinek megnyilvánulását mutatja, a mely erőket tudásával és akaratával igába hajtott az ember.

A modern technika nagy viványai között talán alig akad még egy, a mely oly nagy mértékben magára vonta volna az emberiség figyelmét, mint egy fiatal olasz mérnöknek Marconinak - geniális találmánya, a szikra-táviró. Az érdeklődés nemcsak a találmány nagy fontosságának és értékének szól, hanem főleg abban a titokzatosságban leli magyarázatát, a mely a drótnélkül való táviratozást kiséri.

Mert hát hogy is lehet az, hogy mi gyenge halandók belelóditjuk üzeneteinket a világűrbe és azok hosszas bolyongás nélkül, villámgyorsan kötnek ki épen ott, a hová szántuk őket? És ez nem volna se csoda, se varázslat? Abba már beleszoktunk, hogy nem csak hatalmas folyók medrében, hanem vékony dróton is végig haladhat a munkát fakasztó erő; de hogy a villamosságot kézzelfoghatóan anyagi vezetés nélkül is eljuttathatjuk óriási távolságokra és eljutathatjuk úgy, hogy ott olyan hatásokat létesítsen, a minőket a küldő szánt neki: ez még mindig csodával tűnik határosnak.


Pedig ez évben már tiz esztendeje elmúlt, hogy ez a csoda legelőször megtörtént. Épen egy évtizede annak, hogy Marconi Guilelmo Bologna mellet, apja birtokán, néhány kilométer távolságra drót nélkül táviratozott; azt pedig, hogy a villamosság úgy terjed tova, mint a fénysugár, sőt hogy egyforma gyorsan haladnak (másodperczenként 300,000 kilométer sebességgel): már Hertz Henrik kimutatta 1888-ban.

A mindent betöltő äther rezgése épen úgy továbbítja a fényt, mint a villamosságot, de míg a fény rezgése annyira gyors, hogy az egyes hullámok hoszsza mindössze néhány tizezred milliméter, addig az elektromos hullámok nagysága a tizezer métert is meghaladhatja és lengésük ennek folytán sokkalta lassúbb.


Ez az oka annak, hogy szemünk a fényrezgések eredményét felveszi, de a villamos rezgések iránt érzéketlen marad. Midőn azonban 1890-ben egy franczia fizikus, Brauly oly készüléket szerkesztett, melynek az a sajátossága, hogy megérzi a ráható elektromos sugarakat és hatásuk alatt jó villamos vezetővé válik; akkor egyszeriben pótolva hiányos érzékünk.

Ha ezt a készüléket bekapcsoljuk egy villamos áramkörbe, akkor rendes körülmények között meg fogja szakítani az áram keringését, de abban a pillanatban, a mint kivűlről villamos sugarak rezgése éri, jó vezetővé válik és útat enged az áramkör villamos erejének. Ezzel tuladjonképen már minden föltétele teljesítve volt a drót nélkül való táviratozásnak.

Meg kell töltenünk villamossággal egy testet és azután ki kell sütnünk. A keletkező szikra nyomán a környező äther rezgésbe jő, hasonlóan a viz hullámgyűrűihöz, midőn követ hajítunk a csöndes tóba. A villamos hullámok tova terjednek minden irányban és mesés gyorsasággal érnek el oda is, a hol a vevő állomás készüléke már várja a szikra jeleket.

A megérkező hullámok besugározzák Braulynek egy helyi áramkörbe iktatott készülékét, a mely ez által jó vezetővé válik és működésbe hozza a vele összekapcsolt irókészüléket. És ez a folyamat annyiszor ismétlődik, a hányszor a küldő állomás az átugró szikra segélyével elmeneszti messze útjukra a villamos hullámokat.

Ez így nagy vonásokban leírva bizonyára igen egyszerűnek tűnik. De hogy mennyi nehézséggel, mennyi ezernyi akadálylyal kellett a kisérletezőknek megküzdeniök, mig ennyire jutottak, azt mi sem bizonyíthatja jobban, mint az a körülmény, hogy Brauly felfedezése óta a mi gyorsan élő korunkban is hat esztendőnek kellett eltelnie, a mig először sikerült a drót nélkül való távirás.

Mikor aztán az állomások távolát megnövelték, arra volt szükség, hogy messzira elható hullámok létesüljenek, melyeket nem akadályoznak meg útjukban a közbeeső földi akadályok, a hegyek, a felhők. Erősebbé kellett tenni az elektromos hullámokat, mint a hogy a hegedű szekrénye messzehangzóvá teszi a négy húr gyenge hangját.

E czélra az áramkörrel összekötött légvezeték szolgál, a mely megfelelő vastagságú drótot köt össze a földdel és egy magasra nyúló árbóczczal vagy ily drótok egész hálóját használja fel a villamos hullámok hatásának fokozására. E háló kellő méretezés és elhelyezés mellett ugyanúgy erősíti az elektromos hullámokat, mint a hangvilla, vagy a hegedű szekrénye a hangot. Ily módon elérjük, hogy hatalmas méretű villamos hullámok szelik át a világ ätherjét, a melyek óriási távolságon is megtartják még elektromos hatásukat.

Meg volna tehát oldva a kérdésnek az a része, a mely nagy távolságok áthidalására vonatkozik. De ez még nem elég. Mert hiszen nem csak arra van szükség, hogy messze tájakra eljusson a szikra táviró hatása, hanem főleg arra, hogy épen oda jusson, a hová szánjuk: a rendeltetési helyére. És ez a nehezebb része a problémának. A megoldásnál ismét a hangok világából vesszük az analogiát.

Ha két hangvilla közül az egyiket megszólaltatjuk, akkor a másik is velezug, ha egyformán vannak hangolva, de csak csendesen zümmög, ha más az alaphangja. A mikor tehát azt akarjuk, hogy a drót nélkül való távirásnál két állomás egymással összeköttetésbe lépjen, akkor egyformán hangol, vagyis egyforma hosszú hullámokra kell beállítanunk mindkét állomást. Ez esetben a küldő állomás jeleit pontosan registrálja a vevő állomás. Minthogy az elektromos hullámok hoszsza nagy határok között változtatható, az egyes állomásokra más-más hullámhossz állapítható meg és így elérhető, hogy pontosan csakis a hivott állomás kapja a táviró jeleket.

A szikra-táviró állomások száma egyre szaporodik és körülöttünk messze távolról jövő üzenetek röpködnek, melyek elérik rendeltetési helyüket akkor is, ha az óczeánjáró hajókra szántuk. Hiszen ma már a tenger hullámain ringó hajó utasai sem nélkülözik a modern ember mindennapi kenyerét, az ujságot, mert a partról jövő, drótnélkül küldött híreket lenyomtatja és kiadja a hajó nyomdája. És minden nap új javitást, új találmányt hoz; ki tudja, mit rejt a holnap.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Pompás küzdelmek a vívók Gömbös Gyula emlékversenyén Pompás küzdelmek a vívók Gömbös Gyula emlékversenyén
Vitéz Jákfalvi Gömbös Gyula emlékezetére az idén negyedszer rendezte...
A Yellowstone-park Gejzírjei A Yellowstone-park Gejzírjei
A művelt világ egyik legszebb s természeti csodában leggazdagabb...
Menzel nyerte a férfi egyes teniszbajnokságot Menzel nyerte a férfi egyes teniszbajnokságot
Ragyogó napsütésben mintegy kétezer főnyi közönség előtt...
Thunberg az Európa-bajnok Thunberg az Európa-bajnok
Az Európa-bajnokság első napi kitűnő időeredményeire –...
Bácskai az idei első gyorskorcsolyázó-verseny győztese Bácskai az idei első gyorskorcsolyázó-verseny győztese
Vasárnap volt a jégsport első nagy vasárnapja. Már reggel 7 órakor...
Rassay, Eckhardt és Peyer nyilatkozata a kormány egyéves működéséről Rassay, Eckhardt és Peyer nyilatkozata a kormány egyéves...
Rassay Károly a többi közt ezeket mondja a Gömbös-kormány egyéves...
Fadrusz János szülőháza Fadrusz János szülőháza
Pozsony város közgyűlése elhatározta, hogy Fadrusz Jánosnak, a nemrég...
Ignotus - a megértő Ignotus - a megértő
Hogy őszinte legyek, nem minden káröröm nélkül vettem a hírt, hogy...
Valamennyi órát Németországban egy órával előbbre igazitják Valamennyi órát Németországban egy órával előbbre igazitják
Egész nyáron át igy lesz ez a Németbirodalomban és ezzel az egyszerű...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98