Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1907 | Augusztus

Egy nevezetes felfedezés

A tudomány összes vívmányai közül korunknak egyik tagadhatatlanul legfontosabb találmánya a fényképezés. Szinte elképzelhetetlen, hogy milyen nagy szerepe van életünkben e találmánynak, a mely még egyre tökéletesedik és tökélesedésében valósággal be nem látható horizontokat tár fel előttünk. Minden nap egyre új és új csodákat hozhat magával, mint a hogy eddig is hihetetlen fejlődésről tesz tanuságot az a pár, a mely e találmány óta eltelt.

Az egyszerű fényképezés ma már odáig fejlődött, hogy a mozgófényképeken és az elektromos úton való távfényképezésen kívül, már a színes fotografálás problémája is félig-meddig meg van oldva. De ez a talámány, a mely pedig már az élet színeiben adja vissza a lefényképezett tárgyat, még mindig nem jelenti a fényképezés fejlődésének végső határát, mert ime Olaszországban egy fiatal firenzei mérnök, Carlo Baese, feltalálta a fény-szobrászatot, vagyis a szobroknak – helyesebben domborműveknek, plaketteknek – a fényképezés útján való előállítását.

A fényképezés problémájának kutatói és továbbfejlesztői – Korn, Marage és a Lumičre testvérek csoportja – tehát ismét megszaporodott egy erős agyvelejű kutatónak nevével. Basse találmánya is a nagy nyilvánosságé már és híre túllépte az Alpok határait, dicsőséget hozva az olasz névre. A külföld legnagyobb tudósai is feltétlen elismeréssel adóznak neki, a miért ezt a szinte legyőzhetetlennek látszó problémát ilyen sikeresen megoldotta.

Így a londoni Royal Society, a berlini Uránia és a többi tudományos akadémiák és egyetemek, a hol a fiatal feltaláló bemutatta találmányát, a nagy német tudóssal, Neuhaussal egyértelműleg, teljesen megoldottnak jelentették ki a fényszobrászatnak kérdését. Ez pedig még a legerősebb kétkedőket is megnyugtathatja a találmány komolyságára és szavahihetőségére nézve.

A fényszobrászat gondolata – a melynek megoldását a fiatal firenzei mérnök maga elé tűzte – egyébként már régen foglalkoztatja a feltalálókat. Így például Willčme szobrász különböző készülékekkel több oldalról lefotografálta modelljeit, majd azután egy másik gépezettel e felvételek szerint kidomborította a képet. De ez a megoldás, épen úgy, mint az orosz Poetcske és a későbbi Selke kisérletezése, nem érte el a tulajdonképeni czélt, hogy t. i. minden utólagos preparálás nélkül állíttassék elő a fényképszobor.

Baese egészen más oldalról próbálta megközelíteni a problémát. Ő foto-kémiai úton akarta czélját elérni és ezért Fox Talbot különös találmányát, a rendkívül érzékeny zselatin-bikromatot, (kettős színű zselatin lemezt) fölhasználva, kisérletezett ez irányban. Ezen zselatin-készítménynek ugyanis az a tulajdonsága van, hogy ha fény érte, a vizben azon a felületen elveszti megtagadó-képességét és ebbeli érzékenysége a fény intenzivitásával csökkenthető.

De csupán az ilyen zselatin-lemezek felhasználásával – bárha látszólag ezzel a probléma meg volna oldva – még korántsem nyerhető fényképszobor. Amint ez a találmányoknál leggyakrabban megesik, az elméleti megoldás még nem jelenti a gyakorlati megoldást, a mely itt is szinte elháríthatatlan akadályokba ütközött.

Az ilyen zselatin-bikromat lemezre felvéve fényképnél a sötétebb részen vannak a legerősebb domborulatok, a világos részen pedig a legcsekélyebb kiemelkedések. De a lemeznek bármely oldalát nézzük is, akár a sötétet, akár a világosat, a szükséges előhívás és fürdetési eljárás után, egyik sem adja meg az illető tárgynak kívánt, pontos domboru képét és azonkívül pld. a fehér ruha semmiféle domborulatot sem mutat, míg a sötét túlnagyot. – Marton, Hliecourl, Mayer, megannyi nagy tudós, most mind megoldhatatlannak jelentette ki Baese előtt a fényszobrászat problémáját és már- már azt tanácsolták neki, hogy hagyjon fel a további kisérletezésekkel, a melyek úgy sem vezethetnek eredményre.

Baese azonban nem csüggedt. Ekkor beható kutatás után arra jött rá, hogy a világitás kérdésének teljes megoldása nélkül egy lépést sem tehet tovább: észrevette ugyanis, hogy a tárgyak szine különböző hatással van az előállítandó kép domborulataira. Tehát a zselatin lemezek érzékenységét függetlenítenie kell a szinektől.

Ezt pedig azáltal vélte elérhetőnek, hogy valamely gépezet segélyével a modellnek a fotografáló apparátushoz közelebb eső részét, bizonyos arányok szerint erősebben világította meg, mig a távolabb esőket, arányosan, mindgyengébben, ami által a kép domborulatait egyenletesebbé tette. Így a közelebb fekvő részek domborulatai nem lettek aránytalanul nagyobbak. Mert arra már előbb rájött, hogy a közel fekvő részek, amazokéhoz képest, tulságosan kidomborodtak.

E czélból egy különös lámpaszerkezetet konstruált, a melynek lencséje és színes prizmája szabályozta a kisugárzó fényt. De az így eszközölt felvételeknél arra a tapasztalásra jutott, hogy lámpájának fénye nagyrészt elvész és pedig egyrészről a modellek színes volta miatt, másrészt az arczok különös érzékenysége és fényt-abszorbeáló képessége miatt.

Tehát az előbbi hiányokat még mindig nem győzte le, legfeljebb csak csökkentette hatásukat.
Ekkor a lemez negatív oldaláról készített a zselatin-bikromat lemezre másolatot és azt vette észre, hogy ez a másikkal teljesen ellentétes tulajdonságokat mutat. E két zselatin-bikromat lemezt most pontosan egymásra illesztette, a világosnak domborulatait a sötétre és azt látta, hogy ezek egymást teljesen neutralizálván, - a fényszobrászat problémáját megoldotta! Most már csak a szükséges rögzítő eljárás volt hátra és a plasztikai sokszorosítás.

A fényszobrászat kérdése most már teljesen meg van oldva, mert Baese talámánya immár tökéletes.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A feltaláló a világitás-szabályozó gép előtt Férfi arczkép Női arczkép Biagi tanár arczképe
HIRDETÉS
Cikk-ajánló
Apponyi Albert vasárnap délután három órán át tárgyalt Teleki Pállal Apponyi Albert vasárnap délután három órán át tárgyalt Teleki...
Politikai körökben érdeklődéssel várták Apponyi Albert grófnak mára...
Szinházi ujdonságok. Szinházi ujdonságok.
A mult héten három nagy fővárosi szinházban mutattak be ujdonságot: a...
A kihalási rendszer alapján minden állami státusban 10 százalékkal csökkenteni kell az állások számát A kihalási rendszer alapján minden állami státusban 10 százalékkal...
A minisztertanács már többizben foglalkozott a tisztviselőkérdés...
Csatárok harca a bécsi stadionban Csatárok harca a bécsi stadionban
Magyarország – Ausztria 4:4 (4:2) A bécsi stadionban 45.000...
Ujszerű életmentő csónak Ujszerű életmentő csónak
Menotti Nanni olasz származású amerikai mérnök érdekes, újszerű...
Új beruházásaival megsokszorozza kapacitását a Magyar Repülőgépszerelvénygyár Rt. Új beruházásaival megsokszorozza kapacitását a Magyar...
A világháborús magyar ipar számos vonatkozásban szolgáltatta...
Földosztás és állami biztositás Földosztás és állami biztositás
Lapjaink egy barátja következő sorokkal keresett fel: Akár lesz...
Tisztelt előfizetőinkhez! Tisztelt előfizetőinkhez!
Tekintettel az óriási papirhiányra és a magas nyomdaköltségek és...
Hogyan készül a pókháló? Hogyan készül a pókháló?
Az amerikai Cuttriss megfigyelte és a Knowledge czímű folyóiratban...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98