Dtum
Login with Facebookk
1907 | Július

Repülési krónika

Szinte kinematografszerű gyorsasággal bontakozik ki előttünk a repülés problémájának megoldása. Nap nap után ismétlődnek a kisérletek és alig mulik el hét, hogy egy újabb gépezet ne lépne sorompóba, vagy új tervek ne merülnének fel, de a mi a legfőbb, a „sikerek” is szépen szaporodnak.

Alig mult féléve, hogy Santos-Dumontnak azt a bizonyos döntő ugrást sikerült megtennie, egy negyedévi holtszezon daczára is, már négy repülőgép van Párisban, mely képes volt saját erejéből egy utassal kisebb-nagyobb mérékben felemelkedni.

Persze meg kell vallanunk, hogy a megoldás még igen tökéletlen. A szerkezetek roppant terjedelmesek, esetlenek, óriási erőpazarlással dolgoznak, szilárdságuk és megbízhatóságuk is igen sok kivánnivalót hagy hátra, úgy hogy a balesetek úgyszólván napirenden vannak.
Azt lehetne mondani tehát, hogy a legközelebbi haladás leginkább training-kérdés.

Meg lévén a hajtóerő, a melylyel fel lehet szállani, már most a haladás egyelőre attól függ, hogy ki tudja gépét tovább egyensúlyban tartani, a felületek mily alakja és eloszlása mellett sikerül ez könnyebben, mily befolyással van a szél nagysága és iránya különböző alak és sebesség mellett stb. A világ szeme tehát azokon a napról-napra több tapasztalatot szerző bátor kormányosokon függ, a kik minden perczben életüket, testi épségüket teszik koczkára, hogy a kérdést egy lépéssel tovább vigyék.

Az az idő, a mikor a repülőgépek készítése olyan iparszerüvé válik, mint a milyen a gépkocsiké (automobil) már mintegy 10 év óta, elég messze lehet még, mert a fentebbiek alapján e téren aligha várhatjuk azt a gyors haladást, a melyet az automobiloknál láttunk. De azért nincs ok a csüggedésre, főleg pedig nem szabad a folyton ismétlődő balesetek hallatára kételkedni az eddigi eredmény nagy jelentőségében.

Santos-Dumont új repülőgéppel, melyet ezúttal képben is bemutatunk 1. ábrán, még csak az előzetes gyakorlatoknál tartott, mert a 100 lóerejű motor még mindig nem készült el. Márc. 22-től 27-ig fokozatosan óránkint 20-30-40 kilométernyi sebességre térve át, a szerkezet egyensúlyát, az egyes részek működését próbálta ki és a kormányzást gyakorolta.

Persze ez a megindításnál nagyobb ügyességet kiván, de mivel a földön való egyensúlyozás a kormánynak ugyanolyan kezelését kivánja, mint a légben, azt mondhatjuk, hogy, ha a gép kormányosa már a földön sem állja meg a helyét, még kevésbbé boldogulhat a levegőben.
Az előzetes kisérletek alatt Santos-Dumontnak elég jól sikerült az egyensúlyt megtartani. Látjuk tehát, hogy az a körülmény, hogy alkalmazta.

Az előzetes kisérletek ezzel megszakadtak, mert pár nap mulva Delagrange gépének is sikerült 60 métert repülni.

E komoly vetélytárs mellett Santos-Dumont nem vesztegethette idejét, hanem 3 nap alatt az 50 lóerős motort és a csavart átszerelte a régi diadalmas 14-bis-re, de ezzel sem volt szerencsésebb: április 4-én d. u. 5 órakor Saint-Cry-ben az Aéro-Club kiküldött bizottsága előtt 25 méternyi nekifutással sikerült a felszállás, de a gép 2-3 méter magasságban aggasztóan ingadozott.

Santos-Dumont nem akarta elállitani a motort, hanem kormányzással iparkodott az egyensúlyt helyreállítani, de hiába, mintegy 50-60 méternyi repülés után a bal szárny és az elől levő kormányrész majdnem egyszerre földet értek s nagy recscsenéssel eltörtek. A gép váza is megsérült, úgy hogy a javítás mintegy 2-3 hetet igényel. Santos-Dumont ezúttal is minden karczolás vagy zúzódás nélkül szállt ki.

Az új saison hősei egyelőre Léon Delagrange szobrász és munkatársai Voisin testvérek, a kiknek tisztán ezzel foglalkozó mérnöki vállalatában ez az újabb 60 méternyi sikert felmutató repülőgép készült.

Az első kisérletekről melyek végül már némi eredményt adtak, már a multkor beszámoltunk. A legközelebbi kisérlet Vincennesben márczius 21-én azonban ismét balul ütött ki: a készülék megint ketté vált, valószinűleg azért, mert nagyon is hirtelen történt a kormány megemelése.
A baleset nem volt komoly, de ismét vagy 8 nap késedelmet jelentett.

Az új saison ez első sikere sokatigérőnek mutatja be az 1907-iki esztendőt.

Még két repülőgép van, mely ha nem is mutatott fel igazi eredményt, de mégis már igért valamit.

Vuia-nak, a mint a mult havi szemlénkben is említettük már, tavaly (okt. 7. és 14.) és az idén is (jan. 26., márczius 2. és 27.) többször sikerült a talajt 1-2 méter magasságra rövid pár méteren elhagyni. Közbe mindig sikertelen kisérletek is voltak. Hogy nincs haladás, annak, úgy látszik, a szénsavas motor az oka, mely nem működik elég egyenletesen. Hogy Vuia a furcsa, szeszélyes motorhoz mégis ragaszkodik annak az a magyarázata, hogy ő a feltalálója.

Úgy hírlik, hogy Vuia a nélkül, hogy ezt a motort végleg feladná, egy másik repülőgépet készít, a melyet egy 24 lóerős kitűnő Antoinette-motorral fog felszerelni.

Végül legújabban ápr. 5-én, 7-én és 15-én még Blériot-nak is sikerült multkor 6.sz. alatt említett új gépével ismételten 5-6 métert megtenni. Ez az új gép (7. ábra) lényegesen elüt az eddigiektől.

A könnyűségen kívül Blériot gondosan tanulmányozott görbületekkel, főleg a levegő szabad lesiklására és az ú. N. ártalmas felületek elkerülésére törekedett, de azok a remények, a melyeket ezen az alapon a készülék jóságához fűztek, úgy látszik nem váltak be.

Mintha tán a rekeszes vagy biplan sárkányfelületeket mégis könnyebb volna egyensúlyban tartani, mint az ilyen egyfelületű „monoplan”-okat. Legalább erre látszik vallani az, hogy Blériot kisérletsorozatai rendesen kisebb-nagyobb mértékben végzetessé váltak a gépre.

Legutóbb április 19-én a készülék egészen összetört, miután több szökellés után elejével neki esett a földnek.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A Vuia-féle gép egy kis szökdelést tesz Blériot monoplanja csukott szárnyakkal Blériot monoplanja széttárt szárnyakkal Delagrange repülőgépe Santor-Dumont uj repülőgépe Vuia repülőgépe 60 méteres repülés
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A tőzsdeforgalom szabályozása A tőzsdeforgalom szabályozása
A tőzsde reformja a következő hónap elején életbe lép és ezzel a...
Az ötödik magyar-cseh boxmérkőzés Az ötödik magyar-cseh boxmérkőzés
Új ring és zsúfolt ház üdvözli fergeteges tapssal a fiatal erőket...
Sztójay menteni igyekezett tanúvallomásában a deportáló-triumvirátust Sztójay menteni igyekezett tanúvallomásában a...
Baky-Endre-Jaross triumvirátus bűnügyének kilencedik napi tárgyalását...
Kiutasított magyar-osztrák alattvalók Kiutasított magyar-osztrák alattvalók
Szász-Meiningenből a kormány rendeletére nagyobb csoport horvát és...
Kinyílt a hétpecsétes lakat... Kinyílt a hétpecsétes lakat...
Igen érdekes és megszivlelendő tanulságokkal szolgál a Nemzeti Bank...
 Mi történik körülöttünk Mi történik körülöttünk
A világhelyzet most kezd igazán bonyolódni. Olyan a káosz, az...
Mandátumterületek Mandátumterületek
Az I. világháború után Németország gyarmatai és a Török Birodalomtól...
Villámháború a molyok ellen Villámháború a molyok ellen
A tavaszvégi melegebb napok nemcsak az embert csalják ki a szabadba,...
Szegény ember ebédje Szegény ember ebédje
A drezdai nemzetközi egészségügyi kiállításon egy egészen külön kis...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98