Dtum
Login with Facebookk
1907 | November

Kilátások 1917-ig és 1917 után

A mit szorongó lélekkel várt két ország lakossága: ime megtörtént.
Esztendős harczoknak, nehéz és izgalmas tusáknak, verejtékhullással készült eredménye: a kiegyezés már ott van a parlamentek asztalán és várja sorsának megpecsételését.

Egy napon, egy órában terjesztette elő a javaslatokat Wekerle Sándor a magyar – és Beck Vladimir báró az osztrák képviselőházban.


Mind a két miniszterelnök természetesen óvakodott attól, hogy a maga munkáját maga méltassa, mert hiszen a kritizálás joga és kötelessége nem őket illeti. Lehetőleg szárazon számoltak be fáradozásaik eredményéről, az eredmény birálatát átengedve azoknak, a kik erre hivatottak: a két szerződő ország parlamentjeinek.


Az első hatás körülbelül egyforma volt Budapesten is, Bécsben is.
Se itt, se ott nem fogadták valami kitörő örömmel a kiegyezési javaslatokat, sőt inkább hüvösen, tartózkodóan, aggodalommal.


A hatásnak ez az egyformasága egy dolgot okvetlenül bizonyít.
Azt, hogy a kiegyezési harczok folyamán egyik fél se volt képes arra, hogy a másik rovására aránytalan eredményeket érjen el, hanem mind a kettő kénytelen volt beérni azzal, hogy az általa képviselt érdekeket a lehetőségig megvédelmezze és biztosítsa.


Sőt tekintetbe véve azt, hogy a kiegyezési javaslatok előterjesztése Ausztriában nagyobb forrongást idézett elő és a csalódás hangja ott keserűbben nyilatkozott meg, mint minálunk, okunk van arra a föltevésre, hogy a magyar kormány a mi politikai és gazdasági érdekeink megóvására sikeresebb energiát fejtett ki, mint osztrák kollégája.

Ez azonban még korántsem jelenti azt, hogy a kiegyezést lelkesedéssel kellene üdvözölnünk és nincs okunk csodálkozni sem azon a hidegségen és nyugtalanságon, a melylyel a magyar képviselőház többsége a javaslatokat fogadta. Ez a többség túlnyomó nagy részben a függetlenségi pártból áll, a mely elvi programmja szerint ellensége minden közösségnek Ausztriával.


A függetlenségi párttól tehát nem lehet elvárni vagy követelni, hogy örömmel üdvözöljön egy kiegyezést, ha ez a mi érdekeinekt még oly erősen biztosítaná is, egyszerűen azért, mert a kiegyzés, a legjobb kiegyezés is az Ausztriával való gazdasági közösségnek meghosszabbítását jelenti.


Viszont azonban az is igaz, hogy ennek a közösségnek a megszüntetése most teljesen lehetetlen volt és lehetetlen lett volna még abban az esetben is, ha a koaliczió összes pártjai a különválás követelését irták volna zászlaikra. Ennek a lehetőségnek útját szegte még a darabont kormány, a mely tudvalevőleg a külfölddel kötött gazdasági szerződéseket 1907-ig meghosszabbította.


Ezekben a szerződésekben a külföldi államok Magyarországgal és Ausztriával mint egységes vámterülettel kötöttek megállapodásokat. Ha tehát ez a vámközösség 1917 előtt megszűnik, megállapodásaink az egész világgal szemben semmisekké válnak és egy olyan gazdasági háború veszedelmei hárulnak reánk, a mely okvetlenül az ország anyagi elvérzésére vezetne.


A kormánynak tehát, miután a paktum a nemzetközi szerződések elfogadását a korona és a nemzet közötti béke föltételei közé sorolta, kötve volt a keze. A kiegyezést meg kellett kötnie, mert a kiegyezési tárgyalások meghiusulása nem az önállóság életbelépését, hanem csak a mostani rendezetlen állapotok továbbra való érvényben maradását jelentette volna.

A mit a kormány tehetett, csak annyi volt, hogy a megszabott keretek és megmásíthatatlan körülmények között annyi előnyt és könnyebbséget vivjon ki az országnak, a mennyit csak elérhetett.


Az a nagy lehangoltság,
a melyet a kiegyezési javaslatok előterjesztése Ausztriában keltett, mindennnél hitelesebb bizonysága annak, hogy a magyar kormánynak ez a törekvése nem volt eredménytelen.


Igaz, hogy áldozatokat is kellett hoznunk, mint a milyen a kvótának két százalékkal való fölemelése, de ennek ellenében a kiegyezésnek van egy olyan politikai vivmánya, mely numerusokkal meg nem határozható.


És ez az, hogy gazdasági önállósága útját szabaddá tette a nemzet előtt.

Sikerült a szerződések lejáratát úgy állapítani meg, hogy a kiegyezés letelésével, 1917-ben a nemzet minden akadály és minden megrázkódtatás nélkül a teljes gazdasági önállóság területére juthat. A kötött helyzetből szabad helyzetet csinált, a mivel jövendő boldogulásunk lehetőségének szilárd alapját rakta le.


Ez az eredmény alkalmas arra, hogy a pártoknak azt az áldozatot, a melyet a kiegyezési javaslatok elfogadása tőlük megkövetel, elviselhetővé tegye.


A kiegyezés bizonyára nem a bőség szaruja, a melyből zápor módra szakadna ránk az áldás; de megadja a lehetőségét annak, hogy a jelen áldozatai egy szebb, jobb, boldogabb jövendő váltságáúl szolgáljanak.


A nemzet jövőjéért áldozatot hozni pedig hazafias kötelesség.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Vásárosok Szegény foglalkozásnélküli emberekaz ingyenkenyér-osztó bolttal szemben a nyugati -pályaudvar kőkerítéséhez húzódva várják a kenyér kiosztást
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Mulatságban agyonlőtt lány
A szatmármegyei Fény községben a falubeli sváb lakosság farsangi...
Jantyik Mátyás  1864-1903 Jantyik Mátyás 1864-1903
Festőművész volt és még csak 39 éves, mikor meghalt. Rövid idő annak,...
Egy fürdő bukása - és más rövid hírek Egy fürdő bukása - és más rövid hírek
Magyar dohány a spanyoloknál. A spanyol-amerikai háboru alatt a...
Földutak építése 1 Földutak építése 1
Azokon a vidékeken, ahol a lakosság sűrűsége csekély, az utak építése...
Kánikula! Kánikula!
Pest nem készült fel a hirtelen beállott forróságra. Zavarok a...
MTK – WAC 3:1 (1:1) MTK – WAC 3:1 (1:1)
Hungária-ut. 3000 néző. Bíró: Yaffel Miksa. Szombaton este az MTK...
Két bukás Két bukás
A nemzeti és polgári ellenzék két sulyos vereséget szenvedett...
Repülőgép a sebesült honvédek szolgálatában Repülőgép a sebesült honvédek szolgálatában
Egy korábbi számunkban megemlékeztünk arról, hogy Hitler Adolf, a...
Az EWASC nemzetközi úszóversenye Az EWASC nemzetközi úszóversenye
Bécs, november 5. Az EWASC nemzetközi úszóversenyének második...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98