Dtum
Login with Facebookk
1907 | November

Erzsébet-szobrok

Boldogult Erzsébet királyné emlékére egymás után emelkednek a különböző felfogású szobrok, melyek csak egyben egyeznek meg. Minden nemzetiségű szobrász ihletén keresztül úgy látta Erzsébet királynét, mint a női eszmény megtestesülését. Némelyiknek vésője talán nem volt eléggé erős a teljes jellemzés megalkotására, de az alapgondolat mindenütt ugyanez.


E fehér remekművek mintegy határkövei is életének, mert legtöbbjét olyan helyen állították fel, melynek valami jelentős szerepe jutott benne. Igyekeztek e czélra poétikus pontokat kiszemelni, melyek legalább részben megfelelnek abban a gyönyörnek, melyet Erzsébet királyné a természet szépségeiben talált. Egy esik, hogy többnyire virágos ligetek környezik, fák lombja árnyékolja ezeket a szobrokat.


Vegyük elsőnek a salzburgi szobrot, melyet a vasúti pályaudvarral szemben az „ Európa” szálló parkjának egyik sarkában állítottak fel. E hely ellen talán azt a kifogást emelhetnők, hogy nagyon zajos és hogy a pályaudvar kocsizöreje megzavarja azt az áhitatot, a melylyel Erzsébet királyné szobrát környezni szeretnők.

 

A szobor, a talapzatára vésett sorok szerint azt a pillanatot van hivatva megörökíteni, a mikor Erzsébet királyné mint bájos gyermekleány elhagyja a posenhofeni kastélyt, minden gyermekálmával együtt, hogy királyi férje oldalán átlépje a bajor határt.


Vele együtt a gondtalanságból is kilépett és ettől a pillanattól fogva mint két birodalom uralkodójának koronás hitvese viselte a trón magasságának minden terhét és kötelességét. A második szobrot a bécsi Volksgartenben állították fel. A körülötte viruló bokrok és magasba ugró szökőkutak fölött Erzsébet királyné eltekint egykori otthona: a Hofburg felé.

 

A fák lombjain keresztül a lenyugvó nap sugarában megcsillannak azok az ablakok, a melyek mögött annyi jelentős eseménye játszódott le Erzsébet királyné életének. Ott ringott gyermekeinek bölcsője, ott fogadta a koronázás előkészítő magyar főurakat.

 

Ott tanították a magyar nyelvre Homoki Imre, az irodalomra Falk Miksa, míg a szabadságharcz eseményeit Horvát Mihály adta neki elő. Az osztrák szellemtől áthatott környezetbe hivta meg továbbá Erzsébet királyné magyar felolvasónőnek Ferenczy Idát, a ki később elválhatatlan kísérője lett.


A gödöllöi szobor azon idők emlékét hirdeti, a mikor az ifjú királyné csaknem állandóan közöttünk időzött. Vadászkürtöktől volt hangos a gödöllöi park, fegyverek csöve villant meg az őszi ködben. És a daliás lovasok csapatját megszégyenítette merészségével egy nyulánk termetű lovasnő, a ki nyilsebesen vágtatott tova előttük tüzes paripáján. A parkban ma őszies némaság uralkodik, melyet csak a falevelek zizegése tör meg fájó egyhangusággal.


A bártfai szobor azt a néhány hetet van hivatva megörökíteni, a mikor egy gyászruhás, megtört királyasszony jött el ide üdülést, egészséget keresni. Akkor már „mater dolorosa”-nak mondta szerető népe a királynőt. Szeme a könnyektől fáradtan elfordult az emberektől és kereste a nagy fenyves zúgását, örökzöld lombját, a természet fenségét, - beteg szivének gyógyulását várta tőlük. A szobor a Deák-szálló előtt áll, melynek erkélyéről a királyné oly gyakran nézte a hold fényében fürdő fenyők koronáit.


Szobrot állítottak neki azonfelül még Meránban, Szabadkán, Czeczén, Kis-Kun-halason és Pöstyénben, továbbá mellszobrot a budai Svábhegy egyik zugában. Mindegyik parányi porszemét jelenti annak a hálának, mely a lelkekben Erzsébet királyné emléke iránt él. Valamennyi kisebb arányú.

 

Nagyobb arányú náluknál a szegedi szobor, melyet a múlt nyáron, lepleztek le s melynek képét akkor közöltük. Minden szépsége mellett ez sem igazi monumentálisszobra a királynénak szobra a királynénak. A monumentálist attól a szobortól várjuk, melyet Budapesten fognak felállítani, mert ez egy egész nemzet kegyeletét van hivatva tolmácsolni.


Végül következik a két utolsó, legszomorúbb szobor. Az egyiket Lac du Léman partján állították fel, azon a csodaszép helyen, melyet Erzsébet királyné minden esztendőben oly szivesen látogatott. Egykori lakása, a Grand Hotel és a montreusei öböl tőszomszédságában áll az a fehér szobor, mely egyike a legszebbeknek.

 

Életének utolsó éveiben ábrázolja a királynét, s mint mélázva tekint arra a tájra, mely annyi élvezetet nyujtott neki. Fölötte az üdezöld hegyoldalban fehér keresztek jelzik, hogy ott temető van: előtte alig néhány lépésnyire már ott kergetőznek az azurkék hullámok.


Ezt a szobrot eredetileg Genfben akarták felállítani, de a város legerélyesebben tiltakozott ellene, sőt nem is adott neki helyet. Úgy vélték, hogy ez örök emlékeztetője volna a város szégyenének, hogy napsugaras verőfényét elhomályosítaná az emberi elvetemültség sötét fellege. Így került Erzsébet királyné szobra arra a helyre, mely mellett számtalanszor elment sétái közben. Körülötte cziprusok sötétlenek és a szobor csak annál fehérebbnek látszik e kertben.


A sorban a legutolsó az a szobor, mely még nincs átadva a nyilvánosságnak, hanem jelenleg a Nemzeti Muzeumban van ideiglenes elhelyezve. Ferenczy Ida, Sztáray Irma grófnő, Festetics Mária grófnő és Nopcsa Ferencz báró készítették e szobrot az Örökimádás temploma számára. Felfogásában hasonló a salsburgi szoborhoz, a mennyiben szintén állva, illetve néhány lépcsőről lemenve ábrázolja a királynét.

 

E szobrot Klotz tanár készítette. Méreteiben a többinél is kisebb, mert czélja is különbözik tőlük. De egész felfogása rendkívül rokonszenves és kivitele sikerült. Klotz tanár készítette a királyné meráni szobrát is.


E néhány szobor hűséges képét adja a mindenfelé mélyen gyökerező kultusznak, melylyel korunk és ennek különösen asszonyai Erzsébet királyné alakját környezik. Szeretném, ha ez a kultusz annyira fokozódnék, hogy ne legyen hazánkban város és falu, a melynek nincs Erzsébet szobra, vagy legalább a királyné után elnevezett tere, ligete vagy utczája. Hadd lebegjen mindig a nép ajkán ez a név.


Sárosi Bella.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Erzsébet  leleplezett szobra Bécsben A király Erzsébet szobrának leleplezésén A szegedi Erzsébet-szobor Salzburgi Erzsébet-szobor Erzsébet gödöllői szobra A bécsi Erzsébet-szobor A bártfai Erzsébet-szobor
Cikk-ajánló
A Tisza – gyilkosság ügye a királyi ítélőtábla elé kerül A Tisza – gyilkosság ügye a királyi ítélőtábla elé...
Ismeretes, hogy a büntetőtörvényszék vádtanácsa a Tisza-féle...
Ókori portrék Ókori portrék
Az arczképet rendszerint oly művészeti ágnak tekintik, melyben a...
Rendelet a pletyka ellen Rendelet a pletyka ellen
A hattersheimi polgármester a következő rendeletet adta ki a...
Betiltják a szépségkirálynő választásokat Betiltják a szépségkirálynő választásokat
Értesülésünk szerint a közeli napokban rendelet jelenik meg, amely...
Az új beosztás
A lehetetlen kis törpe kerületecskék, a mandátumszállító kis...
A dekadens festő életrajza A dekadens festő életrajza
Valaki, akiről ezúttal szó van, épp úgy mint más kétlábú lény,...
Pestis az orosz hadseregben Pestis az orosz hadseregben
A mandsuriai orosz hadsereg közt kitört a gümős pestis. A halálozások...
A vitorlázó repülés fizikai alapfogalmai, az emelőáram fajtái A vitorlázó repülés fizikai alapfogalmai, az emelőáram fajtái
Ismerkedjünk meg sorra a három, már felkutatott és kihasznált...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98