Dtum
Login with Facebookk
1907 | November

Erzsébet-szobrok

Boldogult Erzsébet királyné emlékére egymás után emelkednek a különböző felfogású szobrok, melyek csak egyben egyeznek meg. Minden nemzetiségű szobrász ihletén keresztül úgy látta Erzsébet királynét, mint a női eszmény megtestesülését. Némelyiknek vésője talán nem volt eléggé erős a teljes jellemzés megalkotására, de az alapgondolat mindenütt ugyanez.


E fehér remekművek mintegy határkövei is életének, mert legtöbbjét olyan helyen állították fel, melynek valami jelentős szerepe jutott benne. Igyekeztek e czélra poétikus pontokat kiszemelni, melyek legalább részben megfelelnek abban a gyönyörnek, melyet Erzsébet királyné a természet szépségeiben talált. Egy esik, hogy többnyire virágos ligetek környezik, fák lombja árnyékolja ezeket a szobrokat.


Vegyük elsőnek a salzburgi szobrot, melyet a vasúti pályaudvarral szemben az „ Európa” szálló parkjának egyik sarkában állítottak fel. E hely ellen talán azt a kifogást emelhetnők, hogy nagyon zajos és hogy a pályaudvar kocsizöreje megzavarja azt az áhitatot, a melylyel Erzsébet királyné szobrát környezni szeretnők.

 

A szobor, a talapzatára vésett sorok szerint azt a pillanatot van hivatva megörökíteni, a mikor Erzsébet királyné mint bájos gyermekleány elhagyja a posenhofeni kastélyt, minden gyermekálmával együtt, hogy királyi férje oldalán átlépje a bajor határt.


Vele együtt a gondtalanságból is kilépett és ettől a pillanattól fogva mint két birodalom uralkodójának koronás hitvese viselte a trón magasságának minden terhét és kötelességét. A második szobrot a bécsi Volksgartenben állították fel. A körülötte viruló bokrok és magasba ugró szökőkutak fölött Erzsébet királyné eltekint egykori otthona: a Hofburg felé.

 

A fák lombjain keresztül a lenyugvó nap sugarában megcsillannak azok az ablakok, a melyek mögött annyi jelentős eseménye játszódott le Erzsébet királyné életének. Ott ringott gyermekeinek bölcsője, ott fogadta a koronázás előkészítő magyar főurakat.

 

Ott tanították a magyar nyelvre Homoki Imre, az irodalomra Falk Miksa, míg a szabadságharcz eseményeit Horvát Mihály adta neki elő. Az osztrák szellemtől áthatott környezetbe hivta meg továbbá Erzsébet királyné magyar felolvasónőnek Ferenczy Idát, a ki később elválhatatlan kísérője lett.


A gödöllöi szobor azon idők emlékét hirdeti, a mikor az ifjú királyné csaknem állandóan közöttünk időzött. Vadászkürtöktől volt hangos a gödöllöi park, fegyverek csöve villant meg az őszi ködben. És a daliás lovasok csapatját megszégyenítette merészségével egy nyulánk termetű lovasnő, a ki nyilsebesen vágtatott tova előttük tüzes paripáján. A parkban ma őszies némaság uralkodik, melyet csak a falevelek zizegése tör meg fájó egyhangusággal.


A bártfai szobor azt a néhány hetet van hivatva megörökíteni, a mikor egy gyászruhás, megtört királyasszony jött el ide üdülést, egészséget keresni. Akkor már „mater dolorosa”-nak mondta szerető népe a királynőt. Szeme a könnyektől fáradtan elfordult az emberektől és kereste a nagy fenyves zúgását, örökzöld lombját, a természet fenségét, - beteg szivének gyógyulását várta tőlük. A szobor a Deák-szálló előtt áll, melynek erkélyéről a királyné oly gyakran nézte a hold fényében fürdő fenyők koronáit.


Szobrot állítottak neki azonfelül még Meránban, Szabadkán, Czeczén, Kis-Kun-halason és Pöstyénben, továbbá mellszobrot a budai Svábhegy egyik zugában. Mindegyik parányi porszemét jelenti annak a hálának, mely a lelkekben Erzsébet királyné emléke iránt él. Valamennyi kisebb arányú.

 

Nagyobb arányú náluknál a szegedi szobor, melyet a múlt nyáron, lepleztek le s melynek képét akkor közöltük. Minden szépsége mellett ez sem igazi monumentálisszobra a királynénak szobra a királynénak. A monumentálist attól a szobortól várjuk, melyet Budapesten fognak felállítani, mert ez egy egész nemzet kegyeletét van hivatva tolmácsolni.


Végül következik a két utolsó, legszomorúbb szobor. Az egyiket Lac du Léman partján állították fel, azon a csodaszép helyen, melyet Erzsébet királyné minden esztendőben oly szivesen látogatott. Egykori lakása, a Grand Hotel és a montreusei öböl tőszomszédságában áll az a fehér szobor, mely egyike a legszebbeknek.

 

Életének utolsó éveiben ábrázolja a királynét, s mint mélázva tekint arra a tájra, mely annyi élvezetet nyujtott neki. Fölötte az üdezöld hegyoldalban fehér keresztek jelzik, hogy ott temető van: előtte alig néhány lépésnyire már ott kergetőznek az azurkék hullámok.


Ezt a szobrot eredetileg Genfben akarták felállítani, de a város legerélyesebben tiltakozott ellene, sőt nem is adott neki helyet. Úgy vélték, hogy ez örök emlékeztetője volna a város szégyenének, hogy napsugaras verőfényét elhomályosítaná az emberi elvetemültség sötét fellege. Így került Erzsébet királyné szobra arra a helyre, mely mellett számtalanszor elment sétái közben. Körülötte cziprusok sötétlenek és a szobor csak annál fehérebbnek látszik e kertben.


A sorban a legutolsó az a szobor, mely még nincs átadva a nyilvánosságnak, hanem jelenleg a Nemzeti Muzeumban van ideiglenes elhelyezve. Ferenczy Ida, Sztáray Irma grófnő, Festetics Mária grófnő és Nopcsa Ferencz báró készítették e szobrot az Örökimádás temploma számára. Felfogásában hasonló a salsburgi szoborhoz, a mennyiben szintén állva, illetve néhány lépcsőről lemenve ábrázolja a királynét.

 

E szobrot Klotz tanár készítette. Méreteiben a többinél is kisebb, mert czélja is különbözik tőlük. De egész felfogása rendkívül rokonszenves és kivitele sikerült. Klotz tanár készítette a királyné meráni szobrát is.


E néhány szobor hűséges képét adja a mindenfelé mélyen gyökerező kultusznak, melylyel korunk és ennek különösen asszonyai Erzsébet királyné alakját környezik. Szeretném, ha ez a kultusz annyira fokozódnék, hogy ne legyen hazánkban város és falu, a melynek nincs Erzsébet szobra, vagy legalább a királyné után elnevezett tere, ligete vagy utczája. Hadd lebegjen mindig a nép ajkán ez a név.


Sárosi Bella.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Erzsébet  leleplezett szobra Bécsben A király Erzsébet szobrának leleplezésén A szegedi Erzsébet-szobor Salzburgi Erzsébet-szobor Erzsébet gödöllői szobra A bécsi Erzsébet-szobor A bártfai Erzsébet-szobor
Cikk-ajánló
Belgrádban minisztertanácsot tartottak Belgrádban minisztertanácsot tartottak
Károly király Sopronban érkezésének híre 12 órakor érkezett ide....
A könyv ünnepe A könyv ünnepe
Kilenc hazai lap példányait néztem át. A. Függetlenség-et, amelynek...
Szabad a lakás Szabad a lakás
Május elsejétől kezdve az ország összes falvaiban szabadon...
Vér és rombolás egy rákospalotai lakásban amelynek tulajdonosa Ujpesten öngyilkos lett Vér és rombolás egy rákospalotai lakásban amelynek tulajdonosa...
Vasárnap reggel hangos sikongatásra lettek figyelmesek a Rákospalota...
Az  egygyomrú állatok és többgyomrú állatok  gyomorpályája Az egygyomrú állatok és többgyomrú állatok gyomorpályája
A gyomor nyálkahártyájának leválasztása után a gyomorpályának az...
Fekete majális Fekete majális
"Ó, undok olvasó!" Így kezdődik ez a verseskönyv. A megszólítás...
Mi újság?
Hírek, érdekességek a tudomány és a technika...
A tengeralattjáró szeme A tengeralattjáró szeme
A „periskop”-ot, azt a vetitő tükör-készüléket hivják...
A hónap rövidhíreiből A hónap rövidhíreiből
Az aradi-csanádi vasút egy motorkocsit szerkesztett, a melyet útnak...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98