Dtum
Login with Facebookk
1908 | Április

A félisten - Gozsdu Elek szinműve

A divatos szinművektől elütő, a maga nemében egészen egyedül álló kérdés megoldására vállalkozott Gozsdu Elek, elbeszélő irodalmunk régi elismert jelese. Bárhogy vélekedjünk is Gozsdu drámairói jártasságáról, kétségtelen, hogy különöset és merészet akart alkotni s hogy gondolata és irásmódja sajátszerűségével nemcsak meglepte, hanem több helyen el is ragadta közönségét.

 

A szerző képzőművészeti drámát akart irni, helyesebben vita-iratot a szép kérdéséröl. Tragédiát, a melyben az esztétika elméleti tételei okozzák a személyek közötti összeütközéseket s melyben végül egy széptani kérdés nyer megoldást.


A vitázó felek: Giorgione, a hires velenczei festő és szive választottja Czeczilia. A legnemesebb és legbensőbb kötelék fűzi őket egymáshoz. A férfi ihletet merit a nőből, - a nő meg büszke erre, boldog szerelmében s világért sem lenne más férfié. Ily sírig hű szerelmesek között ugyan mikép keletkezhetik tragédia?

 

Nos csak úgy, hogy egy elvont széptani kérdés fölött eltérő nézeteket hangoztatnak. A férfi azt állitja, hogy a művész az ihletet önmagából meríti, - holott a nő azt vallja, hogy ő ihleti meg a művészt. A vita elmérgesedik, úgy mint Arany János „ Fülemülé”-jében s a két szerelmes elkeseredve szakad el egymástól.


Már e kezdeten is megállapitható, hogy a tragikus összeütközésre egy alapjában jelentéktelen, komikus motivum szolgál. Hisz bármily fontosnak tartja az esztétika tanára a kérdést, hogy honnan merit a művész ihletet, szerelmes szivek halálos összetűzésére mégsem elég komoly, valószerű ok.

 

Ha az elméleti kérdés csak valami ürügy volna, a mely mögött a szerelmesek valamely igazi benső ellentéte lappangana:- még csak elfogadhatnók tragikus kiindulásként. De csakhamar kitűnik, hogy sem a férfi, sem a nő lelkében más mint akadémikus ellentét nincs. A nő ugyan más férfi karján távozik, de hű marad élete párjához s visszatér hozzá, oly szerelmesen és tisztán, a hogy tőle távozott.


A férfi meg elhagyatva egészen boldogtalanná lett, művészi erejét is elvesztette, betege a szerelemnek. Hát mért kinozzák egymást, ha egymás nélkül élni nem tudnak? Azon az esztétikai kérdése ugyan hamar összebékülhetnének! S a mit a harmadik felvonásban későn vallanak be egymásnak, azt mindjárt az első felvonásban ideje korán ismerhetnék be.

 

A férfi mindjárt módosithatná nézetét – a mit végül meg is tesz – hogy az ihletet nem magából, hanem a nőből meríti, - viszont a nő is mindjárt fordíthatna korábbi elvén s kifejthetné, - a mit végül ki is fejt- hogy de bizony a művész önmagából meríti a sugalmat. De a felfogások kölcsönös kicserélésére a két alaknak tragédián kell átmennie, egymást kölcsönösen boldogtalanná kell tennie.

 

A férfinek a nő nélkül el kell vesztenie alkotó erejét, - a nőnek meg élete támaszát. Csakhogy még így sem lenne a mű tragédiává. Hiszen bármily későn, de mégis csak egymásra talál a pár s ismét egyesülhetne. Hogy mégis tragédia támadjon – arra való a deus ex machina, a pestis, a mely Velenczében pusztit s mely végül a két egymásra talált szerelmest megöli. Csakhogy e deus ex mechina ép úgy léphetne fel a mű elején, mint a hogy végén lép fel, - s a szerelmesek széptani vitája nélkül is bizonyára föllépne.


Gozsdu Elek kétségtelenül igen szellemes antitézisre építi fel tragédiáját. Ötlete az, hogy a művész, a ki a kezdetben azt állította, hogy önmagából merít ihletet, végül megtér s a nőben ismeri fel ihlete kútforrását, viszont a nő, a ki eleinte önmagát állította oda az ihlet sugalmazójának, utóbb töredelmesen a művészbe helyezi vissza az alkotó erőt.

 

De fölmerül a kérdés, hogy a szellemes csatározásban kinek van igaza? Fájdalom, kiderül, hogy egyiknek sem. Önmagából nem merít a férfi ihletet, hisz kitünik, hogy a nő nélkül tönkre megy. A nőből sem merít, hisz kiderül, hogy az asszony nem képes őt megmenteni.


Marad egyedül valószinüségnek az a föltevés, hogy itt tulajdonképen csak egy komikus félreértés forog fenn, meg egy baleset, a melyet a pestis járványszerű föllépte idéz elő. De ha így a mű alapötletét el sem fogadjuk, nem zárkózhatunk el. Gozsdu Elek egyéb értékes tulajdonságainak méltatása elől. Mindenek előtt kiváló dicséret illeti az érdemes szerzőt azért a nagy és igaz lelkesedésért, a melylyel képzőművészetek s általában a szép kérdései iránt viseltetik.

 

Művéből csak úgy árad a rajongás Olaszország művészi fénykora iránt. Kitűnően állítja szembe a német üzleti szellemet az olasz művészi eszményiséggel. Szinte ódát zeng a művészetről, legerősebben abban a jelenetben, a melyben Velencze dogeja, halálosan sértve, még sem bűnteti a művészt, annyira imádja a művészetet. S nem kárbaveszett a munka a mi viszonyaink közepette, hiszen örömmel kell fogadnunk minden szót, a mely nyílt szinpadon a művészet megbecsülésére akarja tanítani közönségünket.


A Nemzeti Szinház mindent elkövetett a szép lelkű és nagy olvasottságú szerző műve érdekében. Különösen Márkus Emilia fejtette ki gazdag művészetének minden adományát s a közönség úgy a művésznőt, mint a szerzőt zajos ünneplésekben részesítette.


Palányi Lajos.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
A Tisza-pörben szenzációs vallomást várnak A Tisza-pörben szenzációs vallomást várnak
A Tisza-pör hétfői napja különképpen érdekesnek igérkezik. A szombati...
Detektivek egész raja üldöz egy gavallér tolvajt, aki közben előkelő bárokban pezsgőzik és elviszi a társaságában mulató hölgyek és urak bundáit Detektivek egész raja üldöz egy gavallér tolvajt, aki közben előkelő...
Raffinált tolvaj évek óta nem tudott olyan ügyesen bujkálni a...
Tengerhajózási vállalataink forgalma Tengerhajózási vállalataink forgalma
Tengerhajózási vállalataink 1911. évi forgalma az előző évek...
Ferencváros – Hungária 1:1 (0:0) Ferencváros – Hungária 1:1 (0:0)
A zöld-fehérek és kék-fehérek bajnoki derbyje ismét megmozgatta a...
Apróságok Apróságok
Augusztus 3-ikán dél körül erősebb földrengést éreztek Komáromban....
Fogságban levő zuávok Fogságban levő zuávok
A zuávokat eredetileg a meghódított Algir bennszülöttjeiből...
Bánó-Pető pár legyőzte a Friedrich-Dallos együttest Bánó-Pető pár legyőzte a Friedrich-Dallos együttest
A MAC nemzetközi bajnoki versenye a befejezés felé közeledik....
Nem lehet kinyomozni Nem lehet kinyomozni
A titkos röpiratnyomdák éjjel-nappal teljes üzemmel dolgoznak, a...
A szolnoki művésztelep kiállítása A szolnoki művésztelep kiállítása
Egy évvel ezelőtt nyilt meg Szolnokon a művésztelep, melynek...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98