Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1909 | Október

Thaly Kálmán - 1839-1909

Thaly Kálmán országgyűlési képviselő, a függetlenségi párt oszlopos tagja, miután élete programmjának utolsó pontján, a kurucz hamvak hazahozatalát is végrehajtotta, miként Mikes Kelemen akkoriban, utoljára maradván az ajtót becsukni és most már semmi egyéb dolga nem lévén, meghalt, vagyis utána érkezett a fejedelemnek s bizvást jelentheti:


- Ott vagyunk, a hol voltunk, mikor fölséged fegyvert fogott. Csakhogy akkor még fölséged a Vereczkei szorosnál állott, most pedig a kassai dómban fekszik.
Ez a szomorú benne. Hát minden hiába volt! Egyébként azonban ép és vigasztaló látvány e férfiúnak szereplése és egy szép, teljesen bevégzett valami az ő életpályája.


A gépek és a stréberek kora ez. A gép annyit ér, a hány lóerejű. Az államférfi annyit ér, a hány ember követi – vagyis a hány szamárerejű. A gyenge stréber annyit ér, mint a hatalmas pártfogó, a kihez a csónakját kötötte. A kis emberek keresik a hatalmasokat, mert azoknak az ereje az ő karrierjük a hatalmasok pedig keresik a kiserejűeket, hogy ezekkel növeljék a maguk erejét az előre való csörtetésre.

 

Mindenki a más erejével akar boldogulni. S a bizantinizmusnak ilyetén orgiái közt, ebben a lázas sürgés-forgásban messziről feltűnik Thaly Kálmán, a ki egy holt fejedelemnek udvarol.

 


Mint poéta kezdte karrierjét, lassan-lassan átcsapott tudósnak, történetbúvárnak, vagy csak ő hitte azt, hogy átcsapott, alapjában mindég poéta maradt, mert szivével irta a történelmet.

 

II. Rákóczi Ferencz volt a bálványa. Vele, udvarával, csatáival, embereivel foglalkozván, valóságosan kiásta azt a kort. Szilánkot szilánkra hordva a levéltárakból, a hol búvárkodott, egyszer csak előttünk állott a magyar szabadságharczok legszinesebbike. Szinte újra véltük hallani a tárogatót…

 


Nem volt voltaképeni történetiró, a ki objektiv szemmel nézi az eseményeket, kevesebb volt, erős pártember, belső udvari diák, a ki szépíti a fejedelem hibáit, kevesebb volt a történetirónál, vagy a hogy veszszük, több, mert annyira beleszeretett ezekbe a kurucz alakokba, úgy odatapadt lelkével az „ő felsége” minden erényekkel fölékesített személyéhez, hogy azt a nagy rokonszenvet és lelkesedést, a mit ő érzett iránta, át tudta önteni az egész magyar nemzetbe.

 

Valóságos csodát művelt. A Rákóczi-kort visszahozta, újra elővarázsolta – csak a fejedelem cosnjai voltak még kivül. Ő maga már bennünk élt. Kibányászván a gazdag anyagot, mint a persa öbölben a kihalászott kagylókra a hogy rajokban tódulnak a keleti gyöngyök keresői, egész csapat iró rárohant a Thaly könyveire. Herczeg Ferencz szinpadra vitte „Ocskay”-t, Jókai Mór „Szeretve mind a vérpadig” és „A lőcsei fehér asszony”-ban támasztja fel a gyönyörű daliás időket.

 

Endrődi Sándor átdolgozza a kurucz korszak dalait. Ép úgy szállja meg az országot újra a Rákóczi-láz, mint hajdanta. Az Akadémia által kitűzött szinpadi pályázatoknál a szinműveknek háromtizede bizonyosan Koncz Mártonról szól, a Bercsényi vérköpős molnárjáról, ki prófécziákat mond a seregnek s kit Habakuknak nevez a fejedelem leveleiben. Nem a Habakuk hibája, hogy még eddig sem sikerült belé lelket fújni.


Thaly Kálmán, míg a Rákóczi-kort apránként kiemelte elsárgult papirokból, poros leveles-ládákból egy tündöklő egészszé, - üres óráiban már több mint harmincz éve képviselő is volt. Láttuk őt a képviselői padokban, hallottuk felszólalásait, hires feleseléseit annakidején Fejérváry honvédminiszterrel, mindig a labanczot paskolta, a hol lehetett itt is, de ez csak olyan pótélete volt neki, hiszen eljárt az Akadémiába, a Történelmi Társulatba, részt vett a pártélet napi hullámzásaiban is, alapjában azonban a Rákóczi-korban élt ő, nappal irásaiba merülve s éjjel álmában bizonyára ott őgyelgett ő a fejedelem szobáiban, Vay urammal, Ráday Pál uram kanczellárral, ostáblát játszva, vagy Jánoky Zsigmond udvarmesterrel és Ottlyk Györgygyel disputába keveredve.

 

Nekem egyszer azt mondta: „Mihelyt fejemet leteszem, mindjárt köztük vagyok.” A valóságban annyira köztük élt, hogy a mimikrielmélet alapján föl is vette a hajdani kuruczok alakját, torzonborz feje, kuruczos bajusza, járása, tartása egy polgári ruhába öltözött kurucz brigadérosra vallott.

 


Mikor aztán a Rákóczi-kor ki volt aknázva, lelkének még egy vágya volt: Rákóczi hamvait hazahozni. Ez lenne működésén a korona. Agitált, kapaczitált, lelkesített, panaszkodott, de nem ment a dolog. – Bécsben nem akarták. Még a hol rebellisektől is félnek Bécsben. Gutta cavat lapidem. Thaly nem hagyta abba, szivós volt a maga akaratában, nyakas kálvinista, a kit az eredménytelenség nem lankaszt, inkább aczéloz.

 

Egy belső hang is ösztönözte, mintha a túlvilágról szólna: „Verjed csak dobosom, tábori dobosom!” Végre ez az akarata is betelt. Egy szép napon, melynél, ha még járna a kuruczkorbeli híres lőcsei kalendárium, bizonyára ott pompáznék a kabalisztikus C. V. (a mit Bercsényi „Curutz Vincit”-nek magyarázott) bejött Rákóczi királyi pompával, szüleivel, udvara egy részével. Nem temetés volt az, de diadalmas bevonulás.


Egy krisztusi legenda mondja, hogy a kis üdvözitővel együtt nőtt annak a köntöskéje (ámbár ezt a szabók el nem hiszik), úgy nőtt a Rákóczi-nimbusszal a Thaly Kálmán tekintélye. Hova-tovább egyre tiszteletteljesebb szemmel nézték honfitársai ezt az éplelkű, nemes jellemű magyar tudóst, ki egy ideálnak élt.

 

A dicsőségesen végzett irói munka bizonyos patinával vonta be mint politikust is s bár soha sem akart lenni egyéb, mint Rákóczi diákja, a hogy magát előszeretettel nevezte, a király a Szent István-rend kiskeresztjével tüntette ki, a legutóbbi évben pedig a belső titkos tanácsosi méltóságot is megkapta.
Jele, hogy a holt királyok is elég erősek a maguk embereit felvinni a magaslatokra.


M-th K-n

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Kossuth Lajos Tódor, Thaly Kálmán és Kossuth Ferencz II. Rákóczi Ferencz -  Roskovics Ignácz festménye
HIRDETÉS
Cikk-ajánló
A csepegő vizvezetéki csap
A Zeitung für Gasund Wasserschaft cz. szaklap a csepegő vizvezetéki...
Rövidesen megindul az áramszolgáltatás Bánhidáról Rövidesen megindul az áramszolgáltatás Bánhidáról
Ha valaki élelmezési kölcsönt jegyzett és az élelmezési...
Kihalt falvak Kihalt falvak
Nincs ennél szomorubb, rettenetesebb kép. Amerre a háboru legjobban...
Arzénjárvány” egy szabolcsi faluban Arzénjárvány” egy szabolcsi faluban
Vasárnap szállították Kemecséről a tizenötödik súlyos arzénmérgezéses...
Wekerle miniszterelnök a kormány feladatairól Wekerle miniszterelnök a kormány feladatairól
Wekerle Sándor miniszterelnök a "Neue Frele Presse" munkatársa előtt...
Vívóverseny és akadémia Kecskeméten Vívóverseny és akadémia Kecskeméten
A Kecskeméti Torna és Vívó egylet f. hó 20-án szezonzáró vívóversenyt...
Borzalmas rablógyilkosság Solymár határában Borzalmas rablógyilkosság Solymár határában
Vasárnap délelőtt borzalmas rabló gyilkosságról tettek jelentést e...
Meghalt szegény Dorrit Weixler Meghalt szegény Dorrit Weixler
Meghalt szegény Dorrit Weixler, az emberiség legcsúnyább kórja...
Mi újság?
Hírek, érdekességek a tudomány és a technika...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98