Dtum
Login with Facebookk
1909 | Október

Thaly Kálmán - 1839-1909

Thaly Kálmán országgyűlési képviselő, a függetlenségi párt oszlopos tagja, miután élete programmjának utolsó pontján, a kurucz hamvak hazahozatalát is végrehajtotta, miként Mikes Kelemen akkoriban, utoljára maradván az ajtót becsukni és most már semmi egyéb dolga nem lévén, meghalt, vagyis utána érkezett a fejedelemnek s bizvást jelentheti:


- Ott vagyunk, a hol voltunk, mikor fölséged fegyvert fogott. Csakhogy akkor még fölséged a Vereczkei szorosnál állott, most pedig a kassai dómban fekszik.
Ez a szomorú benne. Hát minden hiába volt! Egyébként azonban ép és vigasztaló látvány e férfiúnak szereplése és egy szép, teljesen bevégzett valami az ő életpályája.


A gépek és a stréberek kora ez. A gép annyit ér, a hány lóerejű. Az államférfi annyit ér, a hány ember követi – vagyis a hány szamárerejű. A gyenge stréber annyit ér, mint a hatalmas pártfogó, a kihez a csónakját kötötte. A kis emberek keresik a hatalmasokat, mert azoknak az ereje az ő karrierjük a hatalmasok pedig keresik a kiserejűeket, hogy ezekkel növeljék a maguk erejét az előre való csörtetésre.

 

Mindenki a más erejével akar boldogulni. S a bizantinizmusnak ilyetén orgiái közt, ebben a lázas sürgés-forgásban messziről feltűnik Thaly Kálmán, a ki egy holt fejedelemnek udvarol.

 


Mint poéta kezdte karrierjét, lassan-lassan átcsapott tudósnak, történetbúvárnak, vagy csak ő hitte azt, hogy átcsapott, alapjában mindég poéta maradt, mert szivével irta a történelmet.

 

II. Rákóczi Ferencz volt a bálványa. Vele, udvarával, csatáival, embereivel foglalkozván, valóságosan kiásta azt a kort. Szilánkot szilánkra hordva a levéltárakból, a hol búvárkodott, egyszer csak előttünk állott a magyar szabadságharczok legszinesebbike. Szinte újra véltük hallani a tárogatót…

 


Nem volt voltaképeni történetiró, a ki objektiv szemmel nézi az eseményeket, kevesebb volt, erős pártember, belső udvari diák, a ki szépíti a fejedelem hibáit, kevesebb volt a történetirónál, vagy a hogy veszszük, több, mert annyira beleszeretett ezekbe a kurucz alakokba, úgy odatapadt lelkével az „ő felsége” minden erényekkel fölékesített személyéhez, hogy azt a nagy rokonszenvet és lelkesedést, a mit ő érzett iránta, át tudta önteni az egész magyar nemzetbe.

 

Valóságos csodát művelt. A Rákóczi-kort visszahozta, újra elővarázsolta – csak a fejedelem cosnjai voltak még kivül. Ő maga már bennünk élt. Kibányászván a gazdag anyagot, mint a persa öbölben a kihalászott kagylókra a hogy rajokban tódulnak a keleti gyöngyök keresői, egész csapat iró rárohant a Thaly könyveire. Herczeg Ferencz szinpadra vitte „Ocskay”-t, Jókai Mór „Szeretve mind a vérpadig” és „A lőcsei fehér asszony”-ban támasztja fel a gyönyörű daliás időket.

 

Endrődi Sándor átdolgozza a kurucz korszak dalait. Ép úgy szállja meg az országot újra a Rákóczi-láz, mint hajdanta. Az Akadémia által kitűzött szinpadi pályázatoknál a szinműveknek háromtizede bizonyosan Koncz Mártonról szól, a Bercsényi vérköpős molnárjáról, ki prófécziákat mond a seregnek s kit Habakuknak nevez a fejedelem leveleiben. Nem a Habakuk hibája, hogy még eddig sem sikerült belé lelket fújni.


Thaly Kálmán, míg a Rákóczi-kort apránként kiemelte elsárgult papirokból, poros leveles-ládákból egy tündöklő egészszé, - üres óráiban már több mint harmincz éve képviselő is volt. Láttuk őt a képviselői padokban, hallottuk felszólalásait, hires feleseléseit annakidején Fejérváry honvédminiszterrel, mindig a labanczot paskolta, a hol lehetett itt is, de ez csak olyan pótélete volt neki, hiszen eljárt az Akadémiába, a Történelmi Társulatba, részt vett a pártélet napi hullámzásaiban is, alapjában azonban a Rákóczi-korban élt ő, nappal irásaiba merülve s éjjel álmában bizonyára ott őgyelgett ő a fejedelem szobáiban, Vay urammal, Ráday Pál uram kanczellárral, ostáblát játszva, vagy Jánoky Zsigmond udvarmesterrel és Ottlyk Györgygyel disputába keveredve.

 

Nekem egyszer azt mondta: „Mihelyt fejemet leteszem, mindjárt köztük vagyok.” A valóságban annyira köztük élt, hogy a mimikrielmélet alapján föl is vette a hajdani kuruczok alakját, torzonborz feje, kuruczos bajusza, járása, tartása egy polgári ruhába öltözött kurucz brigadérosra vallott.

 


Mikor aztán a Rákóczi-kor ki volt aknázva, lelkének még egy vágya volt: Rákóczi hamvait hazahozni. Ez lenne működésén a korona. Agitált, kapaczitált, lelkesített, panaszkodott, de nem ment a dolog. – Bécsben nem akarták. Még a hol rebellisektől is félnek Bécsben. Gutta cavat lapidem. Thaly nem hagyta abba, szivós volt a maga akaratában, nyakas kálvinista, a kit az eredménytelenség nem lankaszt, inkább aczéloz.

 

Egy belső hang is ösztönözte, mintha a túlvilágról szólna: „Verjed csak dobosom, tábori dobosom!” Végre ez az akarata is betelt. Egy szép napon, melynél, ha még járna a kuruczkorbeli híres lőcsei kalendárium, bizonyára ott pompáznék a kabalisztikus C. V. (a mit Bercsényi „Curutz Vincit”-nek magyarázott) bejött Rákóczi királyi pompával, szüleivel, udvara egy részével. Nem temetés volt az, de diadalmas bevonulás.


Egy krisztusi legenda mondja, hogy a kis üdvözitővel együtt nőtt annak a köntöskéje (ámbár ezt a szabók el nem hiszik), úgy nőtt a Rákóczi-nimbusszal a Thaly Kálmán tekintélye. Hova-tovább egyre tiszteletteljesebb szemmel nézték honfitársai ezt az éplelkű, nemes jellemű magyar tudóst, ki egy ideálnak élt.

 

A dicsőségesen végzett irói munka bizonyos patinával vonta be mint politikust is s bár soha sem akart lenni egyéb, mint Rákóczi diákja, a hogy magát előszeretettel nevezte, a király a Szent István-rend kiskeresztjével tüntette ki, a legutóbbi évben pedig a belső titkos tanácsosi méltóságot is megkapta.
Jele, hogy a holt királyok is elég erősek a maguk embereit felvinni a magaslatokra.


M-th K-n

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Kossuth Lajos Tódor, Thaly Kálmán és Kossuth Ferencz II. Rákóczi Ferencz -  Roskovics Ignácz festménye
Cikk-ajánló
Vízipóló-mérkőzés: Magyarország – Ausztria 7:4 (1:0) Vízipóló-mérkőzés: Magyarország – Ausztria 7:4 (1:0)
Mind a két csapat eredeti összeállításában állott fel, miután Fazekas...
A Szibériába száműzött orosz diákok A Szibériába száműzött orosz diákok
Miklós czár nem régiben kegyelmet adott az oroszországi tanulók nagy...
Változás a hadvezetőségben Változás a hadvezetőségben
Teljesen váratlanul, ugyszólván minden átmenet, válságos előzmény...
A gyáripar békeprogramja A gyáripar békeprogramja
A gyárakban hétfőn meginduló munka programmja felől ma is egész napon...
Meghalt Ady Endre Meghalt Ady Endre
Ady Endre, az uj Magyarország legnagyobb költője, a Vörösmarty...
Sulyos adórendelet a zúgkereskedelem ellen Sulyos adórendelet a zúgkereskedelem ellen
Több minisztertanács foglalkozott már az illegális kereskedelem...
Mi fáj Kassának Mi fáj Kassának
A Felvidék és Kárpátalja problémáinak a megoldása szinte emberfeletti...
Olympiai hírek Olympiai hírek
E hó 13-án Berzeviczky Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter...
A labdarugás büntetőjogi szempontból
A sportköröket kiválóan érdekelni fogja a budapesti királyi...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98