Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1911 | Augusztus

Hatszázéves freskóképek

A Marosvásárhelytől alig másfélkilométernyire fekvő Marosszentanna XIV. századbeli ódon fatornyos temploma már régóta képezi a régiségbuvárok élénk érdeklődésének tárgyát. Orbán Balázs ismert „Székelyföld leirásá”-ban ezeket írja róla:

 

„Szentannán egy Igen érdekes régi egyházra akadunk, melyben minden későbbi elidomtalanítás mellett is egy régi román ízlésű műemlékre ismer a régész. Ez a reformátusok egyháza, melynek 10 lépés hosszú s ugyanily széles szentélye félkör apsissal, tagozottan, egyszerű donga boltozattal és köríves diadalívvel bír.

 

Ablakai mind átalakultak, de megvan ma is az evangéliumi oldalon a köríves szentségfülke, melyet igen csinos román ornamentika jellegét mutató párkányzat keretel körül. E szentségfülkén, a hol egy másik vakalakitású öreg van a falba vájva, mely fenekén mindkét oldalon kiöblösödik, ez valószínűleg rejtekhely vagy edényfülke volt.”...”Az egyik oldalon megvan a hosszszentély falába mélyített 5 láb széles, körívvel záródó papi szék (Chorsthul), minő csak a legrégibb egyházaknál fordul elő!


Hogy ezen érdekes templomot mikor építették, arra vonatkozólag megbízható adatokkal szolgál Benkő Károly „Marosszék ismertetése” czimű művében, a hol a következőket írja: „Hogy Marosszentanna már XIV. században önálló egyházközség volt, azt a pápai dézmák regestrumából láthatjuk, hol az 1332. évi rovatában a 617. lapon ekként van bejegyezve: „Paulus Sac de Sc. Anna selo 4.” Továbbá még e néven a 733. és 763. lapon!


A reformáczió idején ez a templom ép úgy, mint a katholikusok összes marosszéki templomai a reformátusok kezére került, a kik azokat a maguk egyházi szertartásának megfelelőleg átalakították, illetve egyszerűbbé tették. Első dolguk volt természetesen, hogy a falfestményeket eltűntessék s ezért a falakat mészréteggel vonták be. Ez a mészréteg, mely a temperafestésű freskókat csodálatos módon konzerválta, néhány év előtt mállani kezdett s ekkor jöttek rá, hogy képek vannak az oltár mögötti falon.

 

A műemlékeket gyűjtő bizottság kiküldte Pethely Gyula művésznövendéket, a ki nagy ügyességgel és kitartással hántotta le a mészréteget a falakról. Az oltár mögötti falon, a templom bejáratával szemben az egyik képről sikerült a mészréteget lehántani, úgy, hogy ez a kép talán még jobb állapotban került felszínre, mintha nem lett volna körülbelül 500 éven át mészréteggel bevonva.


A képeket minden valószínűség szerint a XIV. század elején festették. Ha a marosszentannai freskókat összehasonlítjuk e kor freskóival, például Giotto tanítványának Duccio di Buoninsequa egyik képével (Mária Jézussal és az angyalokkal), rögtön szemünkbe tűnik nemcsak a kompoziczió, de az egyes alakok közti hasonlatosság is.

 

Az istenanya fejtartása, az ovális arczok egyforma megrajzolása s egyáltalán a természet mélyebb megfigyelése nélküli primitív, de a gót művészet merevségéhez képest már némileg fejlett festés, eléggé bizonyítják, hogy a képek ezen korból származnak. Az egyik szentannai freskó (melyet itt bemutatunk), mely az istenanyát ábrázolja lebegő, térdelő és zenélő angyalok csoportjában, teljesen az akkori művészet színvonalán áll. Az arczoknak e képen is egységes karakterük van, de azért már látszanak a képen bizonyos individualizáczióra való törekvés nyomai.


Hogy ki volt ezen freskók festője, arról semminemű feljegyzés sem maradt fenn. Valószínűnek látszik az a feltevés, hogy azok nem eredeti festmények, hanem a kor művészetéhez képest nagyon ügyes kópiák, miket szerzetes barátok készíthettek a XIV. század végén vagy a XV. század elején. És az is majdnem kétségen kívül megállapítható azon kor képeivel való összehasonlítás alapján, hogy nem egy képről másolták le azokat, hanem az egyik képről, például Cimabue-képről az egyik, s talán egy Buoninsequa-képről egy másik alakot másoltak le s így egy szintetikus kópiának igen érdekes formájával állunk szemben.


Turnowsky Sándor.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Hatszázéves freskók a Maros-Szentannai Ref. Templomban -   Szent Péter Szűz Mária az angyalok között
HIRDETÉS
Cikk-ajánló
Varsányi Gyula: Álarcos bálban Varsányi Gyula: Álarcos bálban
A nyüzsgő, tündöklő tömeg özönjét Sodorja, mámorítja zene; ...
A gyomor működésének Röntgen-photographiája A gyomor működésének Röntgen-photographiája
Az utolsó évtizedek legnagyobb és gyakorlati alkalmazásaiban is...
Jókai Mór köszöntő levele Nagy Miklóshoz Jókai Mór köszöntő levele Nagy Miklóshoz
Nagy írónk, Jókai Mór, ki a „Vasárnapi Ujság”-nak évek...
Sürgős közmunka kell! Sürgős közmunka kell!
Az a nép, mely a kornak kincsharácsoló hadjárataiban nem vesz részt,...
Növény, mely szőlőt és kendert pótol,  az agave Növény, mely szőlőt és kendert pótol, az agave
Mexikó legsoványabb, legsivárabb homokos területein jól tenyészik a...
Új amerikai könyvek Új amerikai könyvek
Hadd számoljak be néhány új amerikai munkáról. Sajnos, ebben a...
A méz és a dongó! A méz és a dongó!
Gazdasági életünknek egyre újabb területeire vet szemet a nálunk...
Divatbeszélgetés Bajor Gizivel Divatbeszélgetés Bajor Gizivel
Divatról beszélgettünk Bajor Gizivel, aki néhány nappal ezelőtt...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98