Dtum
Login with Facebookk
1911 | Március

Világkiállítás Budapesten

A budapesti kereskedelmi és iparkamara elnöksége már a múlt év októberében ismételten foglalkozott egy Budapesten rendezendő nemzetközi kiállítás kérdésével; a kamara elnöke, Lánczy Leó főrendiházi tag a múlt év novemberében már illetékes helyen is fölvetette ezt az eszmét. Az itt nyert biztatás alapján a kamara elnöke a kiállítás kérdését minden szempontból felölelő terjedelmes emlékiratot dolgozott ki, a melyet illetékes helyre el is küldtek. 

Ez az emlékirat általánosságban tartott áttekintő bevezetésében arra utal, hogy a huszadik században a munka produktivitása és a készitmények czélszerűsége s szépsége irányadó annak a megitélésében, hogy valamely állam a világpiaczon s a népek gazdasági és kulturális életében minő pozicziót tölt be. Nagyobb kulturfokon és bizonyos gazdasági előföltételek megtalálása esetén minden népben fölmerül az a törekvés, hogy a külföldet meghivja gazdasági erőmérkőzésre: világkiállításra, s hogy e versenyben diadalt arasson. 

Az emlékirat további eszmemenete során igazolja, hogy Magyarország ez idő szerint teljesen föl van vértezve arra, hogy megállja a helyét a nemzetközi békés versenyharczban. Mezőgazdaságunk különböző ágai, állattenyésztésünk, erdészeti kulturánk és bányászatunk sok tekintetben mintaszerű alkotásokat mutathatnak föl, a melyek még a külföld elismerését is megnyerték.

Iparunk terén is az utolsó két évtizedben jelentékeny föllendülés mutatkozik.
Hangoztatja az emlékirat, hogy világhirnek örvendő nagy iparágainkon: a malom-, szesz-, czukor-, bőriparon, a vas- és gépiparon, a kartonnyomó-, petróleumfinomító- s a villamossági iparágakon kivül a szerves fejlődés során egész sorozata keletkezett a szebbnél-szebb ipartelepeknek, a melyek a vas- és fémárúgyártás, a kötött-, szövött-áruk készítése, a bőrdíszműkészítés, a ruházati konfekczió, a konzervgyártás, a czipőgyártás, a vegyészeti ipar, a finom mechanika stb. terén kiváló eredményeket értek el, a melyek a magyar munka kiválóságát messze, határainkon túl is hirdetik. 

Szinte megbecsülhetetlen fontossággal birna ez a nemzetközi kiállítás Budapest székesfővárosra nézve.
Budapest 1917-ben előreláthatóan a milliós lakosságú városok sorába lép. Addigra megvalósulnak a városrendezés és szabályozás nagyarányú tervei, meglesznek a városi fürdők, korházak, népszállók, stb. is. A nagy világünnepre való előkészületek alkalmasint erős ösztönzésül fognak szolgálni mind e városi munkák siettetésére és befejezésére, a mi az építőiparnak további nagyarányú föllendülését, a kereseti és munkalehetőségek növekedését és széles néprétegek vagyoni jóllétét fogja előmozdítani. Az idegenforgalomnak biztosra vehető megnövekedése vállalkozóinkat bizonyára arra fogja késztetni, hogy a minden világrészből idesereglő idegenek fogadására szükséges berendezkedéseket megtegyék. 

Az emlékirat kifejti továbbá, hogy nem is túlzott reménység szerint a budapesti nemzetközi kiállítás vonzóereje nagyobb lesz, mint volt vagy lesz a brüsszeli, liegei, anverszi, roubaisi, turini stb. közkiállításoknak. Hiszen Budapestről már világszerte tudják, hogy úgy fekvésénél, mint környékénél fogva, valamint építészeti és kulturális szempontból is rendkívül sok látnivalót nyújt.

De fontos állampolitikai szempontok is a nemzetközi kiállítás rendezése mellett szólanak.
1917-ben lesz ötven éve az alkotmány helyreállításának és már az 1867-ben kötött nagy fontosságú kiegyezés félszázéves jubileuma czélszerűvé és időszerűvé, de kivánatossá is teszi e világra szóló ünneplést, a mely alkalommal legczélravezetőbb módon igazolhatjuk az egész világ előtt, hogy a Kárpátok s az Adria által határolt Duna-Tisza vidékeken az utolsó ötven esztendőben sokat dolgoztak és kiválót produkáltunk. Nem képzelhető ennél jobb eszköz a külföldön sok helyt rólunk elharapózott balvélemények eloszlatására és arra, hogy nekünk kedvezőbb beállításban prezentáljuk magunkat a külföld előtt.

Az emlékirat aztán kitér arra a gazdasági s belpolitikai hatásra is, a melylyel ez a nemzetközi kiállítás járna. Előrelátható jövedelmezőségének kimutatása után azt a reményét fejezi ki, hogy a gazdasági körök előreláthatóan hajlandók lesznek a megfelelő biztosító alapot jegyezni. 

Fölterjesztésének végén a kamara elnöke összefoglalja javaslatait.
A szóban lévő terv kedvező fogadása esetén a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnöke nem fog késni egyöntetű állásfoglalás czéljából a társintézményeket tanácskozásra összehívni.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Gyárreklám Gyárreklám
Cikk-ajánló
Mégis csak eltünik az árak anarchiája a magyar piacról Mégis csak eltünik az árak anarchiája a magyar piacról
Végre! Oly sok viszály után mégis csak aláirták a magyar-cseh...
Csavargók világkongresszusa Csavargók világkongresszusa
Olvastam a lapokban, hogy Stuttgartban megtartották a csavargók...
Új sugarak a világűrben, kozmikus sugárzás Új sugarak a világűrben, kozmikus sugárzás
Minket főképen a γ-sugarak érdekelnek. E sugarak körében éppen...
Merénylet a spanyol király ellen Merénylet a spanyol király ellen
Alfonz spanyol király a héten a miniszterelnök és a hadügyminiszter...
Az idei irodalmi Nobel-dijasok és a Nobel-béke-  díj nyertese Az idei irodalmi Nobel-dijasok és a Nobel-béke- díj nyertese
NOBEL ALFRÉD, a nitroglycerin, a dinamit, a füst nélküli lőport, az...
A párisi emigránsok, Károlyi Mihály, Miljukov, Kerenszki, Turatti fáradta, félreálltak, hazavágynak A párisi emigránsok, Károlyi Mihály, Miljukov, Kerenszki, Turatti...
A nagy boulvardok kis mellékutcáiban, a szürke, fojtott levegőjű kis...
Az USA új elnökének első nyilatkozata Az USA új elnökének első nyilatkozata
Truman, az USA új elnöke eskütétele alkalmával kijelentette, hogy 1....
Grecsák igazságügyminiszter lemondása Grecsák igazságügyminiszter lemondása
A képviselőház keddi ülését mindenféle nagy érdeklődés előzi meg....
Burián báró Berlinben Burián báró Berlinben
Külügyminiszterünk berlini látogatása, ottani kitüntető és meleg...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98