Dtum
Login with Facebookk
1912 | Február

A monopóliumok

Amióta a jelenlegi kormány az ügyek vezetését átvette, folyton azt hallottuk, hogy Lukács László pénzügyminiszter uj monopóliumok behozatalával akarja az állami bevételeket emelni, illetve a jövőben szükséges nagy hadi kiadásokat fedezni. Első sorban a gyufa- és szesz-monopóliumról volt szó, később pedig a petróleum-monopólium dolgát is tárgyalták és az utóbbival hozták kapcsolatba a kormánynak azt az akcióját is, hogy az ország területén több ponton nagy költséggel furásokat végeztet petróleum-források után.

Ugy látszik azonban, hogy a pénzügyminiszter csak a szesz-monopólium dolgaival foglalkozik komolyan, mig a gyufa- és petróleum-monopólium behozatalának tervét elejtette. Erre vall a pénzügyminiszternek a főrendiház pénzügyi bizottságában legutóbb lett következő nyilatkozata: 

A szeszmonopólium behozataláról jelenleg még nincsen szó, de egy esetleges ily reform számára a talaj előkészíthető lesz. A gyufamonopólium terve a kincstár bevételeinek fokozása szempontjából nem bir jelentőséggel: a petróleummonopólium kérdése pedig ez idő szerint egyáltalában nem aktuális. Ez utóbbira nézve azonban meg kivánom jegyezni, hogy szocziális szempontból méltánytalannak látszik, hogy a szegényebb közönség fogyasztási cikkét képező petróleum adójával szemben a magasabb osztályok világitó eszköze (a gáz és villany) adómentes legyen. 

Annyi bizonyos, hogy gyufa- és petroleum-monopólium eszméje az élelmiszerek mostani nagy drágasága idején rendkivül népszerütlen. Behozataluk bizonyára nagy felháborodást keltene a közvéleményben. Valószinü, hogy ez a körülmény birta rá a pénzügyminisztert arra, hogy eredeti tervétől elálljon. 

Marad tehát a szesz-monopólium.
Erre nézve a pénzügyminiszteriumban azt a felvilágositást kaptuk, hogy e tárgyban ugy nálunk, mint odaát Ausztriában már régebben folynak az előmunkálatok, melyek azonban még csak egészen kezdetleges stádiumban vannak. Ugyanis a szesz-monopólium behozatala – ha ugyan egyáltalában megtörténik – csak évek mulva volna lehetséges. Egyelőre csak számitások eszközöltetnek és a két kormány között a dologban tárgyalások még egyáltalán nem folytak.

A parlamenti és politikai helyzet se nálunk, se odaát Ausztriában nem olyan, hogy ezt a dolgot most szőnyegre lehetne hozni. Különben is az osztrák parlament a szeszadó-törvényt, melyet nálunk már a koalició alatt megszavaztak, mai napig se tárgyalta le, ugy, hogy ennek következtében a szeszadónak a törvényben megállapitott felemelését eddig csak részben lehetett – szeszadó-pótlékok alkalmazásával – keresztülvinni. 

Az 1912. évre szeszadó cimén 130 millió korona van előirányozva.
Ha nem csalódunk, ez a jövedelmi tételek egyik legnagyobbika állami költségvetésünkben. Ez a tétel az 1908:XXVIII. t.-cikk teljes végrehajtásával lényegesen növekedni fog és már a közel jövőben el fogja érni a 150 milliót. Ha egy iparág az államnak ilyen jelentékeny jövedelmet hajt, akkor nagyon megfontolandó annak monopolizálása, nemcsak pénzügyi, de közgazdasági szempontból is. 

Magyarországon a szeszgyártás a legvirágzóbb iparok egyike, mely nemcsak az államnak hajt nagy jövedelmet, de keresetet és exisztenciát nyujt csaknem félmillió embernek. Már most az a kérdés, hogy az állami üzem, vagyis a monopólium képes volna e ugy az állam, mint a magánosok érdekeit oly mértekben kielégiteni, mint ahogyan az most a magánüzem mellett történik? Erre csak nemmel válaszolhatunk.

Nekünk az az impressziónk, hogy Magyarországon a monopóliumokat nem szükséges és nem tanácsos szaporitani. Elég nekünk a só- és a dohány-monopóliumból. 

Az állami üzemeknek az ország közgazdasági életére való hatása eddig éppen nem mutatkozott olyannak, hogy abból ujabb monopóliumok behozatalára merithetnénk bizalmat. Az állam, mint gyáros és kereskedő nagy költséggel dolgozik, rossz árut gyárt, rosszul szolgálja ki a közönséget, az általa szállitott áru minősége kikacag minden üzleti morált s az árunak a monopólium révén elért ártöbblete csak kis töredékében gyarapitja az államkincstárt: a javát elviszi a balkáni gazdálkodás.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Monopólium
Szabóné Fricska Anna

Monopóliumokról többféle értelemben beszélhetünk.


Használjuk azokra az óriás vállalatokra, amelyek különböző együttműködési formákban a piacot uraló gazdasági helyzet megteremtésére, a piaci verseny korlátozására jönnek létre.


A kereskedelemben kiváltságos piaci helyzetet teremtő kivételes jogot jelent valamilyen áru kizárólagos forgalmazására. Kivételes jog lehet egyes térségek kereskedelmének kizárólagos joga is, erre a történelemben a legismertebb I. Erzsébet királynő adománya az angol Kelet-indiai Társaság számára 1600-ban.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Borozás Kinga-sókamra, Aknaszlatina Sósvízhordozó (Máramaros megye)
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Walkó miniszter Genfben kijelentette, hogy még ebben az évben megkötik a magyar-cseh és a magyar – osztrák kereskedelmi szerződéseket Walkó miniszter Genfben kijelentette, hogy még ebben az évben...
A Népszövetség őszi ülésszakának nagy hete Briand és Chamberlain...
Az idei termés országos csapás Az idei termés országos csapás
Az idei termés, egyes szerencsés vidékek kivételével sokkal roszabb...
A tematikus hét étlapja
Hétfő: Incsu Csunna hirtelen átlőve - Merénylők és merényletek; ...
A Soproni Sörgyár története a korabeli sajtó tükrében A Soproni Sörgyár története a korabeli sajtó tükrében
1895 márciusában brünni serfőzdések és városi nagykereskedő urak,...
Nemzetközi vívóakadémia Nemzetközi vívóakadémia
Santelli Italo mester által évenkint rendezett nagyszabású nemzetközi...
A Képzőművészeti Társulat kiállításából. A Képzőművészeti Társulat kiállításából.
Folytatjuk szemlénket a Képzőművészeti Társulat téli kiállításában a...
A budapesti nagy regatta A budapesti nagy regatta
Az első regatta volt hét év óta, amiben kedvünket találtunk. Nagy...
Blériot Budapesten Blériot Budapesten
A repülő emberek királyának, Blériotnak, a Budapesten való...
Sokezer frontharcos üdvözölte a francia külügyminisztert Sokezer frontharcos üdvözölte a francia külügyminisztert
Briand vasárnap Gourdonba utazott ugyanazon a vonaton, amelyen...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98