Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1915 | Február

Az Egyesült-Államok jegyzéke Németországhoz

Az Egyesült-Államoknak Németországhoz intézett jegyzéke így szól:
Kegyelmes uram! Kormányom utasított, hogy exczellencziáddal a következőket közöljem: Az Egyesült-Államok kormányát a német tengerészeti vezérkarnak február 4-iki közlése figyelmeztette arra, hogy az Anglia és Irország körüli tengerek, úgyszintén a csatorna haditérnek tekinthető, hogy az összes ellenséges állambeli kereskedelmi hajókat, a melyek február 18-dika után-vizeken mutatkoznak, elpusztítatnak és nem lesz mindig lehetséges a hajó legénységét és utasait megmenteni, továbbá, hogy a semleges állambeli kereskedelmi hajók is veszélyben forognak, ha e haditérre jutnak, minthogy tekintettel az angol kormánynak a semleges államok lobogójának használatára vonatkozó utasítására, továbbá tekintettel a tengeri háborúk véletleneire, nem lehet azt mindig megakadályozni, hogy ellenséges állambeli hajók ellen irányuló támadások ne érjenek semleges hajót.


Az Egyesült-Államok kormánya ennélfogva kötelességének tartja, hogy teljes barátságban és nagyrabecsüléssel a német kormány iránt, de nyíltan és komolyan figyelmeztesse arra a súlyos következményre, a melyet a bejelentett eljárás esetleg előidézhet. Az Egyesült-Államok ezeket az esetleges következményeket annyi aggodalommal veszi számításban, hogy jogának, sőt kötelességének tudja a német kormányt arra kérni, hogy a tényleges eljárás előtt mérlegelje azt a válságos helyzetet, a mely az Egyesült-Államok és Németország között bekövetkezhetne, ha a német tengeri haderők a bejelentett akczió keresztülvitele folyamán az Egyesült-Államok valamely hajóját elpusztítanák, avagy amerikai állampolgárok halálát idéznék elő.


Természetesen fölösleges a német kormányt figyelmeztetni arra, hogy egy hadviselő államnak a semleges hajókat illetőleg joga van a tengeren ezt a hajót átkutatni, hisz a blokádnyilatkozat megtörtént és a blokádot fenn is tartják. Minden hajót megtámadni és elpusztítani, mely a nyilt tengeren közelebbről megállapított körzetben mutatkozik, a nélkül hogy előzőleg megállapítana, vajjon ez a hajó egy hadviselő nemzet tulajdonát képezi-e, vagy pedig szállítmánya dugáru-e, ez olyan eljárás lenne, mely annyira ellentétben állana a tengeri hadviselés minden preczedenseivel, hogy az amerikai kormány fel sem tételezi a császári német kormányról, hogy ilyen cselekedet lenne a szándékában. Az a gyanu, hogy egy ellenséges hajó jogtalanul semleges zászlót tűzzön ki, nem teremthet jogalapot arra a feltevésre, hogy minden hajó, mely a közelebbről megjelölt helyen vagy vidéken hajózik ugyanilyen gyanu alá esik. Éppen, hogy ilyen kérdéseket felderítsenek, az amerikai kormány véleménye szerint elismerték az átkutatás jogát.


Az amerikai kormány a német kormány emlékiratáról, mely az admirális hirdetményével egyidejüleg jelent meg, pontos tudomást szerzett. Az amerikai kormány megragadja az alkalmat, hogy a német kormányt a legnagyobb nagyrabecsüléssel arra figyelmeztesse, hogy az Egyesült-Államok kormánya sohasem adott okot arra, hogy kritikát gyakoroljanak felette a semlegesség be nem tartása miatt, a mit más semleges államokkal szemben már megtett a német kormány. Az Egyesült-Államok kormánya sohasem egyezett bele olyan intézkedésekbe és sohasem engedett érvényesülni olyan intézkedéseket, a melyeket más hadviselő nemzetek iparkodtak a jelenlegi háború folyamán életbeléptetni és a mely intézkedésnek az volt a czélja, hogy a kereskedelmi forgalmat korlátozzák. Éppen ellenkezőleg, a kormány az ilyen esetekben olyan magatartást tanusított, mely jogot adott neki arra, hogy ezeket a kormányokat felelőssé tegye azért, ha az amerikai hajózás valami kárt vagy zavart szenvedne.

 

Éppen azért az amerikai kormány a jelen esetben a fentebb hangoztatott elvek alapján nyugodt lelkiismerettel jogosítottnak érzi magát a jegyzékben foglalt álláspontot elfoglalni az esetben, ha a német hadihajók parancsnokai azon az alapon, hogy az Egyesült-Államok lobogóját nem használják jogosulatlan, a nyilt tengeren amerikai hajót semmisítene meg, vagy amerikai állampolgárokat ölne meg. Az Egyesült-Államok kormánya ilyen eljárás esetén indokolatlan megsértését látja egy semleges hatalomnak, a mely aligha hozható majd összhangba azzal a barátságos összeköttetéssel, a mely most szerencsére a két kormány között fennáll. Ha ilyen sajnálatos eset fordulna elő, úgy az Egyesült-Államok kormánya kénytelen lenni a császári német kormányt szigorúan felelősségre vonni és minden lépést megtenni arra nézve, a mi az amerikai polgárok életét és vagyonát a nyilt tengeren is biztosítja.


Mindezeket az Egyesült-Államok kormánya a legnagyobb nagyrabecsülés nyilvántartása mellett azzal a komoly igyekezettel hozza elő, hogy mindenféle félreértést elkerüljön és megakadályozza azt, hogy olyan körülmények lépjenek fel, melyek a legcsekélyebb ellentétet támaszthatnák a két állam kormánya között. Az amerikai kormány annak a bizalomteljes reményének ad kifejezést, hogy a császári német kormány megnyugtató kijelentést fog tenni az irányban, hogy az amerikai állampolgárokat és hajóikat a tengeren semmiféle más zaklatás nem fogja érni, minthogy a német admirális által közelebbről megjelölt területen a hajót át fogják kutatni. A császári német kormány informálására megjegyezzük, hogy az angol király Ő Felsége kormányánál a brit hajók védelmére az amerikai zászló jogtalan használata esetére tiltakozást jelentettünk be. Megragadom az alkalmat, hogy exczelencziádat ujólag biztosítsam nagyrabecsülésemről. Aláirva: James W. Gerard.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Emléktábla az aquincumi muzeumon Emléktábla az aquincumi muzeumon
Budapest egyik legérdekesebb nevezetessége, az aquineumi muzeum...
Damjanics mankója Damjanics mankója
Az aradi szabadságharczi ereklyemúzeum a mult évben megszerezte...
Corinthian  Football Club Corinthian Football Club
Anglia legkiválóbb ladarúgó-csapata a Corinthiánok érkezik a...
Hajdu Sándor az FTC örökös klubbajnoka Hajdu Sándor az FTC örökös klubbajnoka
Az FTC atlétái vasárnap délelőtt vonultak az idén utoljára fel...
Erzsébet királyné budavári szobra Erzsébet királyné budavári szobra
Budavárában fog állni Erzsébet királynénak a magyar nemzet által...
Bombarobbanás Konstantinápolyban Bombarobbanás Konstantinápolyban
Konstantinápolyból jelentik, hogy a perai főuton az angol iskola és...
Ünnepi szózat Ünnepi szózat
Mint mindig, a gyáripar ezuttal is, hagyományaihoz hiven, támogatja a...
Három politikus az erdélyi magyarságról és a dunai népek együttműködéséről Három politikus az erdélyi magyarságról és a dunai népek...
A „Keleti Ujság” vasárnapi száma folytatja azt az...
Wekerle-kormány tagjainak kinevezése Wekerle-kormány tagjainak kinevezése
Wekerle Sándor miniszterelnök augusztus 21-én tette meg a kormány...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98