Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1915 | Február

Az Egyesült-Államok jegyzéke Németországhoz

Az Egyesült-Államoknak Németországhoz intézett jegyzéke így szól:
Kegyelmes uram! Kormányom utasított, hogy exczellencziáddal a következőket közöljem: Az Egyesült-Államok kormányát a német tengerészeti vezérkarnak február 4-iki közlése figyelmeztette arra, hogy az Anglia és Irország körüli tengerek, úgyszintén a csatorna haditérnek tekinthető, hogy az összes ellenséges állambeli kereskedelmi hajókat, a melyek február 18-dika után-vizeken mutatkoznak, elpusztítatnak és nem lesz mindig lehetséges a hajó legénységét és utasait megmenteni, továbbá, hogy a semleges állambeli kereskedelmi hajók is veszélyben forognak, ha e haditérre jutnak, minthogy tekintettel az angol kormánynak a semleges államok lobogójának használatára vonatkozó utasítására, továbbá tekintettel a tengeri háborúk véletleneire, nem lehet azt mindig megakadályozni, hogy ellenséges állambeli hajók ellen irányuló támadások ne érjenek semleges hajót.


Az Egyesült-Államok kormánya ennélfogva kötelességének tartja, hogy teljes barátságban és nagyrabecsüléssel a német kormány iránt, de nyíltan és komolyan figyelmeztesse arra a súlyos következményre, a melyet a bejelentett eljárás esetleg előidézhet. Az Egyesült-Államok ezeket az esetleges következményeket annyi aggodalommal veszi számításban, hogy jogának, sőt kötelességének tudja a német kormányt arra kérni, hogy a tényleges eljárás előtt mérlegelje azt a válságos helyzetet, a mely az Egyesült-Államok és Németország között bekövetkezhetne, ha a német tengeri haderők a bejelentett akczió keresztülvitele folyamán az Egyesült-Államok valamely hajóját elpusztítanák, avagy amerikai állampolgárok halálát idéznék elő.


Természetesen fölösleges a német kormányt figyelmeztetni arra, hogy egy hadviselő államnak a semleges hajókat illetőleg joga van a tengeren ezt a hajót átkutatni, hisz a blokádnyilatkozat megtörtént és a blokádot fenn is tartják. Minden hajót megtámadni és elpusztítani, mely a nyilt tengeren közelebbről megállapított körzetben mutatkozik, a nélkül hogy előzőleg megállapítana, vajjon ez a hajó egy hadviselő nemzet tulajdonát képezi-e, vagy pedig szállítmánya dugáru-e, ez olyan eljárás lenne, mely annyira ellentétben állana a tengeri hadviselés minden preczedenseivel, hogy az amerikai kormány fel sem tételezi a császári német kormányról, hogy ilyen cselekedet lenne a szándékában. Az a gyanu, hogy egy ellenséges hajó jogtalanul semleges zászlót tűzzön ki, nem teremthet jogalapot arra a feltevésre, hogy minden hajó, mely a közelebbről megjelölt helyen vagy vidéken hajózik ugyanilyen gyanu alá esik. Éppen, hogy ilyen kérdéseket felderítsenek, az amerikai kormány véleménye szerint elismerték az átkutatás jogát.


Az amerikai kormány a német kormány emlékiratáról, mely az admirális hirdetményével egyidejüleg jelent meg, pontos tudomást szerzett. Az amerikai kormány megragadja az alkalmat, hogy a német kormányt a legnagyobb nagyrabecsüléssel arra figyelmeztesse, hogy az Egyesült-Államok kormánya sohasem adott okot arra, hogy kritikát gyakoroljanak felette a semlegesség be nem tartása miatt, a mit más semleges államokkal szemben már megtett a német kormány. Az Egyesült-Államok kormánya sohasem egyezett bele olyan intézkedésekbe és sohasem engedett érvényesülni olyan intézkedéseket, a melyeket más hadviselő nemzetek iparkodtak a jelenlegi háború folyamán életbeléptetni és a mely intézkedésnek az volt a czélja, hogy a kereskedelmi forgalmat korlátozzák. Éppen ellenkezőleg, a kormány az ilyen esetekben olyan magatartást tanusított, mely jogot adott neki arra, hogy ezeket a kormányokat felelőssé tegye azért, ha az amerikai hajózás valami kárt vagy zavart szenvedne.

 

Éppen azért az amerikai kormány a jelen esetben a fentebb hangoztatott elvek alapján nyugodt lelkiismerettel jogosítottnak érzi magát a jegyzékben foglalt álláspontot elfoglalni az esetben, ha a német hadihajók parancsnokai azon az alapon, hogy az Egyesült-Államok lobogóját nem használják jogosulatlan, a nyilt tengeren amerikai hajót semmisítene meg, vagy amerikai állampolgárokat ölne meg. Az Egyesült-Államok kormánya ilyen eljárás esetén indokolatlan megsértését látja egy semleges hatalomnak, a mely aligha hozható majd összhangba azzal a barátságos összeköttetéssel, a mely most szerencsére a két kormány között fennáll. Ha ilyen sajnálatos eset fordulna elő, úgy az Egyesült-Államok kormánya kénytelen lenni a császári német kormányt szigorúan felelősségre vonni és minden lépést megtenni arra nézve, a mi az amerikai polgárok életét és vagyonát a nyilt tengeren is biztosítja.


Mindezeket az Egyesült-Államok kormánya a legnagyobb nagyrabecsülés nyilvántartása mellett azzal a komoly igyekezettel hozza elő, hogy mindenféle félreértést elkerüljön és megakadályozza azt, hogy olyan körülmények lépjenek fel, melyek a legcsekélyebb ellentétet támaszthatnák a két állam kormánya között. Az amerikai kormány annak a bizalomteljes reményének ad kifejezést, hogy a császári német kormány megnyugtató kijelentést fog tenni az irányban, hogy az amerikai állampolgárokat és hajóikat a tengeren semmiféle más zaklatás nem fogja érni, minthogy a német admirális által közelebbről megjelölt területen a hajót át fogják kutatni. A császári német kormány informálására megjegyezzük, hogy az angol király Ő Felsége kormányánál a brit hajók védelmére az amerikai zászló jogtalan használata esetére tiltakozást jelentettünk be. Megragadom az alkalmat, hogy exczelencziádat ujólag biztosítsam nagyrabecsülésemről. Aláirva: James W. Gerard.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


HIRDETÉS
Cikk-ajánló
Százharmincötezer pengőre ítéltek szacharin- és tűzkőcsempészésért egy volt főhadnagyot és egy manikűrösnőt Százharmincötezer pengőre ítéltek szacharin- és tűzkőcsempészésért...
A bűntetőtörvényszéken Mersitz egyesbíró felelősségre vonta Bors Ádám...
A napraforgó, mint káliforrás A napraforgó, mint káliforrás
Hazánkban káliműtrágyákat csak homokos talajon alkalmaznak, mert...
Az MTK Győrött Az MTK Győrött
MTK – Győri ETO 1:0 (0:0) Bíró: Fehéry Ákos. A győri...
Rekordot javított a Budapesti Sport Egyesület női stafétája Rekordot javított a Budapesti Sport Egyesület női stafétája
Vasárnap este tavasz volt a Fedett Uszodában. A Magyar Úszó Szövetség...
Pataki (MTE) a kerékpáros hegyi bajnok Pataki (MTE) a kerékpáros hegyi bajnok
Gyönyörű napsütéses idő, motorosok jönnek és jelenti a vaskerekesek...
Mentőkészülék a lovak megbokrosodása ellen
Nagyon gyakran származik szerencsétlenség a miatt, hogy a lovak...
Kevesebb munkanélküli, több magántisztviselő az iparban és kereskedelemben Kevesebb munkanélküli, több magántisztviselő az iparban és...
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara most tette közzé évi...
Barangolás a hatezer éves kukorica ismeretlen országában Barangolás a hatezer éves kukorica ismeretlen országában
A magyar nép a legnagyobb áhítattal természetesen a kenyerét...
A nyilas hölgyek versenyt rendeztek Bregenzben A nyilas hölgyek versenyt rendeztek Bregenzben
Az osztrák szabad rádió, amely már Bécsből adja híreit, ma hajnali...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98