Dtum
Login with Facebookk
1917 | Május

Az új orosz kormány manifesztuma

A forradalmi demokráczia képviselőivel megerősített, reorganizált ideiglenes kormány kijelenti , hogy a szabadság, egyenlőség és testvériségnek zászlajára írt eszméit, a melyekből a nagy orosz forradalom született, erélyesen érvényesülésre fogja hozni. Az ideiglenes kormány megegyezése jövő működésében a következő irányelvek alapján fog keresztülvitetni:
1. A mi a külpolitikát illeti, az ideiglenes kormány, a mely az egész néppel együtt egy különbéke gondolatát visszautasítj, nyiltan az általános béke helyreállítását tüzi maga elé, a mely a béke sem más népek fölött való uralmat, sem nemzeti javaiknak elvonását, sem pedig idegen területek erőszakos meghódítását nem czélozza és a mely területi bekebelezések vagy hadikárpótlás nélkül a népek önmaguk által adott jogainak alapján épül fel.
Abban az erős meggyőződésben, hogy a czári uralom bukása és a demokratikus elveknek a bel- és külpolitikában való megerősödése a szövetséges demokrácziák részéről a tartós béke és a népek testvérisülésére irányuló törekvéseknek uj lökést adott, az ideiglenes kormány lépéseket fog tenni, hogy a szövetségesekkel való megegyezést az április 9-iki nyilatkozat alapján előkészítse.


2. Abban a meggyőződésben, hogy Oroszország és szövetségeseinek legyőzetése a nép számára nemcsak nagy nyomor forrása volna, hanem a világbékének a említett alapon való megkötését is késleltetné, vagy lehetetlenné tenné, az ideiglenes kormány erősen hiszi, hogy Oroszország forradalmi hadserege nem fogja türni, hogy a német seregek nyugati szövetségeseinket megsemmisítsék, aztán fegyvereik teljes erejével ránk vessék magukat. A hadsereg demokratizálása, alapján megerősítése és a katonai hatalomnak úgy a támadásban, mint a védelemben való kifejlesztése az ideiglenes kormány legfontosabb feladatát fogja képezni.


3. Az ideiglenes kormány a gazdasági bajoknak az országban való elharapódzását a termékek előállítása, szétküldése és szétoszlatása a kormány és a társadalom részéről leendő ellenőrzésének rendszeres behozatalával fogja leküzdeni és ha elkerülhetetlenné válik, a produkczió szervezését is meg fogja kezdeni.


4. A munka védelmére szolgáló mindennemű intézkedések czéltudatos továbbfejlesztést fognak nyerni.


5. A midőn az ideiglenes kormány fenntartja az alkotmányozó gyűlésnek, hogy a földek átengedésének kérdését megoldja és az erre vonatkozó előmunkálatokat megkezdje, meg fog tenni minden szükséges intézkedést arra nézve, hogy az országnak szükséges gabonamennyiség biztosíttassék és a közgazdaság és munkásosztályok érdekében a földek hasznosítása szabályoztassék.


6. Az ideiglenes kormány abban a törekvésében, hogy a pénzügyi rendszert demokratikus alapon való reformokkal átalakítsa, különös figyelmét fogja fordítani a vagyonos osztálynak a direkt megadóztatásában való fokozottabb megterhelésére, örökösödési adók rendkivüli hadinyereségadók és földadók által.


7. Demokratikus szerveknek az önkormányzatba való bevezetése érdekében a legnagyobb kitartással és gyorsasággal kell folytatni a munkálatokat.


8. Az ideiglenes kormány minden eszközzel arra fog törekedni, hogy az alkotmányozó országgyülést a lehető legrövidebb idő mulva összehívja Pétervárra.


A midőn az ideiglenes kormány a fent elmondott programm megvalósítását czélul tüzi maga elé, egyuttal azt a határozott kijelentést teszi, hogy a kormányra nézve csak akkor válik lehetségessé az eredményes munkálkodás, ha birja az egész forradalmi nép korlátlan bizalmát s ha joga van hozzá, hogy valóban rendelkezzék az egész hatalommal, ha szükségessé válik a forradalom eredményeinek és az eredmények fejlődésnek biztosítására.

 

A midőn az ideiglenes kormány azzal a nyomatékos felhivással fordul minden polgárhoz, hogy az ideiglenes kormányban megszemélyesített hatalmat védje meg, egyuttal kijelenti, hogy a haza jólétének érdekében a legerélyesebb rendszabályokkal fog fellépni a forradalmi munka ellen irányuló mindenféle kisérlettel szemben, valamint minden anarchikus, törvénytelen és erőszakos cselekedet ellen, a mely az ország szervezettségét megbonthatná és az ellenforradalom talaját előkészíthetné. Az ideiglenes kormány azt hiszi, hogy ilyenképen mindenkinek határozott támogatásra számíthat, a ki Oroszország szabadságát szereti.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98