Dtum
Login with Facebookk
1917 | Október

A hónap rövidhíreiből

Angol kereskedelmi körök felháborodása

London, okt. 14.

A Daily Telegraph irja: A tengerentuli távirati közlekedésnek a brit kormány által történt megszakitása a közönség előzetes értesitése nélkül kereskedelmi körökben nagy felháborodást keltett, mert fontos táviratokat napokig feltartóztattak anélkül, hogy a feladók erről bármit is tudtak volna.


Postások gyűlése

A posta-, táviró és távbeszélő tisztviselők országos kaszinója, vasárnap délután Földessy János p. I. főfelügyelő elnöklésével rendkivüli közgyűlést tartott. Elhatározták, hogy megkérik a kereskedelemügyi minisztert a drágasági pótlék megváltására és az automatikus előreléptetés elrendelésére az egész vonalon. 


A városok fölszabaditása

Wekerle Sándor miniszterelnök nagy tervvel foglalkozik, mint félhivatalosan hirlik. Terve szerint az állam rendezné a városok pénzügyi helyzetét azzal, hogy különböző, nem egyszer nyomasztó kölcsöntartozásaikat olcsóbb kamat mellett konvertálná.

Ez a terv, aminek sikerülte sok vidéki várost szabaditana meg meddő terheitől, képessé tenné őket, hogy nagyobb mértékben fordithassák jövedelmüket közszükségletek fedezésére, azt mutatja, hogy a kormány valóban belátással van a városok jelentősége iránt.

Sokszor hangoztattuk a városok nagyobb fölkarolását nemzeti politikai és közmüvelődési céljaik teljesithetése végett. Minden erre irányuló kormányi akciót szivesen üdvözlünk.


Kereskedelmi alkalmazottak panaszai

A Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete Deutsch Jenő elnöklésével vasárnap délelőtt nagygyűlést tartott a régi képviselőház üléstermében. Dr. Rónai Zoltán előadó a panaszbizottságok működését tette kritika tárgyává és megállapította, hogy a katonai felügyelet alatt álló üzemek alkalmazottai rabszolgák, akik nem léphetnek ki, ellenben bármikor elbocsáthatók. 

Rámutatott arra az anomáliára, hogy a panaszbizottságok működése a női alkalmazottakra nem terjed ki és ha a férfi és fizetésének közötti aránytalan különbségre, aminek oka, hogy a nők nehezebben szervezkednek. Több gyárat nevezett meg, melyek a női munkaerőt kihasználják, míg több gyár a férfimunkaerőt sokkal jobb fizetésben részesíti, mint a nőit.

Ha mindent tudnak maximálni, akkor minimálják a fizetéseket is, de mindenesetre jóval meg kell javítani mindkét nembeli munkaerők fizetését. Többek felszólalása után a nagygyűlés érdemleges határozatot nem hozott, csak arra szorítkozott, hogy a kereskedelmi alkalmazottak sérelmeit szóvá tegye. 


A Fabank vaggongyára

Megirtuk annakidején, hogy a Magyar Fakereskedők Hitelintézete rt. megvásárolta és magába olvasztotta a Sacelláry féle hadiszekérgyárat, hogy azt kibővitve, intenziv kezelés alá vegye.

Amint feltétlenül megbizható forrásból értesülünk, a Fabanknak ezzel a tranzakcióval messzemenő tervei voltak, amelyeket a legrövidebb időn belül meg is valósit. Lipócváron igen nagy terjedelmü birtokot vásárolt és ott egy modern nagyszabásu vaggongyárat épit saját kezelésében.

A bank vezetősége ezen uj gyárat felsőbb helyről vett utasitás folytán helyezi üzembe, hogy a háboru folytán előállott vaggonszükségleten segitsen és ugy vagyunk értesülve, hogy már előre is biztositva van az uj gyárnak milliókra menő megrendelése. 


A városi szolgák sztrájkra készülnek

A városi szolgák és altisztek, mint jelentettük, egy tiz pontból álló emlékiratot nyujtottak át Bárczy István polgármesternek, melyben többek között fizetésjavitást, drágasági pótlékot stb. kértek.

Erre az emlékiratra sem a polgármestertől, sem pedig Ugron Gábor belügyminisztertől, akinél küldöttségileg jártak, semmiféle választ nem kaptak. Vasárnap délután nagygyűlést tartottak, melyen elhatározták, hogy követeléseik teljesitésére e hó 24-ikéig várnak. Ha addig nem teljesitik követeléseiket, akkor a végső eszközökhöz fognak nyulni. 
Rokkantak Hordógyára Aradon

Az Országos Hadigondozó Hivatal Aradon hordógyárat akar létesiteni rokkantak számára. Aradról nem tudják elszállitani a közeli 8000 hold bortermését, mert nincs elég hordó. Ezen az állapoton mindenesetre segiteni fog a tervezett hordó gyár, amelynek céljaira a város 40 munkásházat és 400 négyszögöl telket akar adni. 


Barakklakások lesznek Győrött

A győri városi tanács tudvalevőleg a lakásszükség enyhitésének előkészitésére irányuló munkája során pályázatot hirdetett száz egyszobás lakást magukban foglaló 25 ház épitésére.

A pályázatra egy ajánlat érkezett 34-54 ezer koronás alternativ árral a budapesti Holstein és Sterner cégtől.

Mint jelentik, ez alapon nem tesz előterjesztést a város vezetősége a közgyülésnek és mellőzik az ajánlatot, mert egy lakás hatszáz koronáért lenne bérbeadható. A mérnöki hivatal most barakklakások épitésére készit terveket.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98