Dtum
Login with Facebookk
1918 | Augusztus

A német császár kiáltványai az ötödik háborús év kezdetén

A német néphez!


Négy nehéz küzdelmes év mult el telve örökké emlékezetes tettekkel. Örök időkre példáját adtuk annak, mire képes egy nép, mely a legigazságosabb ügyért, a létért áll harczban. Ha népünknek küzdelmében oly vezetői adattak, a kik a legnagyobb teljesítményre képesek, ugy a német nép is naponta bebizonyította, hogy ilyen vezetőket megérdemelt. Hogyan is teljesíthette volna a haderő künt hatalmas tetteit, ha idehaza nem feszítette volna meg minden egyes erejét a legnagyobb mértékben.


Az ötödik hadiév, mely ma kezdődik, nem kíméli meg a német népet további nélkülözésektől és megpróbáltatásoktól. Azonban akármi következzék, tudjuk, hogy a legnehezebb már mögöttünk van. A mit keleten fegyvereinkkel elértünk és békekötésekkel biztosítottunk, a mi nyugaton teljesedik, az azt a szilárd bizonyosságot ébreszti bennünk, hogy Németország a népek e viharából, mely annyi hatalmas törzset döntött ki, telve erővel fog kikerülni.


Mély réseket szakított a háboru családjainkban. E szörnyű háboru szenvedése egy német házat sem kímélt meg. Szent kötelesség parancsolja, hogy mindent megtegyünk, nehogy ez érdekes vér haszontalanul folyjék el. Semmit sem mulasztottunk el, hogy a békét az elpusztított világban visszahozzuk. Az ellenséges táborban azonban még az emberiesség hangja nem talált meghallgatásra. Valahányszor a békülékenység szavait hallattuk, guny és gyülölet volt a válasz. Az ellenség még nem akarja a békét. Szóvivői ujból meg ujból hirdetik, hogy Németországot el kell pusztítani, s ezért tovább kell küzdenünk és dolgoznunk, a míg az ellenség kész elismerni életjogunkat, melyet tulerőben levő megrohanásukkal szemben győzedelmesen vívtunk meg és vívtunk ki. Isten legyen velünk!
Harcztér, 1918 julius 31.
Vilmos R.

A német hadsereghez és a német tengerészethez!


Négy komoly háborus év van mögöttetek. Az ellenség egész világával szemben győzedelmesen helyt állott a német nép hű szövetségeseivel, igaz ügyétől áthatva, éles kardjára támaszkodva, Isten kegyelmében való bizalommal. Hatalmas támadó szellemetek az első évben az ellenség országába vitte a háborut, s a hazát a háború borzadalmaitól és pusztításaitól megóvta. A második és harmadik háborus évben megsemmítítő csapásokkal megtörténtek az ellenség erejét keleten, s ezalatt bajtársaitok nyugaton a hatalmas tulerővel bátran és győzelmesen daczoltak. E győzelmek gyümölcseként a negyedik háborus év meghozta nekünk keleten a békét, nyugaton pedig az ellenséget támadástok lendülete érzékenyen megsebezte. Az utolsó hónapok megnyert csatái a német történelemnek legdicsőbb tettei közé tartoznak.


A legsulyosabb küzdelem közepében álltok. Az ellenség kétségbeesett erőfeszítései bátorságtokon mint eddig, ezután is hajótörést fognak szenvedni, - ebben biztos vagyok és velem az egész haza. Bennünket nem ijeszt meg az amerikai hadsereg, sem a számszerű tulsúly. A szellem az, a mely a döntést meghozza. Ezt tanítja a porosz és német történelem, ezt tanítja a háború eddigi története.
Hadseregemmel bajtársi viszonyban állja tengerészetem rendíthetetlen győzelmi akarattal eltelve a sokszoros tulerőben levő ellenséggel a küzdelmet. A világ legnagyobb tengeri hatalmainak egyesített erőfeszítéseivel daczolva tengeralattjáróim szivósan és az eredményben biztosan támadják az ellenségnek tengerentulról ideözönlő hadi és életerejét.


A hazától távol maroknyi hősies német csapat állja meg a sarat vitézül a fojtó tulerővel szemben.
Megilletődéssel emlékezünk meg azokról, a kik életüket adták a hazáért. A harczbanálló testvérekért való gonddal eltelve, a lakosság idehaza lemondó odaadással egész erejét nagy ügyünk szolgálatába állítja.


Tovább kell küzdenünk és tovább fogunk küzdeni, a míg az ellenségnek megsemmisítő szándéka megtört. Ezért minden áldozatot meghozunk és minden erőnket kifejtjük. E szellem kapcsolja egybe elválaszthatatlanul a hadsereget és hazát. Egységes összetartásuk, hajlíthatatlan akaratunk, a Németország jogáért és Németország szabadságáért való küzdelemben meg fogja hozni a győzelmet. Ezt adja Isten!

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Nemzetközi Lawn-Tennis verseny Nemzetközi Lawn-Tennis verseny
A M.A.C. által rendezett nemzetközi lawn-tennis verseny fényes...
A szellemi tehetség és a testalkat egymáshoz való viszonya A szellemi tehetség és a testalkat egymáshoz való viszonya
Ha általánosságban körülbelül bizonyosnak hiszszük is abbeli...
Az időmérés mai módja és eszközei, az óra napi járása Az időmérés mai módja és eszközei, az óra napi járása
A régi klasszikus korban az időt még az emberi árnyék irányából és...
Hadifogoly-sors Oroszországban
A hadifogoly helyzetét az 1907-es hágai konvenció határozta meg,...
Új esztendő, vigságszerző
Új esztendő, vigságszerző, – így kezdődött a régi vers, melyet...
Gazdasági Kis Tükör Gazdasági Kis Tükör
Imrédy miniszterelnök többször bejelentette, hogy megvalósítja a...
Rippl-Rónai kötet a karácsonyi könyvpiacon Rippl-Rónai kötet a karácsonyi könyvpiacon
Örvendetes, hogy a karácsonyi könyvpiacra zúdult tömérdek magyar...
A MAC nemzetközi versenye A MAC nemzetközi versenye
Háromezer főnyi közönség volt a Margitszigeten lefolyt versenynek. A...
Dsi-Dsitsu és a francia boxolás Dsi-Dsitsu és a francia boxolás
Párisban tartották meg mult héten a két rendszer közötti erőpróbát,...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98