Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1919 | Március

A hónap rövidhíreiből

A földosztás munkája országszerte megindult

Az ország minden részéből kapjuk a hireket, hogy megkezdték a birtokpolitikai reform végrehajtását. Hajdu-, Szabolcs-, Bihar-, Győr-, Somogy vármegyékben megindult már a földosztási akció és a nagybirtokosok közül sokan maguk ajánlják fel részmüvelésre birtokaikat addig is, mig a földosztás dolga véglegesen rendeztetik. 


Mezőgazdasági osztály a külügyminisztériumban

A magyar külügyminisztérium közgazdasági főosztályának keretében külön mezőgazdasági ügyosztályt létesitettek, melynek feladata lesz az összes mezőgazdasággal kapcsolatos külföldi vonatkozásu kérdések tárgyalása és a földmivelésügyi minisztériummal egyetértő elintézése. Az ügyosztály vezetésével Kiss Sándor miniszteri titkárt bizták meg. Az előadó Kvassay László dr. miniszteri segédtitkár lett, aki évekig müködött a földmivelésügyi minisztérium külforgalmi osztályában.

Kisebb szakközlemények – A dohányfüst hatása

A dohányzásnak káros hatásai mellett tagadhatatlanul vannak jó oldalai is. A dohányban levő mérges anyagok ugyanis nemcsak az emberi szervezetre hatnak kártékonyan, hanem azokra a haszontalan kis lényekre is, melyeket bacillus néven magunkban hordunk. Miután sok baktérium belélegzés utján jön testünkbe, feltehető és egyébként is világos, hogy a dohányfüst érintkezésbe jön velük s ezeket megsemmisiti.

Egy bécsi orvostudós tüzetesen foglalkozott e kérdéssel s e célból üvegcsöveket különféle bacillusokkal telilett meg s a csöveket a dohányfüst hatásának tette ki. Az eredmény az volt, hogy a difteritisz bacillusaira a dohányfüst nagy mértékben hatott, amennyiben azok nem növekedtek tovább, vagy csak nagyon kis mértékben. A tifusz-bacillusokra gyakorolt hatása a dohányfüstnek már sokkal csekélyebb volt, de ezek növekedésére is károsan hatott. A genybaktériumokat ellenben a dohányfüst valósággal elpusztitotta, ugy hogy egészen összesorvadtak. A tudós abban foglalta össze fejtegetéseit, hogy a dohányfüst a szájban levő baktériumok legbiztosabb megölője. 


Buza Barna felhívása az idei termés biztositása érdekében

Buza Barna földmivelésügyi miniszter és Csizmadia Sándor földmüvelésügyi államtitkár energikusan fogtak ahhoz a feladathoz, hogy a közelgő tavasz már teljesen rendben találja az ország mezőgazdaságát s a gazdasági munka már ne érezze meg az ország zürzavarát.

Az idei termés biztositása érdekében a miniszter most harmadizben fordul a dolgozó munkásnéphez s e felhivásában főképpen a mezőgazdasági munkásnép között járó izgató elem ellen szól. A miniszter ujabb plakátja a többi közt ezeket mondja: 

Az ország ellenségének, a munkásnép ellenségének tekintünk mindenkit, aki a saját munkástársai által megszabott bérért nem akar dolgozni. Ugy fogunk bánni vele, mint az ország és a nép ellenségével.

Testvérek! Mutassuk meg, hogy megérdemeljük a jogot és szabadságot, amit kivivtunk magunknak. Mutassuk meg az egész világnak, hogy mit tud a magyar ember, mikor szabad akarata szerint dolgozik. Ne hallgassatok az igazgatókra! Ellenségeitek azok nektek is. Ti magatok vessétek meg és büntessétek meg azt, aki nem dolgozik. 


A jász-kunok pöre a Habsburgok ellen

A Jászság, Nagykunság és a Kiskunság lakossága érdekes közjogi pert fog indítani a Habsburgok ellen.

A per előzményei a következők: I. Lipót császár 1702-ben a jász-kunok földjeit elzálogosította a német Johannita rendnek. Mária Terézia uralkodásának idején a jászkunok a mai pénzérték szerint mintegy kétszázmillió koronáért visszaváltották földjeiket a német lovagrendtől. A volt uralkodó-család nem térítette meg ezt a pénzösszeget. Most a jász-kunok mozgalmat indítottak és kétszázmilliós pert fognak indítani a Habsburgok ellen.

Addig is követelik, hogy a népkormány zár alá vegye a volt uralkodó család birtokait. A történelmi érdekességü kérdés gyors megoldása czéljából a jász-kunok gyűlést tartanak Budapesten márczius első felében. A mozgalom szálai Kunszentmiklóson futnak össze, a hol a jász-kunok végrehajtó bizottsága is működik Baky Miklós vezetésével. 


A magas ingatlanárak visszatérítése

A kormány a héten rendeletet bocsátott ki, a mely szerint az 1917. deczember 31. napja után, de még az 1918. november 1. napja előtt kötött olyan jogügyletnél, a hol a tulajdonjog még nincs bekebelezve, vagy ha be is van kebelezve, de nincs kifizetve, a vevő a rendelettől számított 60 napon belül kérheti a vételár mérséklését, ha a vételár teljes megfizetése a vevőt anyagi romlásnak tenné ki.
Ha a vevő földmives és a megvett ingatlan 60 holdnál nem nagyobb, a telekkönyvi hatóságnál bejelentheti, hogy a vételi ügylettől eláll, de csak ha a vételár az ingatlan jelenlegi értékénél jelentékenyen magasabb. Az 1918. november elseje előtt kötött olyan haszonbérleti szerződésnél, a hol készpénzben vagy részben készpénzben fizetendő a haszonbér, a bérlő a még ki nem fizetett haszonbér megfelelő mérséklését kérheti, ha a haszonbér a változott viszonyokhoz képest tulmagas. Ellenben az 1917. deczember 31-ike előtt haszonbérbe adott ingatlanokra nézve a bérbeadó 60 napon belül magyar biróságtól kérheti a haszonbérösszeg felemelését, ha a haszonbérleti öszszeg aránytalanul kicsiny. 


A szabad forgalom visszaállítása

Ugy látszik a háboru s az átmenet keserü gazdasági tapasztalata nyomán a kormány erélyesebb, gyorsabb kézzel és komolyabban igyekszik a központokat megszüntetni s a szabad forgalmat korlátozó rendeleteket feloldani. Hatályon kivül helyezték legutóbb a takarmánynemüek, a minap pedig a hüvelyes termények maximális árait s szabaddá tették e cikkek forgalmát.

A kereskedelmi miniszter értesítette az érdekeltséget, hogy a kötött forgalom helyébe mielőbb a szabad forgalmat óhajtja léptetni. E kérdésben a kereskedelmi miniszteriumban a minap szaktanácskozás volt. A kormány meggyőződése, hogy a szabad kereskedelem a mai viszonyok között sokkal alkalmasabb a közellátás biztosítására, mint a központok. A kereskedelem szabadsága biztosítani fogja az árak reális alakulását annál is inkább, mert az áruuzsorát a kormány ezután is a legnagyobb szigorral fogja üldözni. 


Az élelmiszer szállítás új rendje

A hivatalos lap a mult héten rendeletet közölt, mely szerint ezentul csakis igazolványnyal szabad szállítani a város vagy község határain kivül eső helyre a gabonanemüeket, a burgonyát, baromfizsirt, margarin ételzsirt, marhazsirt, állati faggyut, szalámit, kávét és czukrot. Magyarország határain tulfekvő helyekre, valamint határállomásokra külön szállítási igazolvány kell. A rendelet felhatalmazza a közélelmezésügyi minisztert, hogy az élelmiczikkek belföldi forgalmát a felmerült szükséghez képest, esetről-esetre ettől a rendelettől eltérően is, szabályozhassa.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


HIRDETÉS
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A jóltevő zsebtolvaj A jóltevő zsebtolvaj
Karácsony van! A szeretet ünnepét ünnepli mindenki. Ezekben a...
A hónap rövidhíreiből A hónap rövidhíreiből
A Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási R. T. igazgatósága közhirré...
A VAS EMBER A VAS EMBER
Az osztrák-magyar államvasutak bányáinak igazgatóságánál egy...
A tornaidény kezdetén A tornaidény kezdetén
Csak néhány percre kivánom megállitani a sport élet forgatagában...
A városok és az alsóbbrendű vasutak A városok és az alsóbbrendű vasutak
Világosan kitünik, hogy hatalmi törekvések olvashatók ki a...
Mit akar Belgium? Mit akar Belgium?
Az első világháború nem „jók” és „rosszak”...
Angol és franczia parlamenti ügyek
Nemcsak nálunk borongós a helyzet. E napokban megnyílt valamelyik...
Rövidek Rövidek
Az este kőbányán, a Halászkert-vendéglőben a keresztény ellenzék...
Kilítások és könyvek Kilítások és könyvek
Az Ernst-múzeum gyüjteményes kiállításának volt egy exotikus...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98