Dtum
Login with Facebookk
1920 | Április

A hónap rövidhíreiből

Az ipar követelése a volt közös hadügyminisztériumhoz

Korányi pénzügyminiszter elhatározta, hogy a hadiszállitásokból eredő 500 millió K követelésre, amelyre közel 200 millió K-t már fizetett az állam, ujból folyósit részletfizetést. Ez a jószándék annyival is inkább indokolt volt, mert a békeszerződés értelmében a megcsonkitott Magyarország köteles az elszakitott területeken maradt iparvállalatoknak a volt közös hadügyminisztériummal szemben fönnálló követelését kifizetni.

A pénzügyminiszternek ez a szándéka azonban egyelőre meghiusult, mert a pénzügyi bizottság a pénzügyminiszternek erre vonatkozó előterjesztését elutasitotta, mert nem tartotta helyénvalónak, hogy a kormány ma, az országnak még mindig rendezetlen pénzügyi helyzetében százmilliókat fizessen a volt közös hadügyminisztérium helyett.

Ebből az az anomália származhatik, hogy az elszakadt országrészeken megmaradt iparvállalatok meg fogják kapni a magyar államtól azt, amivel nekik a volt közös hadügyminisztérium tartozik, mert a békeszerződés erre kötelezi a megcsonkitott Magyarországot, a magyar vállalatoktól pedig a magyar állam megtagadja kifizetetlen számláik kiegyenlitését.


Vasárnapi magánforgalom

Az egész vonalon viharos áremelkedés. Valutában különösen márkát kerestek (Korona 340.)

Részvénypiacon Magyar Hitel, Salgó és Rima iránt volt óriási érdeklődés, kinálat azonban kevés történt. Utóbb a következő árak alakultak ki: Salgó 7680, Közuti 1450-500, Ganz-Danubius 20.000, Lámpa 2800, Lichtig 2100-50, Déli vasut 660.

Feltünő volt, hogy a vaspapirokat élénken keresték. Kiküldött tudósitónk információja szerint ennek oka abban rejlik, hogy Prágában tegnap a vas ára száz cseh koronával emelkedett és igy valószinü, hogy a vas itt is ennek arányában emelkedni fog.


Fa-készletek bejelentése

A Faértékesitő hivatal azt tapasztalta, hogy az előirt fa-és faszénkészletek bejelentése igen gyakran késve érkezik be, egyesek pedig különféle ürügyek alatt a bejelentés eszközlésére időhaladékot kérnek. A kötelező készletbejelentések és a bejelentések eszközlésének módját már mindenkinek lehetett alkalma megismerni, miért is azok ellen, akik folyó évi április hó 15-ig a fa- és faszénkészleteikben folyó évi január hó 1-től március hó 31-ig terjedő idő alatt beállott változásokat, valamint a március hó 31-én birtokukban levő fa- és faszénkészleteket ide be nem jelentik, a hivatal a kihágási eljárást nyomban meg fogja inditani.

A zsák-készlet bejelentése

A kereskedelemügyi miniszter 31.900. sz. rendeletével elrendelte, hogy mindazok, akik mezőgazdasági termények és az ezekből készitett ipari termékek csomagolására szolgáló oly uj vagy használt üres zsákok felett rendelkeznek, amelyek jutából, pamutból, kenderből, lenből, papirból, valamint ezeknek az anyagoknak keverékeiből, vagy az ezekkel az anyagokkal kevert más anyagokból előállitott szövetekből készültek, készletüket ugy az 1920. évi március hó 31-iki, mint az 1920. évi május hó 31-iki állapot szerint legkésőbb a következő hó 10-éig, a Zsákbizottságtól (IV. Párisi-utca 2.) vagy az elsőfoku iparhatóságtól beszerezhető bejelentőlapok felhasználásával a Zsákbizottság utján a kereskedelemügyi minisztériumnak bejelenteni kötelesek.


Textilgyárak bérmunkájáról kerültek hirek szárnyra és egyik esti lap megirta, hogy a budapesti pamutfeldolgozó gyárak együttesen tárgyalnak amerikaiakkal ilyen bérmunkák vállalása végett, azt állitván, hogy tárgyalások már annyira előrehaladottak, hogy rövidesen kedvező eredménnyel be fogják fejezni.

A mi megbizható értesülésünk szerint ebből mindössze annyi az igaz, hogy amerikai, angol, olasz és svájci textilvállalatok érdeklődtek Magyarországon végeztetendő bérmunka iránt, amire a tekintetbe jöhető budapesti vállalatok elhatározták, hogy az ügyben együttesen fognak eljárni. A tárgyalások azonban tulajdonképpen még meg sem indultak és mindössze annyi történt eddig, hogy a magyar vállalatok a kormánytól arra kértek garanciát, hogy az esetleg végzendő bérmunkák exportja elé nem fognak akadályokat görditeni.

Az az állitás, hogy 1 milliót jóval meghaladó összegü munkáról van szó és hogy a magyar gyárak 20 százalékot kapnának a feldolgozásért legalább is korai, mert az esetleges vállalandó munka terjedelme és ára eddig még szóba sem került.


Második vágány a győr-brucki vonalon 

A Máv. balpárti üzletvezetősége márc. 27-én versenytárgyalást tartott a győr-brucki vonalon létesitendő második vágány biztositása céljából. A beérkezett ajánlatok felett az üzletvezetőség átszámitás után fog dönteni.


A nemzetközi Duna-bizottság székhelyének kérdésében – mint nekünk Belgrádból jelentik – a miniszterelnökök tanácsa most már véglegesen ugy döntött, hogy a Duna-bizottság titkári hivatala Budapesten székel, Belgrádban és Bécsben pedig fiókjai lesznek. Egyuttal állitólag az antant ugy határozott, hogy azok a magyar kereskedelmi hajók, amelyek a háboru alatt hadilobogó alatt közlekedtek, Jugoszláviának és Romániának szolgáltatandók ki, a monitorok pedig Angliáé lesznek. A cseh kormánynak azt a kivánságát, hogy a Regensburg és Baja között való hajóforgalom ellenőrzése külön politikai hivatalt és Budapesten külön parancsnokságot állithasson föl, elutasitották.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Barta Lajos - A trianoni páva Barta Lajos - A trianoni páva
La Bouche Friderika marquise - származását a regény egy későbbi...
Lloyd George nyilatkozata Lloyd George nyilatkozata
Lloyd George nyilatkozatot tesz közzé, melyben kijelenti, hogy a...
Kossuth Ferencz a katonai javaslatokról Kossuth Ferencz a katonai javaslatokról
A miniszterelnök beszédén kivül az újévi üdvözleteknek még egy másik...
Az irányított termelés feltűnő eredményei Az irányított termelés feltűnő eredményei
Szerves, összefüggő intézkedések történtek a földművelésügyi...
Vízipóló mérkőzés: MAFC – III. ker. TVE. 3:2 (2:0) Vízipóló mérkőzés: MAFC – III. ker. TVE. 3:2 (2:0)
A Magyar Úszó Szövetség szeptember 20-ra tervezett meghívási...
Stalin személyében a szovjet torkát az orosz paraszt fojtogatja, aki nem adja oda a buzáját Moszkvának áron alul Stalin személyében a szovjet torkát az orosz paraszt fojtogatja, aki...
Ki ez a Stalin, aki legyürte a III. Internacionálé félelmetes hírű...
Az ujonczok és a tartalékosok kérdése Az ujonczok és a tartalékosok kérdése
Ujonczok és póttartalékosok. A képviselőházban a honvédelmi miniszter...
Egy hirhedt tolvajnő nevelőnőnek állt be Kemény Nándor festőmüvészhez és kifosztotta az egész lakást Egy hirhedt tolvajnő nevelőnőnek állt be Kemény Nándor festőmüvészhez...
Kemény Nándor festőművész följelentést tett a rendőrségen, hogy...
A sasvári nagy hadgyakorlatokról A sasvári nagy hadgyakorlatokról
Mióta Hollós Mátyás seregével Bécs ostromára indúlt, a Morva és Vág...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98