Dtum
Login with Facebookk
1923 | Október

Bethlen szolnoki beszéde

— A kormány erőteljes akciót folytat gazdasági és e sorsdöntő akció csak külpolitikai tényezők bevonásával intézhető el. Kétszeresen fontos tehát, hogy a magyar közvélemény a kormány hátamögött álljon. Vannak gazdasági momentumok, amelyek érthetővé tesznek egy érzelmi politikát, amelyek ellentéteket fakasztanak, de soha nagyobb szüksége nem volt ennek a nemzetnek, hogy kizárólag higgadt, objektív megítélés alapján irányítsa politikáját, mint ma. Háttérbe szorítva a szenvedélyeket és értéseket, kizárólag az ész paracsszava után induljanak. Magyar politikusoknak a föladata az, hogy a nyugalomnak ezt az atmoszféráját ugy külpolitikai vonatkozásban, mint belpolitikai téren megszerezzék.


- Én ezért mentem külföldre, Párisba, Londonba és Rómába, azért mentem Genfbe, hogy megszerezzem külpolitikai téren a nemzetnek az a nyugalmat, amelyre szüksége van, ha előrehaladni és talpraállni kíván.


- Az utolsó három év külpolitikai téren is tele volt nyugtalansággal. Háborus fenyegetéseknek voltunk kitéve. Az emigránsokkal szövetkezett propaganda folyt ellenünk. Mi sem voltunk mentesek az elkövetett hibáktól. Voltak olyan fogadkozások, fenyegetések, cselekmények, amelyek jobb lett volna, ha meg sem történnek. Azért mentein külföldre, hogy nyugalmat szerezzek az országnak.
Nem azért, hogy a magyar igazságot szerezzem meg, hanem azért, hogy a magyar nyugalmat hozzam haza! Ma Európa helyzete olyan – és ezzel számolnunk kell - , hogy békét akar minden áron.


- Azért mentem külföldre, hogy meggyőzzem szomszédainkat, hogy mi is békét akarunk és ha ők is ugy akarják, készek vagyunk kiküszöbölni az ellentéteket, amelyek egy korrekt szomszédi viszonyt lehetetlenné tettek. Azt mondjak majd, ez a megalázkodás politikája.


- A jó szülők azonban nemcsak érzelmeikre hallgatnak, hanem néha fájdalmat önmegtagadást is gyakorolhatunk, hogyha gyermekük érdeke ezt követeli. Higyjék el, ha valakinek nehéz, igy nekem nehéz ezt az önmegtagadást gyakorolnom. Nem elég az, hogyha a magyar kormány tesz korrekt kijelentéseket, nem elég, ha a magyar kormány viselkedik ugy, ahogy nemzetközi szempontból ez kifogástalan, mert a mai időkben a külföld nemcsak a magyar kormányt, hanem a magyar társadalom magatartását is nézi és a magyar kormány által hónapokon keresztül követelt irány egy nap alatt összeomolhat, ha a magyar társadalom és a magyar sajtó a maga részéről nem tanúsítja azt, hogy követi ezen az uton a magyar kormányt.


— A fajvédelem egy uj alakulat. Nem akarok abba a hibába esni, amelybe a közélet számtalan tényezője máris esik, amikor tulbecsüli ennek a mozgalomnak a jelentőségét.
Nincsenek sokan, a sulyuk sem jelentős.


- Azzal kezdték a maguk akcióját, hogy az a szinezetet keltették, mintha a kormányzó őfőméltósága (e szavaknál az egész közönség fölállva percekig lelkesen tüntetett a kormányzó mellett) titokban ezt az irányzatot pártolná vagy legalább is vele rokonszenvezne. Nem is veszi észre, hogy mennyire sértő ez a kormányzó ur Őfőméltóságára, aki egyfelől - ha ez igaz volna — a magyar kormányt bizalmával tüntetné ki, a másik oldalon azonban titokban ővelük szimpatizálna. Én a leghatározottabban tiltakozom ez ellen a beállítás ellen és fölhatalmazva érzem magam annak kijelentésére, hogy a kormány a kormányzó ur őfőméltóságának teljes bizalmát bírja.
Egy pillanatig sem maradna a kormány ezen a helyen, hogyha ennek a bizalomnak birtokában nem volna. (Éljenzés.)


— De tovább is folytatták akciójukat és egy olyan piszkolódási hadjáratot indítottak az egységes párt tagjai, sőt a kormány egy tagja ellen is, amely eddig példátlan a magyar politikai élet történetében. Senki sem kivánja jobban, mint én, hogy ha voltak visszaélések, hogy ezek a visszaélések a pártatlan biróság által földeríttessenek.
Becsületes férfiakat a sárban akarni meghentengetni, nézetem szerint tisztességtelen politikai fogás, amely egyes emberek tudatlanságával akar visszaélni, azért hogy becsületes emberek becsületét elvegye.


— Azt mondjuk, hogy a kormány ugynevezett bankokrácia képhordozójává szegődött. Azt mondják, hogy a magyar kormány hirdetett elveit cserbenhagyta, hogy a keresztény nemzeti politikát, amelyet a választásokon hirdetett, a kormány cserbenhagyta. Mi objektiven ítélünk a gazdasági élet minden faktora fölött és amennyire szükséges és kötelességünk, hogy minden visszaéléssel szembeszállunk, éppen annyira szükséges, hogy olyan jelszavakkal szemben, amely jelszavakkal esetleg tisztességes és hasznos organizációkat támadnak meg, csak a népszerű és demagóg jelszó kedvéért, férfiasan helyt álljunk.


— Huszonkétéves politikai pályámon soha egyetlenegy nagybanknak sem igazgatója, sem fölügyelőbizottsági tagja nem voltam. Huszonkétéves politikai pályámon semmiféle budapesti nagyvállalkozásban részem nem volt, sem szindikátusban nem voltam benne. Nekem tehát nincsenek nexusaim azzal a bankokráciával. Nekem tehát jogom van erről a kérdésről beszélni.

 

- Minden visszaélést, minden olyan törekvést, amely a magyar gazdasági életet kizárólag a nagybankok uralma alá akarná hajtani, elítéltem a multban, elítélem most és ellene fogok küzdeni mindig és minden körülmények között. Azonban tisztességes vállalkozások, tisztességes pénzintézetek ellen rendőri eszközökkel eljárni vagy azokat tönkretenni, olyan intézeteket, amelyekre nem a kormánynak, nem ennek a pártnak, hanem az országnak van szüksége, mert ezek nélkül megállana a gazdasági vérkeringés ebben az országban, azok ellen ilyen formában eljárni, bocsánatot kérek, vagyok olyan férfi, hogy erre kapható ne legyek. Politikai gyávaságnak tekinteném, ha nem mernék szembeszállni olyan demagóg jelszavakkal, amelyek egy porszemnyi igazság miatt ezer exisztenciát tesznek tönkre.


— Az a vád is elhangzott, hogy elhagytuk a keresztény nemzeti irányt. Kérdem, miért? Azért, mert nem vagyunk hajlandók együtt üvölteni a farkasokkal?
Azért, mert nem vagyunk hajlandók ordítani, hogy keresztre kell feszíteni a zsidókat?
Ezt a politikát elhagytuk, de csak azért hagytuk el, mert sohasem volt ez a politikánk, sohasem értettünk egyet ezzel a politikával, ezt sohasem hirdettük, sohasem tartottuk helyesnek és ezentul sem fogjuk helyesnek tartani. (Helyeslés.) Vagy azért mert nem tartjuk azokat a csodaszereket, amelyeket a fajvédők a gazdasági élet kinövéseinek gyógyítására ajánlanak, megfelelőknek? Mert csodaszerek kettőt érhetnek el: vagy sírba teszik a beteget, vagy az orvost börtönbe juttatják.
Én nem akarom a nemzetet a sirban látni, de magamat és ezt a kormányt sem akarom a börtönbe vitetni.


- A fajvédők egész mentalitása az, hogy a keresztény gazdasági életet, keresztény ipart, kereskedelmet lehet teremteni éspedig az államnak lehet teremteni törvényhozási uton, rendeleti uton vagy rendőri eszközökkel. Márpedig az én meggyőződésem, hogy keresztény ipar, keresztény kereskedelem, keresztény vállalkozás akkor lesz ebben az országban, nem ha az állam fölülről próbálja ezt mesterségesen megcsinálni, hanem akkor, ha alkalmasabb társadalom lesz, ha ő mostani agitációjukat másnak, porhintésnek a nemzet szemébe meggyőződésem szerint nem tekinthetjük.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A szolnoki városháza  Bethlen István Országzászló Szolnokon
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98