Dtum
Login with Facebookk
1924 | Június

Nagy tömegek az árumintavásáron

Vasárnap százötvenezren nézték meg a kiállítást

A szombaton megnyílt XV-ik árumintavásár egész vasárnapon át az érdeklődés központjában állott. Ugy a kereskedő- és iparosvilág reprezentánsai, mint a laikus közönség óriási arányokban özönlötte el a kiállítást és – értesülésünk szerint – vasárnapon már nagyobb arányú üzletkötés is történt a közönség és a kiállítók között.

A kiállítás, amely méreteiben lényegesen túlszárnyalja az előzőket, általában sikerültnek mondható. Egyes foglalkozási ágak szinte tüntető felvonulást rendeztek ez alkalommal. Különösen az élelmiszerpiac produkálta óriási számát a kiállítóknak. Ezzel szemben sajnálattal kell megállapítanunk, hogy egyes ipari és kereskedelmi ágak, amelyek előző évben tekintélyes méretekben vonultak fel a kiállításra, a mostani alkalommal vagy feltűnő gyéren, vagy egyáltalában nem jelentkeztek. Igy az ezüstárugyárosok, az ékszerészek, sőt az órások is, vagy például a szőrmeiparosok és kereskedők tüntetőleg távol maradtak a mintavásárról.

Ugyancsak hátránya a kiállításnak az a kapkodás és rendszertelenség, amely sokkal nagyobb méreteket öltött most, mint bármely előző kiállítás alkalmával. A kiállítók össze-visszasága uralja az egész helyzetet minden ötlet és irányítás nélkül. A sajtos mellett a gramofon zengi áriáját, a szőnyeges a nyakkendő-cég szomszédságát élvezi, míg szőnyegkereskedő kollégája valahol messze az elszakíthatatlan Guttmann földgömbjének árnyékában húzódik meg. És e nagy káoszban semmi irányítás, semmiféle útbaigazítás. A látogató leleményességtől függ, hogy rátalál-e arra, amit keres.

Nagy hibája a kiállításnak a reklámügy helytelen kezelése is. A mintavásárok lényege, célja és rendeltetése a reklámnak oly nagy mértékét követeli meg, amely mellett mindenkinek tudomására kell hogy jusson a megtartandó vásár helye, ideje és jellege. Láthatjuk ezt a wieni, a lipcsei, breslaui, frankfurti, stb. vásárok alkalmával. De ki tanul jó példákon nálunk! Ki törődik nálunk azzal, hogy a vásár éltető eleme a reklám! Nálunk oly elaggott hivatalnokok hatáskörébe utalják a hírszolgálatot, akiknek sem érzékük, de gyakorlatuk sincs ehez a fontos reszorthoz.

Már pedig a kiállítók, akik igazán tekintélyes összegeket fizettek be ez alkalommal is a kiállítást rendező bizottság pénztárába, joggal elvárhatják azt, hogy ne csak ők és a vásár igazgatósága, hanem a nagyközönség is tudomást szerezzen arról, hogy ott kint a ligetben, az iparcsarnok hatalmas épületében és annak környékén egy – minden hibája és fogyatkozása mellett – nagyszabású és impozáns mintavásár vette kezdetét a mai napon.

A legnagyobb dícsérettel és elismeréssel kell azonban megemlékeznünk arról a munkáról, amit a kiállítók produkáltak. Különösen a következő cégek tüntek fel gyönyörü, ízléses és dús kiállításukkal:

A Diana Kereskedelmi Részvénytársaság rendkívül ízléses fülkében állítja ki világhírü sósborszeszét és egyéb kozmetikai produktumait, amelyek ma az országban a legnépszerübbek és a legjobban keresettek.

Egerváry és Társa szobrász és lakberendezési műipari vállalata VIII., Üllői ut 52/b a bútorosztályon bemutatott kiállításon szobrászmüveket és a lakásipar remekeit szemlélhetjük. Egy gyönyörü olasz reneszánsz stilü, dus faragásu pohárszekrény és egy ovális, szintén reneszánsz tükröt hosszabban szemlélt Horthy őfőméltósága, aki meleg szavakban dicsérte meg a műremekek egyik készítőjét, a cég jelenlevő egyik főnökét, Egerváry Árpád urat. A külföldet járt iparművészek az ott szerzett tapasztalatokat használták fel és vitték előre a hazai szobrászipar művészetét. A kárpitosmunkák Végh János kiváló izlését dicsérik.

A kormányzó és kisérete körutjukon látható tetszéssel szemlélték az „Erzsébet Kenyérgyár” kiállítását, mely a vásár egyik kiváló részlete. A kenyér- és süteményféléiből kóstolókat is rakott ki és a díszes közönség élvezettel fogyasztotta a kiváló produktumokat. A kormányzó Schanzer Béla Tibor vezérigazgatónak teljes elismerését nyilvánította. Az Erzsébet Kenyérgyár páratlan sikere csak természetes. A gyár az 1911. évben a modern higienia minden kellékével felszerelve létesült, ahol nem emberi kezek, hanem kizárólag gépekkel készitik a kiváló táperejü legegészségesebb Erzsébet-kenyeret.

Az Excelsior Csemege Konzervgyár európai hirü gyártmányainak egy-egy üvegét, illetve dobozát állította ki az ezidei Árumintavásáron a szokottnál is izlésesebb keretben. Ujdonságai közül különösen kiemelendők a sacharinos befőttek, melyek ma már a cukorbetegeknek is lehetővé teszik a gyárnak a közönség által annyira kedvelt befőtteinek élvezését.

Látványos kiállítást rendezett hazánk egyik legrégibb iparosa, a 70 éve fennálló Glehner János cég, gyártmányai a magyar iparnak büszkeségei. Szép réz- és vasbutorok, sezlónok, sodronyágybetétek, és ruganyos matracai ugy izlés, mint tartósság szempontjából elsőrendüek. Különösen szép a kiállított dupla rézágy baldachinnal, lenge fodros drapériával, finom lószőrmatraccal és páratlanul szép a rávetett könnyü selyem pehelypaplan, melynek egyik oldala sima sárganarancs selyem, a másik oldala lila alapu rózsás selyem. A cég cikkeinél az árak olcsósága a legmeglepőbb.

A Gutmann J. és Társa cég kiállítása a legszebb része volt a keleti vásárnak. A cég minden munkáját jellemző izlés és finomság nyilvánult meg ebben az elrendezésben, melyben bemutatta kitünő közismert gyártmányait.
Az ünnepélyes megnyitás előkelő közönségét valósággal meglepte a 713. sz. lila fülke, mely a kitünő hirnevű Haas Miksa (IV., Hajós ucca 12.) bútornagykereskedő és lakberendezési vállalat kiállítását foglalja magában. Egy reneszánsz-korabeli dusaranyozásu és faragásu hatalmas ebédlő ezen fülke vonzóereje és méltán, mert ugy izléses, szolid kivitelével, mint méreteinek nagyvonaluságánál fogva, a mi nagy bútoriparunk egyik büszkesége. A cég egyik specialitását képező polgári bútorokat a fülke szűk volta miatt nem lehetett bemutatni.

Hirmann Ferenc. (Központ: Csányi u. 7-9. Gyár: Váci út 117-19.). Gyárt egészségügyi berendezéseket, borászati és sörkimérő eszközöket, permetező gépeket és azok alkatrészeit, kereskedelmi súlyok és vagónfelszereléseket. A cég hatalmas apparátussal vesz részt a kiállításon. A kormányzó ur a cég főnökének a legmagasabb elismerését fejezte ki a látottak felett.

Ugy-e ez Sternberg?
Fel se nézett a kormányzó a cimtáblára, amikor ezen szavakkal a 267. számu zenepavillon előtt megállott. Élvezettel hallgatta a kir. udv. hangszergyár (Rákóczi út 60.) saját találmányu tökéletesitett Etofon-szalon beszélőgépét, legujabb modellű zongoráját, valamint a mechanikai hangszeripar miniatür csodáját: a fütyürésző és repdeső Kolibrit.

A Kécske és vidéke gyümölcsértékesítő és központi szeszfőző szövetkezet, melynek középpontja Ókécskén van. Igen ügyes összeállításban mutatta be a gyümölcspálinkák és gyümölcspárlatok mintáit, melyeket a szövetkezet termel és melyek máris az egész országban hírnevet szereztek maguknak. A kiállított minták ügyes összeállítása felkeltette a kormányzó érdeklődését is, akit a szövetkezet részéről Kiss Béni elnök és Bárány Győző igazgató fogadtak. Az ünnepélyes megnyitás után a nagyközönség megtekintette a gyümölcsértékesítő és szeszfőző szövetkezet helyiségét és gyönyörködött a kiállított minták ízléses összeállításában és élvezte a finom gyümölcsízt és tömegesen kereste fel a kécskei párlatokból adott kóstolókat.

A Kékkuti Gyógy- és Ásványvíz Rt. (Berlini tér 9.) nagy feltünést keltett a kiállításon izléses pavillonjával, ahol még a rómaiak által felfedezett és már akkor nagy közkedveltségnek örvendő 1500 éves kékkuti forrás vizét állította ki, amely gyógyhatásában a világhírü Salvator-víznél is jobb, sőt ezt felülmulja. Horthy kormányzó úr Őfőméltósága is megtekintette és a legmagasabb elismerését tolmácsolta.

Klein és Fia rt. Budapest VII., Dob ucca 13. sz. a kiállítási csarnok középső traktusában elhelyezett, villanyfényben úszó pavillonja látványosságszámba megy és méltó a cégnek a világpiacon betöltött helyéhez. A kiállítás ugyszolván egyetlen magyar stílusban, tisztára szines transzparens szappanból épült kiállítása leköti a kiállítás előkelő és megnyitó közönségének ezreit. Az egész kiállított pipere-, szappan- és kozmetikai anyag a gyár teljesen uj kreációi. Őfőméltóságát Rzehák vezérigazgató és Gorzó Nándor ügyvezető igazgató fogadták, aki hosszabban időzött a kiállítás előtt.
A Magyar Gomb- és gummiárugyár rt., amely a Városi Bank feltünően fejlődő vállalata, az árumintavásáron orvosi és sportgumi cikkekkel szerepel. A megnyitás alkalmával Horthy Miklós kormányzó a látottak felett a legnagyobb megelégedését fejezte ki Németh Károly államtitkárnak, a vállalat jelenlevő elnökének. A gyár készítményeinek állandóan sok nézője van.

A Magyarhoni Márványüveg és Fémipari művek rt. (Budapest, Izabella ucca 50.) Verő Sándor vezérigazgató közismert szakértelme és izlése mellett gyártott igen kiváló és bámulatosan szép, szines kristály-üvegvázákat és egyéb üvegárukat mutatott be. Verő igazgató bemutatta az ugynevezett ólomkristály-tálakat és virágvázákat, melyeket a gyár tökélyre vitt képességénél fogva sehol máshol nem tudnak gyártani. Meglepő és bámulatba ejtő az izlés, az áru minősége, rendkivüli finomsága. Az üvegipar, a mai nehéz közgazdasági viszonyok dacára is, Verő vezérigazgatóban egy oly erőt bir, ki az elsők közt a legelső helyen áll szakértelem és tudás tekintetében. A kristály üvegkészletek és a csodaszép szoba-ámpolnák, nagy csodálkozást keltettek. Kormányzó úr Őfőméltósága és elökelő kisérete nagy megrendelést tettek Verő vezérigazgatónál.

A Meinl Gyula Rt. előkelő hírnevéhez méltó, müvészi pavillont állított. Izléses elrendezésben látjuk itt ezen, a kávé- és tea-szakmában vezetőszerepet vivó cégnek közismert cikkeit kiállítva. Láthatjuk a legkülönbözőbb és legritkább nyerskávé-fajtákat, amelyekből a Meinl-cég hires pörköltkávé-keverékeit állítja össze. A pörköltkávéból válogatás utján visszamaradt selejtet szintén láthatjuk és önkéntelenül is ráeszmélünk arra, hogy élvezeti cikkeket, mint a minők a kávé, tea, kakaó, csokoládé és gyümölcsíz, csakis régi, jóhirnevü cégnél szabad vásárolnunk, ha minőségben a legjobbat keressük. A kormányzó Őfőméltósága Floderer Vilmos vezérigazgató előtt legmagasabb megelégedésének adott kifejezést.

Sárospataki kaolinbánya rt. (Sárospatak). A bányából termelt kaolint a részvénytársaság I., II. és III. osztályozásában hozza forgalomba. Az anyagokból készített kőedény a mázt kiválóan tartja és mázrepedése nincsen. A vállalat a mult évben alakult és már négy hónap óta szerepel a piacon. Gyártmányait egyik legnagyobb budapesti gyár használja fel. A gyár működése nagy reményekre jogosít, mert lehet, hogy teljesen pótolja, sőt kiszoritja Magyarországból a cseh gyárak hasonló gyártmányait. A gyár elnöke Hefthy Richárd, ügyvezető igazgatója Zilahi-Kiss Jenő. Az árumintavásáron gyönyörü pavillonban szerepeltek a gyár készitményei.

<<
<
1
2
3
4
>
>>
Megosztás:

A cikkhez 2 hozzászólás kapcsolódik!
A hozzászólások megtekintéhez kattintson ide!


Mini galéria
A kormányzó az árumintavásáron Fleisch Samu áruházának központi helysége Édeskuthy Jenő ásványvíz nagykereskedő
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Arany János angolul Arany János angolul
William N. Loew nagyon sok évvel ezelőtt, még fiatal korában került...
Fényjelzések Fényjelzések
A hadmozdulatok fontossága azt követeli, hogy azokról az ellenség ne...
Hitler nem mond le a Saar-vidékről Hitler nem mond le a Saar-vidékről
A Saar-ünnepségen, amelyet a niederwaldi emlékműnél rendeztek, a...
A luziádok népe
A rex fidellissimust elűzték, s Portugálból köztársaság lett. Ez a...
Szabályozták az árúsítás és az ipari munka vasárnapi szünetelését Szabályozták az árúsítás és az ipari munka vasárnapi...
A kereskedelemügyi miniszter a vasárnapi munkaszünet megállapításáról...
Ma kezdődik a terroristák bűnügyeinek főtárgyalása Ma kezdődik a terroristák bűnügyeinek főtárgyalása
A bűntető igazságszolgáltatás ítélőszéke előtt hétfőn reggel...
Növények táplálása szénsavgáz segitségével. Növények táplálása szénsavgáz segitségével.
Ismeretes, hogy a növények főtápláléka a szén, melyet a levegőben...
A tenger betörői A tenger betörői
Ha útbaejthetem, sohasem mulasztottam el, hogy Loparo-öblébe be ne...
Hogyan szabadítják ki az acélkoporsók foglyait? Hogyan szabadítják ki az acélkoporsók foglyait?
A világ még mindig annak a borzalmas hármas...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98