Dtum
Login with Facebookk
1928 | Április

Botta, olasz államtitkár előadása az Akadémián

Vasárnap délután az Akadémia disztermében óriási közönség előtt tartotta meg előadását Giuseppe Bottai olasz államtitkár. A közönség soraiban az olasz milicin budapesti tagjai mellett a magyar fascistákat tizenöt feketeinges képviselte. Az első sorban ültek József főherceg mellett Bethlen miniszterelnök, Vass, Walkó és Klebelsberg grjóf miniszterek, Puky a képviselőház alelnöke, Ripka főpolgármester, Dréhr államtitkár s Durini di Monza olasz követ az olasz követség tagjaival. Bottai államtitkár Apponyi Albert gróf, Berzeviczy Albert és Pekár Gyula kiséretében lépett a terembe, amelynek közönsége éljenzéssel, "evvivá"-val és fascista karlenditéssel üdvözölte. Apponyi a Külügyi Társaság nevében olasznyelvű beszéddel üdvözölte Bottai államtitkárt.


- Nincs illetékesebb személyiség a fascista kormány társadalmi munkájának ismertetésére - mondotta -, mint a szakszervezeti államtitkár, aki a Duce legfőbb munkatársa. Ha önöknél sikerül ennek az életbevágó fontosságu világproblémának a megoldása, akkor az egész világnak hatalmas példával szolgálnak. Remélem, hogy az ittlevő olaszok érzik, hogy nálunk barátok között vannak. Ki kell fejeznem önök előtt, olasz barátaim, azt az elszörnyedést és fájdalmat, amelyet a borzalmas milanói merénylet váltott ki belőlünk. Amikor Apponyi a milanói merényletről kezd beszélni, Bottai államtitkár fölugrik helyéről és feszes vigyázz-állásban hallgatja tovább a beszédet.


Példáját követi az egész közönség és Apponyi megilletődött csöndben folytatja.


- A mi megdöbbenésünk fájdalmasabb, mint a világ többi nemzetéé azoknál az érzelmeknél fogva, amelyek bennünket az olasz nemzethez füznek. Föl sem tudjuk mérni a perverzitásnak azt a mélységét, amellyel pokoli cinizmusukban nem haboztak akárhány áldozatot dobni oda minden ok és válogatás nélkül csak azért, hogy ezen az áron kielégitsék érthetetlen, természetellenes és emberietlen - gyülöletüket. Olaszország zokog áldozatul esett fiainak és leányainak sirja fölött és mi szivből osztozunk fájdalmában és arra kérjük az istent, hogy legyen őre az olasz nemzet minden értékes életének. Boldogok vagyunk, hogy sértetlen maradt az olaszok királya, aki mint ember és fejedelem méltó az egész világ tiszteletére és arra a szeretetre amellyel népe körülveszi.


Apponyi üdvözlő beszéde után Bottai államtitkár fölolvasta tanulmányát a Carta del lavororól. Előadását fiatalos hévvel, hamisitatlan déli temperamentummal tartotta meg és szavait élénk gesztusokkal szinezte.


- Két politikai tan tett szert az utóbbi években nemzetközi hirre és visszhangra: a fascizmus és a bolsevizmus. Mindkettő tagadja a polgári individualizmus alaptételeit, elutasitja a demokratikus liberális államrendszert és társadalmi és politikai uj rend megteremtésére törekszik. Míg azonban a bolsevizmus, amely teljesen szét akarja rombolni a társadalom kapitalista rendszerét, ma már, ha álcázottan is, visszatér a megtagadott közgazdasági és társadalmi formákhoz, a fascizmus a régi jogi, politikai és társadalmi formákat saját elvei és céljai szerint teljesen átalakitotta. A fascizmus nem képvisel reakciós tant, hanem a világ egyik legszabadabb társadalmi rendszerének gazdasági és jogi alaptételeit szögezte le.

 

- A kötelesség és a nemzet elvén épül föl, amelyeknek merész és makacs hangoztatásában Mazzininak legtisztább társa egy nagy magyar: Kossuth volt. A fascizmus szembeszállt azokkal, akik beteg elméletektől ittasan valami logikátlan és megvalósithatatlan nemzetköziségről álmodozva félredobták a hazát és fölállitotta az ellenkező elvet: a hazát nem tagadjuk, hanem meghóditjuk. A liberális állam csenevész csendőrállammá vált, amelyben az osztályok a sztrájk és kizárás szélsőséges eszközeivel védik magukat: a fascista állam e kezdetleges védelmi eszközöket a maga pártatlan, magasabb igazságszolgáltatásával helyettesiti.


Bottai ezután részletesen ismertette az olasz munkaügyi törvény intézkedéseit, majd kitért a többi európai országok munkásmozgalmainak birálatára.


- Az angol bányászsztrájk még az individualizmus és liberalizmus klasszikus nemzetét is arra késztette, hogy korlátozza a munkabeszüntetés terén tultengő szabadságot. Németországban is a legutóbbi sulyos ellentétek közbelépésre késztették a kormányt. Mennyivel logikusabb és tökéletesebb az olasz törvényhozás, amely a szocialista igéretek helyébe azt az emberi és észszerübb elvet állitotta: Adjuk meg mindenkinek azt, amit a munkája ér. A fascizmus nem áll meg semmiféle, sem emberi, nem tárgyi akadály előtt. A gazdasági szabadság épp ugy nem zavarja meg, mint nem zavarta meg a politikai szabadság délibábja sem.

 

Fölolvasásának befejezése után Bottai államtitkár az eddiginél is lendületesebb modorban beszédet intézett a közönséghez:
- A magyarok nyugodtak lehetnek, hogy a mai fiatal olaszság, a fascizmus generációja, tisztában van azzal, hogy Magyarország a történelem folyamán mit jelentett a szláv áramlatokkal szemben. Magyarország izoláltságában is le tudja győzni a bolsevizmust és azt várjuk tőle, hogy ezután is szilárd és hajthatatlan ellenállást fog tanusitani vele szemben. Különösen köszönöm Bethlen gróf megjelenését, akinek Mussolini üdvözletét hoztam.

 

- A miniszterelnök úr már sokszor bebizonyitotta, hogy át van hatva attól a szellemtől, amely a mai Olaszországot eltölti. Magyarország föltámadási törekvéseiben mindig számithat a fiatal olaszság segitségére. Bottai államtitkár előadását és beszédét Apponyi köszönte meg, kijelentve, hogy a magyar nemzet nem fogja elfelejteni, hogy Olaszország emelte ki izoláltságából.

 

Ezután a temperamentumos, fiatal államtitkár fascista köszöntéssel bucsuzott a közönségtől és az Akadémia elnöki szobájába ment, ahol a megjelent előkelőségek egymás után gratuláltak előadásához. Bethlen miniszterelnök lépett először Bottaihoz, melegen megrázta a kezét és hosszasan elbeszélgetett vele. Miniszterekből, képviselőkből és a megjelent olasz előkelőségekből kisebb csoportok alakultak, amelyek élénken beszélgettek Bottai lendületes előadásáról és a fascizmus sikereiről.

 

Az egyik csoportból Gömbös Gyula hangja hallatszik:
- Ugy tudom, hogy Bottai nem 33 éves, csak 30. Azért öregitik háromi évvel, mert már hat esztendeje államtitkár. Igy becsülik meg Olaszországban a fiatalságot és a tehetséget …


Ezután Gömbös a miniszterelnök társaságához lépett és megkérdezte Bethlentől:
- Mit szólsz ahhoz, kegyelmes uram, amit Bottai beszéde végén mondott, hogy benned is az a szellem él, amely a mai Olaszországot eltölti. Remélem, te is fascista vagy? …


A miniszterelnök elmosolyodott, de nem felelt egyenesen a kérdésre, hanem igy szólt:
- Az biztos, hogy az olasz gazdasági rendszer jól bevált és csak ugy lehetett keresztülvinni, hogy egy megfelelő politikai rendszerre támaszkodott. Épp ezért nálunk is, a mi gazdasági rendszerünknek is a politikai rendszerrel kell összhangzásban lenni.


Bethlen válaszából persze senki sem tudta eldönteni: fascista-e a miniszterelnök vagy sem? Egy másik csoportban, amelynek közepén Pekár Gyula állott, már kevésbé sulyos problémákról folyt a társalgás. Pekár amellett kardoskodott, hogy az esti bankett résztvevői szmokingban jelenjenek meg, mások viszont azon a nézeten voltak, hogy frakkot kell ölteni, hogy viselni lehessen az olasz kitüntetéseket. Pekár kisebbségben maradt, a frakk győzött.

 

A Bottai államtitkár tiszteletére rendezett bankettet este 9 órakor tartották meg a Bristol-szállóban.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A Magyar Tudományos Akadémia József főherceg
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98