Dtum
Login with Facebookk
1931 | Július

Korlátozó intézkedések a pénzforgalomban

A magyar kormány, amely természetesen a legélénkebb figyelemmel kiséri a külföldi pénzpiac eseményeit, arra való tekintettel, hogy a németországi pénzügyi helyzet sulyosbodásának várható hatása alól a magyar közgazdasági életet mentesitse, julius hó 13-án éjjel minisztertanácsot tartott a szükséges intézkedések elrendezése céljából. A minisztertanácsra meghivást kapott Popovics Sándor, a Nemzeti Bank elnöke is. 

A kormány, a minisztertanács határozata alapján, nyomban rendeletet adott ki, mely szerint julius hó 14. 15. és 16. napjain a pénzintézetek és hitelügyletekkel üzletszerüen foglalkozó cégek pénztáraikat zárva tartani kötelesek. Váltón, csekken, kereskedelmi utalványon, kereskedelmi ügyleten, vagy bármely más magánjogi ügyleten alapuló kötelezettség tekintetében ezeket a napokat ugy kell tekinteni, mint a vasárnapokat, ennélfogva ezeken a napokon óvást felvenni és egyéb biztositási intézkedéseket tenni nem lehet és az adós ezeken a napokon fizetéseket nem köteles teljesiteni. 

Ezeket a kormányrendelkezéseket követte a tőzsde elnökségének intézkedése, mely szerint elrendelte, hogy a fenti napokon az értéktőzsde is zárva marad, egyszersmind a tőzsde tagjait szigoruan eltiltotta a zugforgalomban való részvételtől. 


A Nemzeti Bank Elnökének nyilatkozata

Popovics Sándor, a Nemzeti Bank elnöke, a fenti kormányrendeletről a következőket mondotta: 

– Julius hó 13-ika a nemzetközi pénzügyi helyzetben oly események kifejlődését mutatta, amelyekkel szemben a hazai hitelélet irányitó körei nem maradhattak tétlenül. Azok az intézkedések, melyekre a német kormány és a közgazdasági élet vezető tényezői julius hó 12-én és 13-án magukat elhatározták, nem bizonyultak elégségesnek és egyre világosabbá vált, hogy Németországban további intézkedések kényszere fog bekövetkezni.

Annál az élénk kölcsönhatásnál fogva, amely az egyes gazdasági területek között fennáll, a kormány, bár a hazai piacon nyugtalanság jelei nem mutatkoztak, felelőssége tudatában elhatározta, hogy a nagy külföldi piacokon a rendkivüli körülmények között már ismételten alkalmazott bankszünnapok beiktatásának eszközévé nyul.

Megerősitette a kormányt elhatározásában az a körülmény is, hogy meggyőződést szerzett róla, hogy mértékadó külföldi pénzügyi köröknél a szóbanforgó intézkedés teljes megértésre fog találni. Az intézkedés célja kizárólag az, hogy nyugvópontot teremtsen bizonyos időre, minthogy remélhető, hogy e néhány nap alatt a német pénzügyi kérdések oly megoldást fognak találni, hogy azoknak hazánkra való komolyabb visszahatásától már nem kell tartani. 


Hivatalos közlés

A kormány szükségesnek tartotta,
1. hogy a nemzeti gazdaság céljaira szükséges erők fenntartása érdekében a pénzintézetek igénybevételének bizonyos határokat szabjon;
2. hogy a pengőnek idegen pénzekre való átváltását és idegen pénznemekben teljesitendő fizetések teljesitését ebben az átmeneti időben a Nemzeti Bank megitélésétől tegye függővé;
3. hogy ezeket az intézkedéseket védelmi szankció alá helyezze. 

Remélhető, hogy a gazdasági körök ezeket az intézkedéseket is – ugy mint az eddigieket – teljes nyugalommal fogadják, annál is inkább, hogy a kivételes állapot mennél gyorsabban meg legyen szüntethető. 


Bethlen István gróf nyilatkozata

Bethlen István gróf miniszterelnök a minisztertanács határozataival kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tette: 

– A most kiadott rendelkezés tisztán átmeneti jellegü. Hogy a kormány a betéteknek ez alatt az átmeneti idő alatt csak egy részletét engedi igénybe vétetni és hogy ennek megfelelően a külföldre történő kifizetések átmenetileg ugyancsak korlátoztatnak, nemcsak a gazdaság általános érdekéből, de a betevők és más hitelezők érdekében is történik. A kormány ezekre az intézkedésekre, amelyek a gazdasági életet lényegesen megszoritják, azért határozta el magát, hogy az átmeneti idő alatt minden inflatórius jelenség megakadályoztassék és ily módon ugy a betéteknek, mint a külföldi követeléseknek aranyértéke feltétlenül biztosittassék. 

– Rosszakaratu, sőt egyenesen lázitó hiresztelés az, mintha a kormány a betétek tervezett fokozatos felszabaditásával azoknak az állam részére való bármilyen igénybevételére gondolna. Ennek folytán felszólitom és felkérem az egész magyar közönséget, hogy azt a nyugalmat és bizalmat, amelyet a nemzet egyetemes érdekében hozott intézkedésekkel szemben eddig tanusitott, egységesen továbbra is tartsa fenn és őrizze meg, mert ez a nyugalom és biztonságérzet egyedüli eszköze és biztositéka annak, hogy a nemzetközi helyzet folytán előállott nehézségek leküzdhetők legyenek és a rendes viszonyok mennél előbb helyreállittassanak.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Tóth Árpád a versfordító Tóth Árpád a versfordító
Legnemesebb irodalmi közvéleményünk jól ismeri és egyre jobban...
Nem tudnak semmit a detektiv urak… Nem tudnak semmit a detektiv urak…
Ez ugyan nem áll, mert sok rács mögött busuló kénytelen másképp...
Károlyi Mihály, Szende Pál és Jászi Oszkár részére salvus conductust kér Ábrahám Dezső Károlyi Mihály, Szende Pál és Jászi Oszkár részére salvus conductust...
Herceg Windiscgraetz ismert vádjai ügyében erélyes akcióra...
Erélyes fellépés a lázadó romániai parasztokkal szemben Erélyes fellépés a lázadó romániai parasztokkal szemben
Az új román kormánynak csakhamar alkalma nyilt arra, hogy erélyét s a...
A Nobel-díj nyertese Landsteiner Karl, a vércsoportok fölfedezője 1930. A Nobel-díj nyertese Landsteiner Karl, a vércsoportok fölfedezője...
Az orvosi díjat a Nobel-bizottság an, olyan kutatónak juttatta, kinek...
A szinészet forradalma A szinészet forradalma
Körülbelül egy évtizeddel ezelőtt, a franczia naturlista regény s a...
Új mesék új tündére: az ötvenlóerejű, sofőrcsizmás kisasszony Új mesék új tündére: az ötvenlóerejű, sofőrcsizmás...
Mesebeli időket élünk. Mesebeli óriások viaskodnak a föld hátán,...
Hungária – Lazio 1:1 Hungária – Lazio 1:1
Vasárnap délutánra az agyforraló kánikula felengedett és enyhítő...
Vasszöges korbácsot Vasszöges korbácsot
Ezen a hűs áprilisvégi vasárnapi éjszakán, amikor a főváros és az...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98