Dtum
Login with Facebookk
1931 | Július

Korlátozó intézkedések a pénzforgalomban

A magyar kormány, amely természetesen a legélénkebb figyelemmel kiséri a külföldi pénzpiac eseményeit, arra való tekintettel, hogy a németországi pénzügyi helyzet sulyosbodásának várható hatása alól a magyar közgazdasági életet mentesitse, julius hó 13-án éjjel minisztertanácsot tartott a szükséges intézkedések elrendezése céljából. A minisztertanácsra meghivást kapott Popovics Sándor, a Nemzeti Bank elnöke is. 

A kormány, a minisztertanács határozata alapján, nyomban rendeletet adott ki, mely szerint julius hó 14. 15. és 16. napjain a pénzintézetek és hitelügyletekkel üzletszerüen foglalkozó cégek pénztáraikat zárva tartani kötelesek. Váltón, csekken, kereskedelmi utalványon, kereskedelmi ügyleten, vagy bármely más magánjogi ügyleten alapuló kötelezettség tekintetében ezeket a napokat ugy kell tekinteni, mint a vasárnapokat, ennélfogva ezeken a napokon óvást felvenni és egyéb biztositási intézkedéseket tenni nem lehet és az adós ezeken a napokon fizetéseket nem köteles teljesiteni. 

Ezeket a kormányrendelkezéseket követte a tőzsde elnökségének intézkedése, mely szerint elrendelte, hogy a fenti napokon az értéktőzsde is zárva marad, egyszersmind a tőzsde tagjait szigoruan eltiltotta a zugforgalomban való részvételtől. 


A Nemzeti Bank Elnökének nyilatkozata

Popovics Sándor, a Nemzeti Bank elnöke, a fenti kormányrendeletről a következőket mondotta: 

– Julius hó 13-ika a nemzetközi pénzügyi helyzetben oly események kifejlődését mutatta, amelyekkel szemben a hazai hitelélet irányitó körei nem maradhattak tétlenül. Azok az intézkedések, melyekre a német kormány és a közgazdasági élet vezető tényezői julius hó 12-én és 13-án magukat elhatározták, nem bizonyultak elégségesnek és egyre világosabbá vált, hogy Németországban további intézkedések kényszere fog bekövetkezni.

Annál az élénk kölcsönhatásnál fogva, amely az egyes gazdasági területek között fennáll, a kormány, bár a hazai piacon nyugtalanság jelei nem mutatkoztak, felelőssége tudatában elhatározta, hogy a nagy külföldi piacokon a rendkivüli körülmények között már ismételten alkalmazott bankszünnapok beiktatásának eszközévé nyul.

Megerősitette a kormányt elhatározásában az a körülmény is, hogy meggyőződést szerzett róla, hogy mértékadó külföldi pénzügyi köröknél a szóbanforgó intézkedés teljes megértésre fog találni. Az intézkedés célja kizárólag az, hogy nyugvópontot teremtsen bizonyos időre, minthogy remélhető, hogy e néhány nap alatt a német pénzügyi kérdések oly megoldást fognak találni, hogy azoknak hazánkra való komolyabb visszahatásától már nem kell tartani. 


Hivatalos közlés

A kormány szükségesnek tartotta,
1. hogy a nemzeti gazdaság céljaira szükséges erők fenntartása érdekében a pénzintézetek igénybevételének bizonyos határokat szabjon;
2. hogy a pengőnek idegen pénzekre való átváltását és idegen pénznemekben teljesitendő fizetések teljesitését ebben az átmeneti időben a Nemzeti Bank megitélésétől tegye függővé;
3. hogy ezeket az intézkedéseket védelmi szankció alá helyezze. 

Remélhető, hogy a gazdasági körök ezeket az intézkedéseket is – ugy mint az eddigieket – teljes nyugalommal fogadják, annál is inkább, hogy a kivételes állapot mennél gyorsabban meg legyen szüntethető. 


Bethlen István gróf nyilatkozata

Bethlen István gróf miniszterelnök a minisztertanács határozataival kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tette: 

– A most kiadott rendelkezés tisztán átmeneti jellegü. Hogy a kormány a betéteknek ez alatt az átmeneti idő alatt csak egy részletét engedi igénybe vétetni és hogy ennek megfelelően a külföldre történő kifizetések átmenetileg ugyancsak korlátoztatnak, nemcsak a gazdaság általános érdekéből, de a betevők és más hitelezők érdekében is történik. A kormány ezekre az intézkedésekre, amelyek a gazdasági életet lényegesen megszoritják, azért határozta el magát, hogy az átmeneti idő alatt minden inflatórius jelenség megakadályoztassék és ily módon ugy a betéteknek, mint a külföldi követeléseknek aranyértéke feltétlenül biztosittassék. 

– Rosszakaratu, sőt egyenesen lázitó hiresztelés az, mintha a kormány a betétek tervezett fokozatos felszabaditásával azoknak az állam részére való bármilyen igénybevételére gondolna. Ennek folytán felszólitom és felkérem az egész magyar közönséget, hogy azt a nyugalmat és bizalmat, amelyet a nemzet egyetemes érdekében hozott intézkedésekkel szemben eddig tanusitott, egységesen továbbra is tartsa fenn és őrizze meg, mert ez a nyugalom és biztonságérzet egyedüli eszköze és biztositéka annak, hogy a nemzetközi helyzet folytán előállott nehézségek leküzdhetők legyenek és a rendes viszonyok mennél előbb helyreállittassanak.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98