Dtum
Login with Facebookk
1935 | Január

Fedák és Aknay amerikai tragédiájának rémregénybe illő részletei

Csepreghy Erzsi vasárnap este Budapestre érkezett Newyorkból és elmondja
Fedák és Aknay amerikai tragédiájának rémregénybe illő részleteit

Vasárnap este Budapestre érkezett Csepreghy Erzsi színésznő, aki Fedákot amerikai útjára elkísérte és elmondotta újságunknak a Fedák- Aknay- Vajda ügy összes fejleményét, amelyek végül is odavezettek, hogy úgy Aknay, mint Fedák nyomorban és bizonytalanságban bujkálni kénytelenek az amerikai hatóságok körözése elől.

Előadásából rémregény bontakozik ki! Azt, ami eddig történt, tudja a magyar újságolvasó közönség. Tudja azt, hogy Fedák és Aknay ellen állítólag hamis tanúvallomás miatt elfogatóparancsot adott ki a losangelesi grand jury és hogy Fedák és Aknay emiatt bujkálni- hide-olui- kénytelenek, amint ezt az amerikai szleng nevezi. Csak azt nem tudják idehaza, hogy Fedák és Aknay milyen módon estek verembe, hogy a hamis tanúk léglói juttatták mindkettőjüket olyan helyzetbe, hogy jóformán éheznek.

Fedák két héttel ezelőtt újságunkhoz levelet intézett, amelyben, ha nem is egészen veszélytelen, de vidám kalandként illusztrálja amerikai hideolását: - ez a tudósítás, fájdalom, pesti hozzátartozóinak és barátainak megnyugtatására készült, úgy látszik.

Adjuk át a szót Csepreghy Erzsinek:
Szeptember 4-én érkeztem Zsazsával Newyorkba, ahol még aznap autóbuszra ültünk és négy nap, négy éjszaka utaztunk egészen Shyan arizonai városkáig. Ott Fedák felült egy repülőgépre és tovább utazott Los Angelesbe, ahová egy nappal előbb érkezett meg, mint én. Fedákot Aknay Vilma már azzal fogadta, hogy ügyvédje, a görög származású Papadekis nem ért a dolgához, azonkívül minden ténykedéséért két és háromszoros árat számít.- Új ügyvéd után kell nézniük. Elmentek egy Virge nevű ügyvédhez, aki meghallgatva őket, azt a tanácsot adta nekik, hogy egyelőre maradjanak meg a régi ügyvédjüknél, ha majd ő elérkezettnek látja az időt arra, hogy beavatkozzon, akkor majd át fogja venni az egész ügyet. Aknay régi ügyvédje, Papadekis még aznap magához hívatta Aknayt, akivel közölte, hogy Vajda ellen indított ügyében egy idézés átvételének visszautasítása közben sértő megjegyzést tett Amerikára, emiatt meg van idézve a bíróság elé.
Ennek az ügynek ekkor és ekkor lesz a tárgyalása, de Aknay ne jelenjen meg. Aknay Vilmát erre elbújtatták, mire min ketten maradtunk egyedül abban a bungalowban, amelyet béreltünk és amelyben eddig hárman laktunk.

Zsazsa azonban nem bízott Aknay Vilma információja után Papadekisben és felhívta az új ügyvédet telefonon, hogy rendben van- e az, hogy Aknay bujdokoljon? Az új ügyvéd, Virge helyeselte a dolgot, felszólította Zsazsát, hogy Papadekisnek sem mondja meg, hogy Aknay hol van. Nem is mondtuk meg Papadekisnek, aki erre elkezdett fenyegetődzni, hogy mindnyájunkat deportáltat és börtönbe csukat, ha meg nem mondjuk neki, hogy Aknay hol tartózkodik, mert neki bíróság elé kell állítania Aknayt.
Új ügyvédünk tanácsára erre másnap visszahoztuk Aknayt Los Angelesbe, akit Papdekis előállított a bíróság elé.

Ezen a tárgyaláson Aknayt a bíróság felmentette, dacára annak, hogy Vajda Ernő Buttler nevű ügyvédje hét tanut állított Aknay ellen, akik valamennyien eskü alatt akarták bizonyítani, hogy Aknay átvette az idézést s közben szidalmazta Amerikát.

Aknay azonban a hamis tanuk ellen háziasszonyával alibit tudott bizonyítani. Alighogy Aknayval kiléptünk a tárgyalóteremből, Vajda ügyvédjének emberei megrohanták Aknayt s a ruhájába dugtak két idézést, ami szabálytan volt, mert az amerikai törvények értelmében a törvényszék épületében történt idézőkézbesítés nincs megengedve. Ugyanakkor kézbesítették az idézést Zsazsának is, hogy hatósági személy jelenlétében Vajda ügyvédjének kérdéseire annak irodájában vallomást tegyen

Zsazsát négy nagyig faggatták, majd mikor a vallomásáról szóló jegyzőkönyv elkészült, Zsazsa annak másolatával hazament, hogy mielőtt aláírja, áttanulmányozza, töröljön vagy hozzátegyen, mert az aláírása egyben vallomásnak esküvel való megerősítését is jelentette. Ez egy szombati napon volt és Zsazsának hétfőn kellett volna délelőtt fél tíz óráig az aláírásával ellátott jegyzőkönyvet a bírósághoz benyújtani. Ahogy Zsazsa otthon vallomását böngészi, megszólal a telefon, Papadekis beszélt. Elkezd hímezni hámozni s végül beadja Zsazsának, hogy
Vajdáék rengeteg pénzzel dolgoznak s ő pénz nélkül nem tud eredményesen eljárni az ügyben, neki pénz kell.

Zsazsa erre megmondta neki, hogy először is ő csak tanú, másodszor- pénze nincsen, Mire Papadekis a legridegebben kijelentette, hogy ha nem kap pénzt, ő az ügyet azonnal leteszi, ami egyértelmű az egész Vajda- féle per visszavonásával. Szombat délután volt amikor az ügyvédi irodák nincsenek nyitva, Virge ügyvédet titkos jogtanácsosunkat nem találtuk meg, felkerestünk tehát egy Sapiro nevű harmadik ügyvédet. Hétfőn reggelre át is nézte az iratokat és a következőket mondotta:
Ez az ügy nagyon rosszul áll, vissza kell vonni az egészet. Aknay bújjon elő, kérje vissza Papadekistől az összes iratokat,- amelyek között ott voltak Vajda összes szerelmes levelei is,- és hagyja abba az egész ügyet.

Aknayt, aki Los Angelesben volt elbújva, elő is kerítettük és felmentünk Papadekishez azzal, hogy a pert visszavonjuk, adja vissza az iratokat, Papadekis gúnyosan mosolyogva ennyit mondott:
Ezer dollárért, szívesen visszaadom az iratokat!
Nekem nincs pénzem, felelte Aknay- az irataim között fontos kábeleim vannak a tartózkodási engedélyem, s Vajdának a 269 levele, ön elvégre az én ügyvédem, kötelessége az iratokat visszaadni, amivel tartozom, meg fogom fizetni.

Az ügyvéd azonban hajthatatlan maradt. Kétségbeesve rohantuk harmadik ügyvédünkhöz, Sapirohoz, aki rögtön telefonált az ügy bírájához, Judge Collierhez, hogy hivatalosan szólítsa fel Papadekist, adja vissza Aknaynak az iratait. A bíró azonban közölte Sapiróval, hogy egyelőre
elfogatási parancs van kiadva Fedák ellen, mert a délelőtt tízórás határidő elmúlt és ő nem jelent meg a bíróság előtt aláírni a vallomását

Sapiro erre megígérte, hogy Fedákot azonnal beviszi a törvényszékre a vallomással együtt. Kérte a bírót, hogy tartsa vissza a Fedák elleni elfogatóparancsot, annyival is inkább, mert az egész ügyet vissza fogják vonni. A bíró erre visszatartotta az elfogatási parancsot, Sapiro bement Fedákkal a törvényszékre, ahol formalitásból be kellett nyújtani a vallomást. Egy órával később, hogy Zsazsa a vallomását a törvényszéken benyújtotta, Vajda ügyvédje, Buttler, feljelentést tett a grand jury előtt Fedák ellen, hogy a vallomás hamis s hogy hamis eskü címen bocsássanak ki ellene újabb elfogatóparancsot.
Mindenről mi nem tudtunk semmit. Délután négy órakor Zsazsa nyugtalan lett és így szólt hozzám:
Nekem rossz előérzetem van valahogy... én elmegyek hazulról. Majd felhívlak telefonon.- Ezzel elment. Őt percre rá, hogy a lábát kitette, megjelent egy detektív, aki már a grand jury idézésével kereste, hogy jelenjen meg a hamis eskü ügyében emelt vád miatt ekkor és ekkor a jury előtt. Zsazsa nem lévén odahaza, az idézést nem tudta neki kézbesíteni, tehát eltávozott. Mikor Zsazsa telefonon jelentkezett, elmondottam neki a dolgot, mire ő kijelentette, hogy nem jön haza.

Én féltem egyedül a nagy házban, mire Zsazsa mégis hazajött. Másnap délelőtt tíz órakor csengetnek. Kinéztünk, láttuk, hogy a grand jury detektívje. Hallgattunk, mire a detektív elkezdett dörömbölni és torkaszakadtából kiabálta:
- Mme Fedák, I have to see you! Nekem látnom kell magát!
Kinyitottuk az ajtót.
Melyik Mme Fedák?- kérdezte a detektív. Majd átnyujtotta Zsazsának a grand jury idézését azzal ,hogy a Vajdától kapott összes leveleket és kábeleket hozza magával. Rólam azt hitte, hogy én vagyok Aknay, majd mikor igazoltam magam, hogy nem vagyok az, átkutatta az egész házat, még az ágy alá is benézett, végül eltávozott. Értesítettük az ügyvédet (Sapiról.) aki nem tudván arról, hogy Vajdáék most már hamis eskü miatt emeltek vádat Zsazsa ellen, megnyugtatta őt, hogy tegye el emlékbe az idézését, nem kell elmennie a tárgyalásra. Ez történt szombaton. Hétfőn kellett volna a tárgyalásra elmenni. Zsazsa nem ment el, mire újból megjött a detektív a bungalowhoz. Miközben csöngetett szólalt meg a telefon, Sapiro telefonált ijedten, hogy semmiféle idézést át ne vegyünk,- most már ő is megtudta, hogy miről van szó. Ne nyissunk ajtót senkinek sem, majd ő értesít, hogy mitévők legyünk. Éjféli tizenkét óráig járt a detektív fel és alá a házunk előtt, akkor végre elment. Közben az ügyvéd telefonált, hogy éjjel két órakor eljönnek majd Zsazsáért barátok, akik meg fogják szöktetni.

Éjjel két órakor valóban megérkeztek barátaink, akiket itt nem akarok megnevezni és Zsazsát megszöktették. Egyedül maradtam! Három nap múlva megkezdődött a grand jury előtt az egész Aknay- Vajda ügy tárgyalása- Aknay és Fedák nélkül.

Kihallgatták Lubitschot, Vajdát, Vajdánét, Vajda Viktort és a feleségét, John Vajdát és a feleségét, akik valamennyien Aknayt három pontban helyezték vád alá hamis eskü címén. Fedák az ítélet elhangzása után ismeretlen helyről felhívott telefonon:
Csöpi, nekem el kell mennem. Nem tudom, mi lesz velem, lehet, hogy már csak Európában látjuk egymást, Isten veled...

Itt álltam egy cent nélkül Réti József, a kaliforniai Magyarság szerkesztője, hívott meg magához, nála voltam három hétig. Nem tudtam, mitévő legyek, gondoltam felkeresem- Lukács Palit PalmSprings-ben, az előkelő fürdőhelyen találtam meg. Kedvesen fogadott, töviről- hegyire kikérdezett, hogy hol lakom s mindenáron meg akarta tőlem tudni, hogy Fedák és Aknay hol vannak, de miután én nem tudtam a tartózkodási helyüket, nem mondhattam meg. Lukács erre kifakadt:

Zsazsa meg van őrülve! Azt ajánlom neked ,hogy erigy fel Vajda ügyvédjéhez, mondj el neki őszintén mindent, hogy Fedákék hamisan esküdtek, akkor ő majd hazasegít.

Megrettenve feleltem:
- Hogyan mondhatnám én ezt, honnét tudjam én, hogy hamisan esküdtek?
- Vajdáéknak bizonyítékuk van erre!- felelte Lukács. - S még téged is megidézhetnek mint koronatanú s kényszeríthetnek, hogy vallomást tégy arról, hogy Fedák és Aknay hol vannak, mert őket körözik. Még egyszer azt ajánlom, erigy fel Buttlerhez, akkor megmenekülsz!
Ezt nem teszem. Feleltem Lukácsnak- inkább gyalog indulok haza!

Lukács erre megenyhült és azt ígérte, hogy másnapra ad nekem kétszáz dollárt, többet nem tud, a többit szerezzem meg Newyorkban. A pénzt nem tudja ideadni, mert a titkárnője aláírása nélkül nem vehet fel pénzt. Hazamentem és vártam a pénzt. Másnap reggel negyed tíz órakor
megjelent Rétiék lakásán két seriff és egy seriffnő és engem kerestek. Le akartak tartóztatni, mint material witness-t mint koronatanút, aki tudom, hogy Fedák és Aknay hol tartózkodnak.
Rétiék letagadták, hogy otthon vagyok, mire a seriffék elmentek. Rétiék erre vettek nekem egy autóbuszjegyet Newyorkig. Öt nap és öt éjszaka utaztam egyfolytában Newyorkig, ahonnét a magyar konzulátus segítségével kerültem haza. Zsazsáékról azóta többet nem tudok.

Eddig tart Csepreghy Erzsi elbeszélése. Két levelet láttunk meg nála, amelyeket Zsazsa bujdosásának első tartózkodási helyéről, Phőnix amerikai városból írt neki, amelyek úgy tartalmilag, mint ténybelileg rendkívül lehangolóak.

Az egyik levélben azt írja Zsazsa Csepreghy Erzsinek, hogy maga nem tudja, hogy hol van. Csepreghy Erzsi előadásából kiderül tehát, hogy Fedákék kihallgatása nélkül.
Egyoldalú vallomások- a tanuk kizárólag Vajda legközelebbi hozzátartozóiból állottak- alapján hozta meg a grand jury a hamis eskü miatt való vád alá helyezés ügyvéd Fedákék ellen a határozatát.

Aknay Vilma és Fedák Sári, tehát az ügyvédek ügyetlensége folytán nem főbenjáró bűn, hanem valamilyen törvénykezési formalitás elmulasztása miatt, kénytelenek bujdokolni s Aknay Vilma perének főbizonyítéka, Vajda Ernő 268 szerelmeslevele,
annak az ügyvédnek a birtokában van, aki kijelentette, hogy- pénz nélkül nem tud Vajdáék ellen dolgozni, majd saját ügyfelének is csak ezer dollár ellenében volt hajlandó az iratait kiadni...

Zsazsa helyzete tehát továbbra is a legkritikusabb. Reméljük, hogy végül akármilyen úton módon mégis csak kivágja magát abból a szörnyű helyzetből, amelybe került és amelyben Pestről aligha tud rajta valaki is segíteni, miután még mindig nem tudja Pesten senki sem, még azt sem, hogy- hol tartózkodik...

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Kolduskongresszus Varsóban Kolduskongresszus Varsóban
A lengyel lapok szerint az elmult héten Varsóban kongresszust...
Egy erőd ostroma az orosz-japán háborúban Egy erőd ostroma az orosz-japán háborúban
A japánok, akik titokban két negyven láb hosszu alagutat furtak a...
Megvalósul az ingójelzálog intézménye Megvalósul az ingójelzálog intézménye
A kisipari hitel főnehézsége volt normális gazdasági viszonyok között...
Árvizek Árvizek
Az ország különböző részéből árvizek pusztításáról érkezik hir....
A kőszáli kecske A kőszáli kecske
Több adat szól arról is, hogy a kőszáli kecske ( Capra ibex L. )...
A Budapesti (Budai ) Torna-Egylet futó csapata A Budapesti (Budai ) Torna-Egylet futó csapata
Az elmult esztendőben rendezett csapatversenyek közül különösen a...
A betörő kutyája A betörő kutyája
Vámházi ujév éjjelén belopózkodott a rákospalotai istvántelki...
Rekordforgalom a Nagyvásártelep állomásain Rekordforgalom a Nagyvásártelep állomásain
Néhány nap óta mozgalmasabb az amúgy is lüktető élet a...
Újpesten vesztette el a Ferencváros veretlenségét Újpesten vesztette el a Ferencváros veretlenségét
Újpest – Ferencváros 4:2 (3:0) Pompás idő kedvezett a...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98