Dtum
Login with Facebookk
1939 | November

VI. György és Lebrun közölte a Németországgal való békekötés feltételeit

London , november 12.
(Havas.) VI. György angol király a belga király és a holland királynő táviratára a következő táviratban válaszolt.


1. Az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Uj-Zéland és Délafrikai Unió kormányaival gondosan megvizsgáltam azt a felhívást, amelyet Felségeséd és  a holland királynő Őfelsége november 7-én hozzám intézett.


2. Emlékezem arra a felhívásra, amelyet Felséged és a holland királynő őfelsége augusztus 23-án az oslói államcsoport államfői nevében kibocsátott és amelyben azt kérték, hogy a vitás ügyeket és követeléseket testvéri együttműködés szellemében vezetett tárgyalásokon vitassuk meg. Az egyesült királyságbeli kormányom és a francia kormány erre a felhívásra kedvező választ adott.


3. Emlékezem arra az ajánlatra is, amelyben Felségeséd és  a holland királynő Őfelsége auguztus 28-án felajánlotta jószolgálatait az egyesült királyságbeli kormányom, valamint francia, német, olasz és lengyel kormány számára. Ezt az ajánlatot kormányom, valamint a francia , olasz és lengyel kormány helyesléssel fogadta. Néhány nappal ezután a német kormány nem provokált támadást intézett Lengyelország ellen.


4. Kormányaim mélyen értékelik azt a szellemet, amely Felséged ajánlatát áthatja és mindig hajlandók lennének a méltányos béke ésszerű és biztos alapjainak megvizsgálásársa. Most is az és mindig az volt az óhajom, hogy a háború egy nappal se tartson tovább, mint ahogy feltétlenül szükséges. Ennek következtében abban a helyzetben vagyok, hogy azonnal válaszolhatok Felséged felhívására, amelyben annak az óhajának ad kifejezést, hogy meg kivánja könnyíteni az esetleges megállapodás elemeinek megkeresését.


5. Azokat a lényeges feltételeket, amelyeknek elérését elhatároztuk azért, hogy a becsületes békét biztositsuk, már világosan előterjesztettük. Azok az okiratok, amelyeket a háború eleje óta közzétettünk, világosan megmagyarázzák a háború eredetét és megállapítják a háború felelősségét. Népeim csupán akkor ragadtak fegyvert, amikor már minden lehetséges erőfeszítés megtörtént a béke megmentésére.


6. A közvetlen alkalom a háboruba való beavatkozásunkra a Lengyelország ellen intézett német támadás. De ez a támadás csak ujabb példáját adta a német politika szomszédjaival szemben tanusitott eljárásának. Népeim mostani küzdelmének legáltalánosabb célja az egyesült királyságbeli miniszterelnököm nyilatkozatának megfelelően biztositani Európa számára a német támadás állandóan megujuló félelemtől való felszabadulást olyan módon, hogy az európai népek számára lehetővé váljék megőrzése és hogy a jövőben megakadályozzák azt, hogy a nemzetközi vitás ügyek elintézésére erőszakot alkalmazzanak békés eszközökhöz való folyamodás helyett. Ezeket a célokat több ízben kifejtettük, így a miniszterelnök maga is október 12-én az alsóházban és a külügyi államtitkár november 2-án a lordok házában.


7. Világosan és érthetően rámutatnak ezek a politikai nyilatkozatok azokra az elemekre, amelyek kormányaim nézete szerint mindenfajta rendezés részei kell, hogy legyenek. Ezek szem előtt tartandók arra az esetre is, ha Felséged abban a helyzetben lenne, hogy közölje velem azokat a német ajánlatokat, amelyek jellegüknél fogva valóban esélyt nyujtanának a kívánt és az általam fentebb említett cél elérésére. Mindjárt azután hangsulyoznom kell, hogy kormányaim a német ajánlatokat a leggondosabban megvizsgálnák.


Lebrun: Tartós békét csak az igazságtalanságok jóvátételével lehet helyreállitani

Páris, november  12
(Havas.) Lebrun köztársasági elnök a belga király és a holland királyné táviratára a következő táviratban válaszolt.


A köztársaság kormány és a francia nép egyöntetőleg tisztelettel adózik azoknak az érzelmeknek, amelyek Felségteknek hozzám intézett üzenetét áthatják. A köztársaság kormánya és a francia nép nagyrabecsüli az üzenet nemes és emelkedett szellemét. A béke ügyéért egyetlen nép sem hozott nagyobb áldozatot franciánál. Franciaország sokszor kinyilvánitotta - és erre a mai napon is utal - ,  hogy mindig készen volt és most is készen áll oly lehetőségek elfogadására, amelyek valamennyi nép számára biztositják az igazságos és tartós békét.

 

Valójában csak az igazságra alapozott béke lehet tartós. Franciaország azért ragadott fegyvert, hogy örökre véget vessen azoknak az erőszakos cselekményeknek, amelyekkel két éven belül a vállalt kötelezettségek és az adott szóval ellentétben Európa három nemzetét pusztitották el és ma is fenyegetik valamennyi nemzet biztonságát.

 

A tartós békét tehát csak az igazságtalanságok jóvátételével lehet helyreállitani, amely igazságtalanságokat erővel kényszeritették Ausztriára, Csehszlovákiára és Lengyelországra.

 

Tartós béke csak olyan módon válhat valósággá, ha a gazdasági és politikai rend tényleges szavatosságai a jövőben biztositják valamennyi nemzet szabadságát. Az emberek csak akkor szabadulnak majd fel nyugtalanságukból és aggodalmukból,  amikor bizonyosak lesznek afelől, hogy ezentul a jog elleni merényletek száműzve lesznek. Valamennyi olyan megoldás, amely az igazságtalanság győzelmét segitené elő.

 

Európa számára ideiglenes fegyverszünetet teremtene, amely semmi kapcsolatban sem lenn a törvényes és tartós békével, amelynek eljöveteléről Felségetek szóltak. Mert többé nem Franciaországon, hanem Németországon van a sor, hogy az ellen, vagy amellett a béke mellett álljon ki, amely után a biztonságában és függetlenségében fenyegetett valamennyi ország áhitozik.

A német válasz
Brüsszel, november 12.
(Német Távirati Iroda.) A brüszszeli német nagykövet közölte Spaak belga külügyminiszterrel, hogy behatóan megvizsgálják Vilma hollandkirálynőnek a III. Lipót belga királynak a Führerhez intézett táviratát.


Amsterdam, november 12.

(Havas) Az este bizonyos enyhülés állott be a nemzetközi helyzetben. A hágai német követnek az a kijelentése, hogy a Német Birodalom gondosan tanulmányozni fogja a holland királynő és a belga király részéről a hadviselőknek falajánlott szolgálatokat, illetékes hágai körök szerint közvetett cáfolat a Németországnak tulajdonitott Hollandia ellen irányuló támadó szándékoknak. (MTI)


Hága, november 12.
A kormány sajtószolgálata közli: A hágai német követ kormánya utasitására közölte van Kleffens külügyminiszterrel, hogy a  leggondosabban meg fogják vizsgálni annak a táviratnak a tartalmát, amelyet a holland királynő és a belga király kedden a birodalmi kancellárhoz intézett.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
VI. György Albert Lebrun III. Lipót belga király Vilma holland királynő
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98