Dtum
Login with Facebookk
1940 | Február

A középosztály álmodik

Tisza Kálmán emelte közhivatalokba a magyar középosztályt és Hegedüs Loránt nevéhez fűződik ennek a középosztálynak első megmentése. Ez a mentés a háború után vált időszerűvé és azóta is állandóan – rossz magyarsággal szólva – „folyamatban van”.

Teljesen logikus dolognak indult a középosztály mentés.
A középosztály bebizonyította a nemzetnek, hogy fontos, értékes és hogy letéteményese a nemzeti gondolatnak. A nemzet meghajolt a bizonyítékok előtt és kormányprogrammá avatta a középosztály megmentését. Hegedüs Loránt kincstárnoki rezsimjében azonban még 3-4 szobás lakáshoz s kb. a miniszteri tanácsosi méltósághoz fűződött a tulajdonképpeni középosztály fogalmi köre. Ennek a nívóját szerették volna kiemelni a mélységből.

A magyar középosztály már-már úgy érezte, hogy minden folytatódik ott, ahol a háborúban abbamaradt és biztak Hegedüs Lorántban, hogy a négyszobás méltóság újra régi fényében érvényesül. Biztak abban, hogy a középosztály újból elhelyezkedik a polgári jólét biztonságában és hogy legelsősorban a társadalmi hierarchia felsőbb rétege jut révbe a status quo ante viszonylagos gondtalanságában.

A romlást azonban nem sikerült megállítani.
Hegedüs Loránt elgondolásai fölött átszáguldottak az események. A pénz, az állás és a megélhetés új válságára ébredt álmaiból a középosztály. Az is, amelyik beletartozott a felsőbb, úri rétegbe; az is, amelyik úgy érezte, hogy az ő rétegére nem került volna sor még akkor sem, ha az álom valósággá vált volna.

Gömbös Gyula beiktatta a 95 pont közé a középosztály megmentését.
De ez a középosztály akkor már rég leromlott, feladta úri lakását, elköltözött adósságokkal túlterhelt nyaralóvillájából, maradék értékeit elvesztette a tőzsdén és áthasonult összetételében is. A középosztály, amely felé Gömbös figyelme fordult, már magába zárta a második vonalat: az alsóbb régiók középosztályát, amely számbéli fölényével és ebből folyó politikai értékével fölébe kerekedett a régi, zártabb, idősebb, előkelőbb és gyorsabban pusztuló felső rétegnek. Gömbös is meg akarta menteni a középosztályt, de ő már nem csupán középosztályról beszélt, hanem kisemberekről, nem a négyszobás úricsaládi élet folytatását ambicionálta, hanem azt, hogy a kisember is megéljen az udvari lakásban.

A Gömbös-féle középosztályhoz odaszámították a segédhivatali kezelőt éppen úgy, mint a 60 pengős kereskedősegédet és gépírókisasszonyt, akinek a méltóságos atyja 1931-ben talán még a Hegedüs-féle középosztálymentés első vonalában állt. A középosztály azonban a saját proletarizálódását a szociális áramlat hatása alatt nem kifogásolta és nem is tudta megakadályozni. Ellenkezőleg: hitt a felemelkedésben, a jobb megélhetésben, a biztosabb és több kenyérben, hitt abban, hogy anyagilag és ezáltal társadalmilag is feljuthat majd arra a színvonalra, amelyen Hegedüs Loránt még menteni akarta az egykori uri középosztályt. De Gömbössel együtt meghaltak ezek a remények is és a megmentésre ítélt középosztály álmodott tovább….

Imrédy Béla az ifjúsági rohamcsapatait vetette harcba a poziciók meghódítására.
Az Imrédy-rezsim a fiúknak akarta biztosítani azt, amire az apák nagyrészben hiába vártak. Nála a középosztály mentése csak megfogalmazásában és feltételezéseiben tért el az előző rezsimektől. Elődei nem kötötték évekhez, képesítéshez a középosztály-mentést. Imrédy a fiatalságot és a diplomát állította előtérbe. Nagyszerű lehetőségek csillantak meg gazdasági téren is a középosztály előtt. Ez a középosztály már sokkal mélyebben állt és élt, mint a Gömbös-féle  ún. középosztály, a Hegedüs-féle középosztállyal pedig már alig volt valami közössége: korban, világnézetben és politikai felfogásban talán semmi.

Az Imrédy-féle „harmadik rend”-nek csak egyik fele él a városokban, a másik fele már elválaszthatatlan a falutól. Az újabb középosztálymentés Imrédy alatt az igazságosabb jövedelemeloszlás márkájával startolt a politikai arénában. Az Imrédy-rezsim is elmulott. Mind e kormányférfiaknak közös vonzásuk volt az egyszerűség, a takarékosság hangoztatása; személyük aszkéta jellege bizalmat keltett a tömegekben….

Az új idők sokkal egyszerűbb tagozású
szociálpolitikai rendszert tekintenek megfelelőnek, semhogy annak keretében a régi értelmében vett középosztály-mentés külön fedezetre formálhatna igényt. Különösen áll ez az ú. n. totális népi államokban. A kamerális szervezetek nem erősítik az ú. n. középosztály fogalmát. Az állam feladatainak és jogkörének óriási kiterjeszkedése kikapcsolta a hivatalok társadalmát a régi középosztály érdekközösségéből. Az új idők reálisan igyekeztek megszövegezni minden egyes foglalkozási ág problémáit és ezért a középosztálynak nevezett összetartozóság létjogosultságát legfeljebb elvileg ismerik el.

Ezeknek az új időknek a politikai szótárában a középosztály megmentése már nem is szerepel.
Nem szerepel, mert nem ismerik el a középosztály egzisztenciális előbbrevalóságát más osztályokkal szemben. A magyar középosztály viszont ma sem érzelmileg, sem politikailag nem tartja aktuálisnak saját problémájának a felvetését. Nem mintha belenyugodnék abba, hogy örök fogalmi közösségét devalorizálják, hanem mert ma fontosabb aktualitásokkal kell törődnie a nemzetnek. Ez a középosztály, amelynek szellemi és anyagi igényei mindig fontos és sajátos szerepet töltöttek be a nemzet életében, most visszahúzódik a parciális szerepléstől. Nem vár semmire, nem taktikázik – dolgozik és álmodik tovább….

Álmodik a békebeli, teljes Magyarországról és arról a sorsról, amelyben a háború előtt jólétben, megbecsültségben, szabadságban osztályrésze volt. Erről álmodik és kemény kézzel ezért dolgozik.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Hadifoglyokról Hadifoglyokról
A hadifogságunkba került olasz katonák között több művész is van,...
A felkelő Napnak is lehet zöld sugara
A csillagok, főként, ha a horizon közelében vannak, hol a fénytörés a...
A magyar filmgyártás erényeiről, hibáiról és perspektivájáról A magyar filmgyártás erényeiről, hibáiról és...
Az újjászületett magyar filmgyártás vezetőegyénisége Bingerth János....
Sven Hedin Sven Hedin
Ez a hires svéd utazó – a kinek arczképét mai számunkban...
Magyar - horvát történelmi vita Magyar - horvát történelmi vita
Gróf Héderváry gyakorlati politikus, - a mult sokkal kevésbbé érdekli...
A tarajos sül A tarajos sül
Déli Olaszország kisebb városaiban és falvaiban még ma is a vásári...
Megszökött olasz miniszter
Néhány hét óta gyakran emlegették az ujságok Nasi volt olasz...
Holnap dönt Mussolini Holnap dönt Mussolini
Az olasz kormány fontos elhatározások előtt áll. Erre mutat az a...
Uj állami egyedáruságok Uj állami egyedáruságok
A pénzügyminiszter egészen váratlanul és előzetes bejelentés nélkül...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98