Dtum
Login with Facebookk
1943 | Március

Nyilatkozat a Szociálpolitikai Tanács munkájáról

Az Országos Mezőgazdasági Szociálpolitikai Tanács a földmívelésügyi minisztérium kebelében működik, mint a minisztérium véleményező és tanácsadó szerve a szociális vonatkozású kérdésekben. Mint a neve is mutatja, a hatásköre az agrárszociális ügyekre és ezen a területen az embervédelem problémájának a vizsgálatára terjed ki. A Tanács működéséről érdekes adatokat mondott el munkatársunk kérdésére Csergő Károly dr., ny. alispán, a tanács ügyvezető alelnöke.

– Az agrárérdekek nagy pártfogója, a kiváló államférfi, Darányi Kálmán volt
ennek a szervnek a megalapítója – mondotta. – Az ő szemei előtt az a nagy cél lebegett, hogy a szociális átalakulás ügye és az ide tartozó kérdések is leggondosabb vizsgálat alá kerüljenek. E cél érdekében külön testületekre kell bízni az előkészítés és véleményezés munkáját, ahol a gazdaságokból behívott gazdák, az eke szarva mellől behívott kisemberek együtt ülnek a tárgyaló asztal mellett a hivatali urakkal, a szociális feladatokkal foglalkozó szakemberekkel, és együtt tárgyalják meg a felmerülő kérdéseket, javaslatokat.

– Az Országos Tanács eddigi működése teljes mértékben beváltotta a hozzá fűzött várakozásokat.
A Tanács plenáris és bizottsági tárgyalásai iskolapéldái lehetnek a mérsékletnek, a tárgyilagosságnak, a tapintatnak, az előrelátásnak és – a mi a legfontosabb – a közérdek és nemzeti érdek leggondosabb figyelembevételének. A Tanács tagjai, s ezek között úgy a gazda, mint a munkavállaló tagok ebben a szellemben vesznek részt az ülésben, igyekeznek a legkényesebb kérdésekben is összeegyeztetni a gazda és a munkás érdekeket.

– Az Országos Tanács 1941-ben alakult újra.
Az alakuló ülésen megállapította a munkatervét és sorra vette a fontos gazdasági és szociális problémákat. A Tanács szervezeténél és hatáskörénél fogva csupán véleményező szervként működik a földmívelésügyi miniszter úr mellett és így természetesen elsősorban a Tanácshoz véleményezés végett áttett ügyekkel és kérdésekkel foglalkozik. A Tanácsnak kezdeményező hatásköre is van, és amennyiben a hozzá beérkezett jelenségekből, vagy az észlelt jelenségek alapján bizonyos irányban intézkedéseket lát szükségesnek, erre is megteszi javaslatait.

– A napirendre tűzött fontos kérdések közül
elsősorban kell említenem a gazdasági munkások és napszámosok munkabér ügyét és a mezőgazdasági munkapiac kérdéseit, amelyekkel a Tanács részletesen és alaposan foglalkozik. A kérdés a legutóbbi ülésünkön is a tanácskozásoknak egyik legfontosabb része volt.

– A Tanács állandóan napirenden tartja az agrár társadalombiztosítás fontos problémáját is.
Ezen a téren a földmívelésügyi minisztérium körében az irányítás mellett már eddig is nagyjelentőségű intézmények működnek a gazdasági munkásosztály javára. Ezek között legfontosabb az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet, amelynek hatalmas szervezete sok-sok előnyt és áldást jelent az agrár munkásságra. A meglévő intézményeken kívül tárgyalás alatt áll a sokgyermekes munkáscsaládok részére a családi pótlék, az ú. n. gyermeknevelési segély intézményének a rendszeresítése. Ebben a tárgykörben igen fontos az agrár munkások szempontjából a betegségbiztosítás ügye is, amelyre szintén égetően szükség volna és amelynek mielőbbi életrekeltését a Tanács szintén igyekszik állandóan szorgalmazni és előmozdítani.

– A munkásvándorlás és a városba tódulás jelensége, a tanyakérdés,
amely a képviselőházban előterjesztett törvényjavaslat folytán most különösen időszerű, az Országos Nép- és Családvédelmi Alapból folytatott szociális tevékenység, továbbá több más gazdasági és szociális kérdés kerül napirendre a Tanács tárgyalásai során. Ezeket a problémákat a Tanács főként gyakorlati szempontból, a termelés emelése és a szociális fejlődés előrehaladása érdekében a legteljesebb figyelemmel és jó akarattal igyekszik előbbre vinni. A Tanács ebben az irányban és a földmívelésügyi minisztérium, elsősorban báró Bánffy Dániel miniszter úr érdeklődése és támogatása mellett és a minisztérium szociálpolitikai ügyosztályával teljes összhangban működik, ami teljes biztosíték arra, hogy a Tanács munkája eredménnyel jár: a mai nehéz időkben ez a szerv is sikerrel szolgálja a termelés zavartalanságához fűződő gazdasági és nemzeti érdekeinket.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98