Dtum
Login with Facebookk
1900 | Augusztus

Ferencz József jellemvonásai

Hoszszú emberöltőn kell végigtekintenünk a tarka képek és váltakozó események sorozatán, míg eljuthatunk ahhoz a halálos ágyhoz. a mely még mint öntudatra sem ébredt gyermek látá agg uralkodónkat jelen lenni koronás nagyapja végóráinál, vagy míg azt a derültebb, mosolygóbb családi képet festi elénk, midőn a négy éves gyermek egy udvari bálon a karzatról kis kezeit összecsapva, integetett le a teremben fölismert szülőire.

 

Sokkal sűrűbbek és kimerítőbbek az Ő Felsége ifjúkorára vonatkozó följegyzések és ezek között mint kevésbé ismertek tarthatnak érdeklődésre számot azok az apró jellemvonások, melyeket a márczius előtti időkben Bécsben akkreditált szász követ, Vitzthum gróf vetett papírra. Mikor ezelőtt ötvenkét évvel I.

 

Ferencz Józsefet a végzet az ifjúi örömök első kedvteléseitől a sulyos uralkodói kötelességek mezejére szólította el, ebből az időből egy élénk megfigyelője úgy írta le, mint a ki arczban III. Ottó császárhoz hasonlított, kit "pulcher puer"- nek "szép gyerek"-nek neveztek, s kinek tudvalevőleg görög anyja volt. De klasszikus külső megjelenésén kivűl volt az ifjú császárban valami, a mi szellemi kiválóságát is legkecsegtetőbb szinben tüntette fel.


Mindjárt az első, öt órán át tartó minisztertanácson valóságos bámúlatra ragadtatta környezetét azzal a kitartó figyelemmel, mellyel a tanácskozásokat kísérte, s azzal a szabatossággal, mellyel a kérdéseket formulázta. Egy kész uralkodó pattant ki egyszerre váratlanúl Ferencz császár ifjabb fiának családjából.

 

Nem is igen tud hőstetteiről a nagyközönség; pedig ő, ki Santa Luciánál férfiasan megállta helyét a tűzben, a nélkül, hogy bátorságában legcsekélyebb nyoma lett volna a feltűnés hajhászásának. Tanúi ennek az 1849-diki komáromi és győri fegyvertények, mikor Győrnél lováról leugorva, az égő hídon át golyózáporban mutatta katonáinak az utat.

 

Ekkor történt, hogy a csatában jelen lévő Haynau azzal fenyegetőzött, hogy kénytelen lesz letenni a fővezéri botot, ha a császár még egyszer olyan vakmerőn veszélyezteti magát. Ferdinánd Miksa főherczeg pedig egész elragadtatással írta volt ez alkalommal a császár anyjának: "Der Franczl war famos!"


Egy alkalommal szárnysegédei: gróf Wrbna és O'Donnell alól épen mellette lőtték ki a lovat.
Mint testestől-lekestől katona, soha sem szűnt meg a hadsereg iránt valódi bajtársi ragaszkodással érezni, és soha sem ismert különbséget a tiszti kardbojt és az egyszerű közlegény-zubbony között. A milyen nagy volt kegyeletes tiszteletében, a midőn Veronában egy csapatszemlén a kíséretében levő Radeczky lova megbokrosodván, a császár leszállott saját lováról, hogy elcserélje az agg tábornagyéval.

 

Természetesen nem akadályozta a szolgálati szigor alkalmazásában ott, a hol rendetlenséget, vagy mulasztást látott fennforogni. Így példul sokan voltak tanúi annak a jelenetnek, midőn egy gyakorlaton öt főherczeg és tizenkét tábornok jelenlétében e szavakkal vágott, Bécs egykori réme Welden tábornok elé:"- Ha valamit parancsolok, az úgy legyen!" A villámló szemek haragos tekintete elől a csatákban edzett tábornok nyargalva rohant el, s öt percz múlva visszatérve, nyugodtan jelentette:"-Felség! Parancsa teljesítve van."


Csak oly éles, átható tekintet, milyen királyunké, biztosíthatta mindazokat, kikkel szolgálati viszonyban érintkezett, arról, hogy a legkisebb hiba sem kerüli el komoly, de jóindulatú megrovását s épen ez serkentette kötelességeiknek kettőzött buzgalommal való teljesítésére. A gyarlóságok e gyors felismerésében nemcsak a hadi szolgálat fejlesztette ki benne a mestert. Megjegyzései, bírálata nagyon találók más téren is.

 

Tanúskodhatnak erről oly művészek, mint Blaas festő és Laube szinigazgató. Ők voltak rendezői 1852-ben egy élőkép-csoportnak, melyet a Burgban Mihály és Miklós nagyherczegek első látogatása alkalmával ezek tiszteletére adtak elő. A képcsoport "Ave Maria" czímen egy szerzetest és egy ifjú leányt akart feltüntetni csónakban, de sehogy sem sikerült a próbán. Nem tudták kitalálni, hol lehet a baj. Végre a jelenlevő császár is odatekintett s azonnal fölismerte a hibát. "A csónak reflexe hibás- jegyezte meg- odább kell tolni a kulisszát."

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A király gyermekkorában  édesanyjával Zsófia főhercegnővel A király Mária Valéria gyermekeivel Ferenc József, Ferdinánd Miksa, Károly Lajos főhercegek és Mária Anna főhercegnő
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98