Dtum
Login with Facebookk
1902 | Május

A hat Edvárd

Az angolok mostani királya, VII. Edvárd tulajdonkép tizedik már e néven az angol trónon. A régi angol-szász királyok között ugyanis három Edvárd volt, mind a három nevezetes fejedelem: Edvárd "az öreg". Edvárd a vértanú és Szent Edvárd.

 

A normannok hódítása után azonban, bár az idegen nemzetből származó királyok gyakran vettek fel angol-szász hangzású neveket, a régi nemzeti királyoknak még az emlékét is igyekezték kitörölni a nép emlékezetéből. Ezért a Plantagenet-házból származó s 1272 és 1307 közt uralkodott Edvárd úgy szerepel a történelemben, mint e néven az első.


I. Edvárd erélyes, kemény uralkodó volt, a ki erős fegyelmet tartott odahaza a pártoskodó főurak között, nevezetes belügyi reformokat létesített, egyebek közt az esküdtszék intézményét. E mellett örökké háborúskodott, még pedig sikerrel, Skótországgal, Flandriával és Francziaországgal. Ő volt, a ki a walesi tartományt az angol koronához csatolta s e hódításához fűződik az a monda, melyet Arany János oly remekül énekelt meg a "Walesi bárdok" czímű balladájában. Skócziát is meghódította, de ez a hódítása nem maradt állandó.


I. Edvárd felesége a hű és erényes Eleonora volt. Házasságukból a következő uralkodón, II. Edvárdon kívül több leánygyermek is született, köztük Johanna, a ki a syriai Acreben látta meg a napvilágot, midőn anyjától elkisért atyja a Szentföldön harczolt. Ő benne is élt a Plantagenetek akaratossága, s Gilbert, gloucesteri gróffal kötött első házassága után elhunyt férje tisztjéhez, Relph Nosthemerhez ment nőül.

 

Hallatlan dolog volt ez akkor, hogy egy királyi házból származó herczegnő egyszerű nemeshez menjen nőül. A király tanácsadói mindent elkövettek, hogy a királyt e vakmerő nemes megbüntetésére bírják.

 

De ez a skót háborúk alatt oly vitézül viselte magát, hogy a király végre is megbocsátott neki s attól fogva zavartalanul élhetett hitvestársával. Az, hogy a Suffolkban eltemetett Johanna herczegnő tetemeit ötvenkét év mulva teljes épségben találták meg, alkalmat adott az utókornak arra, hogy a szentség mysteriumával övezze az "acre-i nő" emlékét, kinek temetkező helyét ma csűrnek használják.


Sokkal szerencsétlenebbül uralkodott I. Edvárd fia, II. Edvárd, a ki 1307-1327-ig viselt Anglia koronáját s a ki vajmi keveset örökölt apja tehetségeiből. A skótok kivívták függetlenségüket tőle s a gyenge király a hatalomért egymással versengő kegyenczek játék-bábja lett.

 

Így egy időben a hatalmas és gazdag, de dölyfös és erőszakos Spencereké, kiknek Izabel, "a franczia nőstényfarkas" által keményen osrtomolt várából csak pór-ruhába öltözve menekülhetett, azután bojtárnak szegődött a környéken, de hasznavehetetlensége miatt onnan is elküldték. Felesége gyilkoltatta meg, pártos főurakkal szövetkezve, de előbb a parlament is kimondotta az uralkodásra való képtelenségét.


Utódja és fia, III.Edvárd már inkább nagyapjára ütött. Első dolga volt bosszút állni apja gyilkosain, aztán legyőzte a skótokat. Szűknek találta a szigetországot: a franczia koronára is vágyott. E czélból hadjáratokat vezetett Francziaország ellen, a melynek Anglia középkori történetének legfényesebb időszakát ragyogtatták föl.

 

A franczia kroronát ugyan nem kapta meg, hanem uralma alá hajtotta a franczia föld jó részét. Az igaz, hogy hódításai nagyrészét később elvesztette, de Calais az övé maradt mindvégig. A parlament történetében arról nevezetes III. Edvárd uralma, hogy ő alatta vált el egymástól az alsó-és felsőház s vitte Johanna Skócziába a skót királyi jelvényeket is, melyeket ma is büszkén mutogatnak Edinburgban.

 

De nem vitte vissza a koronázási követ, melyet fivére szintén visszaigért, mert az angolok visszatartották a westminsteri apátságban. Ellenben visszakerült a skót feketekereszt, mely állítólag Krisztus eredeti keresztjének töredéke, ezen kívül több más értékes ereklye. E házasság sem volt boldog.

 

Az ifjú vőlegény csak hétéves volt, mikor Julianna hozzá ment, s mikor hosszú számkivettetés után Francziaországból visszatértek hazájukba, Johanna férje a Neville's erotosi ütközetben foglyúl esett s tizenegy évig kellett szabadulására várnia. Gyermekök nem született, így a Bruce háznak velök magva szakadt. Utána a Stuartok szerezték meg Skóczia koronáját.


IV. Edvárd (uralkodott 1461-1482) uralkodását a fehér rózsa és piros rózsa, vagyis a York-ház és a Lancester-ház közti harczok tették emlékezetessé. A York-házból származó Edvárd erőszakkal foglalta el trónját, ledöntve róla a Lancester VI. Henriket. Erőszakos, makacs, szenvedélyes uralkodó volt, a kit egy ízben elűztek a piros rózsa hívei, de újra diadalmasan visszatért s legyőzvén a francziákat is, a Lancestereket csaknem teljesen kiirtotta.

 

A pártos főurakkal és főpapokkal kegyetlen szigorral bánt, ellenükben a polgárságra támaszkodott, a mely ő alatta vetette meg alapját későbbi nagy hatalmának. Ismeretes az angol történelemből IV. Edvárd fiainak tragikus sorsa, a kik egy verzió szerint álmukban...fulladtak meg, a nélkül azonban, hogy a haláluk felett borongó rejtély végképp tisztázódott volna. Csontjaikat állítólag II. Károly idejében találták meg a Towerben, a hol be voltak falazva s a honnan később a westminsteri apátságba szállították át.


IV. Edvárd rendezett állapotokat és gazdag kincstárt hagyott fiára, V. Edvárdra, de ez, szegény, nem sok hasznát vehette mindennek: még trónralépése éveben (1483) megfojtotta saját nagybátyja, a Shakespeare drámájából ismert III. Rikhárd.


VI. Edvárd nem volt valami nevezetes uralkodó: nagyon fiatalon is halt meg, 16 éves korában, 1547-ben, hat esztendei uralkodás után. Hogy mégis kivívta a "jó" és "istenes" mellékenevet, annak magyarázata az, hogy ő állapította meg először a parlament hozzájárulásával a közönséges imakönyvet.


Ezután századokig nem került Edvard nevű angol király a trónra, egész a mostani ualkodóig. VII. Edvárdig, a ki a trónörökös korában használt Albert Edvárd nevet trónraléptekor a nemzeti hagyományok révén népszerűvé lett Edvárd névvel cserélte fel.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
I.Edvard II.Edvard III.Edvard IV.Edvard V.Edvard VI. Edvard
Cikk-ajánló
Hőségben, hidegben előre Hőségben, hidegben előre
A központi hatalmak hadseregei megmutatták a világnak, hogy a mai...
Forrongás a Balkánon Forrongás a Balkánon
Maczedóniára régen rávetette szemét Bulgária. Azon dolgozik, hogy a...
Ady Endre: Az én kálvinistaságom Ady Endre: Az én kálvinistaságom
Egyik ősöm Adi (Ódi) István (megolvasható sok helyütt, többek között...
Ferencváros – Elektromos 1:1 (1:0) Ferencváros – Elektromos 1:1 (1:0)
A Ferencvárosból csak két ember hiányzott: Sárosi dr., az ész és...
Az állammal meg akarják vásároltatni az egykori Rákóczi birtokot Az állammal meg akarják vásároltatni az egykori Rákóczi birtokot
Nagy fénnyel, méltó keretekben üli meg az ország Rákóczi Ferenc...
Kerékpáros világbajnokság Kerékpáros világbajnokság
Ellegaard Thorwald augusztus 23-án Koppenhágában harmadszor nyerte...
Az olasz miniszterelnök a semlegességről Az olasz miniszterelnök a semlegességről
Az olasz kamarában ma folytatták a miniszterelnök pénteki beszéde...
A mozgalmasdi vegyelemzése A mozgalmasdi vegyelemzése
Ha az ember igyekszik megtartani a kellő távlatot és bizonyos...
Port-Artur körűlzárása Port-Artur körűlzárása
A japánok annyi vakmerő kisérlet után végre május 3-án úgy látszik...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98