Dtum
Login with Facebookk
1903 | Február

Jégrobbantások a Dunán

Az elmúlt év végén korán állott be a tél és deczember havában olyan erős hideg volt, hogy hosszú időre kell visszatekintenünk, míg hozzá hasonlót találunk. Budapesten, mióta az időjárásról följegyzéseink vannak, 1897 deczember 21-ikén észlelték a legnagyobb hideget, mikor a hőmérő 20.6 Cş-ra szállott alá.


Az elmúlt deczember 15-ikén a hőmérő 18.9 Cş-ot mutatott és így az eddig észlelt legnagyobb hideget megközelítette. Az alacsony hőmérséklet hosszú ideig tartott s már november végén még olyan hatalmas folyó is, mint a Duna, mely nagy víztömegénél fogva csak lassan hűl, elkezdett zajlani; kisebb folyóinkon pedig legnagyobb részt álló jég volt. Deczember első felében aztán a Duna is beállott helyenkint. Legelőször Baja táján verődött össze jégzaj deczember 11-ikén s aztán fölfelé meg-megszakításokkal egészen Pozsonyig, sőt majdnem Bécsig, lefelé Gombosig erős jégpánczél képződött a folyón.


Érdekes a képe az ilyen befagyott nagy folyónak. Míg a kisebb folyókon rendesen a parttól a folyó közepe felé lassan képződik a jég, az egész felszín átfagy s a jégréteg sima és egyenletes, addig a nagy folyókon a jég megállása egészen másként történik: az úszó jégtáblák a hideg növekedésével egyre szaporodnak rajta, elborítják az egész felszínt s aztán egyes zátonyos, szigetes helyeken vagy hidaknál a jégzaj megáll, a táblák a legszeszélyesebb össze-visszaságban egymásra torlódnak, s a képező jégpánczél épen nem lesz sima, hanem egyenetlen, helyenkint kimagasló jéggombokkal.
A nagy folyókon minden ilyen jégállás torlódással kapcsolatos; de valódi jégtorlaszok rendesen később, a jég megindulása alkalmával képződnek.


A mi éghajlati viszonyaink között a meleg és az olvadás rendesen nyugat felől indúl meg a míg a Duna keleti szakaszain a jégréteg még szilárdan áll, a felső vidékek megenyhült tájairól elindult a jég és lentebb rátolódik a még álló jégpánczélra. Ekkor aztán felülről lejövő jégtáblák része az álló jégréteg alá kerűl, más része fölcsúszik a felszinre, a jég erősen összenyomúl, eltömni a folyó medrét s felduzzasztja a vizet úgy, hogy a Duna legmagasabb árvizei a felső és középső szakaszain mind ilyen jégtorlódások következményei voltak.


Ilyenforma eset állott be az elmúlt deczember hó második felében is, midőn a nagy hideg hirtelen melege fordúlt.


Ausztriából a jég deczember 20-án eltakarodott s a levonuló táblák előbb Pozsony alatt torlódtak össze, hirtelen árvizet okozva, mely azonban nem tartott sokáig.


Később mozgásba jött Pakstól fölfelé az egész jégtömeg, míg Paks alatt még szilárdan állott. A felülről jövő táblák épen ezért itt erősen egymásra halmozódtak, megszűkítették a medret és hirtelen áradás keletkezett.


Deczember 26-ikán már Fajsznál kiöntött a Duna medréből s a helyzet napról-napra veszedelmesebbé vált; a lakosok már aggodalmasan és szorongva készültek az esetleg rájuk váró újabb csapásra. Ekkor Darányi Ignácz földmívelésügyi miniszter elhatározta, hogy kisérletet tétet a jégtorlasznak robbantással való megbontására.


A miniszter a multak szomorú tapasztalatai folytán már két évvel ezelőtt kiváló szakférfiakból bizottságot alakított a jégrobbanások tanúlmányozására és szükség esetén való foganatosítására s e bizottság nem késett, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a torlasz eltávolítása czéljából.


Mindenek előtt a helyszinére szakembereket küldött ki, kik a torlaszt műszakilag fölvették, hogy ily módon a robbanás lehetőségét és esetleges végrehajtásának módozatait megállapítsák.


A jég az úgynevezett koppányi átvágásnál akadt meg, mely Baja városától 3.5 kilométernyire van; az átvágástól fölfelé három kilométer hosszúságban erős torlasz volt s fölötte még hosszú darabon állott a jég. A torlasz vastagsága helyenkint 10-12 méter is volt.


A jégkéreg vastagságának megmérése fáradságos munka volt. Egyik képünk előtünteti a méréshez kitűzött pózna-sort, melynek mentén a jég lékelése történt.


A jégtorlaszokról fényképfölvételek is készültek, melyek élénken mutatják, hogy a jégtáblák minő szeszélyes összevisszaságban torlódtak össze és egymásra.


Több millió köbméter jég halmozódott itt föl s a helyzetet sulyosbította az is, hogy a torlasz alatt egész a Drávatorkolatig megszakításokkal ugyan, de szintén állott a jég.


A beérkezett jelentések alapján Darányi miniszter intézkedett, hogy a visegrádi kincstári kőbánya vezetősége, élén Schaffer Antal kir. főmérnökkel és egy katonai utászkülönítmény, élén Pokorny Ferencz cs. és kir. utász-főhadnagygyal robbantások megkezdése czéljából a torlasz alatti jég eltávolítása iránt is és e robbantások vezetésével Hajós Sámuel műszaki tanácsost bízta meg.


Az a jég, mely Mohács alatt állott, deczember 30-ikán néhány erős dinamit-patron elsütése után megbomlott és levonúlt. Később lejebb újra megállt ugyan, de a további robbantások s a bekövetkezett kedvező enyhe időjárás csakhamar megbomlasztották az álló jégpánczélt úgy, hogy a koppányi átmetszés alatt egész szabad útja volt a Dunának.


Sokkal fáradságosabban és nehezebben ment a koppányi torlasz felrobbantása. Itt is decz. 30-ikán indították meg a munkát s először 21 kilogramm dinamittal, hét kapcsolt lövést tettek durranó zsinór használata mellett és sikerült 100 méter hosszú és 60 méter széles, 8-10 méter vastag jégtömeget kirobbantani. A robbanás után bekövetkező erős hullámzás nagy területen összerepesztette a jeget, melyet aztán öt kilogrammos dinamit-lövegek segítségével apróztak föl s így leúsztattak. A dinamit-töltéseket 2-4 méter mélységben, egymástól 8-10 méter távolságban helyezték el.


Másnap 28 lövést tettek összesen 60 kilogramm dinamittal, melyet villammal egyszerre sütöttek el. Óriási rázkódás követte a robbanást ; a föld a parton állók lába alatt több másodperczig ingott; a víz és jég 15-20 méter magasságban verődött föl. néhol pedig erős partomlás következett be. Az emberek szinte elvesztették a bizottság érzetét a földön, annyira szokatlan volt a szilárd talaj megingása.


A robbantásról felvett fénykép a dinamit hatását tünteti elő, de csak fogyatékosan, mert a talaj megingása következtében nehéz volt a fotografálás. A levegőben látható fekete vonás azt a farudat mutatja, melyhez a dinamit hozzá volt erősítve a melyet a robbanás széttört és fölrepített.
Ezen robbanás eredménye az volt, hogy 200 méter hosszúságban a 4-5 méter vastag jégpánczél megbomlott s kisebb töltések alkalmazása után megcsúszott. Egy-egy elcsúszott jégdarab 12-15 köbméter nagyságú is volt.


A robbantásokkal január 3-ikáig sikerűlt a koppányi átvágástól fölfelé, mintegy 1000 méter hosszú torlaszt teljesen eltávolítani úgy, hogy január 4-ikén már a fölötte levő csanádi átmetszés felé haladva folytatták a munkát.


A kedvező időjárás előmozdította a robbantások sikerét úgy, hogy január 7-ikén délelőtt 11 órakkor egy 10 kilogrammos dinamit-lövés után a jégpánczél megindult és nagy robajjal, de minden veszedelem nélkül levonúlt.


A robbantásokat a közeli Baja városból nagy közönség nézte; egy-egy hatalmas lövés után élénk éljenzés hangzott föl s kendőket lobogtattak a fáradhatatlan robbantók felé, kik életveszélyes feladatukat oly sikerrel oldották meg. A munkához erősen neki öltözött robbantókat egyik képünk mutatja.


A robbantások következtében a vidék megszabadúlt az árvíz veszedelemtől s az e téren eddig kísérletletképen végbevitt munkálatok reményt nyújtanak arra, hogy a jégtorlaszok veszedelme ellen a jövőben sikerrel tudunk majd védekezni.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A bajai jégtorlasz helyszinrajza Jégtorlasz Jégtorlasz Előkészület a jég vastagságának megmérésére Jégrobbantók A robbantás okozta víz- és jégforgatag
Cikk-ajánló
A máramaros-szigeti kiállitás A máramaros-szigeti kiállitás
Augusztus 25-ikén nyitotta meg Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter...
Magyar és oláh aratók Magyar és oláh aratók
Pongrácz Kálmán gróf nagykágyai uradalmába szilágymegyei oláh...
A szállodai alkalmazottak titkos jelzései A szállodai alkalmazottak titkos jelzései
Hogy éppen minálunk is előfordul-e az a titkos jelzés, melylyel a...
A koronázás ebédje A koronázás ebédje
Ha nem is a legfényesebb, de a legnagyobb lakoma a világon idáig...
Gróf Esterházy Móric a demokráciáról és a korrupcióról Gróf Esterházy Móric a demokráciáról és a korrupcióról
Gróf Esterházy Móric, Tapolca képviselője, a nagy háboru...
A karlsbadi sakkverseny A karlsbadi sakkverseny
A nemzetközi sakkverseny vasárnapi fordulójában kevésen múlt, hogy az...
Természetes gyógyintézet Budapesten Természetes gyógyintézet Budapesten
A *természetes gyógyulási mód* ( physiatria), mely lényegében nem...
A Kisfaludy-Társaság közülése A Kisfaludy-Társaság közülése
Kisfaludy Károly születésének napját követő első vasárnapon a...
Hadzsics szerb hadügyminiszter kijelenti, hogy az Olaszországból Romániának küldött 22 vagon lőszer nem fegyvercsempészés Hadzsics szerb hadügyminiszter kijelenti, hogy az Olaszországból...
Hadzsics tábornok, hadügyminiszter nyilatkozott a Szabadkánál...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98