Dtum
Login with Facebookk
1903 | Október

A második nemzetközi czéllövő-verseny

Magyarországon a sportok igen jó talajra találtak. Az athlétikai sportokban immár túlzás nélkül mondhatjuk, hogy csupán az angolok múlják felül a mi ifjainkat; a football-sport is óriási mérveket öltött rövid idő alatt és egyáltalában nincs a sportnak az az ága, mely nálunk hamarosan hivatott mívelőkre ne találna. A mi a testi rátermettséget, a megkívánható gyors felfogást, sőt a sokszor elszántságot igénylő tréninget illeti, a magyar nincs híján egyiknek sem.

 

A megtestesült all-round athléta, a mi körülbelül annyit tesz, hogy minden sportágban nagyon jó, ha egyesekben nem a legjobb is. Az olaszokat példáúl a vívásban nehezen fogjuk felűlmúlhatni. Százados tradicziók folytán mintegy vérévé vált már az olasznak a könnyű karddal való bánás, a mit nehány év alatt bármily igyekezettel bajos volna utolérni. Ugyanígy vagyunk az angolok tenisz játékával és a czéllövészetnek azzal a magas fokával, a mely számos nyugati nemzetnél kifejlődött, magától értetődőleg a katonai szempont szemelőtt tartásával. Osztrák szomszédaink kétségkívül előbbre vannak ezen a téren. A magyar, ha puskát vesz kezébe, vadászni megy, a stájer, a tiroli azonban a czéllövészetet saját magáért, a mint mondani szokás, "önczélképen" űzi.

 

A Lajthán túli országok tele vannak lövészegyletekkel, a melyek aztán az osztrák népfölkelésbe is bevonatnak. Olaszország és Svájcz még többet tettek ezen a téren. Olaszországban csaknem ezerre megy a katonai módra felállitott nemzeti lövöldék száma, a melyek katonatisztek vezetése alatt működnek. Svájczban pedig már tizennégy éves koruktól kezdve rendszeresen, katonai fegyverekkel képezik ki az ifjúságot.

Nálunk mindez ideig a tapogatódzás korszakát éltük e téren. Hogy mintegy új korszakról beszélhetünk e téren, az Szemere Miklós országgyűlési képviselő érdeme.

 

Tavaly és ez évben tartott képviselőházi beszédeiben hangsulyozta már az ifjúságnak ez irányban való előkészítését a katonai szolgálatra és színes képet tárt az ország elé a többi államok tevékenységéről ebben az irányban. Szavát nem sokára tett is követte.

 

Tavaszra elkészült Szent-Lőrinczen a nagyszabású lövőház, a melyet kész örömest bocsátott a tevékeny budapesti Egyetemi Athlétikai Klub tagjainak és minden érdeklődőnek rendelkezésére. Májusra pedig kiirta az első nemzetközi lövőversenyt, a melyen külföldiek nyerték el az első díjakat.

 

Ezt a körülményt azonban megmagyarázza a komoly tréningek, jobban mondva az alkalomnak az a hiánya, a melyről fentebb már emlitést tettünk. Ez első versenyben kiderült elmaradottságunk nem csüggesztette, sőt buzdította a kezdeményezőket s ez indította gróf Széchenyi Bélát is arra, hogy az őszi versenyre díjat adjon, hogy azáltal buzdítsa a magyar fiatalságot.

 

A most október 2-án tartott második nemzetközi czéllövőversenyen sem mi vittük el ugyan a pálmát, de legalább meglátszott a nyoma annak, hogy ha módja nyílik a magyar fiúnak arra, hogy tehetségét fejleszsze, hamarosan felveheti az idegennel a versenyt. Az első és második díjat Sonnenberger Károly és Ramoult István, a bécsi Schützenverein két tagja vitte el, a harmadik díj azonban már a magyar Sárpy Lászlónak jutott, a ki azonkívül a legtöbb czentrumot is lőtte. Mögötte maradtak az olasz Batilla, a berlini Bechtold, az olasz Angelo és Pasqualino, mindegyik egy-egy mesterlövő. Pasqualinot különben Ordódy Béla és Kotschy Erich is megelőzték.

A verseny eredménye minden tekintetben haladást mutat az előzővel szemben. Mig akkor példáúl a megtett húsz lövés közűl csupán csak a győztes talált húszszor, addig most az öt első részére jegyeztek húsz találást a versenyzők. És könnyen nyilvánvaló lesz a verseny gyakorlati haszna is, ha felemlítjük, hogy a versenyen csak katonai fegyverekkel lehetett részt venni. A versenyrendező Szemere Miklós azonban nemcsak a mérkőzés előfeltételeinek megteremtésében mutatta áldozatkészségét. A dijak is méltók voltak az egész versenyhez. Az elsőnek 3000 korona, a másodiknak 1500 korona jutott.


Ezenkivül gróf Széchenyi Béla koronaőrnek 1000 koronás dija került eldöntésre a nemzetközi mérkőzést követő országos versenyben, a melyet Lestyánszky Dezső, a budapesti egyetemi athletikai klub kitünő lövője nyert meg.
S. L.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A puszta-szentlőrinczi lövőház lövőtere Pillanatképek a puszta-szentlőrinczi lövőversenyről Pillanatképek a puszta-szentlőrinczi lövőversenyről
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Hadi kupamérkőzés: FTC – 33 FC 2:0 (1:0) Hadi kupamérkőzés: FTC – 33 FC 2:0 (1:0)
A "33" nyerési esélyeit eleve meghiúsította az a körülmény, hogy...
A VAS EMBER A VAS EMBER
Az osztrák-magyar államvasutak bányáinak igazgatóságánál egy...
Egy magyar mérnök a mandsuországi vasútnál Egy magyar mérnök a mandsuországi vasútnál
Magyar műegyetemünk kiválóságát hirdetik távol világrészekben dolgozó...
226 kilométer utat épitenek Kecskemét határában 226 kilométer utat épitenek Kecskemét határában
Annakidején, amikor a kecskeméti tanyavilág uthálózatának...
Jékely Zoltán -A halál ünnepén Jékely Zoltán -A halál ünnepén
Nagy ravatal a farkasréti hegyhát; kopog esernyőnk ázott sátora, ...
A gyüjtögető Truszkó Antal halála
Truszkó Antal hatósági engedélylyel gyüjtögetett országszerte a...
Mától az utcákat jobban világitják, az épületek és jármüvek továbbra is elsötétitendők Mától az utcákat jobban világitják, az épületek és jármüvek továbbra...
A m. kir. Országos Légvédelmi Parancsnokság közli: A honvédelmi...
Széll Kálmán az abszolutizmusról Széll Kálmán az abszolutizmusról
A Dunántúli Közművelődési Egyesület február 28-iki közgyűlését...
Rövidek Rövidek
Február 27-én Moszkvában a Komintern rendkívüli vezetőségi ülést...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98