Dtum
Login with Facebookk
1903 | Október

A második nemzetközi czéllövő-verseny

Magyarországon a sportok igen jó talajra találtak. Az athlétikai sportokban immár túlzás nélkül mondhatjuk, hogy csupán az angolok múlják felül a mi ifjainkat; a football-sport is óriási mérveket öltött rövid idő alatt és egyáltalában nincs a sportnak az az ága, mely nálunk hamarosan hivatott mívelőkre ne találna. A mi a testi rátermettséget, a megkívánható gyors felfogást, sőt a sokszor elszántságot igénylő tréninget illeti, a magyar nincs híján egyiknek sem.

 

A megtestesült all-round athléta, a mi körülbelül annyit tesz, hogy minden sportágban nagyon jó, ha egyesekben nem a legjobb is. Az olaszokat példáúl a vívásban nehezen fogjuk felűlmúlhatni. Százados tradicziók folytán mintegy vérévé vált már az olasznak a könnyű karddal való bánás, a mit nehány év alatt bármily igyekezettel bajos volna utolérni. Ugyanígy vagyunk az angolok tenisz játékával és a czéllövészetnek azzal a magas fokával, a mely számos nyugati nemzetnél kifejlődött, magától értetődőleg a katonai szempont szemelőtt tartásával. Osztrák szomszédaink kétségkívül előbbre vannak ezen a téren. A magyar, ha puskát vesz kezébe, vadászni megy, a stájer, a tiroli azonban a czéllövészetet saját magáért, a mint mondani szokás, "önczélképen" űzi.

 

A Lajthán túli országok tele vannak lövészegyletekkel, a melyek aztán az osztrák népfölkelésbe is bevonatnak. Olaszország és Svájcz még többet tettek ezen a téren. Olaszországban csaknem ezerre megy a katonai módra felállitott nemzeti lövöldék száma, a melyek katonatisztek vezetése alatt működnek. Svájczban pedig már tizennégy éves koruktól kezdve rendszeresen, katonai fegyverekkel képezik ki az ifjúságot.

Nálunk mindez ideig a tapogatódzás korszakát éltük e téren. Hogy mintegy új korszakról beszélhetünk e téren, az Szemere Miklós országgyűlési képviselő érdeme.

 

Tavaly és ez évben tartott képviselőházi beszédeiben hangsulyozta már az ifjúságnak ez irányban való előkészítését a katonai szolgálatra és színes képet tárt az ország elé a többi államok tevékenységéről ebben az irányban. Szavát nem sokára tett is követte.

 

Tavaszra elkészült Szent-Lőrinczen a nagyszabású lövőház, a melyet kész örömest bocsátott a tevékeny budapesti Egyetemi Athlétikai Klub tagjainak és minden érdeklődőnek rendelkezésére. Májusra pedig kiirta az első nemzetközi lövőversenyt, a melyen külföldiek nyerték el az első díjakat.

 

Ezt a körülményt azonban megmagyarázza a komoly tréningek, jobban mondva az alkalomnak az a hiánya, a melyről fentebb már emlitést tettünk. Ez első versenyben kiderült elmaradottságunk nem csüggesztette, sőt buzdította a kezdeményezőket s ez indította gróf Széchenyi Bélát is arra, hogy az őszi versenyre díjat adjon, hogy azáltal buzdítsa a magyar fiatalságot.

 

A most október 2-án tartott második nemzetközi czéllövőversenyen sem mi vittük el ugyan a pálmát, de legalább meglátszott a nyoma annak, hogy ha módja nyílik a magyar fiúnak arra, hogy tehetségét fejleszsze, hamarosan felveheti az idegennel a versenyt. Az első és második díjat Sonnenberger Károly és Ramoult István, a bécsi Schützenverein két tagja vitte el, a harmadik díj azonban már a magyar Sárpy Lászlónak jutott, a ki azonkívül a legtöbb czentrumot is lőtte. Mögötte maradtak az olasz Batilla, a berlini Bechtold, az olasz Angelo és Pasqualino, mindegyik egy-egy mesterlövő. Pasqualinot különben Ordódy Béla és Kotschy Erich is megelőzték.

A verseny eredménye minden tekintetben haladást mutat az előzővel szemben. Mig akkor példáúl a megtett húsz lövés közűl csupán csak a győztes talált húszszor, addig most az öt első részére jegyeztek húsz találást a versenyzők. És könnyen nyilvánvaló lesz a verseny gyakorlati haszna is, ha felemlítjük, hogy a versenyen csak katonai fegyverekkel lehetett részt venni. A versenyrendező Szemere Miklós azonban nemcsak a mérkőzés előfeltételeinek megteremtésében mutatta áldozatkészségét. A dijak is méltók voltak az egész versenyhez. Az elsőnek 3000 korona, a másodiknak 1500 korona jutott.


Ezenkivül gróf Széchenyi Béla koronaőrnek 1000 koronás dija került eldöntésre a nemzetközi mérkőzést követő országos versenyben, a melyet Lestyánszky Dezső, a budapesti egyetemi athletikai klub kitünő lövője nyert meg.
S. L.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A puszta-szentlőrinczi lövőház lövőtere Pillanatképek a puszta-szentlőrinczi lövőversenyről Pillanatképek a puszta-szentlőrinczi lövőversenyről
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Háborus járványok Háborus járványok
Egyre-másra érkeznek hirek róla, hogy az oroszok és a szerbek között...
Himlőoltás járvány Budapesten Himlőoltás járvány Budapesten
A történelem fel fogja jegyezni, hogy 1907. év szeptember havában nem...
Fenyegető levél a czár asztalán Fenyegető levél a czár asztalán
Lengyel lapokból olvashatni, hogy a czár a napokban fenyegető levelet...
Ajánlatok a kassai városi közuti villamos vasut épitésére Ajánlatok a kassai városi közuti villamos vasut épitésére
A kassai városi közuti villamos vasut épitésére hirdetett árlejtésen,...
Ady és Tisza Ady és Tisza
Hegedüs Loránt, alighanem akaratlanul, a saját dilemmáját akarta...
A fehér kőszén A fehér kőszén
A modern technikát a természet műhelye táplálja hajtó-erővel. A...
A *Potemkin* hajó legényeinek sorsa A *Potemkin* hajó legényeinek sorsa
A hadbíróság Szebasztopolban a napokban fejezte be a *Potemkin*...
Szabó Miklós Berlinben megjavította Nurmi 3000 méteres fedettpálya-világrekordját Szabó Miklós Berlinben megjavította Nurmi 3000 méteres...
Ünnepe van a magyar atlétikának. Szabó Miklós, a MAC világrekorder...
A Péntek - család működése az anyakönyvi hivatalban A Péntek - család működése az anyakönyvi hivatalban
Méltón illeszkednek a keretebe Péntek József főjegyző uramról szóló...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98