Dtum
Login with Facebookk
1906 | Október

Vasiparunk fejlődési iránya és jövedelmezősége

– A vaskartel és a Rimamurányi – 

A vasipar egyike azoknak a kevés iparágaknak, amelyek hazánkban a trösztszerű fejlődés utján haladnak. Ennek folytán még akkor is érdekkel birna a fejlődés eddigi irányzatának a vizsgálata, ha a vasipar nem volna egyik legszámottevőbb iparágunk. 

A tröszt eme fejlett strukturája ugy vált lehetségessé hogy a Rimamurány-salgótarjáni vasmű rt. egymásután megszerezte a Hernádvölgyi magyar vasipar rt. az Unió vas-és bádoggyár rt. és a Kaláni bánya-és kohó rt. részvényeit.

E vállalatok beolvasztásával a vaskartel megszilárdulásának mi sem állt többé utjában.
A vasgyártmányok árait fokozatosan emelhették; ám ennek az előnyét, a Rimamurányi csak igen korlátolt mértékben élvezhette, mert az átvett vállalatok mind passzív üzleti eredménynyel dolgoztak és mivel ennek az oka alig korrigálható természeti viszonyokban vagy hibás teknikai berendezésekben rejlik, nagyon is indokolt ama kiváló szakférfiak véleménye, akik szerint a Rimamurányi rentabilitása a fuziók nélkül sokkal szilárdabb alapon nyugodott volna. 

A legnagyobb hibát a vállalat minden esetre akkor követte el, mikor a folytonos veszteséggel dolgozó Kalán vasmű részvényeit megszerezte. Ez a folyó év április havában történt, amikor a válságot megoldották. A Rimamurányi, amely a részvények megvételére nézve már régebben folytatott tárgyalásokat a bécsi Depositeubankkal, a várt nagy gazdasági fellendülés reményében jó drágán vásárolta meg a kaláni-részvényeket, amivel saját vállalata fejlődését egy-két évre megint visszavetette. 

A Rimamurányi arra számított főkép, hogy az állam beruházás – nevezetesen a nagyarányu vasutépítések – még ez évben megindulnak. Ez azonban nem következett be, mert a pénzpiacz egyre rosszabbodó helyzete lehetetlenné teszi, hogy az állam a tervezett járadék-kibocsájtást az idén foganatositsa. 

A pénzdrágaság a Rimamurányira nézve azzal a hátrányos következménnyel is jár, hogy a halaszthatatlan inveszticziók – kaláni és ózdi vaskohók, stb. – czéljaira szükséges tőkéket, az összeg nagyságára való tekintettel, a pénzpiaczon csak tulságosan drágán kapná meg és ennek folytán a szóban forgó 9 millió koronát a rendes üzemi bevételekből kivánják fedezni. 

A Rimamurányi bizonytalan és ingatag üzleti politikája – igazán nem tudnók megmondani – a közvetlen vezetőségen kívül kinek válhatik hasznára. A fogyasztásnak semmi esetre sem, mert a legalább ez idő szerint teljesen hiányzó verseny a közönséget a vaskartelnek szolgáltatja ki. 

Mindamellett, a vállalat részvényesei is mostoha elbánásban részesülnek, mert a jövedelmet a véget nem érő fuziók és beruházások emésztik fel, ugy, hogy több éven keresztül nem lehet az osztalék ujabb emelkedésére számítani.

Nem hagyható különben figyelmen kívül, hogy a Rimamurányi üzemének intenziv fejlesztését csaknem lehetetlenné teszi a vállalat telepein (Gömör, Borsod, Nógrád) mutatkozó rendkívüli munkáshiány és ennek a bajnak a megszüntetése, a jelzett vidékeken különösen nagymértékű kivándorlás folytán, nem is remélhető. Nagy bajt okoznak az egyre megismétlődő sztrájkok is, amelyekről a közönség a vállalat titkolódzása folytán legfeljebb a nehézkes szállítás és áruhiány révén nyer tudomást. 

Az intenzív üzemfejlesztés eme teknikai nehézségei birták rá talán egyrészt a vezetőséget a vállalat extenziv fejlesztésére, de mint láttuk, eddig ez sem járt valami különös sikerrel. 

A Rimamurányi üzemmenetének a vizsgálata mindenesetre azt a meggyőződést érlelheti meg azokban, akik a dolgokat nyitott szemmel vizsgálják, hogy a trösztölés az ipari téren nálunk épp oly káros visszahatásokat szül az általános érdek szempontjából, mint Amerikában, a trösztök őshazájában és végeredményben vasiparunk a trösztölés terén eljutott már ahhoz a határhoz, amelyet a közérdek és saját érdeke veszélyeztetése nélkül nem léphet többé tul.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Monopóliumok
Szabóné Fricska Anna

Monopóliumról többféle értelemben beszélhetünk.
Használjuk azokra az óriás vállalatokra, amelyek különböző együttműködési formákban a piacot uraló gazdasági helyzet megteremtésére, a piaci verseny korlátozására jönnek létre. Ebben az értelemben a piacon elérendő cél  és az – ehhez igazodó – szervezeti forma szerint négy (ismertebb) típusát különböztetjük meg.


A kartellben az együttműködés a piac felosztására, az árak közösen történő megállapítására vagy a termelés esetleges korlátozására vonatkozik; a vállalatok egyébként megőrzik teljes önállóságukat.


A szindikátus annyival jelent szorosabb együttműködést, hogy a tagok közös irányítást hoznak létre az együttműködést érintő területen, ám jogi önállóságukat megtartják. Az ideiglenes szövetség vonatkozhat a beszerzési és az eladási árak megállapítására, a termelés szabályozására.


A tröszt már a szövetkező vállalatok teljes összeolvadására épül (azaz jogi önállóságukat elveszítik). A tagok korábban a gazdasági élet azonos vagy egymással összefüggő területén működtek.


A konszern egyazon gazdasági ágazat vállalatait fogja össze; a vállalatok formálisan önállók maradnak azonos tőkés csoport irányítása alatt.

 

Ötödik típusa a konglomerátum, amely azonos tőkés csoport tulajdonában van, és az ipar különféle ágaiban termelő létesítmények összességét jelenti.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt.
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98