Dtum
Login with Facebookk
1907 | Április

Románok kiáltványa a nemzetiségi izgatás ellen

Szegeden hazafias román nemzetiségi bizottság alakult, a melynek a Szegeden lakó román származásu birák, magán- és köztisztviselők a tagjai. Ez a bizottság most kiáltványt szövegezett meg, a mely megvilágosítja azt az aknamunkát, a melyt a nemzetiségi képviselők a magyar nyelv ellen folytatnak.


A kiáltvány a hazánkban élő román intelligenczia nevében tiltakozik a nemzetiségi képviselők izgatása és magatartása ellen és fölszólítja a hazafiasan gondolkozó nemzetiségeket, hogy tartsanak mindenütt népgyűléseket, hogy tartsanak mindenütt népgyűléseket és tiltakozzanak ott a nemzetiségi képviselők hazafiatlan törekvései ellen. A hazafias román nemzetiségi bizottság manifesztuma behatóan foglalkozik a képviselőházban most tárgyalt népiskolai javaslattal, a mely szerinte lehetővé teszi az összes nemzetiségeknek s így a román népnek is régen óhajtott kulturális haladását, a nélkül, hogy a fajhoz való ragaszkodás és az anyanyelv művelése a legkevésbbé is veszélyeztetve volna. A javaslat segít a román felekezeti tanítók nyomoruságos anyagi helyzetén és kulturális hivatásuknak élve kivezethetik a nemzetiségi ifjuságot abból sötétségből, a melyben az apák és ősök éltek. Hivatkozik a kiáltvány az államnyelv ismertetésének szükségességére s ezután szemérmetlennek, erkölcstelennek és merésznek mondja a nemzetiségi képviselők abbeli eljárását, hogy csupán, a magyar nyelvet tartják veszedelmesnek a román fajra, minden más tanitási nyelvbe pedig belenyugodnának.

 

A román nemzetiségi képviselők is jól beszélik a magyar nyelvet, a nélkül, hogy megártott volna, vagy faji jellegűeket veszedelembe ejtette volna. Ha a franczia vagy német nyelv megtanulása nem volt káros befolyással a nemzetiségi gyermekekre, miért csigázná el épen a magyar nyelv tanulása az agyvelőt. És mivel okolják meg a görög-keleti papoknak és tanítóknak azt az eljárást, hogy a német nyelvet megtanulják, de a magyart nem? Ha a nemzetiségi képviselők meg nem tanultak volna magyarul, nem juthattak volna parlamentbe sem, a hol a helyett, hogy fajuknak jobb anyagi helyzetet eszelnének ki, hazafiatlan, a jó testvéri egyetértést megzavaró, honfitársaink gyűlölését czélzó, néptanitóink boldogulását megakadályozó aknamunkát végeznek.


Minden elismerésre és dicséretre érdemes a szegedi román intelligenczia hazafias mozgalma. Valóban kivánatos volna, ha e nemzeti szempontból is kifogástalan kiáltvány minél több megértő lélekhez szólana és egyesítené összes hazai nemzetiségi intelligencziánkat, a melyről hiszszük, hogy jó részében visszhangra fog találni a manifesztum nemes szelleme.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98