Dtum
Login with Facebookk
1907 | Június

Az osztrák trónbeszéd

Junius 19-én nyitotta meg az osztrák császár Bécsben az új osztrák paralmentet.
A Hofburgban a Reichsrath két házának tagjai igen nagy számban jelentek meg. Pont 12 órakor a főherczegek, miniszterek, Montenuovo főudvarmester és az udvari főméltóságok után jelent meg az uralkodó a szertartás-teremben. Az uralkodót a testőrségi kapitányok és főszárnysegéd követték. A császár felment az emelvényre, helyet foglalt a trónon és fedett fővel felolvasat a trónbeszédet, a melynek bevezető része így hangzik:


- Egy új jelentőségteljes ülészsak kezdetén összegyűjtottem őket trónusom köré és szívesen üdvözlöm önöket. A választójog reformja, a mely a választójog gyakorlásában fönnállott minden előjog eltávolításával az összes állampolgárokat nagykorúsította és valamennyi részére a közügyek intézésében ugyanezt a befolyást biztosítja, azon a bizalmon alapszik, a melylyel én népeim államhűsége iránt viseltetem.

 

Az ujonnan megválasztott képviselőháznak különös feladata lesz az, hogy e bizalom jogosságát bebizonyítsa és meggyőzzön arról, hogy politikai jogalapok terjedelmes kibővítése karöltve jár az állam politikai erőinek tömörülésével és megnövekedésével. Mert a rendezésben és intézkedésben való közreműködés joga egyben a felelősségben való osztozkodás kötelességeit is megállapítja. Ép ezért elvárom, hogy az általános választójog alapján létrejött népképviselet, a melyet az állam iránt tartozó kötelességek tudata tölt el, kész lesz kormányommal egyetemben az állam létföltételeinek kielégítéséről gondoskodni és a haza javára gyümölcsöző munkát végezni.


A trónbeszéd azután rámutat elsősorban a költésgvetés megszavazásának és a házszabályok megfelelő átalakításának a szükségére. Majd felsorolja ama feladatokat, a melyek törvényes elintézésre várnak.

A császár utalt arra is, hogy a világbéke érdekében a legjobb viszonyban él a monarchia az összes külállamokkal. De, sajnos, ez a kedvező passzus így folytatódik:
- A monarchia befolyását ebben az irányban annál sikeresebben fogja érvényesíteni, minél biztosabb a viszony a monarchia két állama között s minél erősebbek saját hatalmi eszközeink. Kormányaim ez idő szerint e viszonyok alakulását illetőleg tárgyalásokat folytatnak. Habár a kereskedelmi szerződések periódusának végéig bizonyos meg nem változtatható szempontok merültek föl, mindazonáltal úgy politikailag, mint gazdaságilag nagyfontosságú volna, hogy a két állam közötti viszonyok lehetőleg a régi átvett formák szerint rendeztessenek és helyeztessenek szilárd alapokra.

 

Minden körülmény közt az lesz a vezető gondolat, hogy az évszázados közös sors által megszentelt és a pragmatika szankczió által összefűzött és bevált két állam közötti politikai köteléket sértetlenül tartjuk fenn a későbbi nemzedékek számára. Épen azért gazdasági szempontból is a két államnak biztosított autonóm jogok sérelme nélkül el kell kerülnünk minden oly meglazulást e viszonyban, a mely esetleg a jövőben a pragmatika közössége szempontjából aggályosnak tünhetik föl.

 

A folyó tárgyalások eredményének megfelelően a javaslatok önök elé fognak terjesztetni. Ha azonban a monarchia a jövőben is be akarja tölteni azt a szerepet, a melyet mint a világbéke támasza birt, a védelmi eszközök kifejlesztésének nem szabad tovább nyugodni. A fegyveres erő legfontosabb védelme a közös termelésnek és a béke legjobb eszköze és őre. A védelmi erő tökéletesítése már csak azért is közös érdeke az összes nemzeteknek és néptörzseknek. Összefüggésben a védelmi erő elkerülhetetlen ül szükséges növelésével, a kormány gondot fog fordítani arra, hogy az általános védkötelezettség hadserege összhangzásban álljon a lakosság szükségletével.

 

Ebből a szempontból tervbe vétetett a honvédelmi kötelezettség teljesítése közben egy újabb könnyítés: a védkötelezettek ínséges családjainak állami támogatása, úgyszintén a mezőgazdasági és ipari munkások érdekeinek szemmeltartása a katonai szükségletek bizosításánál. Másrészről bizton elvárom, hogy a Reichsrath nagy felelősségének tudatában közre fog működni abban, hogy haderőnket a népjólét keretén belül az elkerülhetetlen szükségleteknek megfelelő módon fogja emelni. A császár azzal fejezte be szavait, hogy életét továbbra is népei és hazája boldogulásának akarja szentelni. Ezzel a trónbeszéddel, a mely az osztrák politikusokra, párkülönbség nélkül, mély hatást tett, megnyílt az osztrák népparlament munkásságának korszaka.


A Reichsrath tagjai a trónbeszédet élénk helyesléssel fogadták. Főleg a közigazgatási szolgálat egyszerűsítése és gyorsítása, az aggkor- és rokkantbiztosítási javaslatok, a munkásvédelmi javaslatok, úgyszintén az ipar és mezőgazdaság fejlesztésére irányuló javaslatok és mezőgazdaság fejlesztésére irányuló javaslatok és munkálatok bejelentése keltett nagy tetszést. A Reichsrath tagjai nagy lelkesedéssel fogadták a trónbeszédnek a vasutak államosítására, a népiskolák valláserkölcsi jellegének megőrzésére, valamint a pragmatikai közösség fentartására vonatkozó részeit. A trónbeszéd láthatólag igen jó benyomást tett. Ő Felségét megjelenésekor, valamint távozásakor lelkesen éltették.


A trónbeszédnek ama részei, a melyek a közös intézmények változatlan föntartását és a véderő fejlesztésének szükségességét hangsulyozták, a magyar politikusok körében nagy megütközést és nyugtalanságot keltettek. Ennek visszhangja is támadt a függetlenségi párt junius 20-án tartott értekezletén.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Schacht hadat üzen az egész világ gazdaságának Schacht hadat üzen az egész világ gazdaságának
Hjalmar Schacht, a német gazdasági diktátor, pénteki beszéde, amelyet...
A nemzeti munkapárt megalakulása A nemzeti munkapárt megalakulása
A Nemzeti Munkapárt február 19-én tartotta alakuló gyűlését, melyre...
A jóvátétel nem veszélyeztetheti a költségvetés egyensulyát A jóvátétel nem veszélyeztetheti a költségvetés egyensulyát
Kállay Tibor pénzügyminiszter a jóvátételről ezeket mondotta: ...
Gömbös Sopronban fontos kijelentéseket tett Gömbös Sopronban fontos kijelentéseket tett
A nagygyűlést Simon főispán nyitotta meg, üdvözölte a...
Briand ma Genfben páneurópai ebédet ad Briand ma Genfben páneurópai ebédet ad
Briand hétfőn ebédre hivta magához az európai államok első...
Északsarki automobil Északsarki automobil
Shackleton hadnagy – mint tudjuk – már alkalmazta az...
A Hősök emlékversenyének első része a tőrvívás A Hősök emlékversenyének első része a tőrvívás
A tőrverseny győztese: Tóth Péter dr. (MAC) Kedden délután kezdődött...
Főiskolai birkozóversenyt rendez a MAFC Főiskolai birkozóversenyt rendez a MAFC
Az első főiskolai bajnoki birkozóversenyt a MAFC rendezi április 26....
Amire nem gondolnak … Amire nem gondolnak …
Restellem, hogy ilyen csekélységgel előállok! De tetszik tudni,...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98