Dtum
Login with Facebookk
1907 | November

A szekularizáczió és az evangelikusok

A szekularizáczió dolga szóba került az evengelikusok egyetemes közgyűlésén is. Prónay Dezső báró elnöki megnyitójában állást foglalt az ellen, hoyg „másnak a vagyonát kivánják”. Erre másnap Zsilinszky Mihály volt államtitkár kérdést tett Prónayhoz, hogy miképen érelmezi azt, a mit mondott. Úgy hiszi-e az elnök, hogy ez a kérdéses vagyon a római kath. papoké-e avagy sem? A maga részéről azt hiszi, hogy az 1848: XX. t.-cz. végrehajtásakor a protestánsok nem a kath. egyház tulajdonát kivánják, hanem csakis az állam iránt van követelésük. Nem akarja ugyanis, hogy az a vád érje az ev. egyházat, mintha az a másnak vagyonát akarja.

 

Az evangelikusok távol állanak ilyen törekvésektől, de ha a római kath. papi vagyon állami vagyon, úgy a protestáns egyházaknak, mint állam terheit is egyenlően viselő állampolgárok, joguk van-e a vagyonhoz. Nem ismeri el azt a hangoztatott elvet, hogy az a vagyon katholikus czélokra szolgál; ez a keresztényeké s így a jogegyenlőség és viszonosság alapján mi is részt kívánunk. Ezt a kérdést nézete szerint most kell elintézni, nehogy koldusként kelljen az evangelikusoknak hátul kullogni, míg a katholikusok automobilon száguldanak.


A közgyűlés tagjai zajos tetszéssel fogadták Zsilinszky szavait s nagy csendben várták az elnöklő Prónay báró beszédét.
Prónay hosszabb beszédében először is hivatkozott a közéletben eltöltött hosszu időre, a mely idő alatt soha sem kereste a kétértelműséget. A midőn tegnapi beszédében kifejtette a római kath. papi javak szekularizácziója, magyarul elkobzása ellen nézetét, azt hitte, hogy elég tisztán és világosan nyilatkozott. Csodálkozik, hogy Zsilinszky a történetiró és annak a bizottságnak volt tagja, a mely a papi javak jogi természetét vizsgálta, intéz hozzá ily kérdést.

Hosszasan fejtegeti a tulajdon fogalmát s arra a konkluzióra jut, hogy ma csak telekkönyvi bejegyzés alapján birtokolhat vagyont. Tehát azé az ingatlan, a kinek nevén a magánjog szerint telekkönyvileg be van jegyezve. Más kérdés a tanulmányi és vallásalap vagyona, a melyek a papi vagyon egy részét képezik. Ezek az alapítványok az alapítók intencziói szerint kezelendők és használandók föl s csupán ha az alapítványok nem használhatók föl czéljaikra, akkor lehet szó azoknak más czélokra való fölhasználásáról. Az egyházi javak elkobzása szerinte csak vallási üldözés, forradalom vagy nemzetközi átalakulás esetén történhetik meg és épen ezért nem kívánja ennek a kérdésnek felszínen tartását.

 

Végzetes szerencsétlenségnek tartja egyháza számára ennek a politikai radikalizmusnak a széttagolt nemzet körében való propagálását. S a mint kárhoztatja a felekezeti alapon nyugvó néppárt alakulását, épen úgy összeférhetetlennek tartja a felekezeti alapon nyugvó néppárt alakulását, épen úgy összeférhetetlennek tartja a felekezeti szekularizácziós párt alakulását. Hisz elég baja van a nemzetnek a nemzetiségekkel és a tulajdont támadó szocziálizmussal. Ha az egyházi javak kérdését feszegetjük, úgy a szocziálizmusnak teszünk szolgálatot. Hosszú beszédét azzal végzi: Meg vagyon írva: Ne kívánd másét!
A közgyűlés tagjaira mély benyomást keltett az elnök beszéde, a ki könnyezve hagyta el pár perczre az elnöki széket.

 


Sztehlo Kornél ügyész szerencsétlenségnek tartja e kérdés felvetését, a melyet izgató anyagúl használnak fel a protestáns egyház ellen.
Meskó László szerint az elnöki megnyitót vita tárgyává tenni egyáltalán nem lehet s azért napirendre térni kíván. Szentiványi Árpád nagy ellentmondás közepette helyteleníti Zsilinszky felszólalását.
Zsilinszky Mihály sajnálja, hogy az elnököt a kérdés felvetése annyira felizgatta, a maga részéről csupán az elnök homályos szavainak értelmezését kivánja s kijelenti, hogy szintén távol áll a szekularizáczió propagálásától.
Ezzel a kijelentéssel a kínos ügy befejeződött.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Rossz ősze volt a magyar textiliparnak Rossz ősze volt a magyar textiliparnak
A raktárak tultömve, a külföldről beözönlő sok áru, abnormisan meleg...
Az Ernst-múzeum húsz esztendeje Az Ernst-múzeum húsz esztendeje
Mily különös játéka a sorsnak, hogy az Ernst-múzeum húszéves...
Nagyhorderejű reformok a mezőgazdaságfejlesztő javaslatban Nagyhorderejű reformok a mezőgazdaságfejlesztő javaslatban
Az illetékes kormánytényezők bejelentették a mezőgazdaság...
Zsidóellenes zavargások Dél-Oroszországban Zsidóellenes zavargások Dél-Oroszországban
Kievből érkezett tudósítások szerint szeptember 5-ikén reggel Smila...
A czár reformokat igér A czár reformokat igér
A peterhofi kastélyban fogadta a czár junius 19-ikén a zemsztvók...
A kleptográf A kleptográf
A tolvaj, a betörő ellen, a ki vagyononkból (ha van) ki akar...
Bálint Aladár: Háborús gyermekrajzok Bálint Aladár: Háborús gyermekrajzok
Az iparművészeti múzeum földszinti nagyterme színes ceruzával...
Hegyi plébános szabadulása Hegyi plébános szabadulása
A csongrádiak egykor híres plébánosa, Hegyi Antal, a ki most a...
A kereskedelem mint Prügelknabe A kereskedelem mint Prügelknabe
Mostanában a gazdasági reformok korát éljük, nem mulik el ugyszólván...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98