Dtum
Login with Facebookk
1907 | Október

Tisza István a szekularizáczió ellen

A dunántuli református egyházkerület őszi rendes közgyűlése vasárnap reggel kezdődött Pápán. A közgyűlést melyre az egyházkerület egyházi és világi tagjai közül mintegy százan jelentek meg. Antal Gábor püspök magas szárnyalású imája után gróf Tisza István főgondnok figyelemmel hallgatott beszéddel nyitotta meg. Beszédének első részében megemlékezett a protestáns lelkészi kar nyugdíjintézetének és az egyházi adóreformnak fontos kérdéseiről. Majd megemlékezett az Országos Református Lelkészegyesület által a szekularizáczió érdekében indított mozgalomról.


- Én – úgymond – nem vonom kétségbe, sőt egyenesen bizom abban, hogy a legtisztább szándék és a legnemesebb intenczió vezeti a mozgalom részeseinek nagy többségét és különösen minden bajunk, a bennünk és körülöttünk forrongó kétely és ellentét láttára igen jól megértem azt a vágyat, a mely arra indította lelkészi karunk számos tagját, hogy valamely új, eddig ki nem próbált módon erősítsék magukat a küzdelemben. Nem tagadhatom, nem minden kétely és aggodalom nélkül szemlélem a mozgalmat.


A mai nehéz viszonyok között kétszerte szükséges, hogy konczentráljuk és kifejtsük egész erőnket a küzdelemben ott, a hol valóban szükség van reá, de jól megválaszszuk a csatateret, meggondolatlan szélmalomharczan ne fecséreljük erőnket. Fájdalom, már is aktuálissá vált ez az igazság. A lelkészegyesületek jóformán első életjele szükségtelen, meddő és káros küzdelmi jelszó kibocsátása volt. Ha napirenden volna a szekularizáczió kérdése, igyekezném azon ezer és egy okot kifejteni, a melynél fogva e kérdés feltevését a mi viszonyaink között általánosan károsnak és veszélyesnek tartom. E fejtegetésnek itt a mi tanácstermünkben nem volna sem helye, sem ideje.

De egy körülményre rá kell mutatnom. Ha bárki abban a nézetben van, hogy a szekularizácziórét meg kell indítani a küzdelmet, ám tegye ezt a politikai pártélet küzdőterén, igyekezzék az eszmének propagandát csinálni, általános politikai alapon annak hiveket szerezni valláskülönbség nélkül, de ne indítsa meg felekezeti alapon ezt a küzdelmet, ne úgy állítsa azt oda, mintha egyik egyház papsága irigykednék a másikra és az általa élvezett anyagi előnyöktől akarná azt megfosztani. Teljesen jogos téren mozog a lelkészegyesület, a mely papságunk sanyarú helyzetét tárgyalja.


Ha talán tapintatosabbnak tartanám is, ha épen ott, a hol az ő anyagi helyzetéről van szó, a világi elemnek engedné át a vezetést, de senki rossz néven papságunktól nem veheti, ha reámutat azon valóban tarthatatlanná vált aránytalanságra, a mely például a tanitói illetmények s a lelkészi kongrua között mutatkozik. Ha a fizetésrendezések terén eszközölt legutolsó nagy lépések után a lelkészi intézmények korszerű rendezését is követeljük, ezt, ismétlem, senki rossz néven nem veheti.

 

De akkor, a midőn mint protestánsok szervezkedünk, lépünk a nemzeti közvéleménye elé, akár hivatalos, akár társadalmi szervezetek alakjában történjék ez, saját sorsunkkal, saját vagyonunkkal, saját feladatainkkal foglalkozzunk, ne intézzünk más felekezet viszonyai ellen olyan kirohanást, a mely valóban a felekezeti küzdelem szinével bír és mindennél alkalmasabb arra, hogy gyűlöletes szinben tüntessenek fel ellenfeleink.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Cselédek megjutalmazása Cselédek megjutalmazása
Nagyon szép és helyes intézkedést léptetett életbe dr. Darányi Ignácz...
Tüntetés és rendőrattak Tüntetés és rendőrattak
A szociáldemokrata párt ma délután népgyülés keretében ünnepelte...
 Vége a színházi saisonnak Vége a színházi saisonnak
Kint kánikulai melegek, bent kongóan üres nézőterek, immel-ámmal...
Kirúgom az egész bagázst! Verdun: szimbólum Kirúgom az egész bagázst! Verdun: szimbólum
Verdun a csúcsán volt egy suta, haszontalan kiszögellésnek a francia...
A Nyugat 25 éves A Nyugat 25 éves
A huszadik század első évei. Az irodalomnak egy szigete, egy...
A lövedékek desinficiáló hatása A lövedékek desinficiáló hatása
Müller már 1889-ben kimutatta, hogy arany a bakteriumok csiráit öli;...
Kis trónörökösök Kis trónörökösök
Nincs szebb a világon, mint a gyermek! Ha ránk mosolyog édes arcza,...
Ybl Miklós születésének századik évfordulója Ybl Miklós születésének századik évfordulója
Április 6-ikán telt be száz esztendeje hogy a magyar építőművészet...
A finn-amerikai viszony Washington fegyvere Moszkvával szemben a lengyel-orosz kérdésben A finn-amerikai viszony Washington fegyvere Moszkvával szemben a...
A Neue Zürcher Zeitung helsinkii tudósitója figyelemreméltó cikket...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98