Dtum
Login with Facebookk
1909 | Szeptember

A Boldog mátkaság - A Nemzeti Szinház bemutatója

Aurenheimer Raoul, osztrák iró, háromfelvonásos vigjátéka az új évad első bemutatója sem jellemének komikus indulataival, sem kaczagtató újszerű helyezteivel nem kiván hatást kelteni. A szatira ostorát sem akarja suhogtatni, egyáltalán óvakodik bármily nagyobb izgalom keltésétől. Csak bécsi kedélyességre törekszik, olyan nyugodt polgári jóhangulatra, a milyen „Blümchen” kávésasztal mellett, német asszonyok körében támadhat, midőn apró-cseprő házidolgokról trécselnek.

 

Aurenheimer tudja, mi kell a rendezett viszonyok közt éldegélő német polgári családoknak s tudja, hogy „nur gemütlich” jelszóval mily kelendőséget biztosít művének mindenütt, a hol német anyák és atyák, valamint eladó leányok vannak. Okos vállalkozó lévén, azt is tudja, hogy a szabad szellemű „bohémek” tetszéséről sem szabad megfeledkeznie s a konvenczionális házi erények leirásába a konvencziók elleni apró csipkedéseket is kell kevernie. Így egyaránt elégíti ki úgy a derék filisztereket, mint azok ellenlábasait.


A polgári elemet e vigjátékban egy jómódú bécsi család képviseli, a melynek a szülőkön, a nagybácsikon és néniken kívül két eladó leánya van. A bohém-világ szabadabb szellemének feltüntetésére még két fiatal ember szerepel: egy jó állásban levő zeneszerző és egy szintén rendezett viszonyok közt élő író.

 

Természetes, hogy a két bohém szerelmes a két polgárleányba s ép oly természetes, hogy a vigjáték végén a két pár boldog házasságot köt. Nincs is a szerelmes fiatalok közt szót érdemélő akadály. Hiszen a módos polgári család kissé bohémes hajlamú; a bohémek meg kissé polgárias erkölcsűek. Anyagi nehézségek nem merülnek fel, hiszen úgy a zeneszerző, mint az iró jóllétet tud biztosítani nejének. Akár mindjárt a vigjáték elején kelhetnének egybe!


De némi bajt okoz a mátkaság állapota. Az egyik vőlegény kellemetlenül érzi a vőlegényi időszak sok kicsinyes czeremóniáját. Látogatásokat kell tennie, gratulácziókat fogadnia, szülők, rokonok háborgatják szerelmi édelgéseiben.

 

Lakáskeresés, bútorválasztás, életbiztosítás stb., élvezhetetlenné teszi a vőlegényi állapotot. A házasélet prózájába még csak beletörődnék a művész-lélek, de a vőlegénység prózája kedvét szegi. Ezt érzi a másik szerelmes bohém is, az iró, a ki czeremóniák nélkül, „szabad házasságot” szeretne kötni a szive választottjával.


A mátkaság kényelmetlenségeiről való irtózás lenne tehát a szerelmesek közti akadály, a mű tulajdonképeni motivuma. De hát mindjárt látjuk, hogy ez az akadály könnyen legyőzhető s akik már egyszer beleharaptak a horogba s nősülni hajlandók, e kis kellemetlenség miatt nem fognak meghátrálni. A vígjáték-irónak tehát szüksége van egy más motivumra is s csakhamar ez is adódik.

 

A zeneszerzőnek volt egy grizettje, a kivel „Kleines Verhältniss”-t folytatott, ezt megtudja most menyasszonya s visszaadja neki a gyűrűt. De magától értetődik, hogy a derék polgárlány ezt csakhamar megbánja s a szerelmesek ismét kibékülnek. A grizettbe bele lehet nyugodni, a mátkaság kellemetlenségeibe azonban nem. Már csak ilyen a német vígjáték polgári erkölcse.


S mivel a mátkaság formaságai tűrhetetlenek, a mű végén paktum jön létre. A mátkapár minden formaság nélkül kel egybe s a családi alkalmatlankodások elől Berlinbe szökik. Ugyanígy jár el a másik pár is. A bohémszellem is győzött, nem kell a mátkaság sok kényelmetlenségét tűrnie. A polgári erkölcs is győzött, mert a két bohém aláveti magát a házasságkötés formaságának.


Marad a lélekemelő tanulság, hogy a szülők, nénik és bácsik ne alkalmatlankodjanak sokat a sezrelmeseknek; a szerelmesek pedig ne sajnálják a fáradságot, a mit az anyakönyvvezetőhöz való séta okoz. S még egy másik tanulság is marad: a leány ne vegye rosz néven a vőlegény grizettjét, - hisz az ilyesmi bevett polgári szokás, - már a vőlegény az más, az rosz néven veheti a mátkaság apró kellemetlenségeit.


A művet jókedvvel játszották a szinház tagjai. Csillag Teréz mint mama, igazán megnyerő, vonzó egyéniség volt s a mátkaságot elviselhetővé tette Dezsőnek. Mellette Helvey Laura, Váradi Aranka és Odry arattak sikert. Nádai Pál fordítása teljes elismerést érdemel.


Palányi Lajos

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
A távevezős verseny A távevezős verseny
Mult vasárnap folyt le a folyamregatta József Ágost főh. értékes...
A fejsze és az erdő A fejsze és az erdő
Ott voltam a vasárnapi vigadói nagygyűlésen, ahol tényleg jelen volt...
Az MTK jubilaris atlétikaversenye Az MTK jubilaris atlétikaversenye
Ujlaki 44.60 m. diszkosz-rekordja. Háromezer főnyi közönség előtt...
Amire nem gondolnak … Amire nem gondolnak …
Restellem, hogy ilyen csekélységgel előállok! De tetszik tudni,...
A nemzetgyülési merénylő vallomása a rendőrségen A nemzetgyülési merénylő vallomása a rendőrségen
A szombati parlamenti merénylő, Kövér Ibrahim György vasárnapi...
Mi újság?
Hírek, érdekességek a tudomány és a technika...
Gazdasági érdekeltségünk Oláhországban Gazdasági érdekeltségünk Oláhországban
Azok a magyar alattvalók vagy cégek, akik a háboru által érintett...
Évente harmadfél millió pengőt forditanak az épitkezések előmozditására Évente harmadfél millió pengőt forditanak az épitkezések...
Gazdasági körökben már hetek óta nagy aggodalommal beszélnek arról,...
Kray István báró az MLSz elnöke Kray István báró az MLSz elnöke
Az MLSz. legutóbbi rendes közgyűlésén az egyesületeket reprezentáló...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98