Dtum
Login with Facebookk
1911 | November

Az ország temetője

A halottakra való visszaemlékezés ünnepe mindig megeleveníti ilyenkor, október és november hónapok fordulóján a temetőket. Máskor egy-egy temetési menet, néhány magános sir-látogató, ha egy-egy negyedórára megszakítja ezt a csöndet, vagy a temetői kertmunkások beszélgetése. Óra hosszat jártunk szép tavaszi, őszi időkben a Kerepesi-úti temetőben a nélkül, hogy emberrel találkoztunk volna.

 

Pedig az a temető sétáló helynek is szép, árnyas fasoraival, a sírok fölé hajló fáival és bokraival, sok-sok virágával, mindjobban szaporodó művészi síremlékeivel. Deák és Batthyány mauzóleumához legújabban más nagyszabású építészeti alkotások járultak: a Kossuth-mauzoleum, a főváros által építtetett hatalmas árkádsírok sora s míg tíz-tizenöt évvel ezelőtt még alig volt néhány művész-kéz alkotta síremlék, ma már egyre-másra emelkednek a szobrászati vagy architekturai szempontból érdekes sírok.

 

Különösön azon a részén a temetőnek, a hol a közélet és a szellemi élet jeleseinek csontjai pihennek, valóságos szobor-erdő emelkedik, de egyes magánembereknek is emelt családjuk kegyelete ily művészi síremlékeket. Ezzel is meg a főváros valóban kegyeletes gondozásával is az utóbbi években jelentékenyen szépült a Kerepesi-úti temető s ma már vetekedhetik a legtöbb nagyvárosi temetővel, - ha azt a szépséget nem érheti is el, a mely egyes olasz városok temetőit világhírűvé teszi.

 

Ennek úgy is kell lenni, különösen a kerepesi-úti temetőnél, mely nemcsak Budapest temetője, hanem az egész országé, mert az utolsó emberöltő kiváló magyar embereinek túlnyomó része itt van eltemetve. A sírok között, a mint az aranybetűs neveket olvassuk rajtok, megelevenedik Magyarország egész legújabbkori története: békén, egymás mellett pihennek a kiváló politikusok, a kik egykor heves harczokat folytattak egymással, írok és tudósok, kiknek, hatását többé-kevésbbé ma is érezzük még ízlésünkön és gondolkodásunkon, művészek, kiknek porait művésztársaik ihlete ékesítette fel.

 

Az egyetemi ifjúság még mindig megtartotta kegyeletes szokását; hogy halottak napján kivonul a nevezetes halottak sírjaihoz és beszéddel eleveníti fel emlékezetüket, - de már ma is alig győzi szónokokkal s el fog jönni az az idő, mikor egyáltalán nem fogja győzni, annyira megszaporodnak az emlékezetes sírok.


A mostani halottak napjára is több szépművészi síremléket lepleztek le. Művészkéz faragta emléket kapott Németh János, a Szentirmay Elemér név alatt ismert jeles dalszerző, kinek sok százra menő kedves nótáját széltében éneklik és zongorázzák a magyar nóta kedvelői, Greguss Imre, a magyar katona-élet, a magyar paraszt-genre és a kuruczvilág két év előtt elhunyt kiváló festője, Széll Farkas, a ki nemcsak igazságügyünk kiváló munkása volt, hanem mint történet-kutató is jogczimet szerzett a kegyeletes emlékezésre.

 

Thaly Emil, a ki mint a Duna Gőzhajózási Társulat igazgatója tett nagy szolgálatokat közlekedésügyünknek, Anderkó Gyula, a fiatalon elhunyt tehetséges művész. Impozáns-családi sírboltot emelt halottai számára a főváros életében jól ismert Hoffmann-család, egyike Budapest előkelő, régi patriczius-családjainak, nemkülönben a gépgyáros Láng-család, Bánóczi Végess Gyula családja a báró Kochmeister-család stb. Mindenféle stílusú és kivitelű emlékek vannak ezek közt, - márvány, bronz, terméskő az anyagok, - valamennyi szép, becses alkotása a családi kegyeletnek.


A legnevezetesebb azonban a Kerepesi-útí temető idei „újdonságai” között Petőfi családja tagjainak új közös sírboltja. A költő szülei, bátyja, felesége, fia, mind ebben a temetőben pihentek, de mind külön, távol egymástól. A Petőfi-társaság körében támadt az a szép gondolat, hogy ha már a költő hamvainak nyugvóhelyét nem ismerjük s nem vihetjük hozzájuk kegyeletünket, legyen mégis egy sír az ország temetőjében, a mely ő rá emlékeztet, mert azokat rejti magában, a kik neki a legkedvesebb voltak, a kiket szerető szívvel énekelt meg. A csontokkal együtt, melyek ott pihennek, mintha a költő ihletének egy része is benne volna ebben a sírban.


Szülőit még maga Petőfi temette el, a negyvennyolczas események válságai közben. Ő állíttatta sírjukra azt az egyszerű kőemléket, melyet a temető látogatói közül sokan ismertek s ő maga iratta rá a felírást: „A legszeretettebb apa - a legszeretettebb anya.” Ezt az időtől megbarnult és megkopott sírkövet az új síremlék készítője, Bory Jenő szobrászművész beleillesztette a szobor-művének alsó részét tevő csonka piramisba, melynek két oldalán a sírban pihenők nevei olvashatók: Petrovics István, Petrovics Istvánné szül. Hrúz Mária, Petőfi István, Petőfiné Szendrey Julia. Petőfi Zoltán. A piramis tetején sok erővel faragott sas jelképezi a költő szellemét, mely e sir fölött lebeg.


A szép emléket még halottak napja előtt leplezte le ünnepélyesen a Petőfi-Társaság. Elküldötte az ünnepre koszorúját József főherczeg is szolgálattevő kamarásával, gróf Batthyány Tamással, - a jelenlevő előkelőségek megjelenése, a sírnál elmondott beszédek, Ábrányi Emil költeménye híven kifejezték azt a gondolatot, mely ezt a síremléket létre hozta.


A kiket kedves halottaik emléke most, halottak napján odavonzott a temetőbe, kegyelettel állottak meg a síremléknél, a melyben azok pihennek, a kikről a költő legszebb dalait alkotta: a jó anya, a jó öreg korcsmáros, István öcsém, a Szeptember végén ihletője és a kisfiú, a kit alig hogy láthatott a költő, mert bölcsője mellől a csaták mezejére kellett sietnie.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Művészi síremlékek a Kerepesi -temetőben Részlet a Láng-család sírboltjáról Ábrányi Emil elszavalja költeményét a Petőfi-család közös sírjánál
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98