Dtum
Login with Facebookk
1912 | Június

A tolvajvilág jelbeszéde

A mily mértékben terjed a kultura, ugyanolyan arányban fejlődik – sajnos – az a társadalom is, a melynek tagjai a jog- és erkölcsi rend ellenségeiből kerülnek ki. Értjük ez alatt a gazemberek társadalmát.

 

A mennyire nehéznek mondják szinte közmondásszerüleg azt, hogy valaki a becsület utján megmaradjon, épp oly könnyen juthat be bárki abba a társadalomba, a hol oltárt emelnek a gonoszságnak és a hol az emberi ravaszságnak, találékonyságnak ezer meg ezer esetével találkozunk.

 

Lopni, csalni, másoknak a vagyonából élni, természetesnek találva azt, hogy az enyém és tied fogalmai állandóan hadilábon álljanak – körülbelül ezek azok a jelszavak, a mely körül egy egész társadalom csoportosul, olyan társadalom, a melynek tagjai olyanokból verbuválódnak, a kik bünös terheltség alapján, tehát velük született gonosz hajlamból válnak rosszakká, vagy pedig olyanokból kerülnek ki, a kik a nagy emberi társadalom letöröttjei, a kik szándékolatlanul, vagy kényszerből szorulnak ki a becsületes emberek csoportjából. Ezek azután szervezkednek, családokba verődnek, a hol egészen sajátos élet fejlődik, a melynek távolról sem a becsületes munka, a fáradságos dolog, az önmegtagadás a mozgató rugója.

 

A gonoszak társadalmába ekképp valóságos iskola, hagyományos szokás fejlődik ki, a melynek eredete visszanyulik régmult évszázadokra, de lépést tart a kultúra haladásával, vagyis: a mit a nagy emberi társadalom a haladás vivmányaiból a becsületes magán- és a magasabb közérdek hasznára értékesít, azt a gonoszságaik sikeresebbé tételére használják fel.

 

Vajjon kit ne háborítottak volna fel a párisi apacsok hihetetlen gonoszságai, a mikor a legmodernebb eszközökkel dolgozva, intéztek véres támadást a chantilly-i bank ellen? Automobil, ismétlő fegyver, a legmodernebb revolver, robogó vasut stb. mindezek kész eszközökké váltak a gonosz cselekedetek véghezvitelében.

 

Hogy mennyire külön társadalommá szerveződnek a gonoszak, arra érdekes példát szolgáltat az általánosságban ugynevezett „tolvajvilág”, a melynek titkos jelbeszédéről sokat hallunk, olvasunk és a melyről néhány érdekes felvételt mutatunk be olvasóinknak. A tolvajvilágban minden véletlennek látszó, de tulajdonképp szándékolt mozdulatnak megvan a maga jelentősége.

 

Avatatlan embernek ezek a mozdulatok természetesnek látszanak, fel sem tünnek, míg ellenben a tolvajvilág felkentjei ugy olvasnak ezekben a mozdulatokban, mint más a nyitott könyvben. Jelentősége van annak, ha a szemlére kiindult tolvaj valamely nyilvános helyen leülve, jobb kezével a saját jobb fülét megérinti.

 

Jelentősége van annak, hogy az illető a czigarettáját a jobb kezében tartja, vagy átteszi a balba, ha egyik-másik ujját behajtja, meggörbíti vagy babrál a mellénye gombjaival, forgatja az óralánczát. Szóval: nincs az a nem feltünő mozdulat, helyzet, a tolvajvilág ne tudna a maga hasznára fordítani, hogy megkönnyítse az idegen vagyon eltulajdonítását.

 

Titkos jelbeszédek által figyelmezteti egyik tolvaj a másik kollégáját, hogy ahhoz a szemben ülő urhoz ne közeledjék, mert annak sasszemei vannak, gyanut fog minden mozdulatra. Titkos jelbeszéddel adja tudtul, hogy ez, vagy az, a kit áldozatul szemelt ki valamelyik tolvaj, nem éri meg a fáradságot, mert nem hord magánál egy-két koronánál többet, a láncza nem arany és maga is csak hitelből él.

 

Ugyancsak észrevétlenül figyelmezteti a tolvaj társát arra, hogy amott egy titkos rendőr közeledik, hogy erre, vagy arra most távozott egy alkalmas ember, a kinél lehet valamit „keresni”, de fődolog a gyors munka, mert különben csütörtököt mondhat a vállalkozás.

 

Arról, hogy a tolvajok egyes házakat titkos jelekkel látnak el, a melyek figyelmeztetik az arra vetődő tolvajokat, hogy ki lakik ott és érdemes-e ott „dolgozni”, már közöltünk számos érdekes képet és czikket. Ennek az ismertetésnek keretében a tolvajvilág kétségtelenül érdekes jelbeszédeiről közöltünk egyet-mást.

 

A legérdekesebb a dologban az, hogy ezeknek a jelbeszédeknek titkos nyitjára csak ugy lehetett rájönni, hogy titkosrendőrök álruhában befurakodtak a tolvajvilágba, ott egy ideig ugy szerepeltek, mint teljesen megbizható „avatottak”, a kik segíteni látszottak a tolvajoknak némely vállalkozásban. E közben bizalmat keltettek és kilesték, hogy miképp érintkeznek egymással a tolvajok, minő titkos jeleket használnak a tolvaj urak, a mikor egymást figyelmeztetni akarják.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A dolog nagyon veszedelmes El ne járjon a szád! Kövesd azt, aki kiment! Nézd a gyűrűjét! Siess, mert itt érdemes dolgozni! Szerezd meg az óraláncát! Tolvaj- jelbeszéd Vajon sikerül-e?
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Barcsay Árpádot, a hírhedt csendőralezredest Passauban...
A margitkörúti gyilkos rémtanyáról Sopronkőhidára, majd onnan...
 Az uj kormány ma teszi le az esküt Az uj kormány ma teszi le az esküt
Huszár Károly koncentrációs kormánya csaknem négyhónapos munka után...
Pestises patkányok pusztitása Pestises patkányok pusztitása
Régen tudják már, hogy a patkányok veszedelmes terjesztői számos...
Mathiesen megjavította a „legrosszabb” világrekordot Mathiesen megjavította a „legrosszabb” világrekordot
Jelentettük, hogy Oscar Matheisen, az 1000 és 1500 méteres...
Feszty Árpád hármas képe Feszty Árpád hármas képe
A műcsarnokban január 25-ike óta látható Festy Árpádnak sokat...
Az olasz válogatott csapat szenzációs győzelme Az olasz válogatott csapat szenzációs győzelme
Itália – Franciaország 9:4 (4:3) Olaszország, amely olyan...
Mikor a görziek pincékbe menekültek Mikor a görziek pincékbe menekültek
A felszabadított Görz nagyon sokat szenvedett az olasz tüzérségtől,...
Földalatti élet Budapesten 3. Földalatti élet Budapesten 3.
Jóval előttünk élénk csobogás hallatszik, amely mindinkább...
Rendőrségi följelentés és bonyolult válópör a keddi világitási-üzemzavar miatt Rendőrségi följelentés és bonyolult válópör a keddi...
A mult hét keddjén bekövetkezett világitási üzemzavar, mikor a...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98