Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1912 | Május

Magyar sátor egy londoni jótékonysági vásáron

Május 1-én és 2-án egy igen kedves és előkelő hölgy ismerősünk: Miss Janotha (a német császári udvar zongoraművésznője, kit az angol udvar is kitüntetésekkel halmozott el) szivességéből alkalmunk volt London s tán Anglia legelőkelőbb és legtevékenyebb egyesületének „Girl’s Realm Guild”-nek két napos bazárján közreműködnünk és így bepillantást szerezni e nagy város uri közönségének a jótékonyság terén teljesített müködésébe.


A fenti czím alatt egy nagyszabású egyesület értendő, melynek elnöke Mary királyné, védnökei vagy tíz herczeg és herczegnő, vagy 200 arisztokrata hölgy, - tagjainak száma több 10,000-re rúg. Czélja szegény leányokat keresethez juttatni, műveltséget fejleszteni, kiházasítani és minden tekintetben megóvni.


Az egyesület mulatságain, bazárjain London krémje siet a jótékonyság oltárain kellemes szórakozások közben áldozatát meghozni. Idei bazároknak czíme: Basaar of Manynations: több nemzet bazárja. No de volt is itt minden nemzet szebbnél-szebb viseletben képviselve, még magyar is, - egy sokkal nagyobb teremben, mint a mi vigadónk nagy terme.

 

Ez a terem régi angol városka piaczává volt átváltoztatva. 25 egyemeletes házikó állott itt körben, a közepén sátrak, kőkút stb. A terem bejárata egy-egy ódon kapu, a kapualjban pénztárosok, mint régi hajduk adták a belépti-jegyeket.


Minden házikó eleje bazár és minden bazár egy-egy nemzetet képvisel, előkelő mágnáshölgyek, különösen szép lányok vagy huszan-harminczan szebbnél-szebb kosztümökben állottak előttük, illetve bennök. Volt itt franczia (XV. Lajos), ó-német, holland, török, svéd, spanyol, ő görög, skót, ír, welsi, svájczi, arab, indiai, talján, dán, egyiptomi stb. stb.


A mi házunk ormán a „jó szerencse sátrán” (Good luck stoll) nagy magyar lobogó jelezte, hogy itt magyarok is vannak. Bent ült feleségem, ki magyar czigányasszonynak volt öltözve és kártyát vetett valódi czigány-kártyával. Annyian jöttek hozzá, hogy Pesten még a legnevesebb orvos is megirigyelte volna klientúráját, pedig nem is igen olcsón adta a szép jövendőt: 10 shilling egyszeri vetés (12 kor).

 

A sátor fő ékessége egy óriás fekete kandúr (60 cm. hosszú, 40 cm. magas. Miss Janotha Londonszerte hires „Prince White Heather”-je, kinek érintése szerencsét hoz, minden simogatásért egy sillinget fizettek, a mi egész jó üzletnek bizonyult. Jellemző az angolok babonás természetére, hogy a mi sátrunk volt a legfrekventáltabb és mi adhattuk majdnem a legnagyobb összeget, pedig csak értéktelen szerencse-tárgyakat, talizmánokat árultunk.


Én ugyan vázlatokat csináltam. de szintén „Good luck sketch” név alatt hírdettük azokat.
A szép szőke Ladyk egymásután jöttek hozzám, hogy őket és kosztümjöket lerajzoljam, vagy aquarell-vázlatban megörökítsem és így tekintélyes összeget juttattam a nemes czél számára. Minden vázlatra rá kellett irnom valamit magyarul, - úgy kívánták. Érdekes, hogy sokan „éljen! éljen! kiáltással üdvözölték sátrunkat, nem tudom, hol tanulták és még érdekesebb, hogy a nehezen lelkesedő angol ladyk lelkesen beszéltek nemzetünkről, művészetünkről, irodalmunkról, több-kevesebb tájékozottsággal.

 

Egy öreg lord sokáig politizált velem és mondhatom, a magyarok iránt nagy rokonszenvet tanusított. Még a régi nemzedékből való ember, annak idején hallotta Kossuth Lajost szónokolni Londonban s oly nagy hévvel és lelkesedéssel beszélt róla és általában nemzetünk történetéről, hogy meghatva bucsuztam el tőle, mikor távozott.


Velünk szemben hajporos, kényes mosolygású rokokó-dámák drága brokátos ruhákban ülnek, állnak sátrukban, mely tele van a legkecsesebb franczia csecsebecsékkel. (Itt Londonban a párisi dolgokat tartják előkelőnek.)


Most meg a termen keresztül száguld egy rémes tömeg: vagy 25 tollas indián, gyöngyöket és etnographiai tárgyakat árulnak, majd a bájos hollandi-lánykák csipkékkel karjukon, aztán lenge fátyolokban egy csoport török-perzsa háremhölgy kecscsel teli tánczot lejtve kinálják szép himzésüket. A gazdag ladyk pedig csak úgy szórják a pénzt.


Közbe-közbe megszólal a csengettyű (jobban mondva harang) a terem közepén, hol magas kőbástyáról a rendező-titkár bejelenti, hogy a konczert-teremben most ez, vagy az a konczert, szinelőadás, tánczmutatvány vagy egyéb kezdődik. Az emberek százai sietnek a jegypénztárhoz.


Miss Janotha első nap lépett föl zongorai játékával, saját szerzeményét adta elő. Óriás-siker! én elkértem fotografiáját a „V. Ujs.” számára, ő készséggel tett eleget kérésemnek és autogrammal látta el azt, megigérte, hogy ha csak ideje engedi, fölkeresi szép fővárosunkat, melyről oly sok szépet hallott már. A konczertek alatt „Prince White Heather” ez az okos szép kandúr tányérozott és hallatlan összegeket szedett be a jótékonyság számára.


De hires is ám itt a babonás Londonban. Van róla egy csomó üzlet, szappan, parfüm, kalap, czipő stb. stb. elnevezve. E napokban megjelenik két kötetre szóló autobiografiája, egy kiváló író tollából.
Jellemző a londonira, hogy a míg az üzlet terén hidegen számító realista, magánéletében épp oly babonás és talán a jótékonyságot is babonából teszi. Ezt különösen a hölgyekről írhatom, mert e fölvetésemet látszik erősíteni sátrunk nagy jövedelme.

Királyfaly Károly

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Miss Janotha autogrammos arczképe A Múzsák a könyves sátorból
Cikk-ajánló
A malom alja A malom alja
Ellenségei se tagadhatják, hogy Bethlen István kemény munkát...
Tavasz Tavasz
Persze, lirikusnak kellene lenni, hogy az ember kellő áhitattal és...
Az új szesztörvény bevezeti az állami monopóliumot Az új szesztörvény bevezeti az állami monopóliumot
A képviselőház szerdai ülésén a kormány benyujtja az új szesztörvény...
A föld forgásának befolyása a lövedék pályájára A föld forgásának befolyása a lövedék pályájára
A pontszerű lövedék légüres térben parabolikus pályát ír le, melyet a...
Az optánsok járandóságának megadóztatását és a közszükségleti cikkek árának leszállitását követelte a segédhivatali tisztviselők vasárnapi nagygyülése Az optánsok járandóságának megadóztatását és a közszükségleti cikkek...
A Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetsége vasárnap tiltakozó...
Egész városnegyedet döntött romba a sevillai lőporgyári robbanás Egész városnegyedet döntött romba a sevillai lőporgyári...
A sevillai lőporgyár robbanás hallottainak száma a legujabb...
Az életmentő nap-gáz Az életmentő nap-gáz
Hetven esztendővel ezelőtt Lockyer angol tudós, finom színképelemző...
A kinai fal A kinai fal
Az ókori építészet egyik legérdekesebb remeke a hires kínai fal. K....
Fenyő László - Mint egy diák...
Régi barátommal találkoztam az este s ő - mint ilyenkor szokás -...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98