Dtum
Login with Facebookk
1913 | December

Ellenzéki interpelláció a munkanélküliség ügyében

Huszár Károly ellenzéki képviselő a képviselőház november 29-iki ülésén a gazdasági pangás és pénzhiány miatt a rendkívüli nagyarányú munkanélküliség ügyében interpellálja a miniszterelnököt. Statisztikai adatai szerint most mintegy százezer ipari munkás van munka nélkül az országban; csupán Budapesten ötvenezer a munkanélküliek száma és ezek között mintegy ötezer magántisztviselő és kereskedelmi alkalmazott is van.

A munkanélküliséget csak fokozza a közmunkák szűk körre szorítása; az államvasút sem költötte még el azt a százötven milliót, a mit erre az évre beruházásokra megszavazott a törvényhozás. Budapest nagy fényűzéssel épít fürdőket, de a munkanélküliek számára csak ötvenezer koronája van, az államnak pedig még annyi se. Budapesten a rendőrfőkapitány egy rendelettel még az utczán való tartózkodást is megtiltotta a munkanélkülieknek.

Kérdi a miniszterelnököt, hajlandó-e oly közgazdasági politikát kezdeni, mely csökkenti a munkanélkülieket, hajlandó-e azonnal megkezdeni a beruházásokat és pénzsegítségben részesíteni azokat a városokat, melyek a munkanélküliség ellen akczióba lépnek? Kérdi, miben állott az árvíz által sújtott vidékeken a kormány akcziója? Hajlandó-e a kormány a munkanélküliekről statisztikát készíteni, a munkaközvetítést kiterjeszteni s a munkahiány ellen való biztosítást tanulmányozni? 

Gróf Tisza István miniszterelnök az interpellálónak csak tárgyilagos megjegyzéseire kiván válaszolni. Mert a kormány igen komolyan foglalkozik a munkanélküliség kérdésével. 

Az interpelláló hivatkozott egy rendeletre, a melyet a főkapitány a munkanélküliek ügyében adott ki. Tudjuk, hogy az utolsó időben bizonyos utczai gyülekezések történtek s azoknál, fájdalom, mindjárt kezdetben mutatkoztak bizonyos kisebb rendzavarások, többek közt a Rákóczy-úton több kirakatot bevertek. Nagyon helyesen járt el a főkapitány, mikor igen komoly figyelmeztető szózatot intézett a munkásokhoz s a tüntető körmenetek abbahagyására fölszólította őket.

Abban a minden tekintetben részvétre méltó lelkiállapotban, a melyben önhibájukon kivül az általános ipari pangás által sújtott munkások vannak, természetszerűen nagyon könnyen hajlandók a legkisebb nyugtalanító benyomás folytán oly rendzavarásra, a mely szükségessé teszi a hatóságok részéről a legenergikusabb beavatkozást és a melynek szánalomraméltó áldozatai lennének azok, a kiket vezérei odaküldtek, míg ők maguk a rájuk eső felelősség alól kibujnak.

Az a hang, a mellyel a Népszava izgatja őket és az a lelkiállapot, a melyben a munkanélküliek vannak, nem engedi, hogy kisértésnek tegyük ki őket, a mikor egy pillanatnak gyújtó hatása alatt oly cselekedetekre ragadtathatják el magukat, a melyeknek gyászos következményei valóban kiszámíthatatlanok. (Élénk helyeslés.) 

Ennek a kormánynak, a mely nem szűkölködik nehézségek nélkül, a legtöbb gondot az ország gazdasági helyzete okozza. Épen akkor, a mikor a szóló kormányra lépett, óriás árvizek voltak az ország keleti felében. Ezt a csapást még fölülmúló erővel nehezedett a népre a tavalyi gyönge termés után az idei inséges termés. A kormánynak egyik legsúlyosabb gondja volt a falusi lakosságot fenyegető inségen segíteni. 

De súlyos helyzetbe jutott az ipari munka is.
Az ipari pangást árnyékként szokta követni mindenkor az ipari munkanélküliség. Nemcsak a pénzdrágaság, de a pénzhiány is nehezedett az országra. Ezt megérezték az egész világon, de sehol sem oly mértékben, mint minálunk. Csökkent a közönség általános fogyasztóképessége és az egész vonalon mindenki redukálta beruházásait. Az állami beruházások csökkenéséről azonban nem beszélhetünk. Az állam maga is nehéz pénzügyi helyzetben van. A legnagyobb óvatossággal kell meggondolni minden ujabb kiadást. 

De ma is segíteni kell azokon, a kiknek a mai betevő falat megszerzése is nagy gondot okoz. A munkanélkülieken az államnak, a társadalomnak, s a városoknak kezet fogva kell segíteniök, mindent, a mit lehetséges, meg kell tenni a munkaalkalom szaporítására. A kormány máris érintkezésbe lépett rövid úton a fővárossal, mert az az álláspontja, hogy itt Budapesten a közvetlen megoldást a főváros vegye kezébe. A kormány érzi azt a kötelezettséget, hogy direkt anyagi segítséggel is támogatnia kell a főváros akczióját. (Zajos helyeslés.) Kérem válaszom tudomásul vételét. (Éljenzés és taps a jobboldalon.)

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A délvidéki árviz: örményesi ház, mely maga alá temette gazdáját, feleségével és két gyermekével A délvidéki árviz: Lugos mellett; az ár közepén láthatók az elsodort híd maradványai A délvidéki árviz: az áradás által elrombolt ház A délvidéki árviz: kitört fák és elsodort szénaboglyák a Temes-völgyében
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A vulkáni működést kísérő izzó felhők hőfoka A vulkáni működést kísérő izzó felhők hőfoka
A vulkáni kitöréseket sok esetben izzó felhők kísérik, melyek...
A világ hitelezője A világ hitelezője
Amerika külön munkát folytat Genovával párhuzamosan. Mert bár Genova...
Lope de Vega -  Szonett a szonettről Lope de Vega - Szonett a szonettről
A kedvesem szonettet kért ma. Gond dúl Lelkemben és szorongva kezdem...
Mezőgazdasági munkások öregségi biztosítása még ebben az esztendőben Mezőgazdasági munkások öregségi biztosítása még ebben az...
A képviselőház az elmult héten befejezte az öregségi és rokkantsági...
Az uszószövetség megalakulása Az uszószövetség megalakulása
Lapunk hasábjain már évek óta hangoztattuk az önálló uszószövetségét....
Audioncsöves készülékek alkatrészeinek műszaki jelzése Audioncsöves készülékek alkatrészeinek műszaki jelzése
Miként az előző cikkünkben a detektoros készülékek fontosabb...
Az 1926. évi folyambajnokság Az 1926. évi folyambajnokság
A nyár és az úszószezon végét jelentő folyambajnoki verseny kedden...
Ujabb tizenhét repülőgépet pusztítottunk el Ujabb tizenhét repülőgépet pusztítottunk el
Nyugati harctér: A flandriai és az Artois-arcvonalon a tüzérségi...
Chesterton Chesterton
"Mikor a halak repültek és sétáltak az erdők és fügék teremtek a...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98