Dtum
Login with Facebookk
1916 | Július

A mezőgazdasági felszerelésekkel kapcsolatos hitelmüveletek

Irta: Sebess Dénes dr., kir. itélőtáblai tanácselnök

A jelzálog hitelezések tették lehetővé az ujabb alkotmányos időszakban a mezőgazdasági termelés fokozását, e tekintetben hitelintézeteink a nemzet közgazdasági fejlődésének utjait egyengették. Munkásságuk a legnagyobb elismerést érdemli.

A tisztán agrárproduktumokat termelő ország hitelalapja semmi más nem lehetett kezdetben, mint a föld és termékei. 

A mezőgazdasági hitel igényei az 1848. év után alakult uj földbirtokjogrendjében kezdetben a jelzálogos, majd a jelzáloglevélkölcsönök utján, később a hitelszövetkezeti rendszerrel kapcsolatban a személyi hitel igénybevételével elégittettek ki. A legujabb kor a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó alsóbb néprétegeket szinte elementáris erővel a váltóhitel terére szoritotta. 

A váltó kivételes processzuális szigoru szabályai a hitelintézeti szervezetek legkedveltebb eszközévé tették a jelzálogi bekebelezéssel biztositott váltókölcsönt. 

Mig a tőkeerős nagypénzintézetek a megbizható, a mezőgazdasági termelés természetével megegyező hosszu lejáratu törlesztéses kölcsönök rendszerét fejlesztették, kielégitvén igy a nagyobb birtokosok hiteligényeit, a kis- és középbirtokos népelem egy gyorsan fejlődő, vidéki törpebank, illetve takarékpénztári hitelszervezet érdekkörébe jutott. A váltóhitelen nyugvó jelzálogkölcsön ma a mezőgazdasági hitel általános ismérve. 

Ez az egyik aggasztó jelenség a mezőgazdasági termelés terén. 

A vidéki pénzintézetek nagy száma, tulzott versenye, a földtulajdonnal való üzérkedés olyan méreteit produkálta, mely ma már azzal a veszedelemmel fenyeget, hogy mezőgazdasági termelésünk fejlődését fogja megakadályozni, a földbirtok tagozódásain nyugvó társadalmi berendezésünket zavarja össze s különösen a legalsóbb néprétegeket az eladósodás végső határvonalára állitja. Erre nézve bőséges anyagot a Pénzintézeti Központról szóló törvény indokolása szolgáltat. Ez a másik káros jelenség, mely orvoslásra vár. 

Kérdés már most, hogy a mezőgazdasági hitel minő eszközökkel szervezendő, hol kell beleavatkozni a fejlődés irányaiba?

A telekkönyvi rendszert a tőke határozza meg, a tömeggondnok csupán a pereket folytatná le és a vagyonfelosztásra nézve tenné meg a csődtörvényben körülirt lépéseit. 

Nagyon megfontolandó kérdés az is, nem-e lehetne a Központnak ingerenciát biztositani a vitás jogi kérdések biróságon kivüli kiegyenlitésére. Bár elv az, hogy a csődvagyon felett a hitelezők rendelkeznek és ők irányithatják a választmány utján a tömeggondnokot, a tapasztalat azonban mégis azt mutatta, hogy a csődválasztmányok a csődlebonyolitás célszerüsége szempontjából igen csekély befolyást gyakoroltak.

Világosan beszélve, az a kérdés lebeg szemünk előtt, nem-e lehetne sok nyilvánvalóan céltalan behajtási pert, vagy ami szintén előfordul, a végeredmény szempontjából nagyon is kétes értékü megtámadási pert elkerülni vagy megakadályozni. 

Tudjuk, hogy az érdekelt minisztériumokban elsőrangu hiteljogi szaktekintélyek fogják a kibocsátandó rendeletet megalkotni. Mi e helyen a gyakorlat tapasztalatai alapján csak azt az óhajt akartuk kifejezésre juttatni, hogy a Pénzintézeti Központnak a pénzintézeti csődnél minél nagyobb befolyás biztositassék.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Váltó
Szabóné Fricska Anna

Az értékpapírok között igen elterjedt volt a váltó használata, viszonylagos egyszerűsége és elérhetősége tette népszerűvé.

A váltó forgatható értékpapír, kiállítója vagy elfogadója kötelezettséget vállal arra, hogy a váltón szereplő összeget meghatározott helyen és időben saját maga (vagy egy harmadik fél) fogja megfizetni. A váltót lejárat előtt is meg lehet venni, ilyenkor az esedékességig járó kamatot felszámítják, ez az ún. leszámítolás.

 

A váltó forgalomképességét és biztonságát a váltójog szigorú szabályai garantálják, közülük talán legfontosabb a gyorsított bírói eljárás biztosítása és gyakorlata.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98