Dtum
Login with Facebookk
1917 | Június

Az Eszterházy-kormány bemutatkozása

A magyar képviselőház csütörtöki históriai jelentőségü ülése, melyen gróf Eszterházy Móric a maga és a munkatársai nevében bemutatta az ujjáteremtendő Magyarország első progressziuv szellemű kormányprogrammját, már külső képében is elárulta a változott idők jelentőségét.


Amikor pedig az uj miniszterelnök beszélni kezdett a programmja minden szavából kicsendült az uj kor biztató szelleme, valami csodás hatásu, lelket fölemelő érzés vett erőt a hallgatóságon. És az ifjuságot, a reménységet és bátorságot képviselő uj miniszterelnökkel szemben a lelépett kormányelnök, ki pártjával együtt a multat a stagnálást és lemondást képviseli, eleve elvesztette volt a játszmát.


Eszterházy programmja ment volt minden frázistól, hangzatos szavak helyett reális értékű, konkrét kijelentésekkel kivánta biztosítani beszédének belső valcerjét.


A frázisok és külső hatást biztosító eszközök teljes negligálásával elérte, hogy nyilatkozatának vezető motivumai egyetlen szerves gondolattá sürüsödtek, a jogtisztelő, jogkiterjesztő, nemzeti kulturájában és gazdasági erejében megizmosodott, demokrata szellemű Magyarország gondolatává.
Ha ez a teljesen modern szabásu államférfiu akár ebben a Házban, akár a jövő parlamentben megszerezheti magának, azt a megbizható többséget, amely szükséges nagystilű szociális, gazdasági és kulturális politikájának parlamentáris uton való biztosításához, az ország bizvást remélheti, hogy a megutálandó korszakban kárpótlást fog találni a mult mulasztásaiért és a háboru rémes megpróbáltatásaiért.


Mivel pedig Eszterházy gróf és mindazok, akik politikájának támogatására vállalkoztak, tisztában vannak azzal, hogy a reformkorszak illő és elengedhetetlen feltétele a radikális választójog, a kormányelnök igazi államférfiai épp oly tudatosan mint merészen állította előtérben a választójogi reformot.


"Mindenekelőtt megállapítom – mondotta Eszterházy gróf – hogy a mi kormánynyilatkozásunk létjogosultságának alapja a választójog reformjának a megalkotása azok szerint az elvek szerint amelyek ő felségének az előző kormány által ellenjegyzett kéziratában foglaltatnak."


A miniszterelnök nem bocsátkozott azonnal reformtervezetének részletesebb ismertetésébe, de azok a fontos részek, amelyek mint elérendő minimumot már most leszegezett, nemcsak arról tanuskodnak, hogy a választójogi reform becsületes szándékkal és igazi jogkiterjesztést involváló szellemben fog megoldódni, hanem éppen a királyi kéziratra való hivatkozással – nemzetet arról is megnyugtathatja, hogy a komtemplált reform egyetlen korlátja az lesz, amelyet a magyar állam nemzeti értéke alkot. A kormány nemzetiségi és a horvát politikában ugyancsak visszatükröződik a nemzeti gondolat gondos tekintetbevétele.

 

Külpolitikai programmja pediglen a német szövetség leghívebb szószólóit is teljességgel kielégítette. A miniszterelnöki beszéd clouja és szenzációja azonban kétségtelen az a bátor, de jól átgondolt bejelentése volt, hogy amennyiben a most már csak formális többséget képviselő munkapárt megakadályozná a választójogi reform mielőbbi biztosítását, ő el van határozva arra, hogy késedelem nélkül föloszlatja a Házat és – bár tisztában van a háborus helyzet okozta visszáságokkal – uj választások kiirásával a nemzethez apellál.


Nemcsak a munkapártot, de magát Tiszát frappirozta az ifju miniszterelnöknek ez a kategorikus kijelentése.


Tisza, ugy látszik nemcsak a helyzet megítélésében csalódott, de az uj miniszterelnök egyéni kvalitásait sem ismerte eléggé mostanáig.


Az a kétségbeesett erőlködés, mellyel Tisza a képviselőháznak a háboru idején való föloszlatása ellen tiltakozott, nem jelent valami biztató prognozist a munkapárt választási chanceai tekintetéből. Tiszának az atyáskodó intelme, hogy a kormány óvakodjék a jogkiterjesztéses választójogi reformot kapcsolatba hozni a királyi személyével, annál kevésbé mondható ildomosnak, mivel dinasztiáknak még soha sem tett rosz szolgálatot az a kormány, mely a nyilvánosság előtt is megadta az elismerést az uralkodónak a népjogok kiterjesztésért, hanem azok az államférfiak vétettek sokat a dinasztikus érdek ellen, akik a király fölkent személyével saját retrográd politikájukat fedezték. Annál kisebbnek látták Tiszát, ezen alkalommal a saját pártja, mivel közvelenül utána Andrássy Gyula gróf valóban szabadelvű állásfoglalásával viszont nagyobbnak mutatkozott, mint bármikor azelőtt.


El kell azonban ismernünk, hogy mint rutinirozott harcos, Tisza elég ügyesen használta ki Apponyi grófnak a kiegyezés kérdésében revelált külön álláspontját. Azonkivül pedig átmeneti sikert biztosított magának Tisza az osztrák Reichsrathban elhangzott magyarellenes kiszólásoknak jól átgondolt kiaknázásával is. Gr. Eszterházy miniszterelnök rövid válaszadásával elég ügyesen élét vette Tisza irányzatos célzatu kritikájának. Mindazonáltal kivánatos, hogy a magyar nemzet éber figyelemmel kisérje az osztrák fejleményeket.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Az Esterházy-kormány bemutatkozása a parlamentben Az új kormány A kormány bemutatlozása után a parlamentből távozó képviselők között egy, a női választójogot követelő feminista röplapokat osztogat
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Vitéz Endre László előadása a zsidók világuralmi harcáról Vitéz Endre László előadása a zsidók világuralmi harcáról
Mint ismeretes, a magyar rádió néhány héttel ezelőtt kezdte meg...
A háború képei A háború képei
A háburu képei. A balkáni háborunak, noha még döntés nem történt, már...
Német gyártmányu pokolgéppel, angol és lengyel villamos elemmel robbantották föl a gyorsvonatot Német gyártmányu pokolgéppel, angol és lengyel villamos elemmel...
A biatorbágyi vasúti merénylettel kapcsolatban az előzetes szakértői...
XIII. Leo élete és megválasztása XIII. Leo élete és megválasztása
Gróf Pecci Joachim az elhunyt pápa családi neve s régi előkelő olasz...
Berlini képek Berlini képek
„Welcke Wendung duren Gottes Fügung!” ( Isten akatarából...
A magyar malátaipar sérelme A magyar malátaipar sérelme
Körber dr. osztrák miniszterelnök hirhedett beszédében azt hirdette,...
Lederer hóhérmunkája a Dunántúl és a Duna-Tisza között Lederer hóhérmunkája a Dunántúl és a Duna-Tisza között
A rablógyilkos Lederer Gusztáv csendőrfőhadnagynak sötét múltjáról...
Sztrache főügyész kijelenti, hogy a politikai kérdéseket nem lehet kizárni a frankügy főtárgyalási anyagából Sztrache főügyész kijelenti, hogy a politikai kérdéseket nem lehet...
A frankhamisítás ügyének pénteken kezdődő főtárgyalásával...
Istokovits Kálmán kiállítása
Kevés olyan nyugtalan képzeletű művészünk van mint Istokovits Kálmán;...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98