Dtum
Login with Facebookk
1918 | Szeptember

Aktuális borügyeink

A sátoraljaujhelyi bortőzsde

Zemplén vármegye közigazgatási bizottságának ülésén Molnár Béla országgyülési képviselő szóvá tette azokat a razziákat, amelyeket a rendőrség a tokajhegyvidéki bortőzsdén tartott és amelynek során többek közt egy templomban is razziát tartottak.

Tart tőle, hogy ez az eljárás a tokajhegyvidéki borkereskedelemnek ártalmára lesz és ezért a bortőzsde törvényes szervezését kivánja állami ellenőrzés mellett és bitztositékot kér, hogy ilyen esetek többé előfordulni nem fognak, mert különben elriasztják a borkereskedőket a zempléni hegyaljáról.

Mailáth József gróf szintén annak a nézetének adott kifejezést, hogy hasonló eseteknek a jövőben nem szabad megismétlődnie. Pénzügyi szempontból a kormánynak nem lehet érdeke, hogy a sátoraljaujhelyi bortőzsdén a kereskedelmet megzavarja.

Széchenyi gróf főispán tiltakozott az ellen, mintha a tokajhegyvidéki borrazziát ő rendelte volna el. A razziát nem a közigazgatási hatóságok, hanem árdrágitási kisérletekre való tekintetből más hatóságok rendelték el. A bortőzsde legalizálására irányuló törekvéseket támogatni fogja.

Meczner Béla főrendiházi tag és Dókus Gyula alispán fölszólalása után a bizottság Molnár Bélának a bortőzsde legalizálására vonatkozó inditványát elfogadta és elhatározta, hogy a kormánynál az ügyben el fog járni.Bortermelők szövetkezése

A nagyváradi hegyközségi birtokosság tagjai gyülést tartottak, melyen elhatározták, hogy fölhivást intéznek a termelőkhöz, hogy az idei bortermés értékesitésénél közösen járjanak el. A bortermelők ugyanis arról győződtek meg, hogy a mosdani borárakhoz viszonyitva a legkisebb haszon aránylag a termelőnek jut.

A határozat szerint a legközelebbi termés értékesitésekor a közösen megállapitott ár lesz irányadó és kimondották, hogy érdekeik előmozditása céljából szövetséget alakitanak.

Itt emlitjük meg, hogy a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének régebbi fölterjesztésére, amelyben az egyesület a szeszes italoknak, különösen a bornak suly szerint való eladását kérte, a kereskedelmi miniszter kikérte a kamarák véleményét. Ezekből kitünik, hogy a kamarák a suly szerint való elárusitás tekintetében a gazdaközönséggel teljesen egyetértenek. 

A szerémségi Almás községben egy gazda hét hold szőlőért az idei terméssel együtt 700.000 koronát kért. A föld ára Szlavóniában mindenhol egyáltalában rendkivül emelkedik. Egy hold földet nem egy esetben 20.000 koronáért adtak el. 


A borkereskedelem katasztrófája

Néhány nappal ezelőtt rámutattunk arra, hogy a Magyar Kereskedelmi Csarnok felterjesztéssel fordult a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy a vonalzárlat dacára – amely a szállitást teljesen lehetetlenné teszi – üres hordók szállitására engedélyt adjon. A kereskedelemügyi minisztériumban – a jó szokáshoz hiven – mindent megigértek, azonban az üres hordók szállitása ennek dacára nem sikerült.

Nem kell bővebben fejtegetnünk, hogy milyen katasztrófa az ország kereskedelmére, de ez alkalommal nemcsak a kereskedelemre, hanem a termelőkre nézve is, ha az üres hordók szállitása teljesen megakad. Ha a termelő idejekorán meg nem kapja a kereskedőtől a hordót, az ő szempontjából a hordók késése ugyanazt jelenti, mintha a kereskedő nem képes a termelési helyre a hordót eljuttatni.

Magyarország borkereskedőinek érdekében felhivjuk a kereskedelemügyi miniszter urat, hogy a katonai vonalparancsnokságnál feltétlenül a legsürgősebben eszközölje ki az üres hordók szállitását, mert különben az ország egész évi bortermését a legsulyosabb katasztrófa elé állitja.

Most egyebet se hallunk, mint állandó dikciót arról, hogyan fogjuk a borexporttal a valutát megjavitani és ezzel szemben a lehetőséget nem nyujtjuk ahhoz, hogy a valuta a megtermett és időközben rendeltetési helyére eljutott borral tényleg meg is javuljon. Az üres hordók elszállitása a legsürgősebb s reméljük, hogy a kereskedelemügyi miniszter nem fog sokáig késlekedni a hordók szállitásának engedélyezése ügyében.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
A háború hatása Oroszországban A háború hatása Oroszországban
Oroszországban a háboru sulyos következményeit nagyon megérzik a...
Halinaposztó szállítás meséjével 170. 000 pengőt csalt ki egy...
Nemrégen jómegjelenésű, elegáns, külsejű férfi tünt fel...
Thaw bünpöre Thaw bünpöre
Thaw Henry, az ismeretes newyorki milliomos tudvalevőleg agyonlőtte...
A tőrdöfés-elmélet
A Ludendorff és Hindenburg hadvezetése által meghirdetett utolsó nagy...
Wilson békepontjai Wilson békepontjai
Az Egyesült-Államok elnöke Wilson úr, január 9-én üzenetet nyujott át...
Összeütközést elháritó készülék Összeütközést elháritó készülék
Mint a rajzunk mutatja, ez a vasúti balesetet elháritó készülék...
Olasz parasztok karácsonya Olasz parasztok karácsonya
Az olasz nép nagyon vallásos s a legkisebb faluban is uton-utfélen...
A Simplon-alagút A Simplon-alagút
Nevezetes időpontot jelez úgy a nemzetközi forgalomra, mint a...
Vas- és fémmunkások SC – UTE 1:0 (0:0) Vas- és fémmunkások SC – UTE 1:0 (0:0)
Az eredetileg bajnokinak tervezet mérkőzés helyett barátságos...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98